News

Faculty of Mechanical Engineering

Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • Dynamics of Heat Transfer During Cooling of Overheated Surfaces 

  Author: Jan Štěpánek; Supervisor: Dostál Václav; Opponent: Eret Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-04-18)
  Quenching phenomenon is one of the most unexplored phenomena in the field of heat transfer. However, quenching is known for a long time especially due to metal hardening. In the several last decades, the phenomenon has ...
 • Frézování kompozitních materiálů s termoplastickou matricí 

  Author: Petr Mašek; Supervisor: Holešovský František; Opponent: Mrkvica Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-05-08)
  Práce je zaměřena na frézování kompozitních materiálů s termoplastickou matricí. Zabývá se bočním frézováním, tedy přesněji ořezem kompozitních desek, což je jedna z nejčastěji používaných operací při dokončování konstrukčních ...
 • Verifikace simulace vstřikování voskových modelů 

  Author: Irena Kubelková; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Hrbáček Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-05-08)
  Tato disertační práce je zaměřena na problematiku možnosti využití numerické simulace pro predikci chování vstřikovaných voskových modelů lopatek plynových turbín. Byly zjištěny vlastnosti panenské a rekonstituované voskové ...
 • Zájímavosti z dějin mechaniky a současné astronomie 

  Author: Souček, Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Fakulta strojní. Ústav výrobních strojů a zařízení, 2016)
 • Dynamic model of two synchronous generators connected via long transmission line 

  Author: Le Thi Minh Trang; Supervisor: Uhlíř Ivan; Opponent: Adamovský Radomír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-04-11)
  Due to the large desire to utilize transmission networks for more flexible power interchange transactions, the high requirement for power system dynamic analysis has grown significantly in recent years. While dynamics and ...
 • Thermophysical properties of refrigerants: experiment and simulations 

  Author: Martin Doubek; Supervisor: Vacek Václav; Opponent: Hallewell Gregory
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-04-12)
  This PhD thesis focuses on thermodynamics of pure refrigerants and refrigerants mixtures including mixtures of unlike fluids. The vapour-liquid equilibrium of these mixtures is studied along with speed of sound in both ...
 • Návrh metodiky pro predikci poklesu tuhosti únavově zatěžovaných kompozitních konstrukcí 

  Author: Michal Král; Supervisor: Holý Stanislav; Opponent: Laš Vladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-03-16)
  Předkládaná disertační práce „Návrh metodiky pro predikci poklesu tuhosti únavově zatěžovaných kompozitních konstrukcí“ se zabývá problematikou výpočtů kompozitních konstrukcí vystavených únavovému zatěžování. Kompozitní ...
 • 1D Model of Roots-type Supercharger 

  Author: Pavel Brynych; Supervisor: Macek Jan; Opponent: Navrátil Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-03-22)
  This thesis describes 1-D model of a Roots-type supercharger. The model is based on comprehensive 3-D geometrical analysis of the supercharger components using 3-D CAD software. 1-D unsteady model of irreversible changes ...
 • Vložené převody v pohonech NC strojů a zařízení 

  Author: Souček, Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízeníČeské vysoké učení technické v Praze. Fakulta strojní. Ústav výrobních strojů a zařízení, 2019)
 • Oxidické vrstvy na titanových slitinách pro lékařské aplikace 

  Author: Tolde Zdeněk; Supervisor: Špatenka Petr; Opponent: Jíra Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-03-09)
  Slitina titanu s hliníkem (Al) a vanadem (V) (TiAlV) patří v současné době k nejčastěji užívanému materiálu pro výrobu implantátů. Prvky Ti s Al a V zlepšují mechanické vlastnosti materiálu hlavně pak modul pružnosti. ...
 • Aplikace plasmové úpravy pro vláknové kompozity s termoplastovou matricí 

