Now showing items 145-164 of 409

  • Malý mobilní robot pro mapování a lokalizaci 

   Author: Martin Vejbora; Supervisor: Beneš Petr; Opponent: Zavřel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-16)
   Tato práce se zabývá možností implementace mobilního robota pro úlohu současného mapování a lokalizace (SLAM). V úvodu práce je SLAM popsán a následně jsou nastíněny základní algoritmy pro jeho řešení. Práce také obsahuje ...
  • Manipulační robot ovládaný gesty 

   Author: David Jakubec; Supervisor: Zavřel Jan; Opponent: Beneš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Cílem této práce je navrhnout mechanický manipulátor ovládaný gesty svhodnou kinematickou strukturou a řešením pro ovládání. Pro rozpoznání gest jevyužito strojového vidění a neuronových sítí. V práci je shrnuta rešerše ...
  • Manipulátor pro automatický sklad deskového materiálu 

   Author: Jakub Švadlena; Supervisor: Pelikán Jan; Opponent: Nečas Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Práce řeší simulační model kartézského manipulátoru pro automatický skladový systém deskového materiálu v nábytkářské výrobě. Jádro simulačního modelu je zpracováno pomocí Simscape Multibody a pohyb manipulátoru je určen ...
  • Materiálové vlastnosti kryoprezervovaných žil při kvazistatickém zatěžovaní. 

   Author: Michaela Benešová; Supervisor: Chlup Hynek; Opponent: Horný Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   V této diplomové práci je popsána oběhová soustava, její nemoci a možné rekonstrukce cév. Také je zde popsána kryoprezervace cév. Jak se cévy kryoprezervují, jak se rozmrazují a jaké to má vlivy na biologickou tkáň. Druhá ...
  • Materiálový model náhrady kostní tkáně 

   Author: Adam Lindner; Supervisor: Tichý Petr; Opponent: Goldmann Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Práce se zabývá určením parametrů konstitutivního modelu Johnson-Cook, které byly následně použity při MKP simulaci. Simulace byly porovnány s reálným měřením.
  • Mechanická odezva kryoprezervovaných žil zatěžovaných dynamicky vnitřním tlakem. 

   Author: Zbyněk Sobotka; Supervisor: Chlup Hynek; Opponent: Maršík František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Tato diplomová práce se zabývá mechanickými vlastnostmi čerstvých a kryoprezervovaných úseků veny sapheny magny. V rámci práce jsou analyzovány výsledky inflačně-extenzních testů provedených na čerstvých a kryoprezervovaných ...
  • Mechanické a strukturní vlastnosti kolagenových nanovlákenných vrstev v simulovaných tělních podmínkách 

   Author: Říhová Jitka; Supervisor: Suchý Tomáš; Opponent: Horáková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-29)
   Ve své diplomové práci jsem se zaměřila na sledování změn mechanických a strukturních vlastností kolagenových nanovrstev vlivem činnosti buněk. Tyto změny byly sledovány během a po expozici v samotném kultivačním médiu a ...
  • Mechanické a strukturní vlastnosti kolagenových scaffoldů v podmínkách in vitro a ex vivo 

   Author: Marko Meded; Supervisor: Suchý Tomáš; Opponent: Mikeš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
   Tato práce zkoumá možnosti využití simulovaných tělních tekutin k co nejpřesnějšímu napodobení prostředí lidského těla. Principem je sledování degradace zesíťovaných kolagenových scaffoldů, které představují jeden z ...
  • Mechanické váhy s pokročilými funkcemi 

   Author: Znamenáček Jakub; Supervisor: Zavřel Jan; Opponent: Neusser Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Tato bakalářská práce se zabývá modernizací starých mechanických vah, aby mohly být pohodlně použitelné i v dnešní době. Práce obsahuje přehled historického vývoje vah od prvních objevů až po moderní tenzometrické metody. ...
  • Mechanické vlastnosti aortální chlopně 

   Author: Vodička Jan; Supervisor: Horný Lukáš; Opponent: Kronek Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Tato bakalářská práce se zabývá biomechanikou aortální chlopně a jejích náhrad. Ke komplexnímu pochopení jejich mechanických vlastností vychází z anatomie, fyziologie a patofyziologie oběhového systému a na základě toho ...
  • Mechanické vlastnosti chirurgického stehu pro plastiku aortální chlopně 

   Author: Lukáš Ondřasina; Supervisor: Chlup Hynek; Opponent: Kronek Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Tato diplomová práce se zabývá mechanickými vlastnostmi chirurgického stehu pro plastiku aortální chlopně. První část se zabývá stavbou, mechanickými vlastnostmi, technikami plastik a náhrad aortální chlopně. Jsou zde také ...
  • Mechanické vlastnosti cípu aortální chlopně 

   Author: Martin Groh; Supervisor: Chlup Hynek; Opponent: Sedláček Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá mechanickými vlastnostmi materiálu cípu aortální chlopně a lidským perikardem, jako materiálem vhodným pro plastiku a náhradu chlopní. Pro cípy chlopní byla předpokládána anizotropie. Z cípů ...
  • Mechanické vlastnosti krčních tepen 

   Author: Shchetinin Oleg; Supervisor: Horný Lukáš; Opponent: Kronek Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá zjišťováním předpětí v krčních tepnách a následného porovnání naměřených dat. Na základě znalosti vlastnosti z anatomie, fyziologie a patofyziologie oběhového systému bylo objasněno mechanické ...
  • Mechanické vlastnosti materiálů pro bandážování cévních stěn 

   Author: Lucie Roubalová; Supervisor: Horný Lukáš; Opponent: Králík Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-29)
   Bakalářská práce se zabývá se rolí kolagenu v lidském těle a jeho možnosti využití v průmyslu. Dalším tématem rešerše je výroba kolagenních matriálů, zejména elektrostatické zvlákňování. Součástí práce je také zpracování ...
  • Mechanické vlastnosti polyuretanové pěny 

   Author: Lindner Adam; Supervisor: Vilímek Miloslav; Opponent: Goldmann Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Práce se zabývá tahovou a tlakovou zkouškou materiálu z tvrdé polyuretanové pěny a následným vyhodnocením změřených dat.
  • Mechanické vlastnosti velké skryté žíly 

   Author: Hadraba Daniel; Supervisor: Veselý Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-25)
  • Mechanické vlastností šitého spoje pro rekonstrukce srdeční chlopně 

   Author: Jan Dyntar; Supervisor: Chlup Hynek; Opponent: Kronek Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
   Tato bakalářská práce se zabývá mechanickými vlastnostmi vzorků nativních cípů aortální chlopně a vzorků s vytvořenými chirurgickými stehy. Byly vybrány tři typy stehů, které se používají pro plastiku cípů chlopně při léčbě ...
  • Mechanické vyhodnocení vstupů letadla v podmínkách testů letového výzkumu 

   Author: Maštalíř Daniel; Supervisor: Vampola Tomáš; Opponent: Cwik Andrzej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Bakalarska prace se zabyva tlakomernymi mericimi sondami v leteckych aplikacich. Prvni cast teto prace je zamerena na teorii mereni rychlosti proudeni tekutin metodou mereni tlakovych diferenci. Cilem druhe casti, analyticke, ...
  • Mechanický budič pro experimentální modální analýzu 

   Author: Petrík Tomáš; Supervisor: Steinbauer Pavel; Opponent: Indrawanto Ir
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Tato práce se zabývá budiči pro modální analýzu a to zejména budičem mechanickým. Je zde navržena konstrukce mechanického budiče a tento budič je následně experimentálně analyzován. Na základě výsledků experimentální analýzy ...
  • Mechanismy v robotice a mechatronických hračkách 

   Author: Tomíček Jakub; Supervisor: Beneš Petr; Opponent: Neusser Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-21)
   Cílem této bakalářské práce je seznámení se s moderními robotickými hračkami, jejich rozdělení, analýza kinematiky vybrané robotické hračky. V první části práce rozděluji základní mobilní roboty a uvádím příklady ...