Now showing items 63-82 of 468

  • Ekonomické hodnocení variant rodinného domu 

   Author: Zelinková Kamila; Supervisor: Schneiderová Heralová Renáta; Opponent: Brožová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Tato bakalářská práce si klade za cíl porovnat jednotlivé varianty rodinného domu z hlediska ekonomického hodnocení. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Zabývá se popisem jednotlivých metod vícekriteriálního ...
  • Ekonomické porovnání konstrukčních variant plochých střech 

   Author: Danitová Petra; Supervisor: Střelcová Iveta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Ekonomické porovnání konstrukčních variant plochých střech 

   Author: Danitová Petra; Supervisor: Střelcová Iveta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-29)
  • Ekonomické posouzení dřevostaveb 

   Author: Bílková Alena; Supervisor: Střelcová Iveta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Ekonomické vyhodnocení variant plánované přeložky silnice II/154 Třeboň 

   Author: Potužák Jan; Supervisor: Tomek Radan; Opponent: Hromada Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá plánovanou přeložkou silnice II/154 Třeboň v Jihočeském Kraji. Nejprve práce představuje veřejné zakázky. Dále práce představuje úskalí výstavby v Chráněných krajinných oblastech a popisuje ...
  • Ekonomické vyhodnocení variant vytápění a ohřevu TUV 

   Author: Kosina Matouš; Supervisor: Měšťanová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Ekonomické, manažerské a právní aspekty činnosti realitní kanceláře 

   Author: Vrána Tomáš; Supervisor: Hromada Eduard; Opponent: Pícha Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Bakalářská práce je zaměřena na proces fungování realitní kanceláře včetně popisu celkového postupu prodeje nemovitosti. V úvodu práce jsou nejprve vysvětleny základní pojmy, které jsou používány při prodeji nemovitosti. ...
  • Ekonomicko-technický návrh variant zateplení vnějších stěn budovy 

   Author: Radek Voráček; Supervisor: Kalčev Petr; Opponent: Brožová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Předmětem bakalářské práce je návrh řešení zateplení domu a jeho následné posouzení z ekonomického hlediska. Práce má dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část práce se zabývá popisem obecné charakteristiky ...
  • Ekonomicky efektivní návrh fotovoltaické elektrárny na objektu jezdecké haly 

   Author: Nikola Vorlíčková; Supervisor: Kalčev Petr; Opponent: Karásek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Tato práce je zaměřena na obnovitelné zdroje, zejména pak na solární energii, a její využití při výrobě elektrické energie. V první části je práce zaměřena na teorii o fotovoltaice, princip získávání sluneční energie a ...
  • Elektroenergetika ČR a výrobní kapacity v rámci stavebnictví 

   Author: Komendová Tereza; Supervisor: Měšťanová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Elektroinstalace - silnoproud, rozpočtové ukazatele 

   Author: Vincour Filip; Supervisor: Střelcová Iveta; Opponent: Vízner Vladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-27)
   Úkolem této bakalářské práce je vytvořit rozpočtové ukazatele pro montážní práce elektroinstalací z pohledu celkové stavby a zároveň, samostatných prvků (hromosvod, rozvody, rozvaděč a kompletační prvky). Nedílnou součástí ...
  • Evaluace Operačního programu Životní prostředí v Jihočeském kraji 

   Author: Švecová Nikol; Supervisor: Střelcová Iveta; Opponent: Mikeš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
   Bakalářská práce se zabývá dotačním programem Operační program Životní prostředí s teoreticko-aplikačním charakterem. V teoretické části jde o popis dvou na sebe navazujících dotačních období z programu OPŽP. Hlavním cílem ...
  • Facility management stavebního objektu 

   Author: Andres Petr; Supervisor: Hromada Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Faktory a rizika související s výběrem pozemku při přípravě developerských projektů 

   Author: Vlčková Eva; Supervisor: Macek Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Faktory ovlivňující cenu mostu - Most přes Opárenské údolí 

   Author: Šašková Zuzana; Supervisor: Střelcová Iveta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Financování bydlení v ČR 

   Author: Kadlecová Petra; Supervisor: Tatýrek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Financování developerského projektu 

   Author: Hudec Jan; Supervisor: Čásenský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Financování investičního projektu prostřednictvím fondů EU 

   Author: Strnad Michal; Supervisor: Hromada Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Financování projektu prostřednictvím fondů EU 

   Author: Durďák Jakub; Supervisor: Prostějovská Zita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Financování projektu prostřednictvím fondů EU 

   Author: Havrdová Radka; Supervisor: Prostějovská Zita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)