Now showing items 29290-29309 of 33929

  • Vady a nedostatky zdravotně inženýrských staveb 

   Author: Valečka Martin; Supervisor: Šťastný Bohumil; Opponent: Mach Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Vady a rizika při výstavbě montovaných dřevostaveb 

   Author: Tesařík Michal; Supervisor: Pospíchal Václav; Opponent: Balún Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   V této bakalářské práci se autor zabývá vadami a riziky vznikajícími při výstavbě montovaných dřevostaveb metodou Two by Four. Autor analyzuje všechny technologické etapy výstavby, které jsou klíčové pro realizaci a během ...
  • VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - REGENERACE CENTRA 

   Author: Dufková Anna; Supervisor: Jehlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-06)
  • Validace modelu konstrukce slaměného objektu při požáru 

   Author: Douša Miroslav; Supervisor: Hejtmánek Petr; Opponent: Pavlík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
   Diplomová práce se zabývá výstavbou objektů ze samonosné slámy z hlediska požární bezpečnosti. Úvod práce je věnovaný použití slámy ve stavebních konstrukcích a popisu již provedených požárních zkoušek takovýchto konstrukcí ...
  • Validace principů objektového návrhu v kódu 

   Author: Vejmelka Martin; Supervisor: Macek Ondřej; Opponent: Píše Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Validace procesních diagramů v metodě BORM 

   Author: Bambas Jaroslav; Supervisor: Pergl Robert; Opponent: Podloucký Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá procesními diagramy metody BORM. Hlavním cílem je provedení syntaktické a sémantické analýzy ORD diagramů metody BORM, následné definování pravidel pro validní procesní diagram a navržení ...
  • Validace procesu pro měření únavových cyklů ramene exkavátoru 

   Author: Dufala Ondřej; Supervisor: Čenský Tomáš; Opponent: Weigel Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Validace simulátorových experimentů za pomoci dat z reálných jízd 

   Author: Řeháková Anna; Supervisor: Bouchner Petr; Opponent: Bělinová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Validace simulátoru davu 

   Author: Bouška Filip; Supervisor: Buk Zdeněk; Opponent: Hrstka Ondřej
   Počítačové simulace davu lidí jsou v dnešní době stále více potřebné. Využívají se při urbanistickém plánování, při simulacích testování bezpečnosti objektů nebo lokací a dále například v počítačových hrách nebo filmech. ...
  • Validace syntaxe standardní Electronic Data Interchange (EDI) komunikace v prostředí maloobchodu a logistiky 

   Author: Butovič Oskar; Supervisor: Lopour Daniel; Opponent: Černý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Validace systémů ochran a regulace 

   Author: Nejezchleb Michal; Supervisor: Kropík Martin; Opponent: Juříček Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-08)
   Práce se zabývá požadavky na bezpečnostní a řídicí systémy výzkumný jaderných zařízení a jejich aplikaci na školní jaderný reaktor VR ? 1. Dále popisuje životní cyklus softwarových systémů důležitých z hlediska jaderné ...
  • Validace termohydraulického systémového kódu na jednoduchém příkladu 

   Author: Kopeček Vít; Supervisor: Zácha Pavel; Opponent: Hrebor Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   Cílem této práce je seznámit se s postupy validace termohydraulických kódů. Jako modelový příklad je použit trubicový manometr. K analytickému měření byl vytvořen jednoduchý matematický model. Následné numerické měření ...
  • Validace výpočtového kódu na experimentu při zaplavení palivového svazku v časné fázi rozvoje těžké havárie 

   Author: Forejtová Andrea; Supervisor: Železný Václav; Opponent: Duspiva Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-13)
   Jednou z forem prevence těžkých havárií je provádění bezpečnostních analýz. K tomuto účelu se využívají i výpočtové kódy, které simulují průběh a následky takových událostí. Důležitým předpokladem použití takového kódu je ...
  • Validace výpočtu dávkové distribuce na CT obrazech generovaných z obrazů MR 

   Author: Brátová Iva; Supervisor: Paluska Petr; Opponent: Novotný Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Cílem této práce je zhodnocení ozařovacích plánů na sCT (též označováno jako CT-like obrazy nebo pCT), jež byly generovány na základně snímků z MR. Hodnoceny byly plány 10 pacientů, kteří podstoupili léčbu rakoviny prostaty ...
  • Validátor jBPM 3 Workflow jako plugin pro Eclipse IDE 

   Author: Černý Luboš; Supervisor: Mlejnek Jaromír; Opponent: Čemus Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Validátor zdojových kódů pro vestavné systémy 

   Author: Šimek Jakub; Supervisor: Bělohoubek Jan; Opponent: Skrbek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-17)
   Práce se zabývá validací kódů pro jednoduché vestavné systémy. Nejprve popisuje současné pokrytí relevantní podmnožiny standardu CERT C Secure Coding Standard v dostupných nástrojích. V praktické části pak popisuje ...
  • Valuation of construction companies 

   Author: Grus Milan; Supervisor: Tomek Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Var 

   Author: Vajc Viktor; Supervisor: Dostál Martin; Opponent: Šulc Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-17)
   Práce pojednává o problematice varu se zaměřením na přestup tepla při varu v objemu. Seznamuje čtenáře se současným stavem poznání a různými přístupy volenými při vědeckém výzkumu varu. Vysvětluje základní pojmy, možné ...
  • Variabilita řešení garáží DS Tusarova proti vztlakovým silám 

   Author: Beneš Jan; Supervisor: Pospíchal Václav; Opponent: Zdrálek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Autor této práce zkoumá alternativní konstrukční řešení podzemních garáží objektu domu pro seniory Tusarova v Praze 7 Holešovicích. Tyto garáže jsou ohroženy vztlakovými silami při vzedmutí hladiny Vltavy. Objekt se vyskytuje ...
  • VARIABILNÍ DIVADELNÍ BUDOVA 

   Author: Militký Marcel; Supervisor: Soukenka Vladimír; Opponent: Pleyer Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   Předmětem diplomové práce je návrh nové divadelní scény v Hradci Králové. Cílem je dát do rukou hradeckých divadelních souborů nové nástroje umožňující alternativní ztvárnění svých inscenací a zároveň je dostat k více ...