News

Faculty of Mechanical Engineering

Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • Výpočtové modely vlastností hybridních kompozitních struktur 

  Author: Zdeněk Pošvář; Supervisor: Růžička Milan; Opponent: Cabrnoch Bohuslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-18)
  Předkládaná disertační práce „Výpočtové modely vlastností hybridních kompozitních struktur“ se zabývá problematikou určení mechanických vlastností hybridních kompozitních profilů. Profily z kompozitních materiálů se v ...
 • Analýza vlivu pilota na modální parametry soustavy řízení lehké letecké konstrukce 

  Author: Tomáš Sommer; Supervisor: Slavík Svatomír; Opponent: Šika Zbyněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-16)
  Předkládaná disertační práce „Analýza vlivu pilota na modální parametry soustavy řízení lehké letecké konstrukce“ se zabývá problematikou určení mechanických vlastností hybridních kompozitních profilů. Profily z kompozitních ...
 • Developing Trabecular Structure 

  Author: Eren Pehlivan; Supervisor: Daniel Matej; Opponent: Kučerová Ludmila
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-15)
  Additive manufacturing can produce a regular three-dimensional mesh of tiny interconnected wires that form a porous structure. It is reasonable to assume that the properties of single wires/struts, geometry of the mesh and ...
 • Zvyšování životnosti nástrojů určených k lisování žárovzdorných materiálů 

  Author: Jiří Kyncl; Supervisor: Zelenka Antonín; Opponent: Edl Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-11)
  Tato disertační práce s názvem „Zvyšování životnosti nástrojů určených k lisování žárovzdorných materiálů“ se zabývá vývojem nové metodiky experimentálního ověřování životnosti konstrukčních materiálů v extrémních podmínkách, ...
 • lmplementation of Autodocking Controller onto an Articulated Vehicle 

  Author: Dinakar Dhanesh Babu Pobbathi; Supervisor: MAE supervisor; Opponent: MAE opponent
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-04)
  lmplementation of Autodocking Controller onto an Articulated Vehicle
 • Modelling and Validation of UMS Fully Electric City Bus 

  Author: Viral Vinod Gosar; Supervisor: MAE supervisor; Opponent: MAE opponent
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-11-30)
  Modelling and Validation of UMS Fully Electric City Bus
 • ACID DROP TESTER - A Control for a Capable Acid Drop Test 

  Author: Mayank Ashok Bafna; Supervisor: MAE supervisor; Opponent: MAE opponent
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-11-30)
  ACID DROP TESTER - A Control for a Capable Acid Drop Test
 • Haptic feedback of automotive displays 

  Author: Nikhil Murali Krishnaa; Supervisor: MAE supervisor; Opponent: MAE opponent
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-11-15)
  Haptic feedback of automotive displays
 • Ověřená technologie: Carsharing Uniqway 

  Author: Jirovský, V.; Šidlovský, M.; Vachula, R.; Ravas, F.; Tomlain, J.; Tereň, O.; Drozd, S.; Švec, V.; Hámek, F.; Horáček, M.; et al.
  (2018)
  Ověřená technologie ve formě komplexního systému pro sdílení vozidel mezi studenty a zaměstnanci univerzit zaměřená na poskytování dat pro výzkum v oblasti mobility a dopravy. Cílem celého projektu je vytvoření komplexního ...
 • Řízení rizik procesů spojených s technickými díly 

  Author: Procházková, Dana
  (ČVUT v Praze, 2019)
 • Dynamické chování otopných ploch ve vazbě k řízení jejich tepelného výkonu 

  Author: Jindřich Boháč; Supervisor: Bašta Jiří; Opponent: Hirš Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-10-12)
  Ustálené stavy tepelného výkonu otopných ploch jsou v literatuře již velmi dobře popsány, a proto se disertační práce věnuje výhradně rozboru a popisu dějů nestacionárních, dynamických. Celý provoz otopných ploch je reálně ...
 • Desulphurization during oxyfuel combustion in a fluidized bed 

  Author: Pavel Skopec; Supervisor: Hrdlička Jan; Opponent: Baláš Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-05-30)
  Presented dissertation thesis deals with oxyfuel combustion, which is one of the possible method for decreasing emissions of carbon dioxide from combustion process. Oxyfuel combustion is based on substitution of air as an ...
 • Driver Modelling lmprovement and Drive Cycle Generation 

  Author: Petr Cink; Supervisor: MAE supervisor; Opponent: MAE opponent
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-10-02)
  Driver Modelling lmprovement and Drive Cycle Generation
 • Modelování nákladů na celoživotní cyklus nanomateriálů 

  Author: Miroslav Prajer; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Hájek Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-25)
  Nanotechnologie jako v současnosti jedna z nejprogresivněji se rozvíjející oblastí lidského bádání nabízí příležitost pro rozvoj četných aplikací nanočástic v koncových produktech. Stále větší spotřeba nanočástic v měřítku ...
 • Saturation effect and anti-windup schemes for time-delay systems 

  Author: Jaroslav Bušek; Supervisor: Zítek Pavel; Opponent: Cvejn Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-12)
  In the present dissertation thesis, an analysis of a class of time-delay controllers subject to astatic behaviour associated with the so-called windup effect in control loops with saturating actuators is conducted using ...
 • Stanoviště pro měření a vzorkování otěrů z brzdových obložení 

  Author: Arjun Chettiyattil Pankaj; Supervisor: Hořenín Jindřich; Opponent: Hatschbach Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
  The thesis deals with the practical design of an airtight enclosure around the braking mechanism with the filtered air has drawn into the chamber and provides cooling to the braking mechanism. This flow scavenges the wear ...
 • Simulační model řazení čelní zubové spojky 

  Author: Vijay Jeyaraman; Supervisor: Jasný Michal; Opponent: Dyk Štěpán
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
  Tato práce je zaměřena především na proces zapojení psí spojky s lichoběžníkovým psem, který může eliminovat odrazový efekt a redukovat radiální vůli mezi psími spojkami. Hlavním cílem práce bylo modelovat psí spojku pomocí ...
 • Konstrukce a automatizace zkušebního stanoviště 

  Author: Maxime Wach; Supervisor: Achtenová Gabriela; Opponent: Biák Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
  Chemnitz University of Technology has been involved since 2018 in an academic automotive championship gathering 1:10 fuel cell/battery-powered vehicles. The goal of the race being to travel the longest distance with a ...
 • Vzorkovací trať a proporcionální ředění vzorku pro toxikologický inkubátor pro expozice buněčných kultur výfukovým plynům 

  Author: Rajesh Rameswaran; Supervisor: Vojtíšek Michal; Opponent: Ondráček Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
  Tento experiment je založen na experimentu toxicity výfukových plynů a vyhodnocuje dlouhodobé účinky výfukových plynů zážehového motoru na tkáně lidských buněk plic. Cílem práce je navrhnout a vyvinout experimentální ...
 • Aktivní ochranná kabina CNC obráběcího stroje 

  Author: Vojtěch Barnat; Supervisor: Pelikán Jan; Opponent: Nečas Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
  Tato práce se zabývá zlepšením dynamických vlastností CNC obráběcího stroje Scorpion výrobce Houfek a.s. pomocí oddělené aktivní ochranné kabiny. Nejprve je zpracován obecný přehled krytování obráběcích strojů a také je ...

View more