Recent Submissions

 • NMPC based slip control ABS including tyre tread thermal dynamics 

  Author: Tushar Girotra; Supervisor: MAE supervisor; Opponent: MAE opponent
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-03-19)
  NMPC based slip control ABS including tyre tread thermal dynamics
 • Materiálové vlastnosti heterogenních svarových spojů pro energetiku 

  Author: Petr Ducháček; Supervisor: Janovec Jiří; Opponent: Kříž Antonín
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-03-13)
  Životnost heterogenních svarových spojů v oblasti klasické a jaderné energetiky je stěžejním parametrem pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu zařízení elektráren. Práce se zabývá hodnocením dvou konstrukčně-tec ...
 • Kondenzace vodní páry za přítomnosti inertního plynu 

  Author: Tomáš Romsy; Supervisor: Dostál Václav; Opponent: Vyskočil Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-03-11)
  Tekutý kov PbLi17 je uvažován jako jeden z kandidátů pro chladivo množivého blanketu fúzního reaktoru DEMO. Důležitým faktorem jeho použití je množení tritia. Nicméně, tento kov způsobuje degradaci materiálů průtočného ...
 • Numerické řešení proudění mokré páry s nerovnovážnou kondenzací 

  Author: Vladimír Hric; Supervisor: Halama Jan; Opponent: Brandner Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-03-04)
  Disertační práce se zabývá matematickým modelováním a numerickým řešením problematiky proudění mokré páry s nerovnovážnou kondenzací ve 3D. Matematický model sestává z dvou hlavních částí. První část je systém nevazkých ...
 • Dynamické vlastnosti pohonů moderních kolejových vozidel 

  Author: Tomáš Fridrichovský; Supervisor: Kolář Josef; Opponent: Kraus Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-27)
  Pohony moderních kolejových vozidel, zejména asynchronních lokomotiv, pracují se značnými výkony. Stále lepší regulace těchto pohonů umožňuje řídit velikost jejich hnacího momentu s ohledem na okolní podmínky a o to lépe ...
 • Aerodynamický hluk lopatkových mříží při nízkých Machových číslech 

  Author: Jan Králíček; Supervisor: Bašta Jiří; Opponent: Němeček Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-16)
  Tato disertační práce s názvem: „Aerodynamický hluk lopatkových mříží při nízkých Machových číslech“ se zabývá vyzařováním hluku při proudění vzduchu lopatkovými mřížemi, které jsou využívány v distribučních elementech ...
 • Degradační chování vybraných plastů a kompozitů z hlediska lomové mechaniky 

  Author: Vladimír Mára; Supervisor: Špatenka Petr; Opponent: Kroisová Dora
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-28)
  V rámci předkládané práce byl hodnocen vliv enviromentálních podmínek na leteckou techniku působí v průběhu provozu celá řada negativních jevů, které svým synergickým účinkem ovlivňuji vlastnosti kompozitních součástí. ...
 • Detekce nadměrných emisí částic dálkovým měřením - vliv odstupů, jízdních režimů a měřítka částic 

  Author: Pratyush Subhasit; Supervisor: Vojtíšek Michal; Opponent: Pechout Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-06)
  This master thesis deals with detection of high nitrogen oxide (NOX) and particulate matter emitting passages from vehicles of different types (heavy-duty vehicle, light-commercial vehicles, and two-wheeler vehicles) and ...
 • Teoretická a experimentální analýza parametrů asynchronního motoru 

  Author: Mohith Kumaran Satyan Babu; Supervisor: Mindl Pavel; Opponent: Kaněra Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-06)
  Tato diplomová práce je zaměřena na modelování, simulaci a experimentální ověřování parametrů elektrického pohonu s indukčním motorem využívajícím vektorové řízení magnetického pole. Cílem mé práce je simulovat vektorově ...
 • Nabíjení baterií elektrických vozidel 

  Author: Tomáš Štofik; Supervisor: Morkus Josef; Opponent: Mindl Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-04)
  Táto bakalárska práca sa zaoberá popisom spôsobov nabíjania elektrických a hybridných vozidiel, sledovaním okolností rýchlosti a riadenia nabíjania a hľadaním závislosti na parametroch vozidla a nabíjačky. Jedná sa o rešerš ...
 • Návrh chladicí soustavy motoru pro vůz Formule Student 

