News

Faculty of Mechanical Engineering

Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • Využití povrchových akustických vln pro monitorování mazací vrstvy mezi valivými elementy a dráhou ložiska 

  Author: Jakub Chmelař; Supervisor: Dynybyl Vojtěch; Opponent: Němček Miloš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-03-01)
  Tato disertační práce se zabývá tématem snímání mazací vrstvy v ložiskách s valivými elementy. Problémy s mazáním jsou dle statistik nejčastější příčinou selhání valivých ložisek a zdrojem nákladných servisních zásahů. ...
 • Optimalizace lamelového expandéru pro tepelné oběhy nízkých výkonů 

  Author: Václav Vodička; Supervisor: Kolovratník Michal; Opponent: Melichar Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-22)
  Tato disertační práce se zabývá problematikou lamelových expandérů pro tepelné cykly s nízkým výkonem. Práce obsahuje rešerši expandérů pro tyto tepelné cykly s důrazem na lamelové expandéry, popisuje autorem navržený 1D ...
 • Developement of two speed transmission for electrical powertrain of tactical military vehicle 

  Author: Vladimír Krulík; Supervisor: MAE supervisor; Opponent: MAE opponent
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-02)
  Developement of two speed transmission for electrical powertrain of tactical military vehicle
 • Projekt výroby ozubených kol pro podnik Stab spol.sr.o 

  Author: Štefan Staník; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Novota Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-01)
  Diplomová práca opisuje projekt na založenie novej divízie pre firmu ktorá sa zaoberá generálnymi opravami strojov. V prvej časti práce je rozoberaná teoretická časť o výrobnom procese ozubenia a ekonomická časť tejto ...
 • Ovládání a akvizice dat na zkušebním stavu převodových ústrojí motorových vozidel. 

  Author: Martin Kovář; Supervisor: Pakosta Jiří; Opponent: Sobotka Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-01)
  Tato práce ve svém úvodu pojednává o měřicích metodách vybraných fyzikálních veličin v rámci testovaní převodových ústrojí motorových vozidel. Dále popisuje současný stav zkušebního stanoviště v laboratořích v Praze na ...
 • Aktualizace metod výpočtu kmitání poháněcích soustrojí 

  Author: Jiří Lukáš; Supervisor: Zoul Václav; Opponent: Prokýšek Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-01)
  Současné metody výpočtu kmitání pohonů jsou nahrazovány metodami novými. Cílem diplomové práce je využít výpočtový software, který je na ústavu automobilů k dispozici (GT-Power, MATLAB) a využít možností, který tento SW ...
 • Koncept přední hnané nápravy elektromobilu 

  Author: Rastislav Ondica; Supervisor: Baněček Jan; Opponent: Svoboda Jindřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-01)
  Táto diplomová práca predstavuje koncepčný návrh prednej poháňanej nápravy pre elektrické vozidlo, pričom ide o možnú náplň práce strojného inžiniera v oblasti motorových vozidiel. Obsahuje teoretický opis častí prednej ...
 • Sušení biomasy v sušárnách s nepřímým otopem 

  Author: Ondřej Rybola; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Dlouhý Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-01)
  Práce se zabývá kontaktním sušením. Popisuje vhodné metody sušení a sušárny pro sušení biomasy s vysokým obsahem vody. Teoreticky popisuje proces kontaktního sušení a vliv změny provozních parametrů sušárny na průběh sušení. ...
 • Motivace jako nástroj řízení výkonnosti zaměstnanců ve vybraném podniku 

  Author: Kateřina Hápová; Supervisor: Vaniš Ladislav; Opponent: Rejf Libor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-01)
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu zaměstnanců a jejich motivaci z hlediska měření jejich výkonnosti ve společnosti Mattoni 1873. Práce je rozdělená do tří hlavních částí – teoretické, analytické a návrhové. Teoretická ...
 • Kalkulace nákladů v prodejní společnosti 

  Author: Tomáš Koudelka; Supervisor: Vaniš Ladislav; Opponent: Rejf Libor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-01)
  Tato bakalářská práce se zabývá kalkulací nákladů renovace toneru ve společnosti. V této práci jsem postupně představil společnost, která se renovací zabývá, dále jsem se soustředil na problematiku tisku v dnešní době a ...
 • Racionalizace projektového řízení ve společnosti Montáže Brož, s.r.o. 

