Now showing items 181-200 of 223

  • Senzory plynů s nanostrukturními tenkými vrstvami 

   Author: Ládyš Martin; Supervisor: Laposa Alexandr; Opponent: Myslík Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Snímání a reprodukce panoramatického videa 

   Author: Křehnáč Karel; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Fliegel Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Snímání a reprodukce stereoskopického obrazu 

   Author: Kahl Jan; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Vítek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Snímání a zpracování obrazu s vysokým dynamickým rozsahem 

   Author: Grillová Eva; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Bernas Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Softwarová pobočková ústředna Asterisk v prostředí zdravotnického zařízení 

   Author: Horáček Jakub; Supervisor: Troller Pavel; Opponent: Žalud Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Studie aktivního-reaktivního absorbéru 

   Author: Krejčů Lukáš; Supervisor: Husník Libor; Opponent: Bednařík Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Studie možnosti potlačení akustické zpětné vazby 

   Author: Šmíd Dominik; Supervisor: Sovka Pavel; Opponent: Turoň Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Diplomová práce se zabývá automatickým potlačováním akustické zpětné vazby v ozvučovací technice. Věnuje se vývoji algoritmu schopného rozpoznat tento nežádoucí jev a automaticky ho omezit pomocí nastavitelných úzkopásmových ...
  • Subjektivní hodnocení kvality obrazu 

   Author: Haščák Slavomír; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Dostál Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Syntéza HRTF s využitím strukturálního modelu 

   Author: Saturka Filip; Supervisor: Rund František; Opponent: Schimmel Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Syntéza periodického průběhu z harmonických složek 

   Author: Bufka Václav; Supervisor: Pokorný Martin; Opponent: Skalický Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Syntéza periodického signálu z harmonických složek 

   Author: Tuláček Jiří; Supervisor: Pokorný Martin; Opponent: Skalický Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Syntéza směrového zvukového pole v poslechové místnosti 

   Author: Voldán Michal; Supervisor: Husník Libor; Opponent: Červenka Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Systém akustické navigace pro zrakově postižené 

   Author: Kudláček Jan; Supervisor: Husník Libor; Opponent: Lavergne Thomas
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Systém pro administraci a vyhodnocování subjektivních testů 

   Author: Němeček Petr; Supervisor: Husník Libor; Opponent: Schimmel Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-24)
   Práce se zabývá metodologií subjektivních testů v oblasti zvuku. Cílem práce je vytvoření systému v prostředí MATLAB, který bude schopen tyto testy vytvářet, administrovat a vyhodnocovat. Vytvořený systém je v práci popsán ...
  • Systém pro detekci impuzních vad mechanického analogového záznamu využívající model slyšení 

   Author: Marek Semanský; Supervisor: Rund František; Opponent: Bureš Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Tato práce se zabývá detekcí impulzních degradací v analogovém záznamu zvuku. Jsou zde popsány typické modely pro detekci těchto vad. Dále jsou představeny modely slyšení, které jsou implementovány do pěti detekčních ...
  • Systém pro klasifikaci vad analogového záznamu 

   Author: Václav Moldan; Supervisor: Rund František; Opponent: Rajmic Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Tato práce se zabývá tématem modelování a klasifikace vad gramofonových desek. Cílem je vytvořit modely základních typů vad a navrhnout a implementovat v prostředí MATLAB metody automatické klasifikace těchto vad. Modelování ...
  • Systém pro snímání panoramatických fotografií s vysokým rozlišením 

   Author: Štemberg Jan; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Polák Ladislav
   Práce je zaměřená na návrh systému pro tvorbu panoramatických fotografií ve vysokém rozlišení. První část popisuje existující řešení, důvody pro vývoj vlastního systému, požadavky pro takový systém a metody pro skládání ...
  • Technologie pro streaming videa 

   Author: Popelka Václav; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Svítek Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Tempo řeči u dětí 

   Author: Jan Vimr; Supervisor: Čmejla Roman; Opponent: Lustyk Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-02)
   Tématem této práce je měření tempa řeči v dětských promluvách. V databázi, která obsahovala tři typy promluv od 245 dětí ve věku od 4 do 17 let, bylo manuálně vyhodnoceno tempo řeči. Podařilo se najít silnou korelaci mezi ...
  • Terminál s RFID identifikací a GSM komunikací pro měření času při běžeckých závodech 

   Author: Körber Karel; Supervisor: Horčík Zdeněk; Opponent: Konvalinka Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)