Zobrazují se záznamy 8449-8468 z 31704

  • K bezproblémové realizaci optimalizací přípravných a realizačních procesů 

   Autor: Velek Petr; Vedoucí práce: Svoboda Pavel; Oponent práce: Vlček Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-04)
   V této diplomové práci (dále jen "DP") se autor zaměřil na výstavbový proces velkých projektů. Konkrétně práci aplikoval na projekt "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově" Nejprve si kladl za cíl ...
  • K OPTIMALIZACI NÁVRHU STROJNÍ SESTAVY PRO PŘEPRAVU BETONOVÉ SMĚSI 

   Autor: Svobodová Kateřina; Vedoucí práce: Jarský Čeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-24)
  • K problematice měření svislých posunů kompenzátorovými nivelačními přístroji 

   Autor: Královič Jakub; Vedoucí práce: Hánek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • K problematice provádění horkovodu ve složitých podmínkách 

   Autor: Karafiát Jiří; Vedoucí práce: Pospíchal Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-21)
  • K technologiím bezbariérového zpřístupnění stanic metra Praha 

   Autor: Vu Phu Vinh; Vedoucí práce: Pospíchal Václav; Oponent práce: Svoboda Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou dodatečného budování kaskádovitých výtahů do stanic metra v Praze za běžného provozu. Autor analyzuje průběh stavby a poukazuje na možné komplikace, které mohou během výstavby takto ...
  • K termínům výstavby objektu H Milíčovský háj 

   Autor: Divišová Barbora; Vedoucí práce: Pospíchal Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-21)
  • K vícekriterálnímu porovnání technologie realizace velkorozměrových a klasických obkladů 

   Autor: Kunc Marek; Vedoucí práce: Jarský Čeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-21)
  • K výstavbě vybraných kcí Sportovně - rekreačního areálu Medvědín 

   Autor: Hošna Lukáš; Vedoucí práce: Pospíchal Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-21)
  • k0 standardization in neutron activation analysis at LVR-15 reactor in Řež 

   Autor: Kubešová Marie; Vedoucí práce: Kučera Jan; Oponent práce: Vobecký Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
   k0 standardization in neutron activation analysis at LVR-15 reactor
  • Kabelové systémy pro vysokonapěťový stejnosměrný přenos 

   Autor: Duan Chengyan; Vedoucí práce: Procházka Radek; Oponent práce: Finsterle Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Tato práce zkoumá kabelové přenosové systémy HVDC. Pokus se provádí tam, kde se na XLPE vzorky aplikuje střídavé nebo stejnosměrné napětí. Dielektrická pevnost a doba do selhání různých úrovní napětí jsou zaznamenávány. ...
  • Kabina simulátoru deceleračních zkoušek 

   Autor: Suk Petr; Vedoucí práce: First Jiří; Oponent práce: Radová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-27)
   Hlavním tématem teoretické části diplomové práce jsou nárazové zkoušky silničních dopravních prostředků včetně legislativních předpisů a rešerše simulátorů deceleračních zkoušek. Hlavním tématem praktické části je konstrukce ...
  • KADAŇ - ZTRACENÉ PŘEDMĚSTÍ 

   Autor: Klauzová Petra; Vedoucí práce: Šépka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-06)
  • KADAŇ - ZTRACENÉ PŘEDMĚSTÍ 

   Autor: Osičková Iveta; Vedoucí práce: Šépka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-06)
  • KADAŇ - ZTRACENÉ PŘEDMĚSTÍ 

   Autor: Janoušek Radek; Vedoucí práce: Šépka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-05)
  • KAIZEN - metoda, jak zavést úspornější a flexibilnější výrobu v podniku 

   Autor: Marek Ryszard; Vedoucí práce: Podaný Jan; Oponent práce: Burešová Antonie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-14)
   Tato bakalářská práce je zaměřená na vedení společnosti pomoci filozofie Kaizen, která se k nám dostala z automobilového průmyslu z Japonska. Zaměřuje se blíže na postavení této metody v systému managementu kvality, její ...
  • Kaizen a jeho využití v průmyslovém podniku 

   Autor: Košnarová Magdalena; Vedoucí práce: Cupal Libor; Oponent práce: Kavan Michal
   Bakalářská práce se zabývá využitím kaizenu v průmyslovém podniku. Kaizen může být definován jako přístup k vedení podniku i jako filosofie, podle které lidé žijí. Úzce souvisí se štíhlou výrobou a s produkováním výrobků ...
  • Kaizen a jeho využití v průmyslovém podniku 

   Autor: Bradová Marie; Vedoucí práce: Cupal Libor; Oponent práce: Kavan Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Bakalářská práce se zabývá filozofií neustálého zlepšování pomocí malých kroků, která je známá pod názvem Kaizen. Teoretická část popisuje Kaizen od jeho historického vývoje až po jednotlivé systémy, které celou filozofii ...
  • Kalendář pro nevidomé 

   Autor: Bobisud Jan; Vedoucí práce: Míkovec Zdeněk; Oponent práce: Vystrčil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Kalibrace 3D kamery 

   Autor: Smíšek Jan; Vedoucí práce: Pajdla Tomáš; Oponent práce: Enmark Anita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Kalibrace a užití bimodálního zobrazovacího systému založeného na PET a CT 

   Autor: Vávrová Lenka; Vedoucí práce: Otáhal Jakub; Oponent práce: Šefc Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-02)
   Tato práce je zaměřena na kalibraci bimodálního zobrazovacího systému ?PET/CT Albira pro zobrazování malých zvířat. Cílem této kalibrace má být vhodná normalizace měřených dat umožňující dobrou kvantifikaci a porovnání s ...