Novinky

Faculty of Mechanical Engineering

Podkomunita v komunitě

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Oxidické vrstvy na titanových slitinách pro lékařské aplikace 

  Autor: Tolde Zdeněk; Vedoucí práce: Špatenka Petr; Oponent práce: Jíra Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-03-09)
  Slitina titanu s hliníkem (Al) a vanadem (V) (TiAlV) patří v současné době k nejčastěji užívanému materiálu pro výrobu implantátů. Prvky Ti s Al a V zlepšují mechanické vlastnosti materiálu hlavně pak modul pružnosti. ...
 • Aplikace plasmové úpravy pro vláknové kompozity s termoplastovou matricí 

  Autor: Nováček Vojtěch; Vedoucí práce: Špatenka Petr; Oponent práce: Cabrnoch Bohuslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-03-09)
  Disertační práce se zabývá přípravou kompozitních materiálů na bázi nepolárních termoplastů vyztužených skelnými vlákny. Cílem práce je prokázání zvýšení mechanických vlastností vlivem ekologické nízkoteplotní plasmové ...
 • Numerical Implementation of Distortional Hardening Models 

  Autor: Marek René; Vedoucí práce: Plešek Jiří; Oponent práce: Halama Radim
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-03-16)
  The presented thesis describes the formulation of two new constitutive models of metal plasticity within the realm of small strains, both featuring directional distortional hardening. New yield functions have been proposed ...
 • Development and Calibration of Elasto-Plasticity Models with Directional Distortional Hardening 

  Autor: Parma Slavomír; Vedoucí práce: Plešek Jiří; Oponent práce: Džugan Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-03-16)
  This thesis deals with the phenomenological modeling of the directional distortional hardening and the metal plasticity in general. A particular plasticity model is analytically integrated for the proportional multiaxial ...
 • Optimum representation of heat sources in simulations of air flow in indoor environment 

  Autor: Zelenský Petr; Vedoucí práce: Hensen Joannes; Oponent práce: Hrubý Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-03-02)
  The research was motivated by the issue of proper air distribution in large indoor spaces with a high number of heat sources and/or variable occupancy patterns, such as e.g. lecture halls, theatres, cinemas, atriums etc. ...
 • Ověření metodiky pro měření drsnosti povrchu na konfokálním mikroskopu Olympus LEXT 

  Autor: Serbus David; Vedoucí práce: Tatíček František; Oponent práce: Petr-Soini Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou dotykové a bezdotykové (konfokální) metody měření drsnosti povrchu a porovnání jejich hodnot mezi sebou, zda jsou stejné, nebo se k sobě blíží. V první části práce je teoretické ...
 • Klimatické údaje pro výpočet solárních systémů 

  Autor: Šebesta Jan; Vedoucí práce: Matuška Tomáš; Oponent práce: Šourek Bořivoj
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
  Tématem bakalářské práce je analýza klimatických údajů, především slunečního ozáření, ze zdrojů jako jsou CHMI, Meteonorm a PVGIS. Porovnávají se hodnoty pro krajská města České republiky ze zdroje CHMI a pro tři města se ...
 • Vytápění budov s téměř nulovou potřebou energie 

  Autor: Gulázsiová Sandra; Vedoucí práce: Vavřička Roman; Oponent práce: Novotný Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-29)
  Bakalářská práce se zabývá analýzou energetické potřeby na vytápění a přípravu teplé vody víkendového domu. Dům byl navržen ve čtyřech variantách. Modely objektu se liší tepelně technickými vlastnostmi obálky budovy a ...
 • Konstrukční návrh směrového kormidla malého sportovního letounu 

  Autor: Novotný Pavel; Vedoucí práce: Brabec Jiří; Oponent práce: Barák Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
  Bakalářská práce se věnuje problematice návrhu směrového kormidla ultralehkého letounu řízeného aerodynamicky. Začátek práce je věnován teoretickým popisem konstrukce, který přechází ke konkrétnímu konstrukčnímu řešení ...
 • Návrh vrtule pro nízká Reynoldsova čísla 

  Autor: Lipš Ondřej; Vedoucí práce: Klesa Jan; Oponent práce: Žižkovský Nikola
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout vrtuli pro nízká Reynoldsova čísla, pomocí metody popsané v 70. letech 20. století E. E. Larrabeem. Úvodní část práce se věnuje krátkému popisu různých variant vrtulí. Obecně jsou ...
 • Rekonstrukce větracích systémů bytových domů 

