Zobrazují se záznamy 27384-27403 z 31704

  • Vady a nedostatky zdravotně inženýrských staveb 

   Autor: Valečka Martin; Vedoucí práce: Šťastný Bohumil; Oponent práce: Mach Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Vady a rizika při výstavbě montovaných dřevostaveb 

   Autor: Tesařík Michal; Vedoucí práce: Pospíchal Václav; Oponent práce: Balún Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   V této bakalářské práci se autor zabývá vadami a riziky vznikajícími při výstavbě montovaných dřevostaveb metodou Two by Four. Autor analyzuje všechny technologické etapy výstavby, které jsou klíčové pro realizaci a během ...
  • VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - REGENERACE CENTRA 

   Autor: Dufková Anna; Vedoucí práce: Jehlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-06)
  • Validace modelu konstrukce slaměného objektu při požáru 

   Autor: Douša Miroslav; Vedoucí práce: Hejtmánek Petr; Oponent práce: Pavlík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
   Diplomová práce se zabývá výstavbou objektů ze samonosné slámy z hlediska požární bezpečnosti. Úvod práce je věnovaný použití slámy ve stavebních konstrukcích a popisu již provedených požárních zkoušek takovýchto konstrukcí ...
  • Validace principů objektového návrhu v kódu 

   Autor: Vejmelka Martin; Vedoucí práce: Macek Ondřej; Oponent práce: Píše Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Validace procesních diagramů v metodě BORM 

   Autor: Bambas Jaroslav; Vedoucí práce: Pergl Robert; Oponent práce: Podloucký Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá procesními diagramy metody BORM. Hlavním cílem je provedení syntaktické a sémantické analýzy ORD diagramů metody BORM, následné definování pravidel pro validní procesní diagram a navržení ...
  • Validace procesu pro měření únavových cyklů ramene exkavátoru 

   Autor: Dufala Ondřej; Vedoucí práce: Čenský Tomáš; Oponent práce: Weigel Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Validace simulátorových experimentů za pomoci dat z reálných jízd 

   Autor: Řeháková Anna; Vedoucí práce: Bouchner Petr; Oponent práce: Bělinová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Validace simulátoru davu 

   Autor: Bouška Filip; Vedoucí práce: Buk Zdeněk; Oponent práce: Hrstka Ondřej
   Počítačové simulace davu lidí jsou v dnešní době stále více potřebné. Využívají se při urbanistickém plánování, při simulacích testování bezpečnosti objektů nebo lokací a dále například v počítačových hrách nebo filmech. ...
  • Validace syntaxe standardní Electronic Data Interchange (EDI) komunikace v prostředí maloobchodu a logistiky 

   Autor: Butovič Oskar; Vedoucí práce: Lopour Daniel; Oponent práce: Černý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Validace systémů ochran a regulace 

   Autor: Nejezchleb Michal; Vedoucí práce: Kropík Martin; Oponent práce: Juříček Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-08)
   Práce se zabývá požadavky na bezpečnostní a řídicí systémy výzkumný jaderných zařízení a jejich aplikaci na školní jaderný reaktor VR ? 1. Dále popisuje životní cyklus softwarových systémů důležitých z hlediska jaderné ...
  • Validace termohydraulického systémového kódu na jednoduchém příkladu 

   Autor: Kopeček Vít; Vedoucí práce: Zácha Pavel; Oponent práce: Hrebor Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   Cílem této práce je seznámit se s postupy validace termohydraulických kódů. Jako modelový příklad je použit trubicový manometr. K analytickému měření byl vytvořen jednoduchý matematický model. Následné numerické měření ...
  • Validace výpočtového kódu na experimentu při zaplavení palivového svazku v časné fázi rozvoje těžké havárie 

   Autor: Forejtová Andrea; Vedoucí práce: Železný Václav; Oponent práce: Duspiva Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-13)
   Jednou z forem prevence těžkých havárií je provádění bezpečnostních analýz. K tomuto účelu se využívají i výpočtové kódy, které simulují průběh a následky takových událostí. Důležitým předpokladem použití takového kódu je ...
  • Validátor jBPM 3 Workflow jako plugin pro Eclipse IDE 

   Autor: Černý Luboš; Vedoucí práce: Mlejnek Jaromír; Oponent práce: Čemus Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Validátor zdojových kódů pro vestavné systémy 

   Autor: Šimek Jakub; Vedoucí práce: Bělohoubek Jan; Oponent práce: Skrbek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-17)
   Práce se zabývá validací kódů pro jednoduché vestavné systémy. Nejprve popisuje současné pokrytí relevantní podmnožiny standardu CERT C Secure Coding Standard v dostupných nástrojích. V praktické části pak popisuje ...
  • Valuation of construction companies 

   Autor: Grus Milan; Vedoucí práce: Tomek Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Var 

   Autor: Vajc Viktor; Vedoucí práce: Dostál Martin; Oponent práce: Šulc Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-17)
   Práce pojednává o problematice varu se zaměřením na přestup tepla při varu v objemu. Seznamuje čtenáře se současným stavem poznání a různými přístupy volenými při vědeckém výzkumu varu. Vysvětluje základní pojmy, možné ...
  • Variabilita řešení garáží DS Tusarova proti vztlakovým silám 

   Autor: Beneš Jan; Vedoucí práce: Pospíchal Václav; Oponent práce: Zdrálek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Autor této práce zkoumá alternativní konstrukční řešení podzemních garáží objektu domu pro seniory Tusarova v Praze 7 Holešovicích. Tyto garáže jsou ohroženy vztlakovými silami při vzedmutí hladiny Vltavy. Objekt se vyskytuje ...
  • VARIABILNÍ ORGANIZÁTOR PROSTORU 

   Autor: Bočková Dominika; Vedoucí práce: Karel Marian
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Variabilní organizer pro interier osobního automobilu 

   Autor: Pražáková Kateřina; Vedoucí práce: Fišer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)