Now showing items 39650-39669 of 55146

  • S10W: Vizualizace plně procedurálního dynamického terénu na velkoplošné obrazovce 

   Author: Vomastek Michal; Supervisor: Richtr Radek; Opponent: Chludil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-17)
   Bakalářská práce se zabývá automatickým generováním rozsáhlé scény, která je generována procedurálně a následně zobrazena na velkoplošném zobrazovacím zařízení. Scéna obsahuje stromy, trávu, keře a další přírodní prvky. ...
  • S10W: Vizualizace plně procedurálního dynamického terénu se zaměřením na generování biomů 

   Author: Bubeníček Tomáš; Supervisor: Richtr Radek; Opponent: Chludil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-17)
   Tato práce si klade za cíl prozkoumat možnosti vizualizace procedurálně generovaného terénu na velkoplošných zobrazovacích zařízeních a zaměřuje se při tom na různorodost terénu. Analyzuje různá velkoplošná zařízení, způsoby ...
  • S5 1803+78 Revisited 

   Author: Nesci , R.; Maselli , A.; Montagni , F.; Sclavi , S.
   (České vysoké učení technické v PrazeCzech Technical University in Prague, 2012)
   We report on our optical monitoring of the BL Lac object S5 1803+78 from 1996 to 2011. The source showed no clear periodicity, but a time scale of about 1 300 days between major flares is possibly present. No systematic ...
  • SaaS Autoservis 

   Author: Motyčka Jakub; Supervisor: Pařízek Karel; Opponent: Vondra Tomáš
   Předmětem práce je Aplikace Autoservis a její převod na SaaS aplikaci, tedy aplikaci, která je poskytována formou služby. Aplikace Autoservis je vytvořena pomocí webového frameworku Ruby On Rails a využívá databázi MongoDB. ...
  • SaaS na technickou a obsahovou analýzu webu 

   Author: Januška Ján; Supervisor: Vidim Jaroslav; Opponent: Starosta Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-16)
  • Sací potrubí pro experimentální zážehový jednoválec 

   Author: Vojtěch Winter; Supervisor: Vávra Jiří; Opponent: Bortel Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-21)
   Tato práce popisuje návrh sacího potrubí pro experimentální spalovací motor. Navrhované potrubí musí obsahovat připojení pro všechny prvky regulující množství vzduchu a množství vstřikovaných paliv do motoru. Potrubí je ...
  • SACRE COEUR,SMÍCHOV 

   Author: Zahrádka Aleš; Supervisor: Jehlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-05)
  • SACRÉ COEUR - SMÍCHOVSKÝ DŮM (SOUBOR STAVEB) 

   Author: Žoha Jakub; Supervisor: Jehlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Sada dětských chráničů na in-line brusle 

   Author: Handlová Alena; Supervisor: Appl Alexius
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • SADA NA PALIČKOVANOU KRAJKU 

   Author: Markéta Serbousková; Supervisor: Fišer Jan; Opponent: Drašarová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
   Tato diplomová práce má za cíl představit a prozkoumat tradiční krajkářské řemeslo a zejména se zabývat krajkářským vybavením, jeho tvary, ergonomií a materiály. Výstupem by měla být kompletní sada na paličkování, včetně ...
  • Sada nástrojů pro návrh a provádění simulačních experimentů 

   Author: Jeníček Tomáš; Supervisor: Jakob Michal; Opponent: Vrba Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Sada nástrojů pro řízení modelů světelné instalace LINKY 

   Author: Matěj Mužátko; Supervisor: Berka Roman; Opponent: Petrucha Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou tvorby fyzických modelů světelné instalace Linky, tedy pěti světelných pásů na fasádě dejvické budovy FEL ČVUT. Cílem práce bylo vytvořit koncept, pomocí kterého bude možné ...
  • Sada ozubených soukolí pro převodový agregát osobního vozu 

   Author: Martin Urbánek; Supervisor: Tajzich Václav; Opponent: Novotný Bohuslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Diplomová práce obsahuje rešerši koncepčních a konstrukčních řešení pohonu osobních automobilů s motorem vpředu napříč a blíže se zabývá variantou s poháněnou přední nápravou. Dále je zpracována rešerše týkající se ...
  • Sada příkladů k frameworku pro automatizované testování IoT systémů 

   Author: Aneta Volfová; Supervisor: Bureš Miroslav; Opponent: Šebek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
   V dnešní době jsou IoT aplikace běžně dostupné mezi námi a lze říci, že formují svět kolem nás. Mezi jejich charakteristické základní vlastnosti patří automatizace, nízká energetická náročnost a většinou i bezdrátová ...
  • Sada sportovních hodinek 

   Author: Matoušková Anna; Supervisor: Appl Alexius
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Sada úloh pro zkoumání fyziologických vlastností lidského zraku 

   Author: Hemr Jiří; Supervisor: Zatloukal Petr; Opponent: Fliegel Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Sada výukových nástrojů pro kurz herního vývoje 

   Author: Štěpán Machovský; Supervisor: Bittner Jiří; Opponent: Sedláček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Při vytváření výukových her, či nástrojů, chceme dosáhnout co největšího nejvyššího výsledku výuky. Zároveň chceme minimalizovat rušivé elementy ve hře a nástrojích, které mohou snížit výukový potenciál použitých materiálů. ...
  • Sada zvukových nástrojů 

   Author: Jakub Sebastián Andráš; Supervisor: Berka Roman; Opponent: Rund František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-31)
   Tato práce pojednává o možnostech digitální zvukové syntézy se zaměřením na hudební efekty, a to způsobem návrhu a implementace systému na zpracování a interpretaci zvukového signálu v reálném čase prostřednictvím Raspberry ...
  • SADSKÁ - PROMĚNA LÁZEŇSKÉ KRAJINY 

   Author: Aneta Čermáková; Supervisor: Sitta Vladimír; Opponent: Kadrmanová Chytilová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
   Město Sadská je situované ve středočeském kraji severovýchodně od Prahy. V historii hrálo významnou roli na dvoře českých knížat a následně plnilo lázeňskou roli. Mezi tehdejší hosty lázní patřil i W. A. Mozart. V důsledku ...
  • Sadská - revitalizace areálu u nádráží, Černá zahrada 

   Author: Anna Bělohlávková; Supervisor: Stojan Daniel; Opponent: Juračková Diana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Předmětem diplomové práce je revitalizace stávajícího výrobního areálu a návrh nové zástavby v nezastavěném území vedle náměstí ve městě Sadská. Sadská je menší město v okrese Nymburk ležící v Polabské nížině na Poděbradsku, ...