Novinky

Faculty of Mechanical Engineering

Podkomunita v komunitě

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Domácí automatizace s Raspberry Pi 

  Autor: Mach Marek; Vedoucí práce: Oswald Cyril; Oponent práce: Plaček Viktor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-13)
  Cílem této práce je představit možnosti prostředků, pomocí kterých se dá vytvořit systém domácí automatizace a navrhnout konkrétní řešení realizace. Bakalářská práce obsahuje v první části rešerši na téma možností prostředků ...
 • Evoluce mechanických vlastností kompozitní kolagenní trubice v průběhu cyklického zatěžování 

  Autor: Kafková Alžběta; Vedoucí práce: Chlup Hynek; Oponent práce: Žitný Rudolf
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-05)
  Tato bakalářská práce se zabývá biomechanikou cév a jejich náhrad. Je zde stručně popsána anatomie cév. Dále zde nalezneme přehled současně používaných cévních náhrad a jejich mechanických vlastností. Tato práce zároveň ...
 • Problematika loupání olejnatých semen 

  Autor: Pavlíčko Jan; Vedoucí práce: Petr Karel; Oponent práce: Uhlíř Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-08)
  Diplomová práce se zabývá problematikou loupání olejnatých semen, jako jsou slunečnicová, bavlníková a konopná. Práce zkoumá konvenční i nekonvenční způsoby loupání a na základě třecí metody je navrženo ruční experimentální ...
 • Systemové řešení mezivozového přechodu tramvajového vozidla 

  Autor: Wasserbauer Radek; Vedoucí práce: Chmelař Jakub; Oponent práce: Vejvoda Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-06)
  V diplomové práci je navrženo systémové řešení mezivozového přechodu tramvajového vozidla zahrnující vyšetření kinematiky zvolené tramvajové jednotky, potřebných návrhových a pevnostních výpočtů a integraci mezivozového ...
 • Návrh elektrárny se sušením biomasy 

  Autor: Dlouhý Vojtěch; Vedoucí práce: Dlouhý Tomáš; Oponent práce: Havlík Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-08)
  Tato práce se zabývá návrhy elektráren spalujících biomasu. Uvádí také různé metody sušení. V práci jsou porovnány návrhy dvou elektráren. Jedna elektrárna využívá ke spalování nevysušené palivo, druhá palivo vysušené ze ...
 • Výpočet kotoučových brzd 

  Autor: Klejch Petr; Vedoucí práce: Achtenová Gabriela; Oponent práce: Kocián Přemysl
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
  Tato bakalářská práce se zabývá kotoučovými brzdami pro průmyslové použití. V úvodu je shrnuta obecná teorie třecích brzd, jejich kategorizace a principy. Cílem práce je vytvoření programu pro tepelný výpočet, kontrolu ...
 • Parametrický CAD model radiální turbíny 

  Autor: Čížek Petr; Vedoucí práce: Linkeová Ivana; Oponent práce: Fürst Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
  Cílem práce je vypracování zjednodušeného parametrického CAD modelu radiální turbíny s redukovaným množstvím parametrů. Tyto parametry je možné měnit a optimalizovat tak geometrii turbíny.
 • Vliv sterilizace na mechanické a strukturní vlastnosti nanostrukturované vrstvy kolagen-hydroxyapatit 

  Autor: Zvolánek Petr; Vedoucí práce: Horný Lukáš; Oponent práce: Dvořák Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-08)
  Tato bakalářská práce se zabývá možným vlivem sterilizace na mechanické a strukturální vlastnosti materiálu na bázi kolagenu. Pro ověření informací dohledatelných v odborné literatuře je součástí práce i prezentace jednoosých ...
 • Způsoby řešení rozměrových obvodů 

  Autor: Janík Petr; Vedoucí práce: Petr Karel; Oponent práce: Berka Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
  Tato práce se zabývá metodami řešení rozměrových obvodů. Nejprve bude nastíněna problematika rozměrových tolerancí a budou vysvětleny některé pojmy, jejichž znalost je nutná pro následující výklad. Bude provedeno rozdělení ...
 • Návrh podsvícení universálního podvozku lékářského zařízení 

  Autor: Teplý Petr; Vedoucí práce: Petr Karel; Oponent práce: Pánek Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
  Práce se zabývá vývojem designového prvku podsvícení na podvozky přístrojů firmy BTLMedical Technologies a bezpečnostních norem, které musí zařízení splňovat, aby se mohlo uvést na trh.
 • Energetický audit domácnosti 

