Novinky

Faculty of Mechanical Engineering

Podkomunita v komunitě

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Možnosti indentačních zkoušek tvrdosti pro stanovení mechanických vlastností materiálů 

  Autor: Puchnin Maxim; Vedoucí práce: Cejp Jiří; Oponent práce: Kreibich Viktor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-07-25)
  Stanovení materiálových vlastností všech objektů patří mezi základní požadavky technické praxe. Dodavatelem definované materiálové vlastnosti jsou vizitkou tohoto materiálu, na jejichž základě je materiál předurčen pro ...
 • Study of Power Cycle with Supercritical CO2 

  Autor: Veselý Ladislav; Vedoucí práce: Dostál Václav; Oponent práce: Eret Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-07-21)
  With the increasing interest in solar and geothermal power plants as well as waste heat recovery systems from many technologies, the whole world is more focused on the gas power cycles. Especially, the supercritical carbon ...
 • Energetické využití jaderné fúze 

  Autor: Entler Slavomír; Vedoucí práce: Dostál Václav; Oponent práce: Eret Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-07-21)
  Podle plánu Evropské unie a dalších světových velmocí má být první fúzní elektrárna uvedena do provozu do roku 2050. Klíčovými rysy budoucí fúzní energetiky jsou palivo z lehkých chemických prvků, vysoká pracovní teplota ...
 • Technicko-ekonomická studie investic do výrobních technologií 

  Autor: Kaše Jan; Vedoucí práce: Freiberg František; Oponent práce: Macháčková Lucie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
  V této práci řeším hodnocení investičního projektu pro zavedení výroby ve společnosti Robatech CZ s.r.o. V teoretické části práce se zabývám popisem investic a investičního rozhodování. Dále popisem studie proveditelnosti ...
 • Experimentální ověření statické axiální tuhosti kuličkového ložiska s kosoúhlým stykem 

  Autor: Dudík Matěj; Vedoucí práce: Kekula Josef; Oponent práce: Novotný Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou statické axiální tuhosti kuličkového ložiska s kosoúhlým stykem. Na základě Hertzovy teorie o styku těles je sestaven matematický model statické axiální tuhosti a deformační ...
 • Konstrukce křížového stolu frézky 

  Autor: Húska Lukáš; Vedoucí práce: Ondráček Miroslav; Oponent práce: Rudolecký Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
  Bakalářská práce se zabývá konstrukčním uspořádáním křížových stolů. Je zde rešerše použitých komponent, návrh vlastního řešení, konstrukční a kontrolní výpočty křížového stolu.
 • Návrh modelu větroně kategorie RES 

  Autor: Bartoš Martin; Vedoucí práce: Klesa Jan; Oponent práce: Čenský Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem rádiem řízeného modelu větroně kategorie RES. V první části práce jsou shrnuta pravidla kategorie, aktuálně používané modely a vybavení potřebné ke správné funkci celého letadla. ...
 • Náklady na vytápění u rodinných domů 

  Autor: Zych Lukáš; Vedoucí práce: Vavřička Roman; Oponent práce: Pokorný Nikola
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
  Bakalářská práce se zabývá stanovením energetické náročnosti budov z pohledu dílčí dodané energie na vytápění. Následně je provedeno srovnání investičních a provozních nákladů na vytápění několika vypracovaných variant ...
 • Návrh sond pro měření parametrů proudu vzduchu v gondole motoru letadla 

  Autor: Vlach Tomáš; Vedoucí práce: Schmirler Michal; Oponent práce: Nožička Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Tématem této práce je návrh sond pro měření parametrů proudění v gondole motoru letadla, které bude sloužit jako letová zkušebna pro potřeby Fakulty strojní ČVUT a firmy GE Aviation. V rešeršní části byly stručně shrnuty ...
 • Návrh bezpilotního létajícího prostředku pro experimentální účely 

  Autor: Papež Václav; Vedoucí práce: Nožička Jiří; Oponent práce: Prokop Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  V této práci byl proveden aerodynamický návrh bezpilotního létajícího prostředku schopného sloužit experimentálním účelům, zejména určení maximální možné výdrže ve vzduchu. Součástí práce je pevnostní kontrolou nejnamáhanějších ...
 • Numerický výpočet tlakové ztráty při významném zúžení průřezu 

  Autor: Škrle Vojtěch; Vedoucí práce: Netřebská Hana; Oponent práce: Adamec Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Bakalářská práce je zaměřena na tvorbu numerického modelu proudění významným zúžením průřezu. Popisuje tvorbu a validaci modelu zúžení za pomoci dat dostupných z experimentu a vyhodnocení tlakových ztrát v zúžení v závislosti ...
 • Numerická simulace proudění v prostoru simulátoru volného pádu 

  Autor: Špatka Jakub; Vedoucí práce: Netřebská Hana; Oponent práce: Stodůlka Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Cílem této bakalářské práce je pomocí CFD výpočtů vytvořit numerickou simulaci proudění v prostoru simulátoru volnéh pádu. Součástí této práce je též numerický výpočet ideálního turbulentního rychlostního profilu a ...
 • Analýza alternativních materiálů pro FDM technologie 

  Autor: Táborský Martin; Vedoucí práce: Šimota Jan; Oponent práce: Urban Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-24)
  V úvodu tato práce popisuje obecné postupy provázející celý proces výroby v 3D tisku, dále se zaměřuje na konkrétní problematiky technologie FDM.
 • Dokončování ozubených kol 

  Autor: Piskač Daniel; Vedoucí práce: Holešovský František; Oponent práce: Rázek Vítězslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-24)
  Hlavním tématem této práce je dokončování ozubených kol. Práce je rozdělena na několik částí. První část je věnována výrobě ozubených kol a jednotlivým operacím. V druhé části se tato práce věnuje dokončování ozubených kol ...
 • Návrh a zprovoznění nového řídicího systému průmyslového robota Puma 200 

  Autor: Valášek Michael; Vedoucí práce: Nečas Martin; Oponent práce: Pelikán Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-24)
  Tato práce se zabývá zprovozněním šestiosého robota PUMA 200. Jde o prakticky zaměřenou práci s cílem ilustrovat znovupoužití vyřazeného robota a vývoj nového řídícího systému, který pak může být aplikovatelný na libovolný ...
 • Struktura a vlastnosti oceli na odlitky G22NiMoCr5-6 

  Autor: Kment Tomáš; Vedoucí práce: Sobotová Jana; Oponent práce: Ekstein Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-24)
  Bakalářská práce se věnuje problematice slévárenské technologie se zaměřením na metodu vytavitelného modelu používanou ve firmě Kdynium a.s., kde autor práce působil v rámci praxe v technologickém oddělení. Je provedena ...
 • Postup topologické optimalizace s využitím aditivních technologií 

  Autor: Soukup Filip; Vedoucí práce: Beránek Libor; Oponent práce: Podsedník Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-24)
  Tato bakalářská práce popisuje postup při výrobě dílů pomocí aditivních technologií. Zaměřuje se na historický vznik a vývoj těchto technologií. Jejich výhody a nevýhody. Dále jsou zahrnuty jednotlivé aspekty aditivní ...
 • Prediktivní řízení točivých momentů pro elektrická vozidla 

  Autor: Tůma Jiří; Vedoucí práce: Nečas Martin; Oponent práce: Pelikán Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-24)
  Elektromobilita a digitalizace mají obrovský potenciál a budou psát automobilovou budoucnost. Bude implementováno stále více sofistikovaných algoritmů zohledňujících bezpečnost, efektivitu, udržitelnost a zvyšující se ...
 • Možnosti predikce opotřebení vozidla provozovaného v systému car sharing 

  Autor: Brich Jan; Vedoucí práce: Jirovský Václav; Oponent práce: Pakosta Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
  Tato bakalářská práce se zabývá rešerší car sharingu, projektu Uniqway a návrhem metody predikce opotřebení nejvytíženější části vozidla. Řeší problematiku car sharingu a průběh zápůjčky u studentského projektu Uniqway a ...
 • Optimalizace výrobního procesu vstřikování plastů 

  Autor: Lipták Martin; Vedoucí práce: Skočilas Jan; Oponent práce: Moravec Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
  Práca je zameraná na technológiu vstrekovania plastov, proces vstrekovania a vplyv technologických parametrov na kvalitu a mechanické vlastnosti výrobku. Teoretická časť obsahuje úvod do polymérov, popis vstrekovacieho ...

Zobrazit další