Now showing items 33539-33558 of 39580

  • U ŠUMPERSKÝCH HRADEB 

   Author: Gronychová Nikola; Supervisor: Hradečný Tomáš; Opponent: Chuchlíková Ida
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Práce se věnuje přetvoření oblasti okolo ulice Okružní za hradbami města Šumperk. Oblast je dnes zanedbanou plochou - parkovištěm. Návrh doplňuje nové stavby, revitalizuje Bratrušovský potok a veřejné prostranství.
  • Ubíhající elektrony 

   Author: Štencel Martin; Supervisor: Kulhánek Petr; Opponent: Horký Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
   Tato práce se zabývá chováním vysokoenergetických elektronů ve fúzním a kosmickém plazmatu - tzv. ubíhajících (runaway) elektronů. V první, teoretické části práce je stručně popsáno plazma jako takové, současné fúzní ...
  • Ubíhající elektrony v tokamaku a jejich detekce 

   Author: Kocmanová Lenka; Supervisor: Papřok Richard; Opponent: Svoboda Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Ubytování Poděbrady 

   Author: Zedníková Alexandra; Supervisor: Pátková Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Ubytování pro studenty, Praha 5 - Barrandov 

   Author: Alexandra Smirnova; Supervisor: Lampa Radek; Opponent: Černý Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Navrhuji ubytování pro studenty v areálů Prahy 5 - Barrandov. Objekt se nachází na sídliště a je součástí nového urbanistického řešení volného náměstí na Štěpařské ulici, kde bude nově postaveny střední škola, hokejová ...
  • Ubytovna pro vodáky 

   Author: Matoušek Filip; Supervisor: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
  • Ubytovna s kavárnou, Písek 

   Author: Andělová Dagmar; Supervisor: Plicka Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • UCEEB - hodnocení přípravy a realizace výstavby výzkumného centra ČVUT v Praze z pohledu pravidel 3E 

   Author: Zachař Radek; Supervisor: Kosina Vít; Opponent: Ferkl Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-12-17)
   Tato diplomová práce se zabývá popisem legislativy týkající se veřejných zakázek v České republice, která souvisí s pravidly 3E, financováním veřejných zakázek ve stavebnictví, procesem přípravy a realizace staveb. Popisuje ...
  • Ucelená fyzioterapia u pacienta s diagnózou morbus Bechterev 

   Author: Hevešiová Eva; Supervisor: Kozáková Alena; Opponent: Dylevský Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-17)
  • Ucelená rehabilitace u osob s psychosomatickým postižením 

   Author: Burdová Kateřina; Supervisor: Ralbovská Dana Rebeka; Opponent: Knezović Renata
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-08-26)
  • Ucelená rehabilitace u osob s psychosomatickým postižením 

   Author: Burdová Kateřina; Supervisor: Ralbovská Dana Rebeka; Opponent: Knezović Renata
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Ucelená rehabilitace u osob s psychosomatickým postižením 

   Author: Burdová Kateřina; Supervisor: Ralbovská Dana Rebeka; Opponent: Knezović Renata
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2013-05-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou osob s psychosomatickýmpostižením. Práce zahrnuje informace o vývoji psychosomatického myšlení až do současného stavu, který zaujímá nynější psychosomatická medicína. Také jsou ...
  • Ucelená rehabilitace u pacienta s diagnózou psychóza 

   Author: Koudela Marek; Supervisor: Ralbovská Dana Rebeka; Opponent: Knezović Renata
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Ucelené rehabilitace u pacienta s Downovým syndromem 

   Author: Zikmundová Gabriela; Supervisor: Ralbovská Dana Rebeka; Opponent: Knezović Renata
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Ucelený fyziologický model vybraných testů autonomního nervového systému při řízení kardiovaskulární soustavy 

   Author: Švenkrtová Andrea; Supervisor: Kana Michel; Opponent: Kozelek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   V své bakalářské práci jsem se zabývala výběrem, metodikou a interpretací neinvazivních testů pro srdeční autonomii. Navrhla jsem ucelený model anatomických orgánů zapojených za pomoci vybraných fyziologicky založených ...
  • Uchování textových a hypertextovýh dokumentů v relačních databázích 

   Author: Jungerová Lucie; Supervisor: Fišer Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Učebnice pro výuku předmětu technika přenosu signálů 

   Author: Čermák Ondřej; Supervisor: Svoboda Emanuel; Opponent: Šerých Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-20)
  • Učebnice pro základní výcvik pilotů 

   Author: Pačes Pavel; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Fiala Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-06)
   Účelem této bakalářské práce je vypracovat pro žáky a instruktory základního výcviku pilotů motorových kluzáků učební text, který bude sloužit jako učební didaktická pomůcka a zároveň jako dokument sjednocující metodický ...
  • Učební text pro odborný výcvik 

   Author: Leoš Kubera; Supervisor: Svoboda Emanuel; Opponent: Vaněček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Tato bakalářská práce pojednává o tvorbě učebního textu, který je určen pro 2. ročník předmětu odborný výcvik, učebního oboru Mechanik elektrotechnik. V teoretické části se práce věnuje teoretickým poznatkům ohledně učebního ...
  • Učební text pro odborný výcvik 

   Author: Šimon Pelich; Supervisor: Svoboda Emanuel; Opponent: Ležal Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-06)
   Tato práce se zaměřuje na využití pracovních listů při výuce. V první části se věnuji teoretické stránce věci, a to jak didaktickým metodám, tak i dalším předpisům stanoveným v ŠVP a RVP. Druhá část je věnována praktické ...