Now showing items 296-315 of 409

  • Samoučící algoritmy strojového učení pro analýzu průmyslových dat 

   Author: Jiří Jurík; Supervisor: Bukovský Ivo; Opponent: Malý Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
   Cílem této bakalářské práce je rešerše problematiky analýzy průmyslových dat za pomocí výpočetní inteligence, představení několika metodik strojového učení bez učitele pro předzpracování, zpracování a vyhodnocování dat a ...
  • Simulace pádu těla jako podklad pro forenzní praxi 

   Author: Julie Kochanová; Supervisor: Vilímek Miloslav; Opponent: Horák Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-30)
   Za pomoci programovacího jazyka Python byl vytvořen zjednodušený 2D mechanický model lidského těla. Do tohoto modelu bylo působeno silou, která představovala sílu úderu. Byly pozorovány hodnoty parametrů při nárazu hlavy ...
  • Simulace robotické ruky pro automatizaci testování senzoru gest 

   Author: Poláček Lukáš; Supervisor: Nečas Martin; Opponent: Zavřel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-11)
   Diplomová práce se zabývá simulací pohybů ruky pro testování senzoru gest v nové řadě automobilu Volkswagen Golf R Touch. V první části je zpracována rešerše humanoidních rukou a robotických ramen, která by byla vhodná pro ...
  • Simulace transpozice svalu 

   Author: Tomáš Jílek; Supervisor: Vilímek Miloslav; Opponent: Goldmann Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
   Bakalářská práce se zaměřuje na stanovení průběhů svalových sil pro normální a transponovaný stav m. tibialis posterior. Práce se zabývá zpracováním naměřených dat. Data byla využita v prostředí OpenSim, kde proběhla ...
  • Simulační modely tlumičů a jejich identifikace 

   Author: Houser Lukáš; Supervisor: Šika Zbyněk; Opponent: Pelikán Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-13)
   Diplomová práce se zabývá tvorbou simulačních modelů tlumičů. Zpracovány jsou dva typy fyzikálních simulačních modelů v prostředí MATLAB-SIMULINK. V průběhu práce je experimentálně změřen reálný tlumič. Na základě získaných ...
  • Simulační poddajný model demonstrátoru seriového robotu s přídavnými senzory 

   Author: Šmíd Jakub; Supervisor: Šika Zbyněk; Opponent: Zavřel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-02)
   Práce se zabývá tvorbou matematického modelu experimentálního sériového řetězce s přídavnými senzory, tvorbou MKP modelu tohoto experimentálního sériového řetězce, výpočet jeho vlastních frekvencí a tvarů, srovnání vypočtených ...
  • Simulátor bronchoskopie 

   Author: Lukáš Čapek; Supervisor: Daniel Matej; Opponent: Růžička Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Předmětem této bakalářské práce je návrh a výroba simulátoru bronchoskopie pro výuku nových bronchologů. Požadavek na simulátor vzešel od Ústřední vojenské nemocnice, jelikož komerčně dostupné simulátory, kterými disponují, ...
  • Simulátor vykloubení ramenního kloubu 

   Author: Samuel Pasler; Supervisor: Daniel Matej; Opponent: Růžička Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Tato práce se zabývá návrhem simulátoru vykloubení ramenního kloubu. Naším cílem bylo vytvořit simulátor simulující zatížení v kloubu při jeho dislokaci. K nahrazení upínajících se svalů jsme využili pružiny o stejné tuhosti ...
  • Snímač rozdílového kroutícího momentu pokusné turbíny 

   Author: Hana Weineltová; Supervisor: Doubrava Karel; Opponent: Němec Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Diplomová práce se věnuje metodám snímání krouticího momentu. Jsou probrány nejběžnější metody měření a větší pozornost je věnována měření s použitím odporových tenzometrů. V praktické části je popsán postup návrhu měřicího ...
  • Stabilita dlouhých štíhlých kompozitových táhel 

