Novinky

Faculty of Mechanical Engineering

Podkomunita v komunitě

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Technicko-ekonomická studie investic do výrobních technologií 

  Autor: Kaše Jan; Vedoucí práce: Freiberg František; Oponent práce: Macháčková Lucie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
  V této práci řeším hodnocení investičního projektu pro zavedení výroby ve společnosti Robatech CZ s.r.o. V teoretické části práce se zabývám popisem investic a investičního rozhodování. Dále popisem studie proveditelnosti ...
 • Experimentální ověření statické axiální tuhosti kuličkového ložiska s kosoúhlým stykem 

  Autor: Dudík Matěj; Vedoucí práce: Kekula Josef; Oponent práce: Novotný Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou statické axiální tuhosti kuličkového ložiska s kosoúhlým stykem. Na základě Hertzovy teorie o styku těles je sestaven matematický model statické axiální tuhosti a deformační ...
 • Konstrukce křížového stolu frézky 

  Autor: Húska Lukáš; Vedoucí práce: Ondráček Miroslav; Oponent práce: Rudolecký Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
  Bakalářská práce se zabývá konstrukčním uspořádáním křížových stolů. Je zde rešerše použitých komponent, návrh vlastního řešení, konstrukční a kontrolní výpočty křížového stolu.
 • Návrh modelu větroně kategorie RES 

  Autor: Bartoš Martin; Vedoucí práce: Klesa Jan; Oponent práce: Čenský Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem rádiem řízeného modelu větroně kategorie RES. V první části práce jsou shrnuta pravidla kategorie, aktuálně používané modely a vybavení potřebné ke správné funkci celého letadla. ...
 • Náklady na vytápění u rodinných domů 

  Autor: Zych Lukáš; Vedoucí práce: Vavřička Roman; Oponent práce: Pokorný Nikola
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
  Bakalářská práce se zabývá stanovením energetické náročnosti budov z pohledu dílčí dodané energie na vytápění. Následně je provedeno srovnání investičních a provozních nákladů na vytápění několika vypracovaných variant ...
 • Návrh sond pro měření parametrů proudu vzduchu v gondole motoru letadla 

  Autor: Vlach Tomáš; Vedoucí práce: Schmirler Michal; Oponent práce: Nožička Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Tématem této práce je návrh sond pro měření parametrů proudění v gondole motoru letadla, které bude sloužit jako letová zkušebna pro potřeby Fakulty strojní ČVUT a firmy GE Aviation. V rešeršní části byly stručně shrnuty ...
 • Návrh bezpilotního létajícího prostředku pro experimentální účely 

  Autor: Papež Václav; Vedoucí práce: Nožička Jiří; Oponent práce: Prokop Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  V této práci byl proveden aerodynamický návrh bezpilotního létajícího prostředku schopného sloužit experimentálním účelům, zejména určení maximální možné výdrže ve vzduchu. Součástí práce je pevnostní kontrolou nejnamáhanějších ...
 • Numerický výpočet tlakové ztráty při významném zúžení průřezu 

  Autor: Škrle Vojtěch; Vedoucí práce: Netřebská Hana; Oponent práce: Adamec Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Bakalářská práce je zaměřena na tvorbu numerického modelu proudění významným zúžením průřezu. Popisuje tvorbu a validaci modelu zúžení za pomoci dat dostupných z experimentu a vyhodnocení tlakových ztrát v zúžení v závislosti ...
 • Numerická simulace proudění v prostoru simulátoru volného pádu 

  Autor: Špatka Jakub; Vedoucí práce: Netřebská Hana; Oponent práce: Stodůlka Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Cílem této bakalářské práce je pomocí CFD výpočtů vytvořit numerickou simulaci proudění v prostoru simulátoru volnéh pádu. Součástí této práce je též numerický výpočet ideálního turbulentního rychlostního profilu a ...
 • Analýza alternativních materiálů pro FDM technologie 

  Autor: Táborský Martin; Vedoucí práce: Šimota Jan; Oponent práce: Urban Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-24)
  V úvodu tato práce popisuje obecné postupy provázející celý proces výroby v 3D tisku, dále se zaměřuje na konkrétní problematiky technologie FDM.
 • Dokončování ozubených kol 

