Now showing items 36498-36517 of 57154

  • R243 SPOŘILOVSKÁ RADIÁLA 

   Author: Samková Kamila; Supervisor: Plicka Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Racionalizace a normování práce profesionálních řidičů v silniční dopravě 

   Author: Thu Phuong Tranová; Supervisor: Tichý Jan; Opponent: Tichá Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   Cílem diplomové práce je analýza trhu práce profesionálních řidičů, znormování práce řidičů a najít řešení, jak zvýšit poptávku o tuto profesi. V teoretické části jsou zmíněny pojmy související s normováním práce, pracovní ...
  • Racionalizace hospodaření společnosti SEZAAR spol. s.r.o. 

   Author: Mach Petr; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Prokop Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-14)
  • Racionalizace logistického systému vybrané společnosti 

   Author: Kováč Patrik; Supervisor: Košťálek Josef; Opponent: Kavan Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Bakalárska práca sa zaoberá analýzou logistického systému vybraného podniku a následnými návrhmi na racionalizáciu týchto procesov na základe zistených kri-tických faktorov. Teoretická časť tejto práce obsahuje teoretické ...
  • Racionalizace logistických procesů v souladu s požadavky normy ISO 9001 

   Author: Hlídková Barbora; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Novotný Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Racionalizace logistických služeb v Kazachstánu 

   Author: Tapalov Amal; Supervisor: Volek Josef; Opponent: Dorda Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-28)
   Předmětem bakalářské práce "Racionalizace logistických služeb v Kazachstánu" je analyzovat současný stav infrastruktury a logistiky v Kazachstánu, nalézt slabá místa a na základě této analýzy navrhnout možná řešení pro ...
  • Racionalizace logistiky v přepravní společnosti 

   Author: Bělíková Petra; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Košťálek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-23)
   Základem pro dobře fungující podnik je také dobře organizovaná, systematická a fungující logistika. Již neplatí tvrzení, že logistika je jen doprava, balení a manipulace, ale zahrnuje i mnoho dalších procesů, které se často ...
  • Racionalizace logistiky ve vybraném zdravotnickém zařízení 

   Author: Aneta Škripková; Supervisor: Caithamlová Martina; Opponent: Plášková Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-20)
   Diplomová práce se věnuje tématu nemocniční logistiky a možnostem její racionalizace. Hlavním cílem diplomové práce je analýza logistických procesů, které se odehrávají v rámci skladu spotřebního zdravotnického materiálu ...
  • Racionalizace logistiky ve výrobní společnosti 

   Author: Bao Lam Le; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Košťálek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Cílem této bakalářské práce je racionalizace logistiky ve výrobním podniku. Teoretická část uvádí pojem logistika, její vývoj a historii, její dnešní pojetí a popisuje jaké systémy, technologie, metody a filozofie se ...
  • Racionalizace logistiky ve výrobním podniku 

   Author: Rebec Lukáš; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Zwiefelhofer Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Racionalizace marketingové strategie vybraného podniku 

   Author: Kyndl Lukáš; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Kavka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-04)
   Cílem této bakalářské práce je analýza současné marketingové strategie podniku Modus, spol. s r.o. a na jejím základě navržení racionalizačních řešení pro vybranou oblast marketingové strategie v budoucích období. V první ...
  • Racionalizace nákladů na skladování a přepravu ve vybrané firmě 

   Author: Mandok Petr; Supervisor: Tichý Jan; Opponent: Bartošek Arnošt
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-01)
  • Racionalizace návrhu stavby pomocí rozhodovacích metod 

   Author: Pershina Elena; Supervisor: Beran Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Racionalizace oddělení povlakování ve válcovně 

   Author: Danil Burdin; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Košťálek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Cílem teto záverečné práce je formulace strategického rozvoje podniku jako předpokladu prosperity v konkurenčním prostředí oboru. Obsah (Rámcový): • Význam a postavení strategického řízeni v podniku • Vymezení úloh akcionářů, ...
  • Racionalizace odlitku lože obráběcího stroje z LLG 

   Author: Jirutka Jaroslav; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Mores Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-20)
   Tato diplomová práce se zabývá v úvodní části nejčastějšími vadami v litině s lupínkovým grafitem. V další kapitole se věnuje rozdělení litin s lupínkovým grafitem, vliv prvků na slitinu a její mechanické vlastnosti. Dále ...
  • Racionalizace odlitku rámu ze Zn slitin 

   Author: Polanecký Petr; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Hendrych Robin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Tato bakalářská práce se zabývá teorií tlakového lití a optimalizací procesu výroby odlitku rámečku ze slitiny ZAMAK 5 pro firmu 2N Telekomunikace. Tento odlitek je náchylný na vznik vnitřních vad, především porezity, kvůli ...
  • Racionalizace personálního řízení ve společnosti PSA FINANCE ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o. 

   Author: Hybler Daniel; Supervisor: Rejf Libor; Opponent: Černý Marcel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Racionalizace plánovacího procesu v prostředí výroby rychloobrátkového spotřebního zboží 

   Author: Kubzová Lenka; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Krause Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-15)
  • Racionalizace práce ve společnosti Smartech Solutions, s.r.o. 

   Author: Hora Martin; Supervisor: Vaniš Ladislav; Opponent: Palička Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-06-20)
   Předmětem bakalářské práce "Racionalizace práce ve společnosti SmarTech Solutions, s.r.o." je provést komplexní analýzu pracovních, zejména produkčních činností a navrhnout reálně využitelné řešení. Po úvodní části následuje ...
  • Racionalizace procesního řízení v nadnárodní společnosti 

   Author: Kropáček Radim; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Masař Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Tématem bakalářské práce je procesní management a jeho optimalizace. Práce je rozdělená do teoretické části, která se zabývá vymezením pojmu procesní řízení, jeho funkcí a také metodami optimalizace. Praktická část bude ...