Novinky

Faculty of Mechanical Engineering

Podkomunita v komunitě

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Verified Unsteady Model for Analysis of Contra-Rotating Propeller Aerodynamics 

  Autor: Štorch Vít; Vedoucí práce: Nožička Jiří; Oponent práce: Cyrus Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-22)
  The doctoral thesis is focused on the development of a new computational model for analysis of contra-rotating propellers, its testing and verification, and application on selected important problems of contra-rotating ...
 • Adaptivní optimalizace pulsního proudu plazmového navařovacího automatu 

  Autor: Maršík Petr; Vedoucí práce: Bukovský Ivo; Oponent práce: Rohan Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-15)
  Cílem této práce je studie identifikace a rízení navarovacího procesu pomocí lineárních i nelineárních neuronových sítí a jednotek. Diskrétní dynamické lineární i kvadratické jednotky jsou použity pro identifikaci teoretického ...
 • Optimalizace vyhořívajících absorbátorů pro reaktor EPR 

  Autor: Zeman Michal; Vedoucí práce: Škoda Radek; Oponent práce: Lovecký Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-15)
  Výzkum vyhořívajících absorbátorů je velmi důležité téma, jelikož vyhořívající absorbátory ovlivňují regulaci a kontrolu reaktivity v reaktoru. Vyhořívající absorbátory kompenzují počáteční přebytek reaktivity v reaktoru, ...
 • Návrh a řízení aktivního dynamického hltiče kmitů s více stupni volnosti 

  Autor: Novotný Jan; Vedoucí práce: Šika Zbyněk; Oponent práce: Beneš Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-30)
  Práce se zabývá obecnými principy návrhu aktivně řízených hltičů vibrací. Dále je vytvořen simulační model rovinného hltiče vibrací a s využitím vhodných aktuátorů syntetizováno LQR a prediktivní řízení. Výkon aktivně ...
 • Emise zážehového motoru a modelování třícestného řízeného katalytického systému 

  Autor: Shanmughanathan Shankar Balaji; Vedoucí práce: Klír Vojtěch; Oponent práce: Bolehovský Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-22)
  Automobiles are an important part of life in today's world. These machines are the main escorts for our daily travels. Automobiles are also one of the source of air pollution. So, reducing engine out emission is a great ...
 • Návrh postupu svařování součásti závodního automobilu za účelem minimální deformace 

  Autor: Hloušek Jan; Vedoucí práce: Kovanda Karel; Oponent práce: Rohan Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-12)
  Tato bakalářská práce je zaměřena na deformace při svařování a opatření, která vedou k jejich snížení. V teoretické části je popsán vznik deformací a rozbor opatření vedoucí k minimalizaci těchto vad. Praktická část práce ...
 • Horní otočná konstrukce s teleskopickým ramenem autojeřábu 

  Autor: Morkes Jan; Vedoucí práce: Achtenová Gabriela; Oponent práce: Malý Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-04)
  Návrh řešení teleskopického výložníku na horní otočné konstrukci autojeřábu. Celkové rozměry přizpůsobeny pro vozidlo Tatra T815 - 7 FORCE. Vyhodnocení pracovní oblasti jeřábu spolu s výpočty nejdůležitějších prvků. ...
 • Optimalizace výroby dopravního značení 

  Autor: Trajer Stanislav; Vedoucí práce: Mádl Jan; Oponent práce: Rázek Vítězslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-01)
  Cílem této bakalářské práce je shrnout a posoudit zejména ekonomickou stránku celého výrobního procesu svislého dopravního značení ve společnosti Reno Šumava a.s. Dále si dává za cíl navrhnout technicko-ekonomická opatření ...
 • Ověření mikromechanických vlastností feriticko-martenzitických ocelí pomocí vysokoteplotní nanoindentace 

  Autor: Růžička Jan; Vedoucí práce: Dostál Václav; Oponent práce: Kříž Antonín
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-22)
  Tato diplomová práce se zabývá vysokoteplotní nanoindentací feriticko-martenzitických ocelí, konkrétně oceli EUROFER 97. Obsah práce začíná studií o současných reaktorových ocelích, jejich chování a degradaci. Následuje ...
 • Zástavba turbovrtulového motoru do letové zkušebny 

  Autor: Trnka Adam; Vedoucí práce: Klesa Jan; Oponent práce: Popelka Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
  Tato diplomová práce je zaměřena na návrh letových zkoušek pro certifikaci nové turbovr-tulové letecké pohonné jednotky. Nejprve byla provedena rešerše předpisové základny týkající se instalace motoru do dvoumotorového ...
 • Integrace robotu do pracovního prostoru stroje pro pomocné funkce 

  Autor: Panteleev Alexander; Vedoucí práce: Švéda Jiří; Oponent práce: Heinrich Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
  Práce se zabývá integrací robotu do pracovního prostoru soustružnického stroje pro umožnění použití technologie Hybrid Manufacturing. Práce obsahuje popis průmyslových robotů a jejich parametrů, různých způsobů použití ...
 • Zvýšení efektivity výrobních zdrojů na pracovišti svařovny ve společnosti Doosan Bobcat EMEA s.r.o. 

