Now showing items 16971-16990 of 35379

    • O determinizaci zásobníkových automatů a konverzi regulárních stromových výrazů na determinizovatelné zásobníkové automaty 

      Author: Radomír Polách; Supervisor: Janoušek Jan; Opponent: Meduna Alexander
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-05-30)
      Trees are one of the fundamental and well-studied data structures in Computer Science. Arbology uses pushdown automata (PDAs), which read linearised notations of trees, as its suitable model of computation. Regular tree ...
    • O linearitě odezvy ( neutronových detekčních systémů ) 

      Author: Kolros Antonín; Supervisor: Zeman Jaroslav; Opponent: Čechák Tomáš
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-20)
      Tato práce je zaměřena na hodnocení kvality a věrohodnosti neutronových detekčních systémů používaných pro reaktorové experimenty a měření. Práce shrnuje výsledky dlouhodobého sledování různých neutronových detekčních ...
    • O odhadech topologické entropie intervalových zobrazení 

      Author: Soukenka Martin; Supervisor: Bobok Jozef
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
      Práce pojednává o dynamických systémech a zvláště o diskrétních dynamických systémech v jedné dimenzi. Obsahuje stručný historický přehled důležitých výsledků vztahujících se k jednomu z aspektů dynamických systémů - ...
    • OA časopisy pro technické obory 

      Author: Pilecká, Věra; Němečková, Lenka
      (2011)
    • OAuth 2 autorizace pro aplikaci OctoPrint 

      Author: Hanuš Jiří; Supervisor: Hrončok Miroslav; Opponent: Průša Jakub
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
      Cílem mé práce je navrhnout a naimplementovat plugin pro rozšíření aplikace OctoPrint. Díky němu se budou moci uživatelé přihlásit do uživatelského rozhraní pomocí serveru třetí strany využitím autorizačního protokolu OAuth ...
    • Obalové konstrukce na bázi dřeva 

      Author: Florián Václav; Supervisor: Krňanský Jan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
    • Obalový systém v pojetí logistiky 

      Author: Havelka Jiří; Supervisor: Kadič Martin; Opponent: Pastor Otto
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
    • Obarvení grafu - Případová studie použití evolučních výpočtů 

      Author: Šefčík Petr; Supervisor: Kolář Josef; Opponent: Kordík Pavel
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
    • Obarvování ručních kreseb na mobilních zařízeních 

      Author: Brejcha Jan; Supervisor: Sýkora Daniel; Opponent: Jamriška Ondřej
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
    • Obchod s přeshraničními kapacitami v Evropě 

      Author: Kürthy Attila; Supervisor: Krejcar Rostislav; Opponent: Sokol Radoslav
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
      Cílem této práce bylo popsat fungování trhu s elektřinou se zaměřením především na obchod s přeshraničními kapacitami v propojené evropské soustavě. Větší pozornost je věnována integračním procesům denních trhů s elektřinou ...
    • Obchodně - administrativní budova 

      Author: Kočka Martin; Supervisor: Jandera Michal
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
    • OBCHODNĚ ADMINISTRATIVNÍ SOUBOR LETNÁ 

      Author: Vejsada Ladislav; Supervisor: Lábus Ladislav; Opponent: Ehl Lukáš
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
      Práce se zabývá dostavbou území při ulici Milady Horákové v Praze 6 Dejvicích v těsné blízkosti Letenského parku. Návrh zachovává většinu stávajících vil a následně řeší dostavbou menších solitérních objektů, které jsou ...
    • OBCHODNĚ ADMINISTRATIVNÍ SOUBOR LETNÁ 

      Author: Kubánek Jan; Supervisor: Lábus Ladislav; Opponent: Cajthamlová Markéta
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
      Práce je zaměřena na návrh souboru administrativních budov v Praze Bubenči. Hlavním cílem je prověření možnosti zapojení staré vilové zástavby do nově vzniklé architektury.
    • Obchodně-administrativní centrum, Letná 

      Author: Tran Huyen Thu; Supervisor: Lábus Ladislav; Opponent: Rothbauerová Vítězslava
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
      Na podélném pozemku od křižovatky Špejchar k výjezdu z tunelu Blanka, jež je situován na Letné mezi železniční tratí Praha - Kladno a ulicí Milady Horákové, jsou navrženy celkem 5 solitérních domů s obchodním a administrativním ...
    • Obchodní centrum 

      Author: Mikyska Lukáš; Supervisor: Macháček Josef
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-23)
    • Obchodní centrum 

      Author: Makovička Lukáš; Supervisor: Lédl Petr
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
    • Obchodní centrum Harfa 

      Author: Klášterka Milan; Supervisor: Eliášová Martina
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-19)
    • OBCHODNÍ CENTRUM LETNÁ 

      Author: Klanica Martin; Supervisor: Lábus Ladislav; Opponent: Cajthamlová Markéta
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-07)
      Práce se zaměřuje na návrh administrativních objektů s obchodním parterem na území stávajicích soliterních vil na Letné. Návrh obsahuje šest souború staveb - drúzy, včetně ponechání čtyř stávajicích vil a jedné demