Zobrazují se záznamy 26840-26859 z 31704

  • U ŠUMPERSKÝCH HRADEB 

   Autor: Gronychová Nikola; Vedoucí práce: Hradečný Tomáš; Oponent práce: Chuchlíková Ida
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Práce se věnuje přetvoření oblasti okolo ulice Okružní za hradbami města Šumperk. Oblast je dnes zanedbanou plochou - parkovištěm. Návrh doplňuje nové stavby, revitalizuje Bratrušovský potok a veřejné prostranství.
  • Ubíhající elektrony 

   Autor: Štencel Martin; Vedoucí práce: Kulhánek Petr; Oponent práce: Horký Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
   Tato práce se zabývá chováním vysokoenergetických elektronů ve fúzním a kosmickém plazmatu - tzv. ubíhajících (runaway) elektronů. V první, teoretické části práce je stručně popsáno plazma jako takové, současné fúzní ...
  • Ubíhající elektrony v tokamaku a jejich detekce 

   Autor: Kocmanová Lenka; Vedoucí práce: Papřok Richard; Oponent práce: Svoboda Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Ubytování Poděbrady 

   Autor: Zedníková Alexandra; Vedoucí práce: Pátková Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Ubytovna pro vodáky 

   Autor: Matoušek Filip; Vedoucí práce: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
  • Ubytovna s kavárnou, Písek 

   Autor: Andělová Dagmar; Vedoucí práce: Plicka Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • UCEEB - hodnocení přípravy a realizace výstavby výzkumného centra ČVUT v Praze z pohledu pravidel 3E 

   Autor: Zachař Radek; Vedoucí práce: Kosina Vít; Oponent práce: Ferkl Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-12-17)
   Tato diplomová práce se zabývá popisem legislativy týkající se veřejných zakázek v České republice, která souvisí s pravidly 3E, financováním veřejných zakázek ve stavebnictví, procesem přípravy a realizace staveb. Popisuje ...
  • Ucelená fyzioterapia u pacienta s diagnózou morbus Bechterev 

   Autor: Hevešiová Eva; Vedoucí práce: Kozáková Alena; Oponent práce: Dylevský Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-17)
  • Ucelená rehabilitace u osob s psychosomatickým postižením 

   Autor: Burdová Kateřina; Vedoucí práce: Ralbovská Dana Rebeka; Oponent práce: Knezović Renata
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-08-26)
  • Ucelená rehabilitace u osob s psychosomatickým postižením 

   Autor: Burdová Kateřina; Vedoucí práce: Ralbovská Dana Rebeka; Oponent práce: Knezović Renata
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Ucelená rehabilitace u osob s psychosomatickým postižením 

   Autor: Burdová Kateřina; Vedoucí práce: Ralbovská Dana Rebeka; Oponent práce: Knezović Renata
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2013-05-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou osob s psychosomatickýmpostižením. Práce zahrnuje informace o vývoji psychosomatického myšlení až do současného stavu, který zaujímá nynější psychosomatická medicína. Také jsou ...
  • Ucelená rehabilitace u pacienta s diagnózou psychóza 

   Autor: Koudela Marek; Vedoucí práce: Ralbovská Dana Rebeka; Oponent práce: Knezović Renata
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Ucelené rehabilitace u pacienta s Downovým syndromem 

   Autor: Zikmundová Gabriela; Vedoucí práce: Ralbovská Dana Rebeka; Oponent práce: Knezović Renata
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Ucelený fyziologický model vybraných testů autonomního nervového systému při řízení kardiovaskulární soustavy 

   Autor: Švenkrtová Andrea; Vedoucí práce: Kana Michel; Oponent práce: Kozelek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   V své bakalářské práci jsem se zabývala výběrem, metodikou a interpretací neinvazivních testů pro srdeční autonomii. Navrhla jsem ucelený model anatomických orgánů zapojených za pomoci vybraných fyziologicky založených ...
  • Uchování textových a hypertextovýh dokumentů v relačních databázích 

   Autor: Jungerová Lucie; Vedoucí práce: Fišer Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Učebnice pro výuku předmětu technika přenosu signálů 

   Autor: Čermák Ondřej; Vedoucí práce: Svoboda Emanuel; Oponent práce: Šerých Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-20)
  • Učebnice pro základní výcvik pilotů 

   Autor: Pačes Pavel; Vedoucí práce: Vaněček David; Oponent práce: Fiala Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-06)
   Účelem této bakalářské práce je vypracovat pro žáky a instruktory základního výcviku pilotů motorových kluzáků učební text, který bude sloužit jako učební didaktická pomůcka a zároveň jako dokument sjednocující metodický ...
  • Učební text pro odborný výcvik - obor knihař, 1. ročník 

   Autor: Martinovská Jana; Vedoucí práce: Vaněček David; Oponent práce: Šedivec Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Bakalářská práce se zabývá tvorbou učebního textu pro odborný výcvik oboru Knihař. Cílem je vytvořit text pro odborný výcvik, který bude využíván jako metodická pomůcka při výuce na Střední škole a Mateřské škole Aloyse ...
  • Učební text pro praktické vyučování 

   Autor: Lešikar Adam; Vedoucí práce: Svoboda Emanuel; Oponent práce: Blahák Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-04-27)
   Práce se zabývá tvorbou učebního textu pro praktické vyučování. První část práce je zamě-řena především na analýzu odborné literatury s tematikou tvorby a hodnocení učebnic a výukových textů. Na základě syntézy získaných ...
  • Učební text pro praktické vyučování 

   Autor: Čacký Marek; Vedoucí práce: Svoboda Emanuel; Oponent práce: Fiala Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-02)
   Tato bakalářská práce vznikla za účelem popsat a navrhnout postup tvorby pracovních listů v praktickém leteckém základním výcviku v prostředí neformálních leteckých škol v ČR. Tento postup tvorby pracovních listů pak mohou ...