Novinky

Faculty of Mechanical Engineering

Podkomunita v komunitě

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Monitorovací a revizní robot pro potrubní systémy elektráren a chemických provozů 

  Autor: Dobeš Jan; Vedoucí práce: Novák Martin; Oponent práce: Novák Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-08)
  Bakalářská práce na téma "Monitorovací a revizní robot pro potrubní systémy elektráren a chemických provozů" je rozdělena na dvě hlavní části. Rešerše se zabývá analýzou doposud používaných systémů pro revize potrubních ...
 • Design of a laser distance sensor with a web camera for a mobile robot 

  Autor: Ashykhmin Mykhailo; Vedoucí práce: Novák Martin; Oponent práce: Chyský Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-10)
  Rozpacování přístroje a programu pro měření vzdálenosti s použitím laseru a web-kamery pro mobilního robota.
 • Bezkontaktní měření teploty brzdových kotoučů 

  Autor: Čech Matěj; Vedoucí práce: Novák Martin; Oponent práce: Dolejš Robin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
  Bakalářská práce na téma Bezkontaktní měření teploty brzdových kotoučů se zabývá analýzou metod vhodných pro získávání údajů o teplotě brzdových kotoučů. V práci je porovnána metoda kontaktního měření, které je v současnosti ...
 • Jak pracuje robotický vysavač 

  Autor: Seidel Petr; Vedoucí práce: Novák Martin; Oponent práce: Čáp Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-13)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou robotických vysavačů. V práci jsou popsány používané senzory a akční členy. Práce je dále zaměřena na orientaci robotických vysavačů v prostoru a navigaci. Zahrnuty jsou kamerové ...
 • Návrh koncepce kloubu se dvěma stupni volnosti pro humanoidního robota 

  Autor: Hojek Josef; Vedoucí práce: Novák Martin; Oponent práce: Novák Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-06-18)
  Tato práce pojednává o současně používaných mechanismech, pohonech a snímačích pro realizaci mechanických kloubů. Nejprve nás seznámí s vhodnými typy pohonů, principy snímačů a shrne jejich výhody, nevýhody pro jednotlivé ...
 • Senzorové vybavení kvadrokoptéry 

  Autor: Hunčovský Martin; Vedoucí práce: Novák Martin; Oponent práce: Bušek Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-06-17)
  Tato bakalářská práce popisuje současný stav realizace kvadrokoptéry na ústavu přístrojové a řídicí techniky (Ú12110) a dále se zabývá výběrem dalších vhodných snímačů pro rozšíření a zlepšení její funkce. Práce je zaměřená ...
 • Sušení biomasy s vysokým obsahem vody 

  Autor: Kovařík Pavel; Vedoucí práce: Havlík Jan; Oponent práce: Opatřil Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-18)
  Diplomová práce se zabývá problematikou sušení biomasy. Úvodní část práce se zabývá teoretickými znalostmi této problematiky. Praktická část práce se skládá z dvou hlavních částí, popisem a vyhodnocením modelových experimentů ...
 • Povlaky pro střižné nástroje 

  Autor: Linhart Marcel; Vedoucí práce: Tatíček František; Oponent práce: Horník Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-25)
  Zpracování teoretického a praktické části o návrhu povlaků pro střižné nástroje používaných ve firmě TE Connectivity. Navrhnuté povlaky budou aplikovány na střižné nástroje a následně provedeno hodnocení struktury na ...
 • Čištění a úprava povrchů vyrobených 3D tiskem 

  Autor: Vávra Zbyněk; Vedoucí práce: Kreibich Viktor; Oponent práce: Zikmund Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-16)
  Tato bakalářská práce se zabývá zkoumáním povrchů součástí vyrobených 3D tiskem a to zejména součástí tištěných z korozivzdorné oceli 316L. Udává představu o strukturách a drsnostech povrchů po různých dokončovacích ...
 • Návrh konstrukce rehabilitačního lůžka pro Vojtovu metodu 

  Autor: Klement Martin; Vedoucí práce: Berka Ondřej; Oponent práce: Křička Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-26)
  V diplomové práci byla navržena konstrukce rehabilitačního lůžka včetně kompletního 3D modelu. Dále byla provedena pevnostní kontrola vybraných konstrukčních uzlů.
 • Centrální zdroj pro ZD a obec Krásná hora 

