Now showing items 18084-18103 of 55886

  • L-H přechod v tokamakovém plazmatu: studium lokálních parametrů okrajového plazmatu 

   Author: Grover Ondřej; Supervisor: Hron Martin; Opponent: Stöckel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-31)
   Oscilace v průběhu L-H přechodu z módu nízkého do vysokého udržení a profily Rey- noldsova napětí byly zkoumány pomocí dvou mnoho-hrotových sondových hlavic navrhnutých a použitých na tokamaku COMPASS. Tyto sondové hlavice ...
  • LAB of Inclusive Urbanism as a Format to Educate Urban Designers 

   Author: Zdráhalová J.; Mensing-de Jong A.; Racon-Leja K.
   (TU Delft, 2020)
   In this paper we discuss the didactic method known as the LAB, a short intensive programme in urban design developed in the years 2009-2019 by various Faculties of Architecture including the Technical University of Dresden, ...
  • Lab-scale Technology for Biogas Production from Lignocellulose Wastes 

   Author: Krátký , Lukáš; Jirout , Tomáš; Nalezenec , Jiří
   (České vysoké učení technické v PrazeCzech Technical University in Prague, 2012)
   Currently-operating biogas plants are based on the treatment of lignocellulose biomass, which is included in materials such as agriculture and forestry wastes, municipal solid wastes, waste paper, wood and herbaceous energy ...
  • Laboratorní absorpční jednotka 

   Author: Alexandr Ussik; Supervisor: Šulc Radek; Opponent: Bojas Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
   Zachycování oxidu uhličitého z různých zdrojů emise pomocí alkylaminů je velmi perspektivní a rozvijící technologií v této době. Pro procesy zachycení po spalování, čištění syntézního nebo zemního plynu chemická absorpce ...
  • Laboratorní adsorpční jednotka 

   Author: Miroslav Kos; Supervisor: Šulc Radek; Opponent: Matys Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-27)
   Tato diplomová práce se zabývá dělením vzduchu na laboratorní jednotce pomocí adsorpce využívající tlakovou regeneraci adsorbentu (PSA). V první části práce jsou popsány parametry laboratorní jednotky a je popsán způsob ...
  • Laboratorní autosampler 

   Author: Martin Vejvoda; Supervisor: Moravec Jiří; Opponent: Dostál Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
   Tato práce se zabývá laboratorními autosamplery, komponenty, z kterých jsou složeny, pracovními procesy a konstrukčními řešeními. V konstrukční části je proveden návrh konstrukčního řešení autosampleru a jeho jednotlivých ...
  • Laboratorní deskový fotobioreaktor 

   Author: Červený Jakub; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Jirout Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Diplomová práce je zaměřena na problematiku kultivace mikrořas ve fotobioreaktorech a na návrh, sestavení a zprovoznění laboratorního deskového fotobioreaktoru poloprovozních rozměrů. V úvodu práce je vypracována rešerše ...
  • Laboratorní diagnostika infarktu myokardu 

   Author: Adéla Čadová; Supervisor: Racek Jaroslav; Opponent: Šprongl Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-22)
   V této bakalářské práci je doložena nezastupitelnost stanovení hypersensitivních kardiálních troponinů v diagnostice akutního infarktu myokardu. Teoretická část práce pojednává o příčinách, rizicích a vývoji vzniku ...
  • Laboratorní elektrický kalorimetr 

   Author: Martin Malý; Supervisor: Dostál Martin; Opponent: Štancl Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-22)
   Diplomová práce se zabývá rešerší kalorimetrických metod a typů kalorimetrů. Součástí práce je návrh geometrie kalorimetru včetně detailní výkresové dokumentace, podle které se kalorimetr vyrobil. V závěru práce bylo ...
  • Laboratorní IS pro měření terénních biochemických dat sportovců 

   Author: Lukáš Šimon; Supervisor: Malý Ivo; Opponent: Nováková Miroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-23)
   Ve světě kompetetivního sportu jsou atleti nuceni k výkonu na hranici jejich fyzických schopností. Monitorování a hodnocení specifických biomarkerů může poskytnout vhled do vhodnosti tréninkové zátěže a případné pomoci při ...
  • Laboratorní jednotka pro separaci tuhých částic z kapaliny 

   Author: Procházka Petr; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Jirout Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-19)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem zařízení určeným pro separaci částic z kapaliny. Zaměřuje se na gravitační usazování a možnosti filtrace. Následně provádí nezbytné konstrukční výpočty podle normy uznávané v České ...
  • Laboratorní měřicí přístroj s mikrořadičem STM32G031 pro výukové účely 

   Author: Jan Bittman; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Berlinger Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
   Náplní této diplomové práce je navrhnout, a s použitím mikrokontroléru STM32G031 realizovat, univerzální laboratorní měřící přístroj pro výuku základů elektroniky. Přístroj obsahuje funkce tříkanálového osciloskopu, voltmetru ...
  • Laboratorní model delta robota 

   Author: Rodrigo Rafael Pinheiro Pereira; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Mareš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
   This thesis had the aim to design a delta robot that is able to pick and place objects. The central controller used in this project was an Arduino Mega 2560; this controller is responsible for the movement of the motors. ...
  • Laboratorní model elektromotoru s aktivními magnetickými ložisky 

   Author: Jaroslav Petráš; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Lettl Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   V teoretické části se práce zaměřuje na historii a popis aktivních a pasivních magnetických ložisek a bezkartáčových stejnosměrných motorů. Dále je v konstrukční části popsán vývoj modulové koncepce zařízení sestávající z ...
  • Laboratorní model letmých a rotačních nůžek 

   Author: Kletečka Tomáš; Supervisor: Bílek Jan; Opponent: Tomis Jurij
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Laboratorní model Maglev 

   Author: Cahyna Martin; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Šmerák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-15)
   Tato bakalářská práce se zabývá technologií MAGLEV, porovnáním systémů EMS, EDS a inductrack, simulací magnetického pole v Agros2D a tvorbou reálného modelu koleje s vagónem založeného na systému EMS s řízením konstantní ...
  • Laboratorní model vlaku s levitací na magnetickém polštáři 

   Author: Heptner Tomáš; Supervisor: Novák Zdeněk; Opponent: Bušek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-15)
   Cílem této bakalářské práce je navrhnout a vyzkoušet model vlaku využívající princip magnetické levitace. První část tvoří stručný popis v současnosti používaných řešení vysokorychlostních maglevů. V druhé je řešen návrh, ...
  • Laboratorní model Vozík na nakloněné rovině 

   Author: Riedl Jan; Supervisor: Trnka Pavel; Opponent: Vrána Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-19)
   Cílem této práce je obnova, přepracování a následné rozšíření laboratorní úlohy Vozík na dopravníku, tak aby se nadále mohlo pokračovat jejím zpracováním pro tvorbu laboratorní úlohy předmětu Automatického řízení v laboratoři ...
  • Laboratorní modely a Real-Time Windows Target 

   Author: Soukup Radek; Supervisor: Fuka Jindřich; Opponent: Vaněk František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Laboratorní morfologické vyšetření tkáně tlustého střeva 

   Author: Landecká Aneta; Supervisor: Matlach Radek; Opponent: Becke Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Tato bakalářská práce se věnuje tématu kolorektálního karcinomu, který je velice častým onemocněním v populaci v České republice. Teoretická část se věnuje anatomii, histologii a fyziologii tlustého střeva. Dále seznamuje ...