Now showing items 36-55 of 223

  • Dálková komunikace a sběr dat 

   Author: Šmotek Jiří; Supervisor: Skalický Petr; Opponent: Podlešák Jiří
  • Dálkové vysokokapacitní podmořské optické spoje 

   Author: Vojtěch Horný; Supervisor: Lucki Michal; Opponent: Látal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-02)
   Předmětem této práce je simulace vysokokapacitních podmořských optických spojů v prostřední OptSim. V práci je kladen důraz na potlačení vnějších fyzikálních vlivů, které vedou ke zvýšení chybovosti přenosu. Rovněž jsou ...
  • Detekce a klasifikace dopravních značek 

   Author: Huneš David; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Klíma Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Detekce hvězd s použitím celooblohové kamery 

   Author: Hlaváček Petr; Supervisor: Janout Petr; Opponent: Blažek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Detekce mraků podle barevné informace z celooblohových kamer 

   Author: Krauz Lukáš; Supervisor: Blažek Martin; Opponent: Skala Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-23)
   Tato diplomová práce se věnuje návrhu detekčního algoritmu atmosferických jevů (mraků) podle barevné informace z celooblohových kamer. Snímání denní oblohy pomocí širokoúhlých celooblohových systémů je v meteorologii čím ...
  • Detekce objektu ve videosignálu 

   Author: Ladislav Kršek; Supervisor: Zahradník Pavel; Opponent: Máša Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Tato diplomová práce se zabýva detekcí objektu ve videosignálu, implementovaného pro platformu Raspberry-Pi v programovacím jazyce \textit{C}. Detekce objektu funguje na základě algoritmu "histogramu orientovaných gradientů" ...
  • Detekce poruch ložisek 

   Author: Ondřej Lahoda; Supervisor: Sovka Pavel; Opponent: Kičák Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Práce pojednává o detekci vad ložisek se zaměřením na valivá kuličková ložiska. Diagnostika je založena na frekvenční analýze signálů vibrací ložiska. Nejprve jsou představeny typické závady ložisek a popis jejich ...
  • Detekce poruch ložisek při proměnných otáčkách 

   Author: Adam Kubíček; Supervisor: Sovka Pavel; Opponent: Kičák Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Tato diplomová práce se zabývá diagnostikou poruch valivých ložisek - konkrétně jednotlivými typy poruch a určováním frekvence poruch známou jako ballpass frekvence (BPF). Dále byla pro experimentální účely vytvořena ...
  • Detekce přítomnosti člověka pomocí jeho akustických projevů 

   Author: Krista Jakub; Supervisor: Husník Libor; Opponent: Novák Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-23)
   Cílem diplomové práce bylo navrhnout metodu, která by prostřednictvím analýzy zvukových projevů člověka dokázala určit jeho přítomnost. U takto navržených metod zjistit spolehlivost a závislost na okolních faktorech. ...
  • Detekce vad u mechanického záznamu zvuku 

   Author: Bolek Michal; Supervisor: Rund František; Opponent: Rajmic Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Práce se zabývá mechanickým záznamem a jeho vadami, které vznikají při výrobním procesu. Konkrétně se jedná o impulsní vady. Práce dále seznamuje s algoritmy pro detekci těchto vad, jako jsou autoregresní modelování, vlnková ...
  • Detektor řečové aktivity na bázi GMM modelování 

   Author: Benák David; Supervisor: Pollák Petr; Opponent: Rusz Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Detektor řečové aktivity s pokročilými strukturami neuronových sítí 

   Author: David Machát; Supervisor: Pollák Petr; Opponent: Rajnoha Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací detektoru řečové aktivity za pomoci hlubokých neuronových sítí a konvolučních neuronových sítí. V teoretické části se práce zaměřuje na shrnutí základních poznatků z oblastí ...
  • Dialogový systém s hlasovou komunikací na platformě Android 

   Author: Remek Tomáš; Supervisor: Pollák Petr; Opponent: Sedlák Jan
   Náplní této diplomové práce je problematika vývoje aplikací pro operační systém Android s možností úplné hlasové komunikace mezi uživatelem a vytvořenou aplikací. Obecná část práce obsahuje shrnutí důležitých vlastností ...
  • Digitalizace optických filmových zvukových formátů 

   Author: Štěpánek Ota; Supervisor: Rund František; Opponent: Bernas Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Digitální magnetovací systém kompenzačního ferometru 

   Author: Havránek Aleš; Supervisor: Zemánek Ivan; Opponent: Kašpar Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Distribuovaný kamerový systém pro správu parkovacích míst 

   Author: Melničuk Petr; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Šopov Boril
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato diplomová práce se zabývá distribuovaným kamerovým systémem pro správu parkovacích míst. Cílem práce je návrh a implementace všech částí systému počínaje inteligentními kamerovými moduly a konče algoritmy, které jsou ...
  • Efektivní kódování obrazu založené na učení 

   Author: Daniel Šafář; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Polák Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Tato diplomová práce se věnuje efektivní kompresi obrazu s využitím strojového učení. Nejprve je představen stručný úvod do neuronových sítí a strojového učení, na který navazuje podrobnější rozbor jejich využití v kompresi ...
  • Elektronická náhrada hlasivek s proměnnou výškou tónu 

   Author: Kaloč Ondřej; Supervisor: Rund František; Opponent: Vítek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Elektronický systém pro ověřování průtokových parametrů 

   Author: Kysela Martin; Supervisor: Hospodka Jiří; Opponent: Máša Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Estimace kanálu a síťově kódované modulace pro parametrický H-MAC kanál v WPNC rádiových sítích 

   Author: Petr Hron; Supervisor: Sýkora Jan; Opponent: Hynek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
   Tato práce se zabývá estimací stavu kanálu v radiových sítích s WPNC. Cílem je estimátor fáze hierarchického MAC kanálu se dvěma zdroji, který nevyžaduje použití pilotních signálů. Estimace je prováděna pouze na základě ...