News

Faculty of Mechanical Engineering

Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • Systém pro optimalizaci plánu engineeringových projektů 

  Author: Jan Lhota; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Adelt Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
  Oblastí výzkumu předkládané disertační práce je projektové plánování předvýrobních etap v engineeringu. Hlavním cílem je nalezení a identifikování klíčových ukazatelů, které mají rozhodující vliv na úspěšnost vývojového ...
 • Predikce silových parametrů řezného procesu při frézování 

  Author: Jaroslav Kovalčík; Supervisor: Holešovský František; Opponent: Mrkvica Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-12)
  Tato disertační práce se zabývá predikcí silových parametrů řezného procesu při frézování a návrhem softwarové aplikace pro predikci těchto vypočtených parametrů. Výchozí veličinou pro výpočet silových parametrů, mezi které ...
 • Optimalizace jízdy silničního motorového vozidla 

  Author: Petr Denk; Supervisor: Šika Zbyněk; Opponent: Dupal Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
  Disertační práce, kterou právě otevíráte, je zaměřena na návrh a vývoj optimalizační metody pro optimalizaci spotřeby hnací energie vozidla na základě předchozí znalosti jízdní trasy a jejích atributů. Celková spotřeba ...
 • Studium a úpravy vnitřních povrchů energetických soustav 

  Author: Jiří Kuchař; Supervisor: Kreibich Viktor; Opponent: Frankovský Peter
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
  Disertační práce se zabývá problematikou čištění vnitřních povrchů průmyslových a energetických zařízení znečištěných od různých typů nánosů a korozních usazenin. Potřebné související poznatky a zjištění jsou uvedeny v ...
 • Vyvažování vertikálně se pohybujících hmot pomocí rotačního hydromotoru 

  Author: Štěpán Fiala; Supervisor: Bubák Antonín; Opponent: Skalla Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-09)
  Disertační práce se zabývá metodami a přístupy snižování nároků kladených na pohony vertikálních pohybových os obráběcích strojů. Poskytuje přehled dosavadně užívaných průmyslových mechanismů. Hlavní pozornost je věnována ...
 • Aerodynamické charakteristiky flexibilních křídel 

  Author: Robert Kulhánek; Supervisor: Pátek Zdeněk; Opponent: Šafařík Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-26)
  Tato disertační práce se zabývá aerodynamikou flexibilních křídel, konkrétně padákových kluzáků. Padákové kluzáky se staly v posledních desetiletích oblíbeným sportovním létajícím zařízením nadšených aviatiků. Ačkoliv se ...
 • Efektivní spalování alternativních paliv v pístovém spalovacím motoru 

  Author: Zbyněk Syrovátka; Supervisor: Takáts Michal; Opponent: Laurin Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-11)
  Disertační práce se zabývá vývojem zapalovacího systému s vyplachovanou předkomůrkou pro spalování chudé směsi v pístovém spalovacím motoru. Na základě provedených experimentů a vytvořených simulačních modelů byl vytvořen ...
 • Projekt systému manažerského účetnictví ve společnosti S.O. Trade moravia, s.r.o. 

  Author: Marek Hamrla; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Smetanová Pavlína
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
  Diplomová práce se zabývá návrhem systému manažerského účetnictví ve zvolené společnosti, konkrétně dílčím segmentem manažerského účetnictví, bilanční analýzou. Práce zahrnuje obecné vymezení systému manažerského účetnictví ...
 • Ekonomické zhodnocení zástavby alternativního pohonu pro automobil Toyota Supra MA70 

  Author: Vojtěch Langmajer; Supervisor: Cézová Eliška; Opponent: Štekl Adam
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
  Cílem této práce je ekonomické zhodnocení přestavby vozidla Toyota Supra MA70. Přestavba má zlepšit obecně vlastnosti zmíněného vozidla a snížit provozní náklady. Jako nově navržené pohonné ústrojí je zvolen motor 3UZ-FE ...
 • Hodnocení investice v malém strojírenském podniku 

  Author: Václav Voborník; Supervisor: Vaniš Ladislav; Opponent: Rejf Libor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
  Předmětem této diplomové práce je hodnocení efektivnosti investice do výrobního stroje ve strojírenském podniku CNC Voborník, s.r.o. První část této práce je teoretická a je zaměřena na problematiku investic a investičního ...
 • Marketingová komunikační strategie firmy Schwarzmüller s.r.o. 

  Author: Martin Mach; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Ulbrich Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
  Diplomová práce s názvem „Marketingová komunikační strategie firmy Schwarzmüller s.r.o.“ se zabývá marketingovým výzkumem trhu přípojných vozidel a nástaveb a tvorbou nové marketingové komunikační strategie společnosti ...
 • Tvorba marketingového plánu vybrané společnosti 

  Author: Jan Bureš; Supervisor: Vaniš Ladislav; Opponent: Rejf Libor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
  Cílem mojí závěrečné práce je navržení marketingového plánu společnosti TEDOM a.s., jehož součástí je i popis marketingových cílů a strategií pro danou firmu. Podnikání společnosti TEDOM a.s. je především spjato s vývojem ...
 • Analýza nákladů v systému kvality 

  Author: Michal Železný; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Zvolánková Romana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
  Hlavním cílem této diplomové práce, která nese název Analýza nákladů v systému kvality, je analyzovat náklady ke kvalitě se vztahující v podniku BENEŠ a LÁT a.s., konkrétně k výrobnímu závodu v Poříčanech. K mým úkolům ...
 • Investiční controlling a tvorba modelu hodnocení investic ve společnosti Faurecia 

  Author: Daniel Kodýdek; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Roszak Bartosz
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
  Předmětem řešení diplomové práce bylo vytvoření modelu pro hodnocení efektivnosti investic v daném podniku, představení jeho funkcí a aplikace na konkrétní podnikovou investici. V souvislosti s vytvořeným modelem byl ...
 • Vývoj a výroba systému vakuového upínání 

  Author: Vít Kumprecht; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Svoboda Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem a výrobou vakuové upínací desky. V první části se práce věnuje zmapování různých možností upínání pro technologii frézování, a to jak upínání obrobků rotačních, nerotačních, magnetických ...
 • Hluboké vrtání 

  Author: Martin Buršík; Supervisor: Pitrmuc Zdeněk; Opponent: Rázek Vítězslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku vrtání, konkrétně vrtání hlubokých děr. Zabývá se hlubokým vrtáním dělovými a dvoubřitými vrtáky. Dále pojednává o nástrojových materiálech, přesněji se zaměřuje na materiály ...
 • Digitalizace lineárního odměřování konvenčního soustruhu 

  Author: Jan Šafka; Supervisor: Mikeš Petr; Opponent: Mandík Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
  Tato bakalářská práce se zabývá digitalizací odměřování konvenčního soustruhu. V první části se práce věnuje odměřováním polohy ve strojírenství, a to odměřováním vzdálenosti a úhlů. V práci je zpracován přehled používaných ...
 • Monolitní vrtáky pro obrábění nerezových ocelí 

  Author: Zbyněk Zelinka; Supervisor: Štajnochr Lubomír; Opponent: Němec Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
  Diplomová práce se věnuje monolitním vrtákům pro obrábění nerezových ocelí. V teoretické části jsou charakterizovány vrtací nástroje a uvedeny odlišnosti oproti ostatním obráběcím nástrojům. Dále je stanovena geometrie ...
 • Výpočet částečného zatížení kotle spalujícího fosilní palivo pro nadkritický CO2 oběh 

  Author: Adam Vápeník; Supervisor: Opatřil Jan; Opponent: Havlík Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
  Tato práce se zabývá výpočtem dílčích výkonů uhelného práškového kotle pracujícího v rámci re-kompresního S-CO2 oběhu (S-CO2) o výkonu 25 MWe. Rešeršní část je věnována S-CO2 oběhům a jejich výhodám, nevýhodám a možnostem ...
 • Obrábění lopatkových kol 

  Author: Tomáš Tišer; Supervisor: Sommer Jiří; Opponent: Vilcsek Igor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
  Tato diplomová práce se věnuje problematice výroby impelleru, neboli lopatkového kola, za použití 5-osého frézování. V teoretické části práce je řešena oblast použitelnosti lopatkového kola a s ní úzce spojený výběr vhodného ...

View more