  Author: Nováček Vojtěch; Supervisor: Špatenka Petr; Opponent: Cabrnoch Bohuslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-03-09)
  Disertační práce se zabývá přípravou kompozitních materiálů na bázi nepolárních termoplastů vyztužených skelnými vlákny. Cílem práce je prokázání zvýšení mechanických vlastností vlivem ekologické nízkoteplotní plasmové ...
 • Numerical Implementation of Distortional Hardening Models 

  Author: Marek René; Supervisor: Plešek Jiří; Opponent: Halama Radim
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-03-16)
  The presented thesis describes the formulation of two new constitutive models of metal plasticity within the realm of small strains, both featuring directional distortional hardening. New yield functions have been proposed ...
 • Development and Calibration of Elasto-Plasticity Models with Directional Distortional Hardening 

  Author: Parma Slavomír; Supervisor: Plešek Jiří; Opponent: Džugan Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-03-16)
  This thesis deals with the phenomenological modeling of the directional distortional hardening and the metal plasticity in general. A particular plasticity model is analytically integrated for the proportional multiaxial ...
 • Optimum representation of heat sources in simulations of air flow in indoor environment 

  Author: Zelenský Petr; Supervisor: Hensen Joannes; Opponent: Hrubý Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-03-02)
  The research was motivated by the issue of proper air distribution in large indoor spaces with a high number of heat sources and/or variable occupancy patterns, such as e.g. lecture halls, theatres, cinemas, atriums etc. ...
 • Ověření metodiky pro měření drsnosti povrchu na konfokálním mikroskopu Olympus LEXT 

  Author: Serbus David; Supervisor: Tatíček František; Opponent: Petr-Soini Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou dotykové a bezdotykové (konfokální) metody měření drsnosti povrchu a porovnání jejich hodnot mezi sebou, zda jsou stejné, nebo se k sobě blíží. V první části práce je teoretické ...
 • Klimatické údaje pro výpočet solárních systémů 

  Author: Šebesta Jan; Supervisor: Matuška Tomáš; Opponent: Šourek Bořivoj
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
  Tématem bakalářské práce je analýza klimatických údajů, především slunečního ozáření, ze zdrojů jako jsou CHMI, Meteonorm a PVGIS. Porovnávají se hodnoty pro krajská města České republiky ze zdroje CHMI a pro tři města se ...
 • Vytápění budov s téměř nulovou potřebou energie 

  Author: Gulázsiová Sandra; Supervisor: Vavřička Roman; Opponent: Novotný Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-29)
  Bakalářská práce se zabývá analýzou energetické potřeby na vytápění a přípravu teplé vody víkendového domu. Dům byl navržen ve čtyřech variantách. Modely objektu se liší tepelně technickými vlastnostmi obálky budovy a ...
 • Konstrukční návrh směrového kormidla malého sportovního letounu 

  Author: Novotný Pavel; Supervisor: Brabec Jiří; Opponent: Barák Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
  Bakalářská práce se věnuje problematice návrhu směrového kormidla ultralehkého letounu řízeného aerodynamicky. Začátek práce je věnován teoretickým popisem konstrukce, který přechází ke konkrétnímu konstrukčnímu řešení ...
 • Návrh vrtule pro nízká Reynoldsova čísla 

  Author: Lipš Ondřej; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Žižkovský Nikola
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout vrtuli pro nízká Reynoldsova čísla, pomocí metody popsané v 70. letech 20. století E. E. Larrabeem. Úvodní část práce se věnuje krátkému popisu různých variant vrtulí. Obecně jsou ...
 • Rekonstrukce větracích systémů bytových domů 

  Author: Grospičová Václava; Supervisor: Zmrhal Vladimír; Opponent: Adamovský Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
  Bakalářská práce se zabývá celkovou analýzou bytových jader používaných v panelové výstavbě bytových domů postavených v minulém století. Cílem práce je zhodnotit dočasné systémy větrání, jejich funkčnost a požární bezpečnost, ...

View more