News

Faculty of Mechanical Engineering

Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • Stanoviště pro měření a vzorkování otěrů z brzdových obložení 

  Author: Arjun Chettiyattil Pankaj; Supervisor: Hořenín Jindřich; Opponent: Hatschbach Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
  The thesis deals with the practical design of an airtight enclosure around the braking mechanism with the filtered air has drawn into the chamber and provides cooling to the braking mechanism. This flow scavenges the wear ...
 • Simulační model řazení čelní zubové spojky 

  Author: Vijay Jeyaraman; Supervisor: Jasný Michal; Opponent: Dyk Štěpán
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
  Tato práce je zaměřena především na proces zapojení psí spojky s lichoběžníkovým psem, který může eliminovat odrazový efekt a redukovat radiální vůli mezi psími spojkami. Hlavním cílem práce bylo modelovat psí spojku pomocí ...
 • Konstrukce a automatizace zkušebního stanoviště 

  Author: Maxime Wach; Supervisor: Achtenová Gabriela; Opponent: Biák Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
  Chemnitz University of Technology has been involved since 2018 in an academic automotive championship gathering 1:10 fuel cell/battery-powered vehicles. The goal of the race being to travel the longest distance with a ...
 • Vzorkovací trať a proporcionální ředění vzorku pro toxikologický inkubátor pro expozice buněčných kultur výfukovým plynům 

  Author: Rajesh Rameswaran; Supervisor: Vojtíšek Michal; Opponent: Ondráček Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
  Tento experiment je založen na experimentu toxicity výfukových plynů a vyhodnocuje dlouhodobé účinky výfukových plynů zážehového motoru na tkáně lidských buněk plic. Cílem práce je navrhnout a vyvinout experimentální ...
 • Aktivní ochranná kabina CNC obráběcího stroje 

  Author: Vojtěch Barnat; Supervisor: Pelikán Jan; Opponent: Nečas Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
  Tato práce se zabývá zlepšením dynamických vlastností CNC obráběcího stroje Scorpion výrobce Houfek a.s. pomocí oddělené aktivní ochranné kabiny. Nejprve je zpracován obecný přehled krytování obráběcích strojů a také je ...
 • Modelování architektury řídicích systémů zážehových motorů 

  Author: Yassine Hai; Supervisor: Doleček Vít; Opponent: Jirovský Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
  This work is the result of a six months internship at Groupe Renault at the technical center of Lardy (91 Essonne, France) within the Systems Engineering Department, from 15th of February to 14th of August 2019, in order ...
 • Stanoviště pro měření a vzorkování otěrů z brzdových obložení 

  Author: Arjun Chettiyattil Pankaj; Supervisor: Hořenín Jindřich; Opponent: Hatschbach Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
  The thesis deals with the practical design of an airtight enclosure around the braking mechanism with the filtered air has drawn into the chamber and provides cooling to the braking mechanism. This flow scavenges the wear ...
 • Systém detekce nárazu v předním nárazníku motokáry 

  Author: Jan Midrla; Supervisor: Jirovský Václav; Opponent: Záruba Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
  Diplomová práce se zabývá systémem detekce nárazu používaným v motokárovém sportu. Aktuální systém dokáže zaznamenat pouze jeden nepovolený náraz a je ovlivňován mnoha faktory. Cílem této práce bylo analyzovat aktuální ...
 • Návrh větrné elektrárny pro zadanou lokalitu 

  Author: Jan Střeleček; Supervisor: Dlouhý Tomáš; Opponent: Michaliková Kristýna
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-01)
  Práce se zabývá procesem návrhu větrné elektrárny. Ten obnáší volbu lokality umístění větrné elektrárny, stanovení povětrnostních podmínek zvolené lokality, dále výběr vhodných variant větrných elektráren a jejich porovnání ...
 • Emise NOx při spalování biomasy 

  Author: Michaela Pešková; Supervisor: Vodička Matěj; Opponent: Michaliková Kristýna
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-01)
  Tato práce se zabývá palivovými vlastnostmi biomasy a oxidy dusíku, které vznikají při jejím spalování. Oxidy dusíku jsou plynné znečišťující látky, které mohou mít velký negativní vliv na lidské zdraví a životní prostředí. ...
 • Evropská energetika v kontextu havárie na JE Fukušima 

