Now showing items 50143-50162 of 58000

  • V čase proměnlivá stabilní párování 

   Author: Dominik Šmejkal; Supervisor: Knop Dušan; Opponent: Olšák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-10)
   V dynamicky se měnícím světě nemůžeme očekávat, že naše preference zůstanou neměnné pod vlivem vnějších faktorů. Proto potřebujeme, aby se řešení našich problémů dobře adaptovaly těmto změnám. V problému \textsc{Stable ...
  • V KŘÍŽI DOBŘICHOVIC 

   Author: Michaela Křižáková; Supervisor: Redčenkov Boris; Opponent: Burian Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Předmětem této práce je ucelení a posílení centra města Dobřichovice. Vytvoření hlavního náměstí s novou radnicí a jeho propojení s městskou rezervou- parcelou na níž vytvářím budovu multifunkčního sálu.
  • V LINII ŘEKY MORAVY 

   Author: Radka Smičková; Supervisor: Redčenkov Boris; Opponent: Blažek Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Hlavním předmětem práce bylo prohloubení vztahu města Olomouce s řekou Moravou. Ověření a rozvinutí městatvorného potenciálu řeky vedlo k návrhu přetvoření jejích břehů. Komplexní návrh na sebe navazujících veřejných ...
  • V2282 Sgr Revisited 

   Author: Nesci, Roberto; Rossi, Corinne; Frasca, Antonio; Marilli, Ettore; Persi, Paolo; Cornero, Nicola
   (České vysoké učení technické v PrazeCzech Technical University in Prague, 2014)
   The nature of V2282 Sgr is examined on the basis of several multiband observations: a 20 years long I-band light curve of V2282 Sgr obtained from archive photographic plates of the Asiago and Catania Observatories; a CCD ...
  • Vadám hnacích dvojkolí je možné předcházet 

   Author: Fridrichovský T.
   (MEDIA/ST, 2022)
   U moderních kolejových vozidel se provozovatelé, ale také vědečtí pracovníci potýkají s různými problémy. Jedním z nich je torzní kmitání hnacích dvojkolí, které dodatečně zatěžuje jak samotné komponenty pohonu, tak i ...
  • Vadné držení těla u dětí školního věku 

   Author: Eliška Běhounková; Supervisor: Hamouzová Dita; Opponent: Jinochová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou vadného držení těla u žáků základních škol. Je zde popsán vývoj pohybového aparátu v závislosti na vlivu pohybu a rizikové faktory školního prostředí. Zmíněny jsou také svalové ...
  • Vadné držení těla u dětí v mladším školím věku Ovlivnění pomocí metody DNS FIT KID 

   Author: Martina Břicháčková; Supervisor: Hamouzová Dita; Opponent: Křížková Štěpánka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-12)
   Bakalářská práce se zabývá ovlivněním vadného držení těla u dětí v mladším školním věku pomocí metody DNS FIT KID. Práce se opírá o současné pojetí zdravého držení těla u dětí mladšího věku. Vadné držení těla, poruchy ...
  • Vady a nedostatky zdravotně inženýrských staveb 

   Author: Valečka Martin; Supervisor: Šťastný Bohumil; Opponent: Mach Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Vady a rizika při výstavbě montovaných dřevostaveb 

   Author: Tesařík Michal; Supervisor: Pospíchal Václav; Opponent: Balún Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   V této bakalářské práci se autor zabývá vadami a riziky vznikajícími při výstavbě montovaných dřevostaveb metodou Two by Four. Autor analyzuje všechny technologické etapy výstavby, které jsou klíčové pro realizaci a během ...
  • Vady protikorozní ochrany ocelových konstrukcí 

   Author: Matyáš Hruška; Supervisor: Kudláček Jan; Opponent: Fotyiová Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-15)
   Tématem bakalářské práce je protikorozní ochrana ocelových konstrukcí. V rámci rešerše práce popisuje korozní jevy, korozní prostředí a zejména možnosti protikorozní ochrany právě ocelových konstrukcí. V experimentální ...
  • VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - KRÁSNO 

   Author: Jakub Odstrčil; Supervisor: Hradečný Tomáš; Opponent: Kotas Patrik
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Po rozsáhlých asanacích z dob minulého režimu je struktura kompaktního a rostlého města nevratně poškozena. Zatížená dopravní tepna procházející středem města neumožňuje dostatečné příčné provázání. Podél této hlavní osy ...
  • VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - REGENERACE CENTRA 

   Author: Dufková Anna; Supervisor: Jehlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-06)
  • Validace a verifikace adaptivních systémů řízení pomocí teorie míry a lineárních maticových nerovností 

   Author: Daniel Robert Wagner; Supervisor: Henrion Didier; Opponent: Vyhlídal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-20)
   Validace a verifikace zákon ˙u rízení z ˙ ustává na poli leteckého a kosmického prúmyslu nadále kritickým a nákladným procesem. Nejmodernejší postupy se pri identifikaci nejhorších scénár ˙u a existence riskantních trajektorií ...
  • Validace dálkového měření emisí vozidel analýzou výfukových plynů 

   Author: Koushik Vijayakumar; Supervisor: Vojtíšek Michal; Opponent: Windell Laurence
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-27)
   Dálkové snímání emisí motorových vozidel za účelem identifikace vozidel s vysokými emisemi je doplňkovým opatřením k měření emisí během pravidelných technických kontrol vozidel. Těžištěm této práce je experimentální ověření ...
  • Validace efektivity oběhů vozidel v MHD Jablonec n/N 

   Author: Jan Tarabec; Supervisor: Teichmann Dušan; Opponent: Hackenberg Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-07)
   Cílem diplomové práce je ověřit na základě dostupných dat efektivitu sestavování turnusů ve firmě ČSAD Slaný s.r.o., zajišťující v období od 01.02.2023 dopravní obslužnost veřejnou dopravou v územních obvodech členských ...
  • Validace efektivity současného systému distribuce učebnic 

   Author: Jan Tarabec; Supervisor: Teichmann Dušan; Opponent: Kozel Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
   Cílem bakalářské práce je ověřit na základě dostupných dat efektivitu distribuce ve firmě zabývající se distribucí učebnic po celé České republice. První část práce je teoretická, ve které jsou charakterizovány jednotlivé ...
  • Validace kompenzačního modelu teplotních chyb pomocí testovacího obrobku 

   Author: Marek Valenta; Supervisor: Horejš Otakar; Opponent: Kupka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
   Diplomová práce je zaměřená na konstrukci testovacího obrobku vhodného k validaci kompenzačního modelu teplotních chyb na obráběcím stroji. Testovací obrobek byl navržen, obroben a následně byl vyhodnocen přínos kompenzačního ...
  • Validace modelu konstrukce slaměného objektu při požáru 

   Author: Douša Miroslav; Supervisor: Hejtmánek Petr; Opponent: Pavlík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
   Diplomová práce se zabývá výstavbou objektů ze samonosné slámy z hlediska požární bezpečnosti. Úvod práce je věnovaný použití slámy ve stavebních konstrukcích a popisu již provedených požárních zkoušek takovýchto konstrukcí ...
  • Validace principů objektového návrhu v kódu 

   Author: Vejmelka Martin; Supervisor: Macek Ondřej; Opponent: Píše Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Validace procesních diagramů v metodě BORM 

   Author: Bambas Jaroslav; Supervisor: Pergl Robert; Opponent: Podloucký Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá procesními diagramy metody BORM. Hlavním cílem je provedení syntaktické a sémantické analýzy ORD diagramů metody BORM, následné definování pravidel pro validní procesní diagram a navržení ...