Recent Submissions

 • Physical Modeling of Combustion Engine Process and Gas Exchange for Real-time Applications 

  Author: Jan Fořtl; Supervisor: Vítek Oldřich; Opponent: Navrátil Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-08)
  The large majority of gas exchange models used for engine torque control within the Engine Control Unit (ECU) is data oriented. This means that they use look-up tables, or other more sophisticated methods (e.g., neuronal ...
 • Numerical solution of the incompressible flow using the domain decomposition method 

  Author: Martin Hanek; Supervisor: Burda Pavel; Opponent: Chleboun Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
  The Ph.D. thesis is devoted to numerical simulations of the Navier-Stokes (N-S) equations for stationary incompressible flow using Balancing Domain Decomposition by Constraints (BDDC) method. The Finite Element Method (FEM) ...
 • Pool Boiling of Water–Glycerin Mixtures 

  Author: Viktor Vajc; Supervisor: Šulc Radek; Opponent: Šafařík Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-09)
  The doctoral thesis focuses on heat transfer during nucleate boiling of water–glycerin mixtures. In the theoretical part, heat transfer during pool boiling of pure fluids and multicomponent mixtures is outlined and discussed ...
 • Analýza jízdně-technických a dynamických vlastností nákladního vozu s uvažováním poddajnosti skříně 

  Author: Patrik Staněk; Supervisor: Heptner Tomáš; Opponent: Čapek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-03)
  Úkolem této práce je vyšetření jízdních vlastností kontejnerového vozu s uvažováním tuhého a poddajného modelu spodku. Pozornost je také věnována tvorbě modelů vypružení. Simulace se vyhodnocuje jako traťová zkouška podle ...
 • Koncepční studie dvousilové Cargo lokomotivy 

  Author: Martin Dvořák; Supervisor: Kolář Josef; Opponent: Špalek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-03)
  Tato práce se zabývá koncepčním návrhem dvousilové nákladní lokomotivy. Návrh je zaměřen na tuzemský železniční systém a jeho požadavky. Pro řešení dvouzdrojové lokomotivy je zde použit diesel-elektrický přenos výkonu pro ...
 • Konstrukční návrh otočných sedadel pro interiér elektrické regionální jednotky 

  Author: David Eliáš; Supervisor: Kolář Josef; Opponent: Prell Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-03)
  Cílem této diplomové práce je navrhnout interiér třídílné elektrické regionální jednotky pro spěšné vlaky a konstrukčně navrhnout mechanismus otáčení sedadel.
 • Studie koncepčního řešení vysokorychlostní jednotky pro VRT v ČR 

  Author: Jiří Zubr; Supervisor: Kolář Josef; Opponent: Pracht Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-03)
  Tématem této diplomové práce je studie konceptu vysokorychlostní jednotky použitelné pro provoz na VRT v ČR. V teoretické části je provedena rešerše současných vysokorychlostních jednotek provozovaných v Evropě a v Asii. ...
 • Koncepční studie vozu pro přepravu nákladů vyššími rychlostmi 

  Author: Daniel Drnec; Supervisor: Heptner Tomáš; Opponent: Bittner Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-03)
  Předmětem diplomové práce je posouzení možností rychlé železniční nákladní dopravy. V první části je práce je provedena rešerše železničních vozidel pro rychlou přepravu nákladů a odhad poptávky po rychlé železniční nákladní ...
 • Optimalizace parametrů článkové nízkopodlažní tramvaje s neotočnými podvozky 

  Author: Stanislav Čihák; Supervisor: Kalivoda Jan; Opponent: Čapek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-03)
  Tato diplomová práce se zabývá tramvajemi s nesenými články a neotočnými podvozky. Náplní práce je seznámení s problematikou tramvají tohoto typu a navržení základních parametrů tramvajového vozidla vhodného pro prostředí ...
 • Železniční osobní jídelní vůz pro rychlost 230 km/h 

  Author: Patrik Novotný; Supervisor: Kolář Josef; Opponent: Plas Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-03)
  Diplomová práce se zabývá návrhem osobního železničního jídelního vozu pro rychlost 230 km/h. V rámci diplomové práce byla vypracována rešerše na téma jídelní a bufetové vozy. Stěžejní částí práce byl návrh interiéru ...
 • Ověření funkce filtru pevných částic dálkovým měřením 

  Author: Lukáš Kolbaba; Supervisor: Vojtíšek Michal; Opponent: Jindra Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
  Práce se zabývá detekcí vozidel s nadměrnými emisemi pomocí dálkového měření koncentrace částic a CO2 ve vzorku ovzduší odebíraném v blízkosti projíždějících vozidel. V pilotním experimentu byl potvrzen možný přínos ...
 • Zprovoznění zkušebního stavu řazení pro testování řadicích spojek automobilových převodovek. 

  Author: Matěj Crhán; Supervisor: Pakosta Jiří; Opponent: Sobotka Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
  Práce se zabývá úpravou a zprovozněním stanoviště pro testování řadicích spojek. Úvodní část je věnována popisu řazení a zkušebního stanoviště. Je zde shrnut také princi fungování vybraných senzorů. Hlavní část práce se ...
 • Přestavba skůtru na kabinový motocykl - konstrukce karosérie 

  Author: Jan Cahyna; Supervisor: Baněček Jan; Opponent: Jirásek Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
  Tato diplomová práce v rešeršní části pojednává o konstrukčních řešeních existujících jednostopých kabinových vozidel. V návrhové části se zabývá návrhem stabilizačního podvozku, dále pak návrhem karosérie kabinového ...
 • Tenzometrické měření sil na voze typu Formula student 

  Author: Tomáš Dus; Supervisor: Pacoň Lukáš; Opponent: Kazda Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
  Tématem této diplomové práce je tenzometrické měření sil působících na prvky zavěšení přední a zadní nápravy vozu soutěže formule student. Práce se zabývá rešerší možných metod měření sil v nápravách, návrhem měřícího ...
 • Návrh zavěšení kol zadní nápravy s motory v náboji kol 

  Author: Tomáš Jansa; Supervisor: Klír Vojtěch; Opponent: Brich Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem zavěšení kol zadní nápravy pro elektrifikované vozidlo, které má elektromotory připevněné k nábojům zadních kol. V teoretické části je zpracovaný přehled na možné typy zadních náprav ...
 • Vývoj a výroba baterií pro hybridní a elektrická vozidla 

  Author: Tomáš Straňák; Supervisor: Morkus Josef; Opponent: Sadil Jindřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením vlivu emisí CO2 vzniklých při výrobě baterií na celkový životní cyklus elektromobilu. Je posouzen vliv energetického mixu na výrobu baterií a emise CO2 vzniklé z provozu vozidla. ...
 • Vývoj globálně-optimálního řídicího algoritmu hybridního vozidla 

  Author: Jan Filip; Supervisor: Toman Rastislav; Opponent: Majera Juraj
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
  Hybridní pohonný systém je jednou z cest ke snížení spotřeby paliva a emisí oxidu uhličitého u konvenčních vozidel. Aby byl využit co nejlépe potenciál hybridního pohonu, je nutné implementovat strategii řízení, která ...
 • Modelování degradace tuhosti kompozitního hřídele vlivem cyklického zatěžování 

  Author: Karel Novotný; Supervisor: Kazda Lukáš; Opponent: Pacoň Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
  Tato diplomová práce se v teoretické části zabývá stručným popisem kompozitů a únavy způsobené cyklickým zatěžováním. V praktické části je zkoumána degradace tuhosti kompozitního hřídele s ozubeným kolem.
 • Tvorba materiálové karty pro materiálovou jakost DX56 

  Author: Jiří Maryt; Supervisor: Novák Vít; Opponent: Kubelka Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
  Diplomová práce se zabývá tvorbou materiálové karty pro numerické simulace plošného tváření. V teoretické části je nejprve základní seznámení s technologií plošného tváření. Následuje úvod do problematiky numerických ...
 • Využití mikropostřiku v technologii tlakového lití 

  Author: Vojtěch Židlík; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Marusič Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
  Tato diplomová práce se zabývá tématem využití mikropostřiku v technologii vysokotlakého lití a skládá se ze dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část je zaměřena na obecné fakta týkající se vysokotlakého lití, ...

View more