  Author: Kateřina Haasová; Supervisor: Železný Václav; Opponent: Burket Daneš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-01)
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem evropské energetiky po havárii na jaderné elektrárně Fukušima. Obsahuje popis havárie, současný stav jaderné elektrárny a roli sdělovacích prostředků. Dále je popsáno shrnutí výsledků ...
 • Současný stav vývoje jaderných reaktorů IV. generace 

  Author: Michael Černohorský; Supervisor: Dostál Václav; Opponent: Štěpánek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-01)
  Tato práce se zabývá současným stavem vývoje jaderných reaktorů IV. generace. V první části popisuje energetiku obecně. Směr kterým se bude ubírat v následujících letech, dále se zabývá historií a generacemi jaderných ...
 • Rešerše současného stavu rozvoje jaderné energetiky ve světě 

  Author: Jakub Klíma; Supervisor: Železný Václav; Opponent: Svoboda Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-01)
  Práce se zabývá aktuálním stavem jaderné energetiky ve světě. Obsahuje informace o blocích jaderných elektráren, které jsou uváděny do provozu nebo ve fázi výstavby.
 • Project management k návrhu přestavby prostorové dispozice výroby společnosti Doosan Bobcat EMEA 

  Author: Dávid Križan; Supervisor: Brdek Vladimír; Opponent: Němec Přemysl
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
  Predmetom bakalárskej práce je problematika riadenia projektu. V práci som rozobral problematiku strategického managementu podniku, na základe ktorého sa určuje smerovanie a následné činnosti podniku. Ďalej som teoreticky ...
 • Návrh konstrukce polohovací sedačky manipulačního vozíku pro hendikepované děti 

  Author: Andrey Vorobyev; Supervisor: Kanaval Jan; Opponent: Cézová Eliška
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem polohovací části manipulačního invalidního vozíku pro kombinovaně postižené děti. Teoretická část je věnována analýze trhu manipulačních vozíků, problematice pohybové mobility ...
 • Mikrocelulární vstřikovací lisování 

  Author: Tomáš Havránek; Supervisor: Jeníková Zdeňka; Opponent: Krebs Stefan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
  Tato diplomová práce je zaměřena na popis technologie vstřikovacího lisování mikrocelulárních pěn. V teoretické části jsou popsány polymerní pěny, proces vzniku celulární struktury a technologie vstřikovacího lisování se ...
 • Finanční analýza průmyslového podniku 

  Author: Nina Kudrličková; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Faltýnek Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
  Hlavním cílem této bakalářské práce, nazvané Finanční analýza průmyslového podniku, je zabývat se finanční analýzou a kalkulacemi v podniku BENEŠaLÁT a.s. Dále mezi mé úkoly patří vypočítat vybrané ukazatele a vysvětlit ...
 • Návrh a úprava konstrukce forem pro výrobu monocoque vozu FS.11 

  Author: Jiří Zelený; Supervisor: Bryksí Stunová Barbora; Opponent: Průcha Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
  Cílem této bakalářské práce byl konstrukční návrh a výroba forem pro monocoque vozu FS.11 týmu CTU CarTech. Práce popisuje předchozí konstrukční řešení kompozitových forem pro monocoque v týmu CTU CarTech. Řeší konstrukční, ...
 • Problematika 3D tisku 

  Author: Jiří Marek; Supervisor: Jeníková Zdeňka; Opponent: Cerman Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
  Diplomová práce zpracovává v teoretické části rešerši na téma 3D tisk a technologii FDM (Fused Deposition Modeling) její proces výroby, problémy, které mohou při tisku nastat a základní materiály používané při této ...
 • Aplikace vícekriteriálního rozhodování v podniku Jan Horák 

  Author: Jan Horák; Supervisor: Vaniš Ladislav; Opponent: Rejf Libor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
  Předmětem bakalářské práce je výběr vhodného tahače nákladů pro obnovu vozového parku v podniku Jan Horák. V první části je teoretický popis vícekriteriálního rozhodování a jeho metod použitých v návrhové časti. V analytické ...

View more