Now showing items 43977-43996 of 51882

  • U ŠUMPERSKÝCH HRADEB 

   Author: Gronychová Nikola; Supervisor: Hradečný Tomáš; Opponent: Chuchlíková Ida
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Práce se věnuje přetvoření oblasti okolo ulice Okružní za hradbami města Šumperk. Oblast je dnes zanedbanou plochou - parkovištěm. Návrh doplňuje nové stavby, revitalizuje Bratrušovský potok a veřejné prostranství.
  • Ubíhající elektrony 

   Author: Štencel Martin; Supervisor: Kulhánek Petr; Opponent: Horký Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
   Tato práce se zabývá chováním vysokoenergetických elektronů ve fúzním a kosmickém plazmatu - tzv. ubíhajících (runaway) elektronů. V první, teoretické části práce je stručně popsáno plazma jako takové, současné fúzní ...
  • Ubíhající elektrony 

   Author: Radek Sochor; Supervisor: Kulhánek Petr; Opponent: Břeň David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Ubíhající elektrony jsou jedním z problémů dnešní fyziky okolo tokamaků. Tato práce se zabývá studiem ukončení ubíhajícího režimu zářením. Je zde rozebrána situace, kdy záření nemůže ukončit ubíhající režim při přítomnosti ...
  • Ubíhající elektrony v tokamacích a jejich detekce segmentovanými křemíkovými detektory 

   Author: Sergei Kulkov; Supervisor: Marčišovský Michal; Opponent: Kulhánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Relativistické ubíhající elektrony (RE) jsou považovány za nebezpečné v prostředí tokamaků, jelikož nesou velké energie, kterou mohou deponovat v komponentách vakuové komory a poškodit je, pokud nejsou udrženy. Proto je ...
  • Ubíhající elektrony v tokamaku a jejich detekce 

   Author: Kocmanová Lenka; Supervisor: Papřok Richard; Opponent: Svoboda Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Ubytovací zařízení hotelového typu v kontextu specifických podmínek města Telč 

   Author: Lucie Malátová; Supervisor: Šourek Michal; Opponent: Verner Alexandr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Cílem diplomové práce je obnova fungování veřejného prostoru města Telč. Dnešní turismus ve městě funguje na bázi rychlého vyfotografování náměstí a následného pokračování po stanovené trase. Touto problematikou jsem se ...
  • Ubytování 

   Author: Peter Horváth; Supervisor: Lampa Radek; Opponent: Kožnar Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-03-09)
   ŽLUTÉ LÁZNE VYBUDOVALO NIEKOĽKO PODOLSKÝCH OBYVATEĽOV, KTORÍ SA ROZHODLI POD CEMENTÁRŇOU VYBUDOVAŤ VLASTNÉ KUPADLO. NA ZAČIATKU 20. STOROČIA MALI LÁZNE ČORAZ VIAC NÁVŠTEVNÍKOV, AŽ SA Z TOHO STALA POPULÁRNA OBLASŤ AKO JU ...
  • Ubytování Poděbrady 

   Author: Zedníková Alexandra; Supervisor: Pátková Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Ubytování pro studenty středních škol, Lanškroun 

   Author: Iryna Vazmitsel; Supervisor: Mádr Josef; Opponent: Bittner Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-03-03)
   Pro umístění ubytovny pro studenty středních škol v Lanškrouně jsem zvolila pozemek bývalých sklepů na Pivovarském náměstí. Náměstí je umístěno v blízkosti centra města a dnes slouží jako veřejné parkoviště. Tímto způsobem ...
  • Ubytování pro studenty, Praha 5 - Barrandov 

   Author: Alexandra Smirnova; Supervisor: Lampa Radek; Opponent: Černý Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Navrhuji ubytování pro studenty v areálů Prahy 5 - Barrandov. Objekt se nachází na sídliště a je součástí nového urbanistického řešení volného náměstí na Štěpařské ulici, kde bude nově postaveny střední škola, hokejová ...
  • Ubytování, Stvolínky 

   Author: Tereza Vránková; Supervisor: Girsa Václav; Opponent: Kantová Olga
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-03-03)
   Návrh ubytování s restaurací a kavárnou ve Stvolínkách se nachází v prostorách původního hospodářského dvora přilehlého zámku blízko návsi. Návrh ubytování je postaven přibližně na půdorysu bývalého objektu stodoly jejímiž ...
  • Ubytovna pro vodáky 

   Author: Matoušek Filip; Supervisor: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
  • Ubytovna s kavárnou, Písek 

   Author: Andělová Dagmar; Supervisor: Plicka Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • UCEEB - hodnocení přípravy a realizace výstavby výzkumného centra ČVUT v Praze z pohledu pravidel 3E 

   Author: Zachař Radek; Supervisor: Kosina Vít; Opponent: Ferkl Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-12-17)
   Tato diplomová práce se zabývá popisem legislativy týkající se veřejných zakázek v České republice, která souvisí s pravidly 3E, financováním veřejných zakázek ve stavebnictví, procesem přípravy a realizace staveb. Popisuje ...
  • Ucelená fyzioterapia u pacienta s diagnózou morbus Bechterev 

   Author: Hevešiová Eva; Supervisor: Kozáková Alena; Opponent: Dylevský Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-17)
  • Ucelená rehabilitace u osob s psychosomatickým postižením 

   Author: Burdová Kateřina; Supervisor: Ralbovská Dana Rebeka; Opponent: Knezović Renata
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-08-26)
  • Ucelená rehabilitace u osob s psychosomatickým postižením 

   Author: Burdová Kateřina; Supervisor: Ralbovská Dana Rebeka; Opponent: Knezović Renata
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Ucelená rehabilitace u osob s psychosomatickým postižením 

   Author: Burdová Kateřina; Supervisor: Ralbovská Dana Rebeka; Opponent: Knezović Renata
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2013-05-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou osob s psychosomatickýmpostižením. Práce zahrnuje informace o vývoji psychosomatického myšlení až do současného stavu, který zaujímá nynější psychosomatická medicína. Také jsou ...
  • Ucelená rehabilitace u pacienta s diagnózou psychóza 

   Author: Koudela Marek; Supervisor: Ralbovská Dana Rebeka; Opponent: Knezović Renata
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Ucelené rehabilitace u pacienta s Downovým syndromem 

   Author: Zikmundová Gabriela; Supervisor: Ralbovská Dana Rebeka; Opponent: Knezović Renata
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)