  Autor: Grospičová Václava; Vedoucí práce: Zmrhal Vladimír; Oponent práce: Adamovský Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
  Bakalářská práce se zabývá celkovou analýzou bytových jader používaných v panelové výstavbě bytových domů postavených v minulém století. Cílem práce je zhodnotit dočasné systémy větrání, jejich funkčnost a požární bezpečnost, ...
 • Srovnání vlastností různých druhů biomasy a návrh vhodné přípravy paliva před jeho dalším energetickým zpracováním 

  Autor: Babor Miroslav; Vedoucí práce: Havlík Jan; Oponent práce: Vodička Matěj
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
  Práce se zabývá srovnáním různých druhů biomasy, jejich vlastností, způsobu jejich zpracování a případné možnosti jejich dalšího energetického využití se zaměřením na Českou republiku. Dále řeší vliv vlhkosti paliva na ...
 • Návrh převodovky lokomotivy pro dálkové nákladní vlaky 

  Autor: Cvikýř Martin; Vedoucí práce: Petr Karel; Oponent práce: Maršík Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
  Rešerše shrnuje rozdělení pohonů dle uspořádání, detailnější rozdělení pohonu individuálního a konečný výběr vhodného řešení.Praktická část se zabývá samostatným návrhem převodovky pro lokomotivy pro dálkové nákladní vlaky.
 • Měření tahu malého hybridního raketového motoru 

  Autor: Podzimek Jakub; Vedoucí práce: Kousal Jaroslav; Oponent práce: Kučera Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
  Práce se zabývá vytvořením funkčního měřícího zařízení tahu malého hybridního raketového motoru a následným provedením zkoušek. V případě měření je použito více materiálů zrna, jakožto pevné složky paliva, s použitím ...
 • Svařovací přípravek podélníku skladovací palety 

  Autor: Hoffmann Matěj; Vedoucí práce: Andrlík Vladimír; Oponent práce: Madanský Peter
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-05)
  Bakalářská práce se zabývá konstrukcí svařovacího přípravku pro konkrétní zadaný díl, kterým je podélník skladovací palety.
 • Návrh teplovodního kotle na spalování biomasy 

  Autor: Pokorný Jindřich; Vedoucí práce: Dlouhý Tomáš; Oponent práce: Skopec Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
  Tato práce se zabývá návrhem malého teplovodního kotle na dřevní pelety. V úvodní části práce je pojednáváno o významu biomasy a především dřevních pelet a také popisuje základní vlastnosti a principy kotlů na spalování ...
 • Návrh vytápění bytového domu 

  Autor: Calta Petr; Vedoucí práce: Boháč Jindřich; Oponent práce: Legner Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
  Práce se zabývá zpracováním prováděcí projektové dokumentace vytápění a ohřevu teplé vody pro čtyřpodlažní bytový dům.
 • Mechanický budič pro experimentální modální analýzu 

  Autor: Petrík Tomáš; Vedoucí práce: Steinbauer Pavel; Oponent práce: Indrawanto Ir
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
  Tato práce se zabývá budiči pro modální analýzu a to zejména budičem mechanickým. Je zde navržena konstrukce mechanického budiče a tento budič je následně experimentálně analyzován. Na základě výsledků experimentální analýzy ...
 • Vliv rozložení matice jmenovitých hodnot na přesnost měření kuželového ozubení na CMM 

  Autor: Žďánská Petra; Vedoucí práce: Urban Jan; Oponent práce: Košťák Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
  Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku kontroly kuželových ozubených kol. V úvodu je uvedena základní definice a rozdělení ozubených mechanismů. Následně je pozornost věnována možnostem kontroly kuželového ozubení ...
 • Aplikace vícekriteriálního rozhodování ve společnosti CNC Voborník, s. r. o. 

  Autor: Voborník Václav; Vedoucí práce: Vaniš Ladislav; Oponent práce: Rejf Libor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
  Předmětem této bakalářské práce je uplatnění vybraných metod vícekriteriálního rozhodování ve strojírenském podniku CNC Voborník, s.r.o. První část je teoreticky zaměřena na problematiku manažerského rozhodování, na ...

Zobrazit další