Zobrazují se záznamy 21041-21060 z 33617

  • QoS v částečně virtualizovaných sítích s využitím simulátoru GNS3 

   Autor: Neshcheret Maria; Vedoucí práce: Vaněk Tomáš; Oponent práce: Rohlík Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Qt desktopový klient Google Contacts 

   Autor: Petrychkovych Taras; Vedoucí práce: Pergl Robert; Oponent práce: Daněček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
   Cílem této bakalářské práce je navrhnout, implementovat a otestovat multiplatformní program pro operační systémy Windows a Linux. Daný program, prostřednictvím Google Apps servisu, umožňuje uživateli pracovat s \uv{Google ...
  • Quadrotor - dálkové řízení 

   Autor: Dušek Miroslav; Vedoucí práce: Bayer Jiří; Oponent práce: Dvorský Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Quality Assessment of Post-Processed Images 

   Autor: Krasula, Lukáš; Vedoucí práce: Klíma, Miloš; Le Callet, Patrick; Fliegel, Karel
   (2016)
   The vast majority of the work done in the field of quality assessment during last two decades has been dedicated to the quantification of the distortion caused by the processing of an image. The original image was, ...
  • QUALITY CONTROL METHODS AND TOOLS FOR IMPROVEMENT OF EFFECTIVENESS OF MANUFACTURING PROCESSES 

   Autor: Tarba, Larisa; Vedoucí práce: Mach, Pavel
   (2016)
   The objective of this thesis is to uncover the usage of combining several modern methods for controlling and optimizing the manufacturing processes. The goal is to achieve manufacturing of high value-added products, monitor ...
  • QUANTIFICATION OF RESPIRATORY SINUS ARRHYTHMIA WITH HIGHFRAMERATE ELECTRICAL IMPEDANCE TOMOGRAPHY 

   Autor: Antink Hoog, Christoph; Leonhardt , Steffen
   (České vysoké učení technické v PrazeCzech Technical University in Prague, 2013)
   Respiratory Sinus Arrhythmia, the variation in the heart rate synchronized with the breathing cycle, forms an interconnection between cardiac-related and respiratory-related signals. It can be used by itself for diagnostic ...
  • Quantum Walks 

   Autor: Potoček Václav; Vedoucí práce: Jex Igor; Oponent práce: Hradil Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-16)
   Quantum Walks:New theoretical and experimental results
  • Quasi-Elliptic Microstrip Low-Pass Filters Using an Interdigital DGS Slot 

   Autor: Balalem, Atallah; Ali, Ali R.; Macháč, Jan; Omar, Abbas
   (IEEE, 2007-08)
   This letter introduces a DGS slot with an interdigital shape. The resonant frequency of the slot can be easily controlled by changing the length of the metal fingers, without changing the area taken by the structure. Using ...
  • QUASIEXACTLY SOLVABLE SCHRÖDINGER EQUATIONS SYMMETRIC POLYNOMIALS AND FUNCTIONAL BETHE ANSATZ METHOD 

   Autor: Quesne , Christiane
   (České vysoké učení technické v PrazeCzech Technical University in Prague, 2018)
   For applications to quasi-exactly solvable Schrödinger equations in quantum mechanics, we consider the general conditions that have to be satisfied by the coefficients of a second-order differential equation with at most ...
  • Quick search vyhledávání ve stromech 

   Autor: Cvach Michal; Vedoucí práce: Trávníček Jan; Oponent práce: Pecka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-17)
   Práce se zabývá problémem hledání stromových vzorů ve stromech. V práci je navržena a následně implementována adaptace algoritmu Quick Search pro hledání stromových vzorů ve stromech. Algoritmus je implementován v projektu ...
  • "Quo vadis" European infrastructure development 

   Autor: Kisela Ján; Vedoucí práce: Debane Georges
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-29)
  • R243 SPOŘILOVSKÁ RADIÁLA 

   Autor: Samková Kamila; Vedoucí práce: Plicka Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Racionalizace hospodaření společnosti SEZAAR spol. s.r.o. 

   Autor: Mach Petr; Vedoucí práce: Kavan Michal; Oponent práce: Prokop Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-14)
  • Racionalizace logistického systému vybrané společnosti 

   Autor: Kováč Patrik; Vedoucí práce: Košťálek Josef; Oponent práce: Kavan Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Bakalárska práca sa zaoberá analýzou logistického systému vybraného podniku a následnými návrhmi na racionalizáciu týchto procesov na základe zistených kri-tických faktorov. Teoretická časť tejto práce obsahuje teoretické ...
  • Racionalizace logistických procesů v souladu s požadavky normy ISO 9001 

   Autor: Hlídková Barbora; Vedoucí práce: Kavan Michal; Oponent práce: Novotný Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Racionalizace logistických služeb v Kazachstánu 

   Autor: Tapalov Amal; Vedoucí práce: Volek Josef; Oponent práce: Dorda Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-28)
   Předmětem bakalářské práce "Racionalizace logistických služeb v Kazachstánu" je analyzovat současný stav infrastruktury a logistiky v Kazachstánu, nalézt slabá místa a na základě této analýzy navrhnout možná řešení pro ...
  • Racionalizace logistiky v přepravní společnosti 

   Autor: Bělíková Petra; Vedoucí práce: Kavan Michal; Oponent práce: Košťálek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-23)
   Základem pro dobře fungující podnik je také dobře organizovaná, systematická a fungující logistika. Již neplatí tvrzení, že logistika je jen doprava, balení a manipulace, ale zahrnuje i mnoho dalších procesů, které se často ...
  • Racionalizace logistiky ve výrobním podniku 

   Autor: Rebec Lukáš; Vedoucí práce: Kavan Michal; Oponent práce: Zwiefelhofer Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Racionalizace marketingové strategie vybraného podniku 

   Autor: Kyndl Lukáš; Vedoucí práce: Kavan Michal; Oponent práce: Kavka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-04)
   Cílem této bakalářské práce je analýza současné marketingové strategie podniku Modus, spol. s r.o. a na jejím základě navržení racionalizačních řešení pro vybranou oblast marketingové strategie v budoucích období. V první ...
  • Racionalizace nákladů na skladování a přepravu ve vybrané firmě 

   Autor: Mandok Petr; Vedoucí práce: Tichý Jan; Oponent práce: Bartošek Arnošt
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-01)