  Author: Marek Urban; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Košťálek Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-01)
  Tato diplomová práce na základě literární studie zkoumá management a projektové řízení ve společnosti Montáže Brož s.r.o.. Na základě této literární studie by mělo dojít ke zkoumání, zda dochází ve společnosti k racionálním ...
 • Analýza a segmentace zákazníků pomocí statistických metod 

  Author: Nikita Zhitnikov; Supervisor: Stieberová Barbora; Opponent: Veselý Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-01)
  Předmětem diplomové práce je analýza portfolia zákazníku v byznys segmentu telekomunikačního trhu. První část je teoretická a popisuje statistickou analýzu vícerozměrných dat, obsahuje i zásady marketingu při analýze ...
 • Marketingový plán autosalonu vozidel 

  Author: Telman Nersisjan; Supervisor: Vaniš Ladislav; Opponent: Rejf Libor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-01)
  Diplomová práce se zabývá charakteristikou a sestavením marketingového plánu pro reálný podniku v oblasti autosalonu luxusních vozidel. Na začátku této práce je obecná definice marketingu a jeho vlivu na chod podniku jako ...
 • Analýza kalkulací v zakázkové výrobě průmyslového podniku 

  Author: Štěpán Poliščuk; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Binder Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-01)
  Předmětem mé diplomové práce je analýza kalkulací v zakázkové výrobě průmyslového podniku. V první části práce jsou sepsány teoretické základy kalkulování nákladů, včetně definice nákladů, jejich členění a alokování. Poté ...
 • Analýza kalkulačního systému a rozpočetnictví ve společnosti Omega Optix, s.r.o. 

  Author: Barbora Peterková; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Peřina Miloslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-01)
  Předmětem diplomové práce je zhodnocení způsobu kalkulování pro konkrétní společnost. V první části diplomové práce je detailně zpracovaná teorie týkající se kalkulací, kalkulací nákladů, a nákladů obecně. Závěrem teoretické ...
 • Úpravy uzavřeného zkušebního stavu automobilních převodovek 

  Author: Jakub Mansfeld; Supervisor: Miláček Ondřej; Opponent: Havlík Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-01)
  Předmětem diplomové práce Úpravy uzavřeného zkušebního stavu automobilních převodovek je dokončení úprav na uzavřeném zkušebním stavu pro automobilní převodovky v laboratořích ČVUT pro dlouhodobý provoz v režimu více ...
 • Kolová jednotka osobního vozu a ložiskové uložení 

  Author: Robert Fiedler; Supervisor: Tajzich Václav; Opponent: Vrána Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-01)
  Tato diplomová práce se věnuje valivým ložiskům; automobilovým, ložiskovým jednotkám a uložení kola u osobních automobilů. V první části jsou představeny ložiskové jednotky, jejich rozdělení, specifika, konstrukční uspořádání, ...
 • Posouzení rozvoje elektromobility v nákladní dopravě 

  Author: Ondřej Petrás; Supervisor: Stieberová Barbora; Opponent: Scholz Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-01)
  Tato bakalářská práce se věnuje posouzení rozvoje elektromobility v nákladní dopravě. První část je zaměřena na seznámení se silniční nákladní dopravou a jejím znečišťováním planety. V další jsou popsány možnosti zapojení ...
 • Problematika snížení oxidů dusíku z velkých a zvláště velkých spalovacích zdrojů 

  Author: Peter Kret; Supervisor: Pilař Lukáš; Opponent: Vlček Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-01)
  Diplomová práca sa zaoberá oxidmi dusíka a ich problematikou u veľkých a zvlášť veľkých spaľovacích zdrojov. Teoretická časť popisuje vznik oxidov dusíka, pričom sa venuje aj technológiám, ktorých účelom je oxidy dusíka ...
 • Carnotovy baterie s využitím odpadního tepla 

  Author: Alena Harantová; Supervisor: Novotný Václav; Opponent: Maščuch Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-01)
  Téma této práce vychází z problematiky obnovitelných zdrojů energie, jejich nestálou dodávkou a možnostmi kompenzace poptávky ze sítě. V rešeršní části je rozebrána problematika akumulace a úschovy energie různými způsoby. ...

View more