  Author: Miloš Zahradník; Supervisor: Červenka Libor; Opponent: Doleček Vít
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-04)
  Cílem této práce bylo navrhnout chladicí soustavu pro vůz Formule Student. Pro návrh chladiče bylo využito dat o zatížení motoru ze závodní trati a naměření potřebného chladicího výkonu na brzdovém stanovišti. Sestavení ...
 • Návrh laboratorní optické třídičky pro třídění semen olejnin 

  Author: Jan Prachenský; Supervisor: Hoidekr Jan; Opponent: Petr Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-04)
  Práce se zabývá vytvořením laboratorního přístroje pro optické třídění semen olejnin, konkrétně slunečnicových semen. Hlavní prioritou návrhu jsou nízké pořizovací náklady. Optické třídění v tomto stroji je poslední fází ...
 • Parametrický model odpružení jízdního kola 

  Author: Lukáš Vojček; Supervisor: Jirovský Václav; Opponent: Vašíček Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-04)
  Teoretická časť bakalárskej práce sa zaoberá rešeršou v oblasti systémov odpružení používaných v horskej cyklistike. Popisuje vývoj, rozdelenie, charakteristiky, výhody a nevýhody použitia. Taktiež prekladá spomínané typy ...
 • Efektivní řízení frézovacího CNC stroje při obrábění tvarově složitých dílců 

  Author: Filip Bartoš; Supervisor: Vavruška Petr; Opponent: Svoboda Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-05)
  Tato práce navazuje na existující diplomové a bakalářskou práci, které byly zaměřeny na vývoj vlastních optimalizačních funkcí. Rešerše této práce mapuje současný stav optimalizací obráběcího procesu v oblastech CAM, ...
 • Optimalizace hoření v zážehovém motoru řady EA211 s ohledem na použití v hybridním vozidle 

  Author: Vojtěch Dolejší; Supervisor: Červenka Libor; Opponent: Uzlík Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-05)
  Tématem diplomové práce je optimalizace hoření v zážehovém motoru MPI řady EA211 společnosti ŠKODA AUTO a.s. použitím zapalovací komůrky v pracovní oblasti spalovacího motoru typické pro provoz v hybridním vozidle. Pro ...
 • Návrh skladby kompozitní struktury pro vůz Formula Student 

  Author: Jiří Zelený; Supervisor: Pacoň Lukáš; Opponent: Kazda Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-05)
  Diplomová práce se zabývá návrhem skladby kompozitní struktury pro vůz Formula Student, který nahradí stávající skladbu kompozitní struktury monokoku, a to za dodržení pravidel FSAE. První část popisuje soutěž Formula ...
 • Analýza a návrh optimalizace teplotního chování upínací desky svislého soustruhu 

  Author: Ladislav Malina; Supervisor: Kekula Josef; Opponent: Novotný Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-05)
  Práce se zabývá teplotní analýzou a výpočetní optimalizací upínací desky svislého soustruhu. Provedena je rešerše na téma teplotního chování obráběcích strojů a z oblasti stavby svislých soustruhů. Představeny jsou postupy ...
 • Optimalizace NC kódu na základě zatížení nástroje a dynamických vlastností stroje 

  Author: Martin Kůrka; Supervisor: Sulitka Matěj; Opponent: Janda Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-05)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem operací s proměnlivým zatížením nástroje pro analýzu kinematických parametrů obrábění. Na těchto operacích jsou následně analyzovány složky zatížení nástroje (řezné síly, objem ...
 • Optimalizace aerodynamických prvků vozu Formula Student s využitím nástroje Adjoint solver 

  Author: Otakar Volek; Supervisor: Hatschbach Petr; Opponent: Hyhlík Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-05)
  Tato práce pojednává o možnostech využití adjoint solveru pro vývoj vozu Formula Student. V úvodu jsou uvedeny základní rovnice pro CFD modelování a následně je vysvětlen princip adjoint solveru. Dále se práce věnuje ...
 • Konstrukce modulu řízeně přeladitelného hltiče vibrací 

  Author: Martin Karas; Supervisor: Červenka Jaroslav; Opponent: Šnajdr Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-05)
  Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem modulu řízeně přeladitelného hltiče vibrací. Snaží se na základě vyhotovené rešerše najít optimální variantu konstrukčního řešení způsobu pasivního potlačení vibrací tlumené ...

View more