Now showing items 324-343 of 409

  • Tensegritní mechanismy pro náhradu prostorových seriových robotů 

   Author: Tomáš Kaňka; Supervisor: Šika Zbyněk; Opponent: Zavřel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
   V této diplomové práci se věnujeme problematice použití tensegritních konstrukcí v průmyslové robotice. Součástí práce je rešerše současného poznání na poli tensegrit. Pro simulační návrh tensegritních manipulátorů je ...
  • Tensegritní mechanismy s aktivním snižováním vibrací 

   Author: Tomáš Šindel; Supervisor: Šika Zbyněk; Opponent: Beneš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-27)
   Tato práce se zabývá syntézou, analýzou a optimalizací aktivního snižování vibrací tensegritních manipulátorů. Tyto struktury mají obecně nepříznivé tlumící vlastnosti z důvodu přítomnosti infinitesimálních mechanismů. ...
  • Tenzometrické měření za vyšších teplot 

   Author: Lukáš Zaslavskij; Supervisor: Doubrava Karel; Opponent: Padovec Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Tato bakalářská práce se zabývá tenzometrickým měřením za vyšších teplot. Klade si za cíl rešerši problému vyskytujících se u vyšších teplot a možností kompenzace těchto problémů. V úvodních kapitolách je popsáno tenzometrické ...
  • Topologická optimalizace hrubé stavby nízkopodlažní tramvaje 

   Author: Jan Šmíd; Supervisor: Novotný Ctirad; Opponent: Mareš Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
   Práce pojednává o optimalizaci topologie hrubé stavby skříně konceptu tramvaje SATram. V teoretické části je prezentována matematická teorie optimalizace a rešerše metod a přístupů strukturální optimalizace. V praktické ...
  • Topologická optimalizace jednonápravového podvozku tramvaje 

   Author: Patrik Kebort; Supervisor: Novotný Ctirad; Opponent: Nesládek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
   Diplomová práce je zaměřená na topologickou optimalizaci jednonápravového podvozku konceptu autonomní tramvaje SATram. V práci jsou provedeny nutné pevnostní výpočty pro topologickou optimalizaci. Dále je proveden návrh ...
  • Trapezoidální interpolátor pro CNC frézku 

   Author: Houfek Pavel; Supervisor: Nečas Martin; Opponent: Neusser Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-02)
   Cílem práce je navrhnout interpolační algoritmus v programu Matlab Simulink pro 3-osou CNC frézku ovládanou krokovými motory. Stručný úvod do problematiky je proveden historickým vývojem a popisem vývojových generací CNC ...
  • Tribologické chování 3D tištěného polymeru 

   Author: Ivana Šetmaňuková; Supervisor: Kronek Jakub; Opponent: Chlup Hynek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Práce zjišťuje a porovnává otěrové vlastnosti 3D tištěného PEEKu a konvenčně vyrobeného PEEKu v oblasti biomechaniky. Vlastnosti jsou experimentálně otestovány na simulátoru v zatěžovacím cyklu pro obecný kloub. Proti ...
  • Tuhostní a pevnostní analýza nosné konstrukce turbovrtulového motoru 

   Author: Koštel Jakub; Supervisor: Vampola Tomáš; Opponent: Cwik Andrzej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-15)
   Předmětem práce je stručná rešerše uchycení turbovrtulových motorů, tvorba parametrického modelu lože a provedení pevnostní analýzy metodou konečných prvků.
  • Tuhostní a pevnostní kontrola uchycovacích prvků turbovrtulového motoru 

   Author: Paukovič Matouš; Supervisor: Vampola Tomáš; Opponent: Popelka Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-16)
   Předmětem práce je výpočet zatížení působící na letoun, definování případů letových zatížení, modelování soustavy uchycovacích prvků motoru, výpočet velikostí deformací a napjatostí soustavy pomocí metody MKP a určení ...
  • Uchopovací mechanizmus založený na kinematice lidské ruky 