   Author: Sára Strakošová; Supervisor: Dvořák Milan; Opponent: Doubrava Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-19)
   Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením výpočtového modelu kompozitového táhla namáhaného na vzpěr, vyhodnodnocením experimentálního měření táhla a porovnání výsledků experimentu s analytickým výpočtem modelu.
  • Stabilita dlouhých štíhlých kompozitových táhel 

   Author: Lukáš Zaslavskij; Supervisor: Dvořák Milan; Opponent: Jeřábek Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
   Tato diplomová práce se zabývá vytvořením výpočtového modelu kompozitového táhla namáhaného na vzpěr, vyhodnocením experimentálního měření táhla a porovnáním výsledků experimentu s analytickým výpočtem modelu.
  • Stabilita kolenního kloubu - role měkkých struktur 

   Author: Marie Proboštová; Supervisor: Daniel Matej; Opponent: Kronek Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-29)
   Tato práce se zabývá tvorbou matematického modelu kolenního kloubu, pomocí kterého by bylo možné dále zkoumat roli měkkých struktur nejkomplikovanějšího kloubu v lidském těle. V rámci této práce byl sestaven zjednodušený ...
  • Stabilizace setrvačnými účinky 

   Author: Lexmann Róbert; Supervisor: Zavřel Jan; Opponent: Beneš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-17)
   Táto práca pojednáva o problematike vyvažovania a stabilizácie telies zotrvačnými účinkami. V úvode sú predstavené vybrané konštrukcie inverzných kyvadiel, predovšetkým projekt Cubli, možnosti ich využitia a taktiež je ...
  • Stabilní tvary uzavřených fosholipidových membrán 

   Author: Jiří Zalabák; Supervisor: Daniel Matej; Opponent: Otáhal Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-24)
   Tato práce se zabývá popisem numerického modelu buněčné membrány ve dvou rozměrech. Jako srovnání pro numerický model byl použit analyticky popsaný tvar buněčné membrány, získaný odvozením z Helfrichovy teorie elasticity ...
  • Stanovení mechanických vlastností titanových dlah vyrobených aditivní technologií 

   Author: Miroslav Říha; Supervisor: Kratochvíl Adam; Opponent: Kubášová Kristýna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Tato práce se zabývá testováním mechanických vlastností tibiálních titanových dlah. Pro zjištění experimentálních dat byla provedena statická a dynamická zkouška čtyřbodovým ohybem. Z dat, získaných zkouškami, byla dopočtena ...
  • Stanovení svalových sil dolní končetiny 

   Author: Blaha David; Supervisor: Vilímek Miloslav; Opponent: Kužma Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-18)
   Práce se zabývá vyšetřením svalových sil dolních končetin při dřepu na základě experimentálního měření zpracovaného metodou inverzní dynamiky a statické optimalizace pomocí programu OpenSim.
  • Stanovení svalových sil horní končetiny 

   Author: Votruba Vojtěch; Supervisor: Vilímek Miloslav; Opponent: Hromádka David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-12)
   Práce se zabývá analýzou průběhu sil ve svalech horní končetiny při flexi a extenzi v loketním kloubu. Experimentální kinematická data byla poskytnuta z literatury. Z kinematických dat byly pomocí inverzní dynamiky a ...
  • Stanovení životnosti dílů zatížených náhodnými vibracemi. 

   Author: Kohout Pavel; Supervisor: Španiel Miroslav; Opponent: Busta Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-14)
   Diplomová práce se zabývá stanovením životnosti dílů zatížených náhodnými vibracemi. Obsahuje obecný úvod do problematiky náhodně buzených poddajných mechanických soustav tzv. úzkopásmové (narrow band) náhodné buzení a na ...
  • Stroj na testování netěsností klimatizačních jednotek 

   Author: Duda Tomáš; Supervisor: Valášek Michael
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-27)
  • Studie distribuce teploty analyzátoru biologických vzorků 

   Author: Vaclík David; Supervisor: Tichý Petr; Opponent: Goldmann Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Tato diplomová práce se zabývá popisem a návrhem držáku biologických vzorků, kde cílem je popis distribuce teplot uvnitř regionu vzorku v závislosti na čase a zvoleném referenčním bodě pro umístění tepelného čidla. Samotné ...