Recent Submissions

 • Řešení a analýza úloh s volnou hladinou metodou SPH 

  Author: Petr Jančík; Supervisor: Šafařík Pavel; Opponent: Chára Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-04-03)
  Tato práce se zabývá aplikací metody smoothed particle hydrodynamics (SPH) na řešení úloh s volnou hladinou. Jako první byla řešena formulace okrajové podmínky stěny. Dále byl jako praktický výstup pro inženýrskou praxi ...
 • Aeroacoustic Characteristics of Boundary-Layer Regimes 

  Author: Jakub Suchý; Supervisor: Hyhlík Tomáš; Opponent: Trávníček Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-04-03)
  Aeroakustika mezní vrstvy je relativně nový studijní obor, který se zabývá mezní vrstvou jako zdrojem zvuku. Tato práce si klade za cíl rozšířit teorii aeroakustických charakteristik mezní vrstvy během počáteční fáze ...
 • Model a metodika pro komplexní ergonomické hodnocení pracoviště 

  Author: Martin Kyncl; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Edl Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-03-23)
  Tato disertační práce s názvem „Model a metodika pro komplexní ergonomické hodnocení pracoviště“ se zabývá problematikou ergonomie v průmyslovém prostředí. Právě v průmyslu hraje velkou roli optimalizace pracovních podmínek ...
 • Biomechanika ramenního kloubu 

  Author: Jan Votava; Supervisor: Daniel Matej; Opponent: Konvičková Svatava
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-03-22)
  Práce se zabývá určením stability a zatížení ramenního kloubu pomocí matematického svalově-kosterního modelu. Porovnání s experimentálními daty se ukazuje, pro pomalý pohyb lze modelovat sval jako ideální generátor síly. ...
 • Electrical Resistance Measurement for Structural Health Monitoring of Composite Materials 

  Author: Nikola Schmidová; Supervisor: Růžička Milan; Opponent: Cabrnoch Bohuslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-03-20)
  The dissertation deals with the topic of monitoring of long-fiber composite material structures using the method of measuring changes in electrical resistance. It deals with two approaches. The first approach is based on ...
 • Návrhové metody analýzy kompozitních nosníků 

  Author: Tereza Zámečníková; Supervisor: Mareš Tomáš; Opponent: Kolman Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-03-20)
  Práce se zabývá vývojem metod pro výpočet tuhosti kompozitních nosníků s mezikruhovým průřezem (kompozitních trubek). Výsledkem práce je návrh nových metod spolehlivě určujících ekvivalentní tuhost kompozitních nosníků a ...
 • Návrh výpočetních postupů pro redistribuci akustické energie v hlasovém projevu člověka 

  Author: Jaroslav Štorkán; Supervisor: Vampola Tomáš; Opponent: Horáček Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-03-17)
  Porozumění vzniku a modelaci hlasového projevu člověku je nezbytným předpokladem pro nalezení odpovědí na otázky pokládané klinickou praxí. S ohledem na potřeby hlasových pedagogů a lékařů v klinické praxi je sestavení ...
 • Nátěrové systémy s vysokými užitnými vlastnostmi 

  Author: Michal Zoubek; Supervisor: Kreibich Viktor; Opponent: Kalendová Andréa
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-03-09)
  Disertační práce Nátěrové systémy s vysokými užitnými vlastnostmi se věnuje možnostem využití moderních typů nanomateriálů jako pigmentu (plniva) tekutých nátěrových hmot a vlivu použitých metod a způsobů dispergace těchto ...
 • Vliv strategie měření na výslednou způsobilost reálných měřících procesů na CMM 

  Author: Jan Urban; Supervisor: Dvořák Rudolf; Opponent: Čep Robert
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-03-16)
  Předložená disertační práce s názvem „Vliv strategie měření na výslednou způsobilost reálných měřicích procesů na CMM“ se zabývá sestavením matematického modelu pro automatizaci nastavení rychlosti skenování bodů pro ...
 • Biomechanické hodnocení vlastností tkání, biomateriálů a implantátů 

  Author: Sedláček, Radek
  (ČVUT. Fakulta strojní., 2023)
  Cílem této habilitační práce je představit pokrok v oblasti výzkumu experimentální mechaniky biologických tkání, biomateriálů a náhrad, kterého bylo dosaženo na pracovišti autora za posledních 20 let. Práce vychází z ...
 • Finite element method based computational time reversal in elastodynamics 

  Author: Michal Mračko; Supervisor: Plešek Jiří; Opponent: Dalibor Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-03-07)
  The aim of this thesis is to develop a methodology to correctly reconstruct the source in the time domain using the computational time reversal method. This capability would allow identification of existing or forming flaws ...
 • Complex Flow Field Structure in A Mid-section of a Last Stage Blade Equipped with a Part Span Connector 

  Author: Tomáš Radnic; Supervisor: Šafařík Pavel; Opponent: Synáč Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-28)
  This thesis is concerned with the complex problematic of the transonic flow field in the interblade channel with a part span connector called tie-boss. The investigated cascade is comprised of mid-section of a 1220 mm long ...
 • Metodika eliminace nežádoucích elektromechanických interakcí plně odpruženého pohonu dvojkolí 

  Author: Vojtěch Dybala; Supervisor: Kolář Josef; Opponent: Novák Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-10)
  Konstrukce moderních kolejových vozidel se postupným vývojem dostávají na meze fyzikálních možností. Takové extrémy však mohou vést ke vzniku vad, které mají podstatu v různých fyzikálních fenoménech a je nutné je následně ...
 • Metodika návrhu čela tramvaje pro snížení následků nehod na osobní automobily 

  Author: Jakub Seidl; Supervisor: Kolář Josef; Opponent: Jelen Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-10)
  V posledních letech dochází k velkému nárůstu osobní i hromadné dopravy ve městech. Zvýšení dopravního toku má za následek zvyšující se riziko vzniku dopravních nehod. Na výrobce i provozovatele tramvají jsou kladeny čím ...
 • The experimental study of the CO2 hydrates formation 

  Author: Michał Mikołajczyk; Supervisor: Bartoš Ondřej; Opponent: Huněk Adam
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-10)
  Clathrate hydrates, complex molecular formations with significant potential in the energy sector, are the focal point of this thesis. These compounds are increasingly recognized for their versatile applications, including ...
 • Návrh a optimalizace planetové převodovky pro vůz Formula Student 

  Author: Vít Veselý; Supervisor: Cézová Eliška; Opponent: Kanaval Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-10)
  Práce se zabývá návrhem a optimalizací planetové převodovky pro elektrickou formuli týmu eForce FEE Prague Formula. Část práce se zabývá volbou vhodného postupu výroby pro konkrétní materiál. Návrh planetové převodovky se ...
 • Artificial intelligence supported mechanical engineering design 

  Author: Charbel Akiki; Supervisor: Hadraba Daniel; Opponent: Lopot František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-10)
  An Investigation on the Integration of Artificial Intelligence with Mechanical Engineering Design: This thesis explores the profound influence of artificial intelligence (AI) and machine learning (ML) on the process of ...
 • Návrh a zhotovení modulární převodovky s dopravníkem pro výukové účely 

  Author: Vilém Souček; Supervisor: Cézová Eliška; Opponent: Kanaval Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-10)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem, konstrukcí a výrobou modulární převodovky s dopravníkem v kombinaci s automatizačními prvky. Rešeršní část práce rozebírá základní přehled ozubených kol a soukolí, převodovek a dopravníků. ...
 • Konstrukční úprava extrudéru filamentu pro 3D tisk 

  Author: Volodymyr Dudavskyi; Supervisor: Čvančara Václav; Opponent: Lopot František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-10)
  Předmětem této bakalářské práce je návrh úprav existujícího extrudéru pro zvýšení kvality vyráběného filamentu. Zadavatelem této práce je společnost Mubea, která technologii 3D tisk používá pro výrobu různých modelů a ...
 • Analýza proudového pole v arterovenózní fistule při stacionárním režimu proudění 

  Author: Nikita Novozhilov; Supervisor: Schmirlerová Hana; Opponent: Horný Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-10)
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu stacionárního toku v modelu arteriovenózní fistule. V první části práce jsou popsány princip hemodialýzy, problematika tvorby fistul a jejich role v hemodialýze. Druhá část práce ...

View more