  Autor: Bartoš Matouš; Vedoucí práce: Hrdlička František; Oponent práce: Hrdlička Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
  Tato diplomová práce se zabývá praktickým využitím odpadního tepla z bioplynové stanice. Práce definuje typický dům pro současnou vesnickou zástavbu a kalkuluje jeho spotřeby. Dále navrhuje postupné zavádění systému ...
 • Nekonvenční metody podávání a polohování dílů v automatizaci a robotice 

  Autor: Kadlec Vítězslav; Vedoucí práce: Kanaval Jan; Oponent práce: Dub Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-26)
  Tato práce je zaměřena na návrh podávacího a zásobovacího zařízení pro robotické pracoviště. V první polovině práce jsou vysvětleny různé podávací systémy v robotice a kooperativní roboti. Hlavní částí práce je návrh ...
 • Studie podchlazeného varu v hypervapotronu 

  Autor: Pitoňák Vojtěch; Vedoucí práce: Zácha Pavel; Oponent práce: Hyhlík Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-11)
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou hypervapotronu a proudění v něm. První část práce je zaměřena na chlazení ve fúzních reaktorech, detailnímu popisu hypervapotronu a analýzou experimentů, které zkoumaly ...
 • CFD model reaktoru VVER-440 pro studium tlakově-teplotních šoků 

  Autor: Piskáček Václav; Vedoucí práce: Zácha Pavel; Oponent práce: Muhlbauer Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-11)
  Diplomová práce "CFD model reaktoru VVER-440 pro studium tlakově-teplotních šoků" se zaměřuje na popis havárií jaderných elektráren typu doprovázené únikem chladiva z primárního do sekundárního okruhu. Tato práce upravuje ...
 • Optimization of mechanically controlled scootter CVT transmission 

  Autor: Binka Jozef; Vedoucí práce: Achtenová Gabriela; Oponent práce: Fořtl Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-04-12)
  Optimization of mechanically controlled scootter CVT transmission
 • CFD simulace míšení chladiva v reaktoru VVER-1000 

  Autor: Routner Milan; Vedoucí práce: Železný Václav; Oponent práce: Gregor Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-11)
  Různé provozní podmínky pro tlakovodní reaktory (PWR) jsou charakterizovány několika jevy míšení, které výrazně ovlivňují bezpečnostní analýzy provozních stavů. Modelování dynamiky kapalin (CFD) je nejvhodnější nástroj pro ...
 • Detekce rozměrů přívěsného vozíku pomocí LIDAR senzorů 

  Autor: Kuře Matěj; Vedoucí práce: Vyhlídal Tomáš; Oponent práce: Kozák Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-16)
  Tato diplomová práce se zabývá detekcí rozměrů přívěsu za vozidlem pomocí LIDAR senzoru. V první části se věnuje možnostem využití kinematických a dynamických modelů v automobilovém průmyslu, po které následuje odvození ...
 • Únik páry přes labyrintovou ucpávku 

  Autor: Ryvola Zbyšek; Vedoucí práce: Jun Guk Chol; Oponent práce: Sláma Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-11)
  Tato diplomová práce pojednává o úniku páry labyrintovou ucpávkou. Porovnány byly dva rozdílné způsoby vyhodnocení množství páry protékající labyrintovou ucpávkou. První způsob používá empirické vztahy, které byly odvozeny ...
 • Využití hydrátu methanu v energetice 

  Autor: Chistyakov Sergey; Vedoucí práce: Bartoš Ondřej; Oponent práce: Vinš Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
  Současné době lidstvo se zabývá problematikou výskytu nových zdrojů energie a souběžně se snaží odvrátit hrozbu globálního oteplovaní a jiných katastrof. Vyřešit ty to úkoly by mohli pomoci hydrátů. Hydrát poprvé byl ...
 • NAVAŘOVÁNÍ RYCHLOŘEZNÝCH OCELÍ PLAZMATEM 

  Autor: Boxanová Monika; Vedoucí práce: Rohan Pavel; Oponent práce: Janata Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou rychlořezných ocelí z hlediska navařování plazmatem. V teoretické části je proveden rozbor technologie navařování a rychlořezných ocelí. Experimentální část se zabývá určením ...

Zobrazit další