Now showing items 47480-47499 of 56057

  • U SMART ZONE – Creating highly realistic virtual environment for vehicle-in-the-loop simulations 

   Author: Piksa, Ondřej; Orlický, Adam; Scháno, Martin
   (České vysoké učení technické v PrazeCzech Technical University in Prague, 2023)
   Developing Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) and Autonomous Vehicles (AV) based on machine learning is generally an extensive and costly process. Due to the increasing complexity of autonomous systems, the need for ...
  • U ŠUMPERSKÝCH HRADEB 

   Author: Gronychová Nikola; Supervisor: Hradečný Tomáš; Opponent: Chuchlíková Ida
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Práce se věnuje přetvoření oblasti okolo ulice Okružní za hradbami města Šumperk. Oblast je dnes zanedbanou plochou - parkovištěm. Návrh doplňuje nové stavby, revitalizuje Bratrušovský potok a veřejné prostranství.
  • Ubíhající elektrony 

   Author: Štencel Martin; Supervisor: Kulhánek Petr; Opponent: Horký Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
   Tato práce se zabývá chováním vysokoenergetických elektronů ve fúzním a kosmickém plazmatu - tzv. ubíhajících (runaway) elektronů. V první, teoretické části práce je stručně popsáno plazma jako takové, současné fúzní ...
  • Ubíhající elektrony 

   Author: Radek Sochor; Supervisor: Kulhánek Petr; Opponent: Břeň David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Ubíhající elektrony jsou jedním z problémů dnešní fyziky okolo tokamaků. Tato práce se zabývá studiem ukončení ubíhajícího režimu zářením. Je zde rozebrána situace, kdy záření nemůže ukončit ubíhající režim při přítomnosti ...
  • Ubíhající elektrony v tokamacích a jejich detekce segmentovanými křemíkovými detektory 

   Author: Sergei Kulkov; Supervisor: Marčišovský Michal; Opponent: Kulhánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Relativistické ubíhající elektrony (RE) jsou považovány za nebezpečné v prostředí tokamaků, jelikož nesou velké energie, kterou mohou deponovat v komponentách vakuové komory a poškodit je, pokud nejsou udrženy. Proto je ...
  • Ubíhající elektrony v tokamaku a jejich detekce 

   Author: Kocmanová Lenka; Supervisor: Papřok Richard; Opponent: Svoboda Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Ubytovací zařízení hotelového typu v kontextu specifických podmínek města Telč 

   Author: Lucie Malátová; Supervisor: Šourek Michal; Opponent: Verner Alexandr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Cílem diplomové práce je obnova fungování veřejného prostoru města Telč. Dnešní turismus ve městě funguje na bázi rychlého vyfotografování náměstí a následného pokračování po stanovené trase. Touto problematikou jsem se ...
  • Ubytování 

   Author: Peter Horváth; Supervisor: Lampa Radek; Opponent: Kožnar Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-03-09)
   ŽLUTÉ LÁZNE VYBUDOVALO NIEKOĽKO PODOLSKÝCH OBYVATEĽOV, KTORÍ SA ROZHODLI POD CEMENTÁRŇOU VYBUDOVAŤ VLASTNÉ KUPADLO. NA ZAČIATKU 20. STOROČIA MALI LÁZNE ČORAZ VIAC NÁVŠTEVNÍKOV, AŽ SA Z TOHO STALA POPULÁRNA OBLASŤ AKO JU ...
  • Ubytování Mnichovo Hradiště 

   Author: Martin Kovařík; Supervisor: Girsa Václav; Opponent: Kantová Olga
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
   Navrhovaný objekt, na severní straně Masarykova náměstí v historickém centru Mnichova Hradiště, nahrazuje stávající jednopodlažní budovu, která výškově, tvarově ani proporčně neodpovídá charakteru okolní zástavby. Navrhovaná ...
  • Ubytování Poděbrady 

   Author: Zedníková Alexandra; Supervisor: Pátková Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Ubytování pro studenty středních škol, Lanškroun 

   Author: Iryna Vazmitsel; Supervisor: Mádr Josef; Opponent: Bittner Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-03-03)
   Pro umístění ubytovny pro studenty středních škol v Lanškrouně jsem zvolila pozemek bývalých sklepů na Pivovarském náměstí. Náměstí je umístěno v blízkosti centra města a dnes slouží jako veřejné parkoviště. Tímto způsobem ...
  • Ubytování pro studenty, Praha 5 - Barrandov 

   Author: Alexandra Smirnova; Supervisor: Lampa Radek; Opponent: Černý Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Navrhuji ubytování pro studenty v areálů Prahy 5 - Barrandov. Objekt se nachází na sídliště a je součástí nového urbanistického řešení volného náměstí na Štěpařské ulici, kde bude nově postaveny střední škola, hokejová ...
  • Ubytování, Stvolínky 

   Author: Tereza Vránková; Supervisor: Girsa Václav; Opponent: Kantová Olga
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-03-03)
   Návrh ubytování s restaurací a kavárnou ve Stvolínkách se nachází v prostorách původního hospodářského dvora přilehlého zámku blízko návsi. Návrh ubytování je postaven přibližně na půdorysu bývalého objektu stodoly jejímiž ...
  • Ubytovna pro vodáky 

   Author: Matoušek Filip; Supervisor: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
  • Ubytovna s kavárnou, Písek 

   Author: Andělová Dagmar; Supervisor: Plicka Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • UCEEB - hodnocení přípravy a realizace výstavby výzkumného centra ČVUT v Praze z pohledu pravidel 3E 

   Author: Zachař Radek; Supervisor: Kosina Vít; Opponent: Ferkl Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-12-17)
   Tato diplomová práce se zabývá popisem legislativy týkající se veřejných zakázek v České republice, která souvisí s pravidly 3E, financováním veřejných zakázek ve stavebnictví, procesem přípravy a realizace staveb. Popisuje ...
  • Ucelená fyzioterapia u pacienta s diagnózou morbus Bechterev 

   Author: Hevešiová Eva; Supervisor: Kozáková Alena; Opponent: Dylevský Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-17)
  • Ucelená rehabilitace u osob s psychosomatickým postižením 

   Author: Burdová Kateřina; Supervisor: Ralbovská Dana Rebeka; Opponent: Knezović Renata
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-08-26)
  • Ucelená rehabilitace u osob s psychosomatickým postižením 

   Author: Burdová Kateřina; Supervisor: Ralbovská Dana Rebeka; Opponent: Knezović Renata
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Ucelená rehabilitace u osob s psychosomatickým postižením 

   Author: Burdová Kateřina; Supervisor: Ralbovská Dana Rebeka; Opponent: Knezović Renata
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2013-05-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou osob s psychosomatickýmpostižením. Práce zahrnuje informace o vývoji psychosomatického myšlení až do současného stavu, který zaujímá nynější psychosomatická medicína. Také jsou ...