Zobrazují se záznamy 9766-9785 z 31704

  • L-H přechod v tokamakovém plazmatu: studium lokálních parametrů okrajového plazmatu 

   Autor: Grover Ondřej; Vedoucí práce: Hron Martin; Oponent práce: Stöckel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-31)
   Oscilace v průběhu L-H přechodu z módu nízkého do vysokého udržení a profily Rey- noldsova napětí byly zkoumány pomocí dvou mnoho-hrotových sondových hlavic navrhnutých a použitých na tokamaku COMPASS. Tyto sondové hlavice ...
  • Laboratorní jednotka pro separaci tuhých částic z kapaliny 

   Autor: Procházka Petr; Vedoucí práce: Krátký Lukáš; Oponent práce: Jirout Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-19)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem zařízení určeným pro separaci částic z kapaliny. Zaměřuje se na gravitační usazování a možnosti filtrace. Následně provádí nezbytné konstrukční výpočty podle normy uznávané v České ...
  • Laboratorní model letmých a rotačních nůžek 

   Autor: Kletečka Tomáš; Vedoucí práce: Bílek Jan; Oponent práce: Tomis Jurij
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Laboratorní model Maglev 

   Autor: Cahyna Martin; Vedoucí práce: Novák Martin; Oponent práce: Šmerák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-15)
   Tato bakalářská práce se zabývá technologií MAGLEV, porovnáním systémů EMS, EDS a inductrack, simulací magnetického pole v Agros2D a tvorbou reálného modelu koleje s vagónem založeného na systému EMS s řízením konstantní ...
  • Laboratorní model vlaku s levitací na magnetickém polštáři 

   Autor: Heptner Tomáš; Vedoucí práce: Novák Zdeněk; Oponent práce: Bušek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-15)
   Cílem této bakalářské práce je navrhnout a vyzkoušet model vlaku využívající princip magnetické levitace. První část tvoří stručný popis v současnosti používaných řešení vysokorychlostních maglevů. V druhé je řešen návrh, ...
  • Laboratorní model Vozík na nakloněné rovině 

   Autor: Riedl Jan; Vedoucí práce: Trnka Pavel; Oponent práce: Vrána Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-19)
   Cílem této práce je obnova, přepracování a následné rozšíření laboratorní úlohy Vozík na dopravníku, tak aby se nadále mohlo pokračovat jejím zpracováním pro tvorbu laboratorní úlohy předmětu Automatického řízení v laboratoři ...
  • Laboratorní modely a Real-Time Windows Target 

   Autor: Soukup Radek; Vedoucí práce: Fuka Jindřich; Oponent práce: Vaněk František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Laboratorní napájecí stabilizovaný zdroj řízený mikroprocesorem 

   Autor: Brandštýl Vojtěch; Vedoucí práce: Matějka Štěpán; Oponent práce: Horevaj Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Laboratorní perličkový mlýn 

   Autor: Kadyr Erasyl; Vedoucí práce: Krátký Lukáš; Oponent práce: Hoffman Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-19)
   Cilem prace bylo provest rozbor moznosti destrukce bunecnych sten mikroras a navrhnout laboratorni perlickovy mlyn.
  • Laboratorní pracoviště pro analýzu technologie PoE 

   Autor: Houštěk Josef; Vedoucí práce: Bezpalec Pavel; Oponent práce: Vaněk Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Laboratorní simulace stárnutí asfaltové směsi a vliv na vybrané funkční charakteristiky 

   Autor: Kotoušová Adriana; Vedoucí práce: Valentin Jan; Oponent práce: Neuvirt Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-05)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou laboratorní simulace stárnutí asfaltových směsí a jeho vlivu na vybrané charakteristiky testovaných asfaltových směsí. Rešeršní část je zaměřena na existující či experimentálně ...
  • Laboratorní síť IMS 

   Autor: Ludvík Jan; Vedoucí práce: Troller Pavel; Oponent práce: Císař Petr
  • Laboratorní tavící kelímková indukční pec 

   Autor: Pátek Petr; Vedoucí práce: Musil Ladislav; Oponent práce: Kyncl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Laboratorní úloha na téma reproduktorových výhybek 

   Autor: Krista Jakub; Vedoucí práce: Husník Libor; Oponent práce: Sýkora Bohumil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-24)
   Cílem práce je vytvořit laboratorní úlohu, která by demonstrovala vliv výhybek na reproduktorovou soustavu. Řešením bylo vyrobit laboratorní přípravek, kterým by bylo možné měnit dělící kmitočty pro jednotlivé reproduktory, ...
  • Laboratorní výukový modul EKG 

   Autor: Vafek Tomáš; Vedoucí práce: Havlík Jan; Oponent práce: Prášek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Laboratorní výzkum diverzity bezdrádových optických spojů 

   Autor: Chvojka Petr; Vedoucí práce: Zvánovec Stanislav; Oponent práce: Látal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Laboratorní zařízení pro mísení partikulárních látek 

   Autor: Malý Martin; Vedoucí práce: Jirout Tomáš; Oponent práce: Krátký Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-24)
   Tato práce se zabývá návrhem laboratorního zařízení pro mísení partikulárních látek. V práci jsou porovnány výhody a nevýhody jednotlivých druhů mísicích zařízení. Pro nejvhodnější druh míchadla jsou navrženy varianty ...
  • Laboratorní zařízení pro výzkum dynamických účinků rotačního setrvačníku s excentrickou osou 

   Autor: Hořejší Jan; Vedoucí práce: Machyl Jan; Oponent práce: Krannich Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Laboratorní zařízení pro žárové pokovení 

   Autor: Krejčík Ondřej; Vedoucí práce: Kreibich Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • LABORATORY EQUIPMENT FOR AUTOTHERMAL REFORMING OF ORGANIC MATTER IN SUPERCRITICAL WATER 

   Autor: Gajdoš , Matúš
   (České vysoké učení technické v PrazeCzech Technical University in Prague, 2014)
   The ability of water to dissolve organic substances is very limited. However, its ability to dissolve them changes if pressure and temperature values reach the so-called critical point (p = 22.06MPa, T = 373.95 °C). Fluid ...