Novinky

Faculty of Mechanical Engineering

Podkomunita v komunitě

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Porovnání MIG pájení a MAG svařování při spojování pozinkovaných plechů v automobilovém průmyslu 

  Autor: Mikula Martin; Vedoucí práce: Kolařík Ladislav; Oponent práce: Sahul Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-15)
  Cieľom tejto bakalárskej práce bolo oboznámiť o tom, aké problémy nastávajú pri MAG zváraní a MIG spájkovaní pozinkovaných plechov v automobilovom priemysle. Bolo nevyhnutné popísať a navzájom porovnať tieto dve metódy, ...
 • Školní demonstrátor podmínek mikrogravitace 

  Autor: Satke Daniel; Vedoucí práce: Kousal Jaroslav; Oponent práce: Kučera Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-05)
  Předmětem bakalářské práce je návrh a konstrukce jednoduché, přenosné a levné pádové věže pro demonstrační účely s dobou trvání mikrogravitace do 1 s. Inspirace byla čerpána z již existujících malých pádových věží. Výsledkem ...
 • Vypružení pro jednonápravový podvozek kolejového autobusu 

  Autor: Hromádka Tomáš; Vedoucí práce: Kolář Josef; Oponent práce: Heptner Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
  Hlavní náplní práce bylo navržení vypružení pro kolejový autobus. Teoretická část byla vypracována formou rešerše, na téma jednonápravové kolejové vozy a jejich vypružení. Následoval hmotnostní a silový rozbor, byly stanoveny ...
 • Funkce řídicího systému iTNC640 ve vazbě na CAM systém 

  Autor: Kazda Tomáš; Vedoucí práce: Vavruška Petr; Oponent práce: Fojtů Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-20)
  Tato bakalářská práce se věnuje tématu funkcí řídicího systému Heidenhain iTNC 640, který se používá v soudobých obráběcí strojích. Rešerše funkcí řídicího systému může být dále použita jako podklad pro tvorbu postprocessoru ...
 • Vliv předkovací operace na vlastnosti zápustkového výkovku 

  Autor: Procházka Tom; Vedoucí práce: Tatíček František; Oponent práce: Starka Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-12)
  Předmětem bakalářské práce "Vliv předkovací operace na vlastnosti zápustkového výkovku" je v teoretické části rozdělení kování s důrazem na zápustkové kování a rozdělení a popis hliníkových slitin. V praktické části se ...
 • Úprava výukového robota pro ovládání z prostředí Matlab / Simulink 

  Autor: Kolda Ondřej; Vedoucí práce: Beneš Petr; Oponent práce: Zavřel Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
  Předmětem práce je robotický manipulátor Teach-robot. Jsou vytvořeny výpočtové modely pro řešení dopředné a inverzní kinematické úlohy. Je sestavena nová řídicí elektronika. Práce se zabývá vytvořením řídicího programu v ...
 • IDENTIFIKACE MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ KONSTRUKCÍ VINUTÝCH PRUŽNÝCH SPOJEK 

  Autor: Fořt Jan; Vedoucí práce: Vítek Karel; Oponent práce: Doubrava Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-11)
  Tato bakalářská práce se zabývá především sestavením návrhových výpočtů pro inovativní model pružné spojky. Získané vztahy mohou posloužit k předběžnému dimenzování částí spojky, umožní odhad budoucího chování spojky v ...
 • Analýza defektů 3D tištěného kovového produktu 

  Autor: Bürgerová Karla; Vedoucí práce: Herman Aleš; Oponent práce: Novotný Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-09)
  Předmětem této bakalářské práce je analyzovat 3D defekty tištěného kovu a vyhodnotit kovové díly povrchy dílů i jejich vnitřní stavbu. Použité díly pochází z firmy Robert Bosch České Budějovice na stroji M1 cusing. Práce ...
 • KAIZEN - metoda, jak zavést úspornější a flexibilnější výrobu v podniku 

  Autor: Marek Ryszard; Vedoucí práce: Podaný Jan; Oponent práce: Burešová Antonie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-14)
  Tato bakalářská práce je zaměřená na vedení společnosti pomoci filozofie Kaizen, která se k nám dostala z automobilového průmyslu z Japonska. Zaměřuje se blíže na postavení této metody v systému managementu kvality, její ...
 • Konstrukční návrh ovládacího mechanismu skládacích vrat 

  Autor: Kříž Jan; Vedoucí práce: Křička Jaroslav; Oponent práce: Starý František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-08)
  Tato práce obsahuje konstrukční návrh skládacích vrat a kontrolní výpočty pro zvolený pohon, rám a kolejnici vrat. Práce obsahuje výkresovou dokumentaci celkové sestavy.
 • Posouzení konstrukčních řešení otoče nakládacího jeřábu 

