Now showing items 153-172 of 223

  • Piezoelektrické FEM simulace v programu ANSYS 

   Author: Smrkovský Petr; Supervisor: Kulha Pavel
  • Platforma pro analýzu adaptivních metod online distribuce videosekvencí 

   Author: Petr Hodač; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Polák Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-02)
   Cílem této diplomové práce je navrhnout a implementovat testovací platformu pro experimenty s adaptivním streamingem. Platforma umožňuje uživateli renderovat adaptivně kódované videosekvence s ohledem na nastavení jednoho ...
  • Plán implementace formalizované metody řízení služeb informačních a komunikačních technologií 

   Author: Foltyn Jiří; Supervisor: Brabec Zdeněk; Opponent: Hrůza Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Plenoptické zobrazování a konverze obrazových dat 

   Author: Adam Zizien; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Polák Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Dnešní sofistikované přístroje zaznamenávají stále více obrazových dat. Prakticky každý nový mobilní telefon je vybaven více než jedním fotoaparátem. Pro zachycení a zpracování dat, a to pro různé účely, bylo vyvinuto mnoho ...
  • Počítačem řízená kamera s korekcí geometrického zkreslení 

   Author: Pravda Radek; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Páta Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Pokročilé metody pro časovou interpolaci videa 

   Author: Janecký Jiří; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Dostál Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Pokročilé metody pro digitální klíčování obrazu 

   Author: Nedvěd Jan; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Švihlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Pokročilé metody pro potlačení šumu v obraze 

   Author: Šebek Martin; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Švihlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Pokročilé metody pro vyvážení bílé v digitální fotografii 

   Author: Kanta Michal; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Švihlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Pokročilé metody rekonstrukce obrazu 

   Author: Buchta Jiří; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Švihlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Pokročilé metody zpracování obrazu s vysokým dynamickým rozsahem 

   Author: Čermák Ondřej; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Páta Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Popis a analýza elastických Loveho vln v nehomogenní izotropní vrstvě 

   Author: Antonín Krpenský; Supervisor: Bednařík Michal; Opponent: Honzík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-10)
   Tato práce se zabývá šířením Loveho vln v nehomogenní izotropní povrchové vrstvě, jejíž průběhy hustoty a modulu pružnosti v torzi jsou určeny materiálovou funkcí. Pomocí vhodné transformace vlnové rovnice lze získat dvě ...
  • Porovnání metod přepisu zvukové stopy z filmového nosiče 

   Author: Školný Jakub; Supervisor: Rund František; Opponent: Novák Miloslav
   Tato diplomová práce se zabývá porovnáním metod přepisu optické zvukové stopy z filmového nosiče. Navržené metody jsou testovány na zvukových vzorcích, které byly získány různými způsoby digitalizace. Testovací algoritmy ...
  • Potlačení šumu v barevných videosekvencích 

   Author: Breitkopf Jiří; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Polák Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou potlačení šumu v barevných videosekvencích. Popisuje současné metody a přístupy redukce šumu v obraze. Pomocí analýzy reálného snímacího systému vytváří nekonvenční model šumu, ...
  • Použití digitálních MEMS mikrofonů v systémech pro bezdrátové monitorování hluku 

   Author: Fabián Petr; Supervisor: Honzík Petr; Opponent: Schimmel Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-23)
   Tato práce se zabývá návrhu a implementace jednoduchého hlukového senzoru s použitím levného digitálního MEMS mikrofonu a kontroleru Arduino MKRZero, který je integrovatelný do senzorické plošné sítě pro monitorování míry ...
  • Použití směrových víceměřítkových transformací pro zpracování obrazu 

   Author: Fridrich Tomáš; Supervisor: Anisimova Elena; Opponent: Vítek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Principiální omezení magnetické levitace a magnetického zadržování 

   Author: Jakub Liška; Supervisor: Jelínek Lukáš; Opponent: Karban Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Práce se zabývá problematikou magnetické levitace a magnetického zadržení, především principiálními limity těchto jevů a jejich porovnáním s výkonem běžně používaných levitačních a zadržovacích zařízení. Jsou zavedeny ...
  • Procesorem řízená řada reproduktorů 

   Author: Šír Jiří; Supervisor: Rund František; Opponent: Schimmel Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Programové vybavení pro autostereoskopický displej 

   Author: Inneman David; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Boleček Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-10)
   Cílem této práce je vytvořit přehled principů lidského vnímání hloubky prostoru a jejich využití v technologiích pro stereoskopické "3D" zobrazování. Dalším cílem je vyvinutí softwaru, nebo vytvoření sady aplikací, které ...
  • Přenos senzorových dat s využitím WiFi 

   Author: Báča Matěj; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)