Now showing items 135-154 of 218

  • Objektivní hodnocení kvality obrazu 

   Author: Richterová Lenka; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Dostál Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Objektivní hodnocení kvality stereoskopického obrazu 

   Author: Dlouhý Jan; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Jindra Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Oblasti zájmu v kompresi znakového mluvčího 

   Author: Dvořák Lukáš; Supervisor: Bernas Martin; Opponent: Vítek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Oblasti zájmu ve videosekvencích znakového jazyka 

   Author: Zatloukal Petr; Supervisor: Bernas Martin; Opponent: Švachula Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Odstraňování svalových artefaktů ze záznamů mozkové aktivity 

   Author: Šebek Jan; Supervisor: Bortel Radoslav; Opponent: Ručkay Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • On-line vizualizace algoritmů zpracování řečového signálu na PC 

   Author: Cinkl Ondřej; Supervisor: Mizera Petr; Opponent: Sedlák Jan
  • Optická kontrola měděných originálů mechanického záznamu zvuku 

   Author: Mohl Martin; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Boleček Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
   Tato práce se zabývá problematikou měděných originálů mechanického záznamu zvuku, jakožto i stručným popisem samotné technologie mechanického záznamu a postupu jeho výroby. Hlavní část práce pak je věnována výzkumu možností ...
  • Optická soustava ovládaná pomocí EAP 

   Author: Matějka Michal; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Myslík Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou ovládání optické mohutnosti čoček, zejména kapalinových. Jsou zde uvedeny nejpoužívanější způsoby ovládání optické mohutnosti kapalinových čoček. V praktické části je navrženo ...
  • Optimalizace měření HRTF 

   Author: Lindner Tomáš; Supervisor: Rund František; Opponent: Schimmel Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Orientace v prostoru pomocí akustické lokalizace 

   Author: Špirk Daniel; Supervisor: Husník Libor; Opponent: Vítek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Ověření účinnosti metod pro kompresi obrazu s vysokým dynamickým rozsahem 

   Author: Krupička Martin; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Švihlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Tato diplomová práce se zabývá moderními metodami pro kompresi obrazu s vysokým dynamickým rozsahem (HDR). Teoretická část práce obsahuje úvod do problematiky zpracování HDR obrazu a souhrn teorie vztahující se k metodám ...
  • Ovládače zařízení softwarového GNSS přijímače na bázi ExpressCard 

   Author: Studený Petr; Supervisor: Kačmařík Petr; Opponent: Kovář Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Ovládání dveřního otevírače prostřednictvím technologie Bluetooth 

   Author: Sádlo Tomáš; Supervisor: Vaněk Tomáš; Opponent: Schlitter Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Ovládání nemocničního lůžka pomocí mobilní aplikace 

   Author: Šubčík Zdeněk; Supervisor: Neruda Marek; Opponent: Novák Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Cílem této diplomové práce bylo navrhnout a realizovat bezdrátové ovládání nemocničního lůžka společnosti PROMA REHA s.r.o. K ovládání lůžka byla vytvořena mobilní aplikace Lůžko pro OS Android, která nabízí stejné funkce ...
  • Piezoelektrické FEM simulace v programu ANSYS 

   Author: Smrkovský Petr; Supervisor: Kulha Pavel
  • Platforma pro analýzu adaptivních metod online distribuce videosekvencí 

   Author: Petr Hodač; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Polák Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-02)
   Cílem této diplomové práce je navrhnout a implementovat testovací platformu pro experimenty s adaptivním streamingem. Platforma umožňuje uživateli renderovat adaptivně kódované videosekvence s ohledem na nastavení jednoho ...
  • Plán implementace formalizované metody řízení služeb informačních a komunikačních technologií 

   Author: Foltyn Jiří; Supervisor: Brabec Zdeněk; Opponent: Hrůza Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Plenoptické zobrazování a konverze obrazových dat 

   Author: Adam Zizien; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Polák Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Dnešní sofistikované přístroje zaznamenávají stále více obrazových dat. Prakticky každý nový mobilní telefon je vybaven více než jedním fotoaparátem. Pro zachycení a zpracování dat, a to pro různé účely, bylo vyvinuto mnoho ...
  • Počítačem řízená kamera s korekcí geometrického zkreslení 

   Author: Pravda Radek; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Páta Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Pokročilé metody pro časovou interpolaci videa 

   Author: Janecký Jiří; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Dostál Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)