  Autor: Šíma Daniel; Vedoucí práce: Uhlíř Roman; Oponent práce: Bečka Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-27)
  Tato diplomová práce se zabývá různými principy otáčení vyvážecích jeřábů a jejich vlastnostmi. Porovnává výrobu hlavního dílu skříně svařováním a odléváním. Zabývá se také možností výroby nové otoče.
 • Experimentální zařízení pro hodnocení odolnosti náběžných hran lopatek 

  Autor: Antoš Jakub; Vedoucí práce: Pitrmuc Zdeněk; Oponent práce: Šimota Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-13)
  V této práci je stručně popsán turbovrtulový motor GE H80, jehož lopatky z rotoru 1. stupně axiálního kompresoru jsou předmětem testování odolnosti náběžné hrany. Dále je zmapována problematika porušování lopatek v provozu ...
 • Výkonové charakteristiky tepelného výměníku při modifikovaných variantách průtoku vzduchu 

  Autor: Pešán Lukáš; Vedoucí práce: Kolínský Jan; Oponent práce: Novotný Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-17)
  Práce se zabývá vlivem zakrytí teplosměnné plochy tepelného výměníku na výkonovou charakteristiku. Z provedeného experimentu je získáno šest těchto charakteristik. Ty jsou vyhodnoceny a porovnáním je zjištěn závěr v podobě ...
 • Výukový demonstrátor řízení tvarováním vstupního signálu 

  Autor: Petřivý Zdeněk; Vedoucí práce: Beneš Petr; Oponent práce: Zavřel Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-16)
  Cílem této práce je ukázat, jakým způsobem lze řídit mechanické poddajné systémy, aniž by se u nich objevily zbytkové vibrace, které jsou v řadě případů nežádoucí. Popis metod je doplněn o modely základních mechanických ...
 • Hodnocení kvality tvrzených vrstev 

  Autor: Kreibich Karel; Vedoucí práce: Horník Jakub; Oponent práce: Čižmárová Elena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
  Práce se zabývá tématem tvrzených povrchových vrstev na ocelích. Pozornost je věnována povrchovému kalení, cementaci, nitridaci, karbonitridaci, nitrocementaci, sírování a bórování. Popsány jsou základní principy tvorby ...
 • Návrh mechanismu otevírání dveří automobilu 

  Autor: Matei Alexandru; Vedoucí práce: Beneš Petr; Oponent práce: Zavřel Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
  Cílem bakalářské práce je navrhnout optimální mechanismus otevírání dveří automobilu. Tato práce obsahuje seznámení s existujícími systémy otevírání dveří automobilů, je zde také popsaná funkce mechanismu, a kritéria, která ...
 • Konstrukce univerzálního přítlaku desek tištěných spojů 

  Autor: Šanda František; Vedoucí práce: Petr Karel; Oponent práce: Doule Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-10)
  První část práce pojednává o problematice kuličkových šroubů a kluzného vedení, jejich výhodách a nevýhodách a o jejich využití v moderních strojích. Ve druhé části práce je navržen univerzální přítlak desek tištěných ...
 • Návrh pohonu rozvodů pro experimentální jednoválcový motor 

  Autor: Kolečkář Pavel; Vedoucí práce: Vávra Jiří; Oponent práce: Baran Peter
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
  Tato práce se zabývá konstrukcí víka hlavy válce a návrhem systému měření zdvihu ventilu pro experimentální jednoválcový motor. Ve víku jsou uloženy vačkové hřídele, dále je počítáno s instalací systémů variabilního časování ...
 • Kruhový válec v homogenním proudovém poli s vlivem aktivního řízení 

  Autor: Flídr Erik; Vedoucí práce: Šafařík Pavel; Oponent práce: Dančová Petra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-14)
  Experimentálně bylo vyšetřováno aktivní řízení proudového pole při obtékání kruhového válce s využitím syntetizovaných proudů. Vliv aktivního řízení byl zkoumán pomocí vizualizace v malém vizualizačním tunelu. Dále byly ...
 • Optimalizace provozu bytového domu 

  Autor: Janďourek Jakub; Vedoucí práce: Vavřička Roman; Oponent práce: Tintěra Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-12)
  Diplomová práce se zabývá optimalizací plynové kotelny bytového domu. Součástí diplomové práce je sestavení analytického modelu potřeby tepla, porovnání teoretické a skutečné potřeby tepla za dané období s následným návrhem ...

Zobrazit další