   Author: Viktor Budoš; Supervisor: Zavřel Jan; Opponent: Neusser Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-27)
   Cíle práce je vytvoření rešerše uchopovacích mechanismů. Tvorba simulačního modelu v prostředí Matlab Simulink. Optimalizace simulačního modelu z hlediska úchopu zvolených předmětů. Tvorba řídicí rukavice pro ovládání ...
  • Upevňovací systém pro testování baterií elektrovozidel 

   Author: Alžběta Kafková; Supervisor: Zavřel Jan; Opponent: Prchal Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
   Tato diplomová práce popisuje strukturu a vlastnosti lithium - iontových baterií určených do elektrovozidel. Stručně popisuje opatření pro zvýšení bezpečnosti jejich provozu. Dále zde nalezneme přehled norem pro testování ...
  • Určení delaminační pevnosti lidské aorty 

   Author: Lucie Roubalová; Supervisor: Horný Lukáš; Opponent: Suchý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Tato diplomová práce se zabývá delaminační pevností lidské aorty. V práci jsou nejdříve shrnuty znalosti o delaminaci tepenné stěny a její klinický význam. V práci jsou také shrnuty experimenty, které zkoumají delaminační ...
  • Určení faktoru koncentrace napětí pro nelinární materiál 

   Author: Kopačka Jan; Supervisor: Horný Lukáš; Opponent: Růžička Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-11)
   Tato bakalářská práce se zabývá rozložením napětí v tažené stěně z lineárního a nelineárního materiálu. Pro lineární materiál jsou v práci odvozeny analytické rovnice, které popisují daný problém. V další části je podán ...
  • Určení konstitutivního modelu viskoelastické trubice 

   Author: Matyáš Budinka; Supervisor: Horný Lukáš; Opponent: Štembera Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Tato diplomová práce se zabývá sestavením viskoelastického konstitutivního modelu pro nafukování předepjaté tenkostěnné polymerní trubice. Pozornost byla soustředěna na nalezení optimálních materiálových parametrů pro popis ...
  • Únavová analýza bloku spalovacího motoru 

   Author: Loshkarev Kirill; Supervisor: Nesládek Martin; Opponent: Bárta Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-01)
   Práce se zabývá únavovou analýzou bloku spalovacího motoru. Nejprve je provedena krátká rešerše únavy materiálu se zaměřením na predikci životnosti, hlavně pak na multiaxiální přístupy. Pak bude čtenář seznámen s únavovými ...
  • ÚNAVOVÁ ANALÝZA LOPATKY KOMPRESORU MOTORU H80 

   Author: Pfeiferová Jitka; Supervisor: Papuga Jan; Opponent: Pejsar Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-09-22)
   Byla provedena analýza životnosti lopatky kompresoru motoru H80 pomocí čtyř různých výpočetních metod.
  • Únavová predikce multiaxiálními kritérii v oblasti časované životnosti 

   Author: Schmidová Nikola; Supervisor: Papuga Jan; Opponent: Růžička Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-27)
  • Únavové vlastnosti převodového hřídele - návrh úprav 

   Author: Grebenarová Tereza; Supervisor: Řezníček Jan; Opponent: Padovec Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-12)
   Tato bakalářská práce se zabývá únavovými vlastnostmi hřídelů převodovky navržené v rámci předmětu "Konstrukční cvičení". K analýze koncentrace napětí ve vrubech, vyskytujících se na hřídeli jsou zvoleny čtyři různé přístupy ...
  • Únavové vlastnosti převodového hřídele - návrh úprav 

   Author: Halda Jan; Supervisor: Řezníček Jan; Opponent: Padovec Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Cílem této bakalářské práce je analýza hřídele z převodovky, navrhnuté v rámci předmětu Konstrukční cvičení, a to z pohledu únavy materiálu. Dále pak optimalizovat tuto hřídel pro lepší životnost. V poslední části ještě ...
  • Únavové vlastnosti převodového hřídele - návrh úprav 

   Author: Terezie Kreuzová; Supervisor: Řezníček Jan; Opponent: Padovec Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-15)
   Práce se zabývá únavou materiálu a koncentrací napětí. Na základě teoretických poznatků byl vytvořen program vyhodnocující průběh napětí v hřídeli. Práce analyzuje konkrétní návrh hřídele a předkládá možnou optimalizaci ...