Now showing items 77-96 of 223

  • Jazykové modely pro multilingvální rozpoznávání spojité řeči 

   Author: Valíček Jiří; Supervisor: Pollák Petr; Opponent: Rajnoha Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Tato práce se zabývá jazykovým modelováním v multilingválním systému rozpoznávání spojité řeči. Primárním úkolem je vytvoření n-gramových jazykových modelů z volně dostupných textových korpusů a návrh postupu pro vytvoření ...
  • Justovací modul kmitočtového filtru 

   Author: Král Václav; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Teplý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-23)
   Cílem práce bylo navrhnout a realizovat justovací modul pro kmitočtový filtr. Justovací modul byl rozdělen na dvě části. Část ovládání justovacího modulu umožňuje vyhodnocení vstupu z periferií a PC a zajišťuje požadované ...
  • Kalibrace sondy pro měření otoakustických emisí 

   Author: David Šlegl; Supervisor: Vencovský Václav; Opponent: Bureš Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-29)
   Otoakustická emise (OAE) je slabý signál, který vzniká ve vnitřním uchu, a který lze měřit uvnitř zevního zvukovodu. To lze provést pomocí otoakustické sondy, která má jeden mikrofon a minimálně jeden reproduktor pro ...
  • Kamerový systém pro monitorování uzavřeného prostoru 

   Author: Hruška Vlastimil; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Jindra Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Kamery a elektronická zabezpečovací signalizace (EZS) 

   Author: Josífek Petr; Supervisor: Chod Jiří; Opponent: Malík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Kompenzace vlivu sluchátek na binaurální vjem 

   Author: Strachota Martin; Supervisor: Rund František; Opponent: Schimmel Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Komprese 3D videosekvencí 

   Author: Gruber Bohuslav; Supervisor: Klíma Miloš; Opponent: Kufa Jan
   Hlavní příčina zvýšených nároků spojených s přenosem a skladováním 3D videí je jejich vysoký bitový tok. Proto jsou stále vyvíjeny nové metody kódování umožňující redukci dat. Tato diplomová práce se z uvedených důvodů ...
  • Komprese astronomických snímků 

   Author: Kudr Miloslav; Supervisor: Bernas Martin; Opponent: Blažek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Kompresní standard H.264 

   Author: Bláha Pavel; Supervisor: Bernas Martin; Opponent: Trpák Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
   Prostudujte metody komprese obrazu obsažené ve standardu H.264. Pomocí simulace optimalizujte parametry kodéru pro zadané typy vstupních obrazových sekvencí, přičemž hodnocení výsledků provádějte pomocí subjektivních ...
  • Komunikace v bezdrátové síťi ZigBee 

   Author: Staněk Pavel; Supervisor: Skalický Petr; Opponent: Podlešák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Komunikace zařízení v systémech Internet of Musical Things 

   Author: Tomáš Vyšinský; Supervisor: Zeman Tomáš; Opponent: Šaroch Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-10)
   Práce se zabývá průnikem oblastí internetu věcí (IoT) a elektronických hudebních nástrojů, a to konkrétně systémem Internet Of Musical Things (IoMusT). Vychází se z analýzy současných technologií sloužících pro další vývoj ...
  • Koncept SDM HDD rekordéru 

   Author: Benda Martin; Supervisor: Rund František; Opponent: Valoušek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Konfigurace stereoskopického systému 

   Author: Vozák Dominik; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Fliegel Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Korekce měření GPS pomocí SBAS 

   Author: Heřmánek Jan; Supervisor: Seidl Libor; Opponent: Špaček Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Korekce vyvážení bílé v digitálním videu 

   Author: Štěpánová Jana; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Švihlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Kódování obrazu řízené oblastí zájmu 

   Author: Šimůnek Michal; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Páta Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Kódování obrazu založené na analýze očních pohybů 

   Author: Slavkovský Tomáš; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Vítek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Kvalita audiovizuálních signálů 

   Author: Tyumina Yevgeniya; Supervisor: Husník Libor; Opponent: Klíma Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Kvalitativní hodnocení standardu HEVC/H.265 

   Author: Hvězda Vojtěch; Supervisor: Klíma Miloš; Opponent: Fliegel Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Metodika měření HRTF 

   Author: Suchan Richard; Supervisor: Rund František; Opponent: Schimmel Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)