  Autor: Wudy Josef; Vedoucí práce: Skopec Pavel; Oponent práce: Pečený Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
  Tato práce se zabývá výpočtem a změřením energetických spotřeb v domácnosti. Spočítané a naměřené hodnoty budou porovnány se skutečným stavem a budou navrženy možnosti na snížení nákladů.
 • Mařič tlakové energie 

  Autor: Suchý Jakub; Vedoucí práce: Kolovratník Michal; Oponent práce: Pečený Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-08)
  Diplomová práce se zabývá metodikou výpočtu tlakových ztrát pro tlakový mařič energie. Práce je rozdělena na část teoretickou a výpočetní. Teoretická část popisuje princip funkce mařiče a obsahuje rešerši komerčně využívaných ...
 • Návrh uzlu 'spodek - podvozek' tramvajového vozidla 

  Autor: Nádherný Martin; Vedoucí práce: Petr Karel; Oponent práce: Bečka Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-08)
  Diplomová práce se zabývá návrhem základních konstrukčních celků podvozku pro nízkopodlažní tramvaj včetně návrhu spodku vozidla nad podvozky a uspořádání interiéru nad podvozky. Práce obsahuje rešerši pohonů používaných ...
 • Návrh zařízení pro plazmové zplynování komunálního odpadu 

  Autor: Strmisková Renáta; Vedoucí práce: Dlouhý Tomáš; Oponent práce: Hrdlička Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
  Tato diplomová práce se zabývá dostupnými technologiemi na plazmatické zplynování komunálního odpadu. Po rešerši je pro jednu vybranou technologii sestaveno procesní schéma a určena hmotnostní a energetická bilance. Pro ...
 • Motorové lože pro ultralehký letoun 

  Autor: Černý Marcel; Vedoucí práce: Theiner Robert; Oponent práce: Helmich Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-03-15)
  Tato bakalářská práce se zabývá motorovým ložem pro ultralehký letoun TL 32 Typhoon. Je rozdělena do tří částí. První část se zabývá návrhem konstrukčního řešení motorového lože. Druhá část obsahuje výpočet zatížení dle ...
 • Externí elektrický pohon čerpadla Commonrail 

  Autor: Pospíšil Jan; Vedoucí práce: Emrich Miloslav; Oponent práce: Červenka Libor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-08)
  Bakalářská práce se zabývá osamostatněním pohonu palivového čerpadla Common Rail a výpočtem potřebného elektromotoru pro jeho pohon. Dále návrhem ozubeného řemenu pro přenos točivého momentu na čerpadlo, vytvořením 3D ...
 • Parametrická optimalizace křivky zdvihu ventilu motoru 

  Autor: Aschermann Michal; Vedoucí práce: Zavřel Jan; Oponent práce: Beneš Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-13)
  Tato diplomová práce se zabývá procesem parametrické optimalizace křivky zdvihu ventilu spalovacího motoru. Tímto způsobem by mohla výpočetní síla počítače nahradit cit a zkušenosti inženýra. Nejprve jsou popsány typy ...
 • Úchopná hlavice pro nehomogenní sypké materiály 

  Autor: Horčík Martin; Vedoucí práce: Dynybyl Vojtěch; Oponent práce: Janda Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
  Výstupem z dalšího textu je návrh možného řešení úchopné hlavice poháněné pohybovým šroubem. Byla dohledána možná alternativní řešení tvaru a kinematiky sestavy již existujících úchopných hlavic. Následně byl proveden návrh ...
 • Vliv stabilizace chitosanu na mechanické vlastnosti kompozitních nosičů pro regeneraci kostní tkáně 

  Autor: Kubášová Kristýna; Vedoucí práce: Sedláček Radek; Oponent práce: Růžička Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
  Bakalářská práce se zabývá vlivem stabilizace chitosanu na mechanické vlastnosti kompozitních nosičů buněk. V rámci teoretické části je popsána problematika tkáňového inženýrství a materiálů používaných v této oblasti. V ...
 • Simulátor pro životnostní zkoušky aktuátoru VTG turba 

  Autor: Zelinka Jan; Vedoucí práce: Lopot František; Oponent práce: Křička Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-08)
  Cílem bakalářské práce je návrh simulátoru zatížení hřídele pro životnostní zkoušky aktuátoru VTG turba ve spolupráci se zadavatelem tématu firmou BOSCH spol. s.r.o. Podmínkou je dodržení vnějších rozměrů simulátoru a ...

Zobrazit další