Now showing items 6749-6768 of 42325

  • Dvoutělesová kondenzační parní turbína pro jadernou elektárnu 

   Author: Smolík Václav; Supervisor: Kolovratník Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Dvouúrovňová optimalizace integrovaného problému rozvrhování liských zdrojů a projektu 

   Author: Milička Pavel; Supervisor: Šůcha Přemysl; Opponent: Minaeva Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
   Cíl této práce je navrhout model integrující rozvrhování projektů a najímání zaměstanců spolu s algoritmem, který by tento problém řešil. Pro formulaci problému je využito dvojúrovňové programování, které modeluje interakce ...
  • Dvouzdrojové lokomotivy pro nákladní vlaky 

   Author: Martin Chýle; Supervisor: Drábek Michal; Opponent: Hroník Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-12)
   Tato práce je zaměřena na představení vývoje dvouzdrojových lokomotiv a srovnání s konvenčními lokomotivami, především dieselelektrickými. Dále jsou na příkladech z praktického provozu nákladních vlaků vyjádřeny rozdíly v ...
  • Dvůr 

   Author: Tereza Říhová; Supervisor: Cikán Miroslav; Opponent: Novotný Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   Kulturní dvůr U Mlejna nacházející se v městské čtvrti Praha Uhříněves je navržen jako soubor tří budov. Ty jsou provozně i stavebně propojené a mají za cíl propojit residenční čtvrť s turistickou stezkou. Soubor kombinuje ...
  • DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM - REGENERACE CENTRA 

   Author: Šilhavá Petra; Supervisor: Jehlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-06)
  • Dweling House - Structural Project 

   Author: Martínez Peragón Javier; Supervisor: Kulhánek František; Opponent: Misar Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
   Tato diplomová práce je duševním vlastnictvím studentka Javiera Martíneze. Výzkum pro diplomovou práci byl proveden v období od 27. září 2017 do 7. ledna 2018. Práce zahrnuje předběžný návrh betonové konstrukce, výzkum ...
  • Dynamic analysis of grandstands 

   Author: Rokoš Ondřej; Supervisor: Máca Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   The purpose of this thesis is to provide a systematic approach to the modelling of the crowd-grandstand problem taking into account various sources of randomness in complex FEM-based numerical approach using geometries, ...
  • Dynamic Approximate Entropy Electroanatomic Maps Detect Rotors in a Simulated Atrial Fibrillation Model 

   Author: Novák, Daniel
   (2014)
   There is evidence that rotors could be drivers that maintain atrial fibrillation. Complex fractionated atrial electrograms have been located in rotor tip areas. However, the concept of electrogram fractionation, defined ...
  • Dynamic Identification and Modal Analysis of Ras Charratine Medersa in Fez, Morocco 

   Author: Gönen Semih; Supervisor: Roca Pere; Opponent: Guo Quinghua
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-12-02)
  • Dynamic model of two synchronous generators connected via long transmission line 

   Author: Le Thi Minh Trang; Supervisor: Uhlíř Ivan; Opponent: Adamovský Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-04-11)
   Due to the large desire to utilize transmission networks for more flexible power interchange transactions, the high requirement for power system dynamic analysis has grown significantly in recent years. While dynamics and ...
  • Dynamic Reconfiguration of Intrusion Detection Systems 

   Author: Stiborek, Jan; Supervisor: Pevný, Tomáš; Rehák, Martin
   (2017)
   Intrusion detection systems (IDS) used in network security are complex solutions that require precise tuning prior to their deployment. Such tuning, however, is a problem. If done statically, the fixed configuration fails ...
  • DYNAMIC SMART GRID COMMUNICATION PARAMETERS BASED COGNITIVE RADIO NETWORK 

   Author: Haider Tarish, Haider; Muhsen Halboot, Dhiaa; Shahadi Ismael, Haider; See Hang, Ong; Elmenreich , Wilfried
   (České vysoké učení technické v PrazeCzech Technical University in Prague, 2019)
   The demand for more spectrums in a smart grid communication network is a significant challenge in originally scarce spectrum resources. Cognitive radio (CR) is a powerful technique for solving the spectrum scarcity problem ...
  • Dynamic system identification methods for fMRI data processing 

   Author: Nováková, Jana; Supervisor: Hromčík, Martin
   (2013-03-12)
  • Dynamická 3D rekonstrukce obrazu z více kamer 

   Author: Blažíček Jan; Supervisor: Přeučil Libor; Opponent: Janoušek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-01)
   Práce se zabývá problematikou rekonstrukce hloubkové informace v obraze získaném ze dvou vzájemně synchronizovaných a kalibrovaných kamer uložených ve stejné horizontální rovině. Speciální důraz je kladen na rozšiřitelnost ...
  • Dynamická aktualizace výsledného rizika cestujících na základě prescreeningu 

   Author: Dociová Denisa; Supervisor: Vittek Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-12)
  • Dynamická alokace prostředků založená na strojovém učení pro služby 5G sítí 

   Author: Aida Madelkhanova; Supervisor: Bečvář Zdeněk; Opponent: Vasilakos Xenofon
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-28)
   Rychle rostoucı́ počet technologiı́ páté generace 5G vyžaduje zkoumánı́ nových strategiı́ správy sı́ťových prostředků. Datově řı́zené strojové učenı́ umožňuje přı́stupy vyvinuté k dosaženı́ výkonu s dostupnou výpočetnı́ ...
  • Dynamická analýza dvířek dalekohledu družice 

   Author: Matěj Stejskal; Supervisor: Kučera Jaromír; Opponent: Dániel Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Práce se zabývá mechanickou analýzou sestavy Front Door Assembly (FDA), která je součástí kosmické mise PROBA-3. FDA slouží jako dvířka dalekohledu koronografu, který je součástí jedné z družic mise PROBA-3. Analýza se ...
  • Dynamická analýza lávky pro pěší 

   Author: Mikolášková Jitka; Supervisor: Máca Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Dynamická analýza lávky pro pěší 

   Author: Neumannová Martina; Supervisor: Máca Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Dynamická analýza lávky pro pěší 

   Author: Štěpánek Jan; Supervisor: Máca Jiří; Opponent: Pohl Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Bakalářská práce se zabývá modální analýzou cyklistické lávky v Čelákovicích. Obsahuje dvourozměrný model konstrukce pro zjištění vlastních frekvencí a ověření jejich výpočtu přibližnými metodami. Dále je zde sestaven ...