  Autor: Piskač Daniel; Vedoucí práce: Holešovský František; Oponent práce: Rázek Vítězslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-24)
  Hlavním tématem této práce je dokončování ozubených kol. Práce je rozdělena na několik částí. První část je věnována výrobě ozubených kol a jednotlivým operacím. V druhé části se tato práce věnuje dokončování ozubených kol ...
 • Návrh a zprovoznění nového řídicího systému průmyslového robota Puma 200 

  Autor: Valášek Michael; Vedoucí práce: Nečas Martin; Oponent práce: Pelikán Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-24)
  Tato práce se zabývá zprovozněním šestiosého robota PUMA 200. Jde o prakticky zaměřenou práci s cílem ilustrovat znovupoužití vyřazeného robota a vývoj nového řídícího systému, který pak může být aplikovatelný na libovolný ...
 • Struktura a vlastnosti oceli na odlitky G22NiMoCr5-6 

  Autor: Kment Tomáš; Vedoucí práce: Sobotová Jana; Oponent práce: Ekstein Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-24)
  Bakalářská práce se věnuje problematice slévárenské technologie se zaměřením na metodu vytavitelného modelu používanou ve firmě Kdynium a.s., kde autor práce působil v rámci praxe v technologickém oddělení. Je provedena ...
 • Postup topologické optimalizace s využitím aditivních technologií 

  Autor: Soukup Filip; Vedoucí práce: Beránek Libor; Oponent práce: Podsedník Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-24)
  Tato bakalářská práce popisuje postup při výrobě dílů pomocí aditivních technologií. Zaměřuje se na historický vznik a vývoj těchto technologií. Jejich výhody a nevýhody. Dále jsou zahrnuty jednotlivé aspekty aditivní ...
 • Prediktivní řízení točivých momentů pro elektrická vozidla 

  Autor: Tůma Jiří; Vedoucí práce: Nečas Martin; Oponent práce: Pelikán Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-24)
  Elektromobilita a digitalizace mají obrovský potenciál a budou psát automobilovou budoucnost. Bude implementováno stále více sofistikovaných algoritmů zohledňujících bezpečnost, efektivitu, udržitelnost a zvyšující se ...
 • Možnosti predikce opotřebení vozidla provozovaného v systému car sharing 

  Autor: Brich Jan; Vedoucí práce: Jirovský Václav; Oponent práce: Pakosta Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
  Tato bakalářská práce se zabývá rešerší car sharingu, projektu Uniqway a návrhem metody predikce opotřebení nejvytíženější části vozidla. Řeší problematiku car sharingu a průběh zápůjčky u studentského projektu Uniqway a ...
 • Optimalizace výrobního procesu vstřikování plastů 

  Autor: Lipták Martin; Vedoucí práce: Skočilas Jan; Oponent práce: Moravec Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
  Práca je zameraná na technológiu vstrekovania plastov, proces vstrekovania a vplyv technologických parametrov na kvalitu a mechanické vlastnosti výrobku. Teoretická časť obsahuje úvod do polymérov, popis vstrekovacieho ...
 • Transportní vlastnosti kolagenu 

  Autor: Stoklas David; Vedoucí práce: Skočilas Jan; Oponent práce: Štancl Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
  Práce se zabývá vlastnostmi kolagenní hmoty. Řeší její strukturu, fyzikální vlastnosti a v prvé řadě její reologické vlastnosti. Zjištěné parametry jsou použity pro výpočet tlakové ztráty v potrubí. Následně je pro zadané ...
 • Návrh humanoidní ruky robota 

  Autor: Vaněk Jakub; Vedoucí práce: Novák Martin; Oponent práce: Nečas Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Tato bakalářská práce popisuje postup konstrukce horní končetiny pro humanoidního robota vytištěné pomocí 3D tiskárny. Bakalářská práce v úvodu představuje přehled již existujících konstrukčních řešení projektů Shadow ...
 • Vliv mikrostruktury na vlastnosti vybraných slitin Ni a Co pro vysokoteplotní aplikace 

  Autor: Málek Jakub; Vedoucí práce: Horník Jakub; Oponent práce: Podhorná Božena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  V teoretické části předložené diplomové práce byly představeny superslitiny na bázi niklu a kobaltu, které jsou používány pro aplikace namáhané za vysokých teplot, například jako součásti leteckých motorů. Byly popsány ...

Zobrazit další