Recent Submissions

 • Vliv poddajnosti pohonů na samobuzené kmitání při obrábění 

  Author: Jan Grau; Supervisor: Souček Pavel; Opponent: Skalla Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-10-09)
  Tato disertační práce představuje nově získané poznatky o vlivu nastavení pohonů obráběcích strojů na výslednou stabilitu obráběcího procesu. Hlavní pozornost je zaměřena na dynamickou poddajnost translačních pohybových ...
 • New advanced methods in side crash testing 

  Author: Jakub Jelínek; Supervisor: Růžička Milan; Opponent: Hynčík Luděk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-10-07)
  This work follows up the previous work regarding the used methodology in the field of passive safety, ie. crash testing. The work is based on experience gained in the Active Lateral Impact Simulator (ALIS) project and ...
 • Posuzování životnosti svarových spojů VT parovodů z martenzitických ocelí v podmínkách creepového poškozování 

  Author: Michal Junek; Supervisor: Janovec Jiří; Opponent: Haušild Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-10-06)
  Při posuzování životnosti energetických zařízení jsou kontrolovány nejexponovanější místa, kterými jsou v případě vysokotlakých parovodů např. svarové spoje, ohyby a tvarovky. Disertační práce se zabývá hodnocením životnosti ...
 • Inovace technologie loupání a metodika loupatelnosti semen olejnin 

  Author: Jan Hoidekr; Supervisor: Herák David; Opponent: Kumhála František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-18)
  Tato disertační práce se zabývá problematikou loupání slunečnicových semen pomocí impaktních loupacích strojů. V rámci disertační práce jsou provedeny dvě experimentální měření zabývající se vlivem orientace zatížení na ...
 • Compressible Fluid Flow through Narrow Channels 

  Author: Jindřich Hála; Supervisor: Šafařík Pavel; Opponent: Cyrus Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-12)
  The turbulence transition in pipe and channel flow represents up to now an important topic, since it is the nature of the flow, which substantially affcts the friction and associated losses. With increasing miniaturization ...
 • Nanomechanika biomembránových inkluzí 

  Author: Jitka Řezníčková; Supervisor: Daniel Matej; Opponent: Fojt Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-08)
  Práce je věnována zhodnocení vlivu mechaniky membrány na zabudování hydrofobní nanočástice různého rozměru, tvaru a počtu. Kritický poloměr nanočástice zabudované do membrány ovlivňují zejména mechanické vlastnosti membrány ...
 • Diagnostika vad materiálů vodních turbin a jejich oprava 

  Author: Martin Dolanský; Supervisor: Suchánek Jan; Opponent: Pešek Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
  Bakalářská práce se zabývá diagnostikou vad materiálů vodních turbín a jejich opravou. Téma bylo zvoleno z důvodu mého zájmu o tuto technickou problematiku, jelikož je součástí náplně mého zaměstnání. Práce je rozdělena ...
 • Simulace vlivu provozního prostředí na kompozitní materiály 

  Author: Jaykishan Harishbhai Patel; Supervisor: Kazda Lukáš; Opponent: Zámečníková Tereza
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
  Aplikace kompozitních materiálů v automobilovém průmyslu se v posledních letech stala prominentní, díky čemuž je průmysl udržitelnější a nákladově efektivnější, aniž by byl ohrožen výkon automobilu. Použití kompozitního ...
 • Monitoring stavu stroje pomocí vlastní SCADA aplikace 

  Author: Dávid Križan; Supervisor: Fiala Štěpán; Opponent: Hykl Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-05)
  Sledování stavů stroje sehrává v dnešních podnicích důležitou roli, ne jenom při monitorování samotného výrobního procesu, ale může být mocným nástrojem i pro management výroby, například při plánování kapacit nebo prediktivní ...
 • Návrh řízení pro malý průmyslový robot 

  Author: Mykyta Klymoshenko; Supervisor: Švéda Jiří; Opponent: Stloukal Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-05)
  Diplomová práce se zabývá vytvořením SW nástroje pro řízení sériového šestiosého robotu se zahrnutím dopředné a inverzní kinematické úlohy. Řízení robotu je realizováno v prostředí TwinCAT s využitím programovacího jazyku ...
 • Vliv velikosti frekvence pulzní šířkové modulace na kvalitu regulace pohybové osy 