  Autor: Baronová Barbora; Vedoucí práce: Žilka Miroslav; Oponent práce: Richter Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-12)
  Předmětem této diplomové práce je zvýšení efektivity výrobních zdrojů na pracovišti svařovny ve společnosti DOOSAN BOBCAT EMEA, s.r.o., pomocí metody MTM -2. První části práce se zabývám teoretickými východisky, definuji ...
 • Srovnání tahových charakteristik zvoleného turbovrtulového motoru s turbínovým proudovým motorem postaveným na stejném jádře 

  Autor: Šrot Jakub; Vedoucí práce: Klesa Jan; Oponent práce: Anderle Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
  Cílem této práce je návrh výstupního systému proudového motoru odvozeného od zvoleného turbovrtulového motoru a následné porovnání tahových charakteristik obou pohonných jednotek ve zvolených letových výškách a pro různé ...
 • Zařízení pro zpracování ropy 

  Autor: Bolek Matouš; Vedoucí práce: Šulc Radek; Oponent práce: Netušil Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-11)
  Cílem práce bylo vypracovat literární rešerši se zaměřením na zařízení pro zpracování ropy. Hlavní témata ke zpracování byla těžba, vlastnosti, skladování a přeprava ropy, typy rafinerií a hlavní části a zařízení používané ...
 • Povrchové úpravy v automobilovém průmyslu 

  Autor: Šilinger Martin; Vedoucí práce: Kreibich Viktor; Oponent práce: Pešlová Františka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-11)
  Bakalářská práce se zabývá popisem technologie povrchových úprav, a to hlavně popisem technologického postupu povrchové úpravy karosérií automobilů. Popsány jsou jednotlivé složky protikorozní ochrany karosérií (předúpravy, ...
 • Vliv tryskání na korozní odolnost oceli 

  Autor: Rauch Martin; Vedoucí práce: Kreibich Viktor; Oponent práce: Zicha Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-12)
  Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a část experimentální. Teoretická část práce pojednává o charakteristice technologie tryskání a jeho rozdělení. Dále se práce zabývá volbou a rozdělením tryskacích prostředků ...
 • Fouling in process apparatuses 

  Autor: Kumar Gautam Rahul; Vedoucí práce: Dostál Martin; Oponent práce: Štancl Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-12)
  This resesrch work contain the brief discription of fouling, types of fouling and the mechanism by which it create on the surface of heat exchangers. Mainly the thesis work focus on the fouling in food process industries ...
 • Navržení postupu svařování při opravách síta alkalizačního lisu. 

  Autor: Vazač Jan; Vedoucí práce: Kovanda Karel; Oponent práce: Brenner Otakar
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-12)
  Práce se zaměřuje na problematiku vzniku a šíření trhlin korozivzdorných sít, které se objevují během provozu alkalizačního lisu, na svařování a renovaci těchto sít a jimi pokrytých lisovacích válců. V teoretické části se ...
 • Projektová studie trakčního podvozku pro nízkopodlažní tramvaje ŠKODA 

  Autor: Urban Jaroslav; Vedoucí práce: Kolář Josef; Oponent práce: Štiller Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
  Cílem diplomové práce je provést projektovou studii podvozků pro nízkopodlažní tramvaje od společnosti Škoda Transportation a.s. V rešerši jsou ukázána možná řešení otočných a neotočných podvozků a dále základní požadavky ...
 • Studie mechanismů zvyšování podílu EGR ve válci motoru 

  Autor: Weiss Václav; Vedoucí práce: Doleček Vít; Oponent práce: Hanousek Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-10)
  Cílem práce je prozkoumat možnosti vrstvení směsi v zážehovém motoru. V návaznosti na předchozí práce připravit návrh geometrií pro vrstvení směsi. Na těchto navržených geometriích provést CFD simulaci v programu AVL Fire ...

Zobrazit další