Now showing items 28503-28522 of 58000

  • O determinizaci zásobníkových automatů a konverzi regulárních stromových výrazů na determinizovatelné zásobníkové automaty 

   Author: Radomír Polách; Supervisor: Janoušek Jan; Opponent: Meduna Alexander
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-05-30)
   Trees are one of the fundamental and well-studied data structures in Computer Science. Arbology uses pushdown automata (PDAs), which read linearised notations of trees, as its suitable model of computation. Regular tree ...
  • O linearitě odezvy ( neutronových detekčních systémů ) 

   Author: Kolros Antonín; Supervisor: Zeman Jaroslav; Opponent: Čechák Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-20)
   Tato práce je zaměřena na hodnocení kvality a věrohodnosti neutronových detekčních systémů používaných pro reaktorové experimenty a měření. Práce shrnuje výsledky dlouhodobého sledování různých neutronových detekčních ...
  • O odhadech topologické entropie intervalových zobrazení 

   Author: Soukenka Martin; Supervisor: Bobok Jozef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   Práce pojednává o dynamických systémech a zvláště o diskrétních dynamických systémech v jedné dimenzi. Obsahuje stručný historický přehled důležitých výsledků vztahujících se k jednomu z aspektů dynamických systémů - ...
  • O. M. Ungers - Kritická studie 

   Author: Milan Pitlach - Bergstein; Supervisor: Fragner Benjamin; Opponent: Tichá Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   30. 9. 2007 zemřel v Kolíně nad Rýnem ve věku 81 let Oswald Mathias Ungers, muž, který ve druhé polovině 20. století svým dílem ovlivnil nejen německou, ale i mezinárodní architekturu. Jedná se o kritickou reflexi Ungersova ...
  • OA časopisy pro technické obory 

   Author: Pilecká, Věra; Němečková, Lenka
   (2011)
  • OAuth 2 autorizace pro aplikaci OctoPrint 

   Author: Hanuš Jiří; Supervisor: Hrončok Miroslav; Opponent: Průša Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Cílem mé práce je navrhnout a naimplementovat plugin pro rozšíření aplikace OctoPrint. Díky němu se budou moci uživatelé přihlásit do uživatelského rozhraní pomocí serveru třetí strany využitím autorizačního protokolu OAuth ...
  • Oáza v Hálkových sadech, Terezín 

   Author: Gabriela Vymetálková; Supervisor: Trevisan Jitka; Opponent: Kadrmanová Chytilová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Projekt se zabývá revitalizací městského parku Hálkovy sady v Terezíně a úpravou jeho navazující komunikace v ulici Dukelských hrdinů. Záměrem je zkultivování tohoto místa tak, aby se stalo příjemným veřejným prostorem ...
  • OBAL NA HUDEBNÍ NÁSTROJ - SAXOFON 

   Author: Martina Zachrlová; Supervisor: Jaroš Jan; Opponent: Šormová Melichová Linda
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
   V mé diplomové práci se zabývám návrhem obalu na hudební nástroj - saxofon. Toto téma je mi velmi blízké, neboť svoji tvorbou ráda propojuji tanec, hudbu a design. Protože nejblíže mi jsou kořeny jazzové hudby a vznik ...
  • Obalové konstrukce na bázi dřeva 

   Author: Florián Václav; Supervisor: Krňanský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Obalový systém v pojetí logistiky 

   Author: Havelka Jiří; Supervisor: Kadič Martin; Opponent: Pastor Otto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Obarvení grafu - Případová studie použití evolučních výpočtů 

   Author: Šefčík Petr; Supervisor: Kolář Josef; Opponent: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Obarvování ručních kreseb na mobilních zařízeních 

   Author: Brejcha Jan; Supervisor: Sýkora Daniel; Opponent: Jamriška Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Obávaný nepřítel, či inspirativní pomocník? 

   Author: Distler P.
   (Česká společnost chemická, 2019)
   Rok 2019 byl vyhlášen Organizací spojených národů jako mezinárodní rok periodické soustavy prvků. V článku je představena práce Dmitrije I. Mendělejeva, která vyústila v periodický zákon a v sestavení prvků do tabulky v ...
  • Obchod s přeshraničními kapacitami v Evropě 

   Author: Kürthy Attila; Supervisor: Krejcar Rostislav; Opponent: Sokol Radoslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Cílem této práce bylo popsat fungování trhu s elektřinou se zaměřením především na obchod s přeshraničními kapacitami v propojené evropské soustavě. Větší pozornost je věnována integračním procesům denních trhů s elektřinou ...
  • Obchod s přeshraničními kapacitami v Evropě 

   Author: Jakub Petrůj; Supervisor: Krejcar Rostislav; Opponent: Palkovský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
   Tato diplomová práce se v teoretické části zabývá legislativou EU a ČR v oblasti propojeného evropského trhu. A to od počátků liberalizace jednotlivých národních trhů až po současný stav propojeného trhu. Na to navazuje ...
  • Obchodně - administrativní budova 

   Author: Kočka Martin; Supervisor: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • OBCHODNĚ ADMINISTRATIVNÍ SOUBOR LETNÁ 

   Author: Vejsada Ladislav; Supervisor: Lábus Ladislav; Opponent: Ehl Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
   Práce se zabývá dostavbou území při ulici Milady Horákové v Praze 6 Dejvicích v těsné blízkosti Letenského parku. Návrh zachovává většinu stávajících vil a následně řeší dostavbou menších solitérních objektů, které jsou ...
  • OBCHODNĚ ADMINISTRATIVNÍ SOUBOR LETNÁ 

   Author: Kubánek Jan; Supervisor: Lábus Ladislav; Opponent: Cajthamlová Markéta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
   Práce je zaměřena na návrh souboru administrativních budov v Praze Bubenči. Hlavním cílem je prověření možnosti zapojení staré vilové zástavby do nově vzniklé architektury.
  • Obchodně-administrativní centrum, Letná 

   Author: Tran Huyen Thu; Supervisor: Lábus Ladislav; Opponent: Rothbauerová Vítězslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Na podélném pozemku od křižovatky Špejchar k výjezdu z tunelu Blanka, jež je situován na Letné mezi železniční tratí Praha - Kladno a ulicí Milady Horákové, jsou navrženy celkem 5 solitérních domů s obchodním a administrativním ...
  • Obchodní centrum 

   Author: Makovička Lukáš; Supervisor: Lédl Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)