  Author: David Kunc; Supervisor: Moravec Jan; Opponent: Rybář Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-05)
  Diplomová práce se zabývá zkoumáním vlivu pulzní šířkové modulace na kvalitu regulace. V rešeršní částí je rozebírána problematika frekvenčních měničů, včetně průzkumu dostupných měničů na trhu se zaměřením na rozsah ...
 • Retrofit řídicího systému 3D tiskárny 

  Author: Jan Krejčí; Supervisor: Koubek Jan; Opponent: Janda Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-05)
  Diplomová práce se zabývá konceptem řízení 3D tiskáren. U 3D tiskárny Stratasys Dimension Elite/768 má dojít k retrofitu původního řídícího sytému. Původní řešení 3D tiskárny nahradí řídící systém Beckhoff, který obslouží ...
 • Řízení polohování interferometru 

  Author: Nikita Kuprin; Supervisor: Švéda Jiří; Opponent: Vlček Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-05)
  Předložená diplomová práce projednává o návrh řízení polohovací jednotky pro polohování 6DOF interferometru pro rychlé ustavení a měření přesnosti pohybu v pracovním prostoru.
 • Metodika návrhu aerodynamiky vozu Formula Student 

  Author: Martin Ševčík; Supervisor: Hatschbach Petr; Opponent: Nožička Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
  Tématem této diplomové práce je příprava metodiky návrhu aerodynamických prvků pro vůz Formula Student pro tým CTU CarTech. Součástí práce je prvotní nastavení 3D CFD analýz celého vozu s různými výpočetními modely, jejich ...
 • Univerzální nosič interiérových modelů vozu 

  Author: Marek Šanda; Supervisor: Baněček Jan; Opponent: Jirásek Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
  Cílem této diplomové práce je navrhnout univerzální nosič interiérových modelů vozu. Práce je rozdělena do dvou části. Rešeršní část se zabývá procesem návrhu designu automobilu, použití interiérových modelů vozu a základní ...
 • Ověření koeficientu účinnosti procesu CMT svařování 

  Author: Štěpán Dlouhý; Supervisor: Kolařík Ladislav; Opponent: Ježek Štěpán
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
  V posledních letech bylo vyvinuto mnoho inovativních svářecích technologií, které umožňují spojovat hybridní materiály jako např. ocel s hliníkovými slitinami. Mezi tyto nové technologie také patří svařovací proces CMT- ...
 • Vývoj odlitku převodovky z vysokopevnostní Al slitiny 

  Author: Jindřich Zeman; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Kolda Vlastimil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem odlitků dvoudílné skříně převodovky z vysokopevnostní hliníkové slitiny pro závodní motocykl s využitím simulačních výpočtů v softwaru ProCast od společnosti ESI Group. Teoretická ...
 • Předávací dopravník plášťů svařených plechovek 

  Author: Jakub Hovorka; Supervisor: Dub Martin; Opponent: Kanaval Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
  Cílem bakalářské práce je navrhnout předávací dopravník plášťů svařených plechovek. Práce je rozvržena do tří hlavních částí – teoretickou, návrhovou a výpočetní. Teoretická část se skládá z rešerše dopravních systémů ...
 • Využití 48V technologie pro hybridní pohon osobního automobilu 

  Author: Martin Bauer; Supervisor: Morkus Josef; Opponent: Jäger Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
  Tato diplomová práce se zabývá využitím 48 V technologie u osobních automobilů. V první části je provedena rešerše, zabývající se touto technologií a jejím definováním. Jsou zde představeny její hlavní součásti a uspořádání. ...
 • Čištění a údržba povrchů v energetice 

  Author: Martin Machalínek; Supervisor: Kuchař Jiří; Opponent: Chvojka Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
  Diplomová práce se zabývá čištěním a údržbou povrchů v energetice. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části je popsána problematika zanášení vnitřních povrchů energetických zařízení, mechanismy ...

View more