News

Faculty of Mechanical Engineering

Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • Higher Order Neural Unit Adaptive Control and Stability Analysis for Industrial System Applications 

  Author: Peter Mark Beneš; Supervisor: Bukovský Ivo; Opponent: Čelikovský Sergej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-10-25)
  Given the push in our modern digitalized industry for advanced, yet comprehensible methods for process identification and control, computational intelligence methods are readily ongoing in study. Higher-order neural units ...
 • Zasklený kapalinový fotovoltaicko-tepelný kolektor 

  Author: Nikola Pokorný; Supervisor: Matuška Tomáš; Opponent: Libra Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-06)
  Fotovoltaicko-tepelný kolektor díky současné produkci tepla a elektrické energie může výrazně navýšit využití dopadlé sluneční energie na plochu střechy. Zasklená varianta kapalinového fotovoltaicko-tepelného kolektoru má ...
 • Kombinovaný solární kolektor vzduch-kapalina 

  Author: Viacheslav Shemelin; Supervisor: Matuška Tomáš; Opponent: Kabrhel Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-06)
  Práce je založena na vývoji detailního matematického modelu kombinovaného solárního kolektoru, implementaci vyvinutého modelu do simulačního prostředí TRNSYS a validaci modelu v kapalinovém a vzduchovém provozním režimu. ...
 • Novelty detection via linear adaptive filters 

  Author: Matouš Cejnek; Supervisor: Bukovský Ivo; Opponent: Kordík Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-11-14)
  Novelty detection is an important signal processing task. This task is essential for many industry, and biomedical applications. This thesis is presenting research on the topic of novelty detection utilizing parameters of ...
 • Renovace historických vozidel 

  Author: Tomáš Bláha; Supervisor: Remek Branko; Opponent: Karger Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-07)
  Tato bakalářská práce se zabývá průzkumem a porovnáním technických a mechanických prvků na osobních vozech vyrobených v Evropě a Severní Americe po druhé světové válce do 60. let 20. století. Nabízí přehled rozdělení ...
 • Návrh přípravku na měření geometrie kol, světlé výšky a rozložení hmotnosti vozu Formula Student 

  Author: Martin Kovář; Supervisor: Dub Martin; Opponent: Havlíček Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-05)
  Práce se zabývá návrhem měřícího zařízení k měření odklonu a sbíhavosti kol, měření světlé výšky a měření rozložení hmotnosti pro vůz formulového typu FS 12 týmu CTU CarTech. Při návrhu jsou provedeny potřebné analytické ...
 • Deformačně napěťová analýza fixačního přípravku 

  Author: Matyáš Petrýdes; Supervisor: Padovec Zdeněk; Opponent: Kropík Bohumil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-07)
  Tato bakalářská práce se zabývá provedením deformačně napěťové analýzy nově navrženého fixačního přípravku. Cílem bylo analýzu úspěšně provést a zhodnotit efekt zkušební síly na přípravek v různých pozicích. Analýza byla ...
 • Estimation algorithm for real-time localization of a truck/trailer combination during docking maneuver 

  Author: Karthick Balasubramanian; Supervisor: MAE supervisor; Opponent: MAE opponent
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-13)
  Estimation algorithm for real-time localization of a truck/trailer combination during docking maneuver
 • ABS System of RAVO Street Sweeper for New Hydraulic Driveline Concepts 

  Author: Shouvik Datta; Supervisor: MAE supervisor; Opponent: MAE opponent
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-13)
  ABS System of RAVO Street Sweeper for New Hydraulic Driveline Concepts
 • Porovnání metod určení ohybové tuhosti navíjených nosníků 

  Author: Michal Nepokoj; Supervisor: Mareš Tomáš; Opponent: Kulíšek Viktor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-07)
  Práce se zabývá porovnáním metod pro výpočet ohybové tuhosti navíjených kompozitních nosníků metodami horního odhadu, dolního odhadu, matice ABD a modelu MKP.
 • Projekt klimatizačního systému 

  Author: Jun Hao Yang; Supervisor: Lain Miloš; Opponent: Putta Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-05)
  Návrh byl proveden za účelem návrhu vzduchotechniky a ventilačního systému pro přidělenou kancelářskou budovu v 6. patře. Výpočet tepelných zisků, dimenzování jednotek střídavého proudu. Návrh vzduchotechnických jednotek ...
 • Virtuální model laserového stroje a analýza jeho vlastností 

  Author: Alexander Kosenko; Supervisor: Matyska Vojtěch; Opponent: Zvolánek Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-06)
  Diplomová práce se zabývá tvorbou komplexního modelu laserového pálicího stroje od značky VANAD. Tento komplexní model byl vytvořen propojením diskreditovaného modelu mechanické stavby stroje a modelu regulace pohonu. Na ...
 • Rekonstrukce souboru budov 

  Author: Petr Stanošek; Supervisor: Matuška Tomáš; Opponent: Šourek Bořivoj
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-05)
  V této diplomové práci posuzuji vhodnost rozsahu tepelně technických opatření na souboru budov a porovnávám s možností využití CZT. Zohledňuji také finanční náročnost jednotlivých opatření pro úsporu energií.
 • Parametry historie napěťového tenzoru a jejich dopad na únavovou životnost 

  Author: Eva Cízová; Supervisor: Papuga Jan; Opponent: Nesládek Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-06)
  Diplomová práce se zabývá dvěma základními problémy multiaxiálních únavových výpočtů - způsoby zpracování zátěžné cesty a výběrem vhodného kritéria. V úvodu práce jsou představeny parametry napěťového tenzoru a jsou ukázány ...
 • Návrh a konstrukce mazacího systému jednoválcového experimentálního motoru 

  Author: Jan Dvořák; Supervisor: Hořenín Jindřich; Opponent: Emrich Miloslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-07)
  Hlavním cílem předkládané bakalářské práce je návrh a konstrukce mazacího systému jednoválcového experimentálního motoru vrtání 105 mm x zdvih 120 mm, který umožňuje regulaci ostřiku pístu. Práce se skládá z části teoretické ...
 • Návrh větrného tunelu 

  Author: Muhammad Iqbal Suleman; Supervisor: Solnař Stanislav; Opponent: Rensa Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-05)
  Tato práce navrhuje metodologii návrhu malého nízkorýchlostního aerodynamického tunelu, který lze 3D tisknout interně. Univerzita má v současné době malý otevřený větrný tunel, ale existuje poptávka po větším pro experimentální ...
 • Popis emisního chování vozidel v reálném provozu 

  Author: Jan Brich; Supervisor: Klír Vojtěch; Opponent: Beránek Vít
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-05)
  Tato diplomová práce se věnuje popisu emisního chování vozidel v reálném provozu. Zaměřuje se na kategorii vozidel M1 poháněných spalovacím zážehovým motorem. První část práce pojednává o vývoji emisních norem a tvorbě ...
 • 3D CFD analýza plynového motoru s komůrkou 

  Author: David Hor; Supervisor: Doleček Vít; Opponent: Pacoň Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-06)
  Diplomová práce se zabývá problematikou pístových spalovacích motorů pracujících s chudou směsí. Z teoretické části vyplývá, že lze při úspěšném zvládnutí technologie spalování chudé směsi navýšit účinnost zážehových motorů. ...
 • Smart 4 Wheel Steering System for RAVO Street Sweepers 

  Author: Vinay Kiran Koduru; Supervisor: MAE supervisor; Opponent: MAE opponent
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-13)
  Smart 4 Wheel Steering System for RAVO Street Sweepers
 • Návrh UAV pro velmi nízká Reynoldsova čísla 

  Author: Martin Bartoš; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Barák Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-05)
  Cílem této práce je návrh rádiem řízeného modelu UAV pro velmi nízká Reynoldsova čísla. Mezi hlavní požadavky patří možnost létat v malé hale, nízká rychlost letu a dlouhá vytrvalost. Na základě studia aerodynamického ...

View more