Now showing items 1-20 of 217

  • Syntéza periodického průběhu z harmonických složek 

   Author: Bufka Václav; Supervisor: Pokorný Martin; Opponent: Skalický Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Korekce měření GPS pomocí SBAS 

   Author: Heřmánek Jan; Supervisor: Seidl Libor; Opponent: Špaček Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Kamery a elektronická zabezpečovací signalizace (EZS) 

   Author: Josífek Petr; Supervisor: Chod Jiří; Opponent: Malík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zpracování civilních signálů modernizovaného systému GPS 

   Author: Klicpera Jakub; Supervisor: Kačmařík Petr; Opponent: Kovář Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Detekce a klasifikace dopravních značek 

   Author: Huneš David; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Klíma Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Procesorem řízená řada reproduktorů 

   Author: Šír Jiří; Supervisor: Rund František; Opponent: Schimmel Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Využití 3D dat pro účely vizualizace znakového jazyka 

   Author: Starosta Michal; Supervisor: Bernas Martin; Opponent: Habarta Marcel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Kompresní standard H.264 

   Author: Bláha Pavel; Supervisor: Bernas Martin; Opponent: Trpák Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
   Prostudujte metody komprese obrazu obsažené ve standardu H.264. Pomocí simulace optimalizujte parametry kodéru pro zadané typy vstupních obrazových sekvencí, přičemž hodnocení výsledků provádějte pomocí subjektivních ...
  • Měření radarových profilů 

   Author: Březina Petr; Supervisor: Bártík Hynek; Opponent: Závodný Vadim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Implementace externích periferií uP systému obvodem FPGA 

   Author: Apolenář Roman; Supervisor: Skalický Petr; Opponent: Podlešák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Přístupový systém 

   Author: Sarnovský Michal; Supervisor: Skalický Petr; Opponent: Podlešák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Kódování obrazu řízené oblastí zájmu 

   Author: Šimůnek Michal; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Páta Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Komunikace v bezdrátové síťi ZigBee 

   Author: Staněk Pavel; Supervisor: Skalický Petr; Opponent: Podlešák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zpracování, komprese a přenos stereoskopického videa 

   Author: Mašek Ondřej; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Vítek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Aplikace rádiového transceiveru pro přenos zvukového signálu 

   Author: Zástěra Jan; Supervisor: Ulovec Karel; Opponent: Mikuláštík Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Koncept SDM HDD rekordéru 

   Author: Benda Martin; Supervisor: Rund František; Opponent: Valoušek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zpracování signálu pro akustickou biologickou zpětnou vazbu 

   Author: Hloušek Vít; Supervisor: Husník Libor; Opponent: Čmejla Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Orientace v prostoru pomocí akustické lokalizace 

   Author: Špirk Daniel; Supervisor: Husník Libor; Opponent: Vítek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Snímání a zpracování obrazu s vysokým dynamickým rozsahem 

   Author: Grillová Eva; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Bernas Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza Kerrova jevu v optických vláknech 

   Author: Koziel Jiří; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Bohata Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)