Zobrazují se záznamy 19794-19813 z 31704

  • R243 SPOŘILOVSKÁ RADIÁLA 

   Autor: Samková Kamila; Vedoucí práce: Plicka Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Racionalizace hospodaření společnosti SEZAAR spol. s.r.o. 

   Autor: Mach Petr; Vedoucí práce: Kavan Michal; Oponent práce: Prokop Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-14)
  • Racionalizace logistického systému vybrané společnosti 

   Autor: Kováč Patrik; Vedoucí práce: Košťálek Josef; Oponent práce: Kavan Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Bakalárska práca sa zaoberá analýzou logistického systému vybraného podniku a následnými návrhmi na racionalizáciu týchto procesov na základe zistených kri-tických faktorov. Teoretická časť tejto práce obsahuje teoretické ...
  • Racionalizace logistických procesů v souladu s požadavky normy ISO 9001 

   Autor: Hlídková Barbora; Vedoucí práce: Kavan Michal; Oponent práce: Novotný Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Racionalizace logistických služeb v Kazachstánu 

   Autor: Tapalov Amal; Vedoucí práce: Volek Josef; Oponent práce: Dorda Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-28)
   Předmětem bakalářské práce "Racionalizace logistických služeb v Kazachstánu" je analyzovat současný stav infrastruktury a logistiky v Kazachstánu, nalézt slabá místa a na základě této analýzy navrhnout možná řešení pro ...
  • Racionalizace logistiky v přepravní společnosti 

   Autor: Bělíková Petra; Vedoucí práce: Kavan Michal; Oponent práce: Košťálek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-23)
   Základem pro dobře fungující podnik je také dobře organizovaná, systematická a fungující logistika. Již neplatí tvrzení, že logistika je jen doprava, balení a manipulace, ale zahrnuje i mnoho dalších procesů, které se často ...
  • Racionalizace logistiky ve výrobním podniku 

   Autor: Rebec Lukáš; Vedoucí práce: Kavan Michal; Oponent práce: Zwiefelhofer Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Racionalizace marketingové strategie vybraného podniku 

   Autor: Kyndl Lukáš; Vedoucí práce: Kavan Michal; Oponent práce: Kavka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-04)
   Cílem této bakalářské práce je analýza současné marketingové strategie podniku Modus, spol. s r.o. a na jejím základě navržení racionalizačních řešení pro vybranou oblast marketingové strategie v budoucích období. V první ...
  • Racionalizace nákladů na skladování a přepravu ve vybrané firmě 

   Autor: Mandok Petr; Vedoucí práce: Tichý Jan; Oponent práce: Bartošek Arnošt
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-01)
  • Racionalizace návrhu stavby pomocí rozhodovacích metod 

   Autor: Pershina Elena; Vedoucí práce: Beran Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Racionalizace odlitku lože obráběcího stroje z LLG 

   Autor: Jirutka Jaroslav; Vedoucí práce: Herman Aleš; Oponent práce: Mores Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-20)
   Tato diplomová práce se zabývá v úvodní části nejčastějšími vadami v litině s lupínkovým grafitem. V další kapitole se věnuje rozdělení litin s lupínkovým grafitem, vliv prvků na slitinu a její mechanické vlastnosti. Dále ...
  • Racionalizace odlitku rámu ze Zn slitin 

   Autor: Polanecký Petr; Vedoucí práce: Herman Aleš; Oponent práce: Hendrych Robin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Tato bakalářská práce se zabývá teorií tlakového lití a optimalizací procesu výroby odlitku rámečku ze slitiny ZAMAK 5 pro firmu 2N Telekomunikace. Tento odlitek je náchylný na vznik vnitřních vad, především porezity, kvůli ...
  • Racionalizace personálního řízení ve společnosti PSA FINANCE ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o. 

   Autor: Hybler Daniel; Vedoucí práce: Rejf Libor; Oponent práce: Černý Marcel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Racionalizace plánovacího procesu v prostředí výroby rychloobrátkového spotřebního zboží 

   Autor: Kubzová Lenka; Vedoucí práce: Kavan Michal; Oponent práce: Krause Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-15)
  • Racionalizace práce ve společnosti Smartech Solutions, s.r.o. 

   Autor: Hora Martin; Vedoucí práce: Vaniš Ladislav; Oponent práce: Palička Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-06-20)
   Předmětem bakalářské práce "Racionalizace práce ve společnosti SmarTech Solutions, s.r.o." je provést komplexní analýzu pracovních, zejména produkčních činností a navrhnout reálně využitelné řešení. Po úvodní části následuje ...
  • Racionalizace procesního řízení v nadnárodní společnosti 

   Autor: Kropáček Radim; Vedoucí práce: Kavan Michal; Oponent práce: Masař Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Tématem bakalářské práce je procesní management a jeho optimalizace. Práce je rozdělená do teoretické části, která se zabývá vymezením pojmu procesní řízení, jeho funkcí a také metodami optimalizace. Praktická část bude ...
  • Racionalizace procesního řízení v nadnárodní společnosti 

   Autor: Kropáček Radim; Vedoucí práce: Kavan Michal; Oponent práce: Masař Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-01)
   Tématem bakalářské práce je racionalizace procesního řízení. Práce je rozdělená do teoretické části, která se zabývá vymezením pojmů racionalizace, procesní řízení, funkce procesního řízení a také metodami optimalizace. ...
  • Racionalizace provozu MHD v souměstí Chomutov-Jirkov 

   Autor: Zadáková Alena; Vedoucí práce: Volek Josef; Oponent práce: Vízner Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-30)
   Název práce:Racionalizace provozu MHD v souměstí Chomutov-Jirkov Autor: Alena Zadáková Obor: Management a ekonomika dopravy a telekomunikací Druh práce: Bakalářská práce Vedoucí práce:doc. Ing. Josef Volek CSc. Fakulta ...
  • Racionalizace skladových procesů vybrané firmy 

   Autor: Kammelová Eliška; Vedoucí práce: Rybičková Alena; Oponent práce: Stuchlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
   Předmětem bakalářské práce je zefektivnění dopravy zboží z distribučního centra k zákazníkům a to využitím lokačních úloh a nadále optimalizace v oblasti skladových procesů - v teorii zásob. V teoretické části je definován ...
  • Racionalizace skladových zásob a dopravy 

   Autor: Weis Patrik; Vedoucí práce: Kavan Michal; Oponent práce: Macek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-02)
   Cílem práce je objasnit teoretický základ ideálního stavu logistiky v podniku a to v oblasti skladování (řízení zásob) a dopravy. Teoretické poznatky budou aplikovány do praxe na výrobním podniku MAVITA spol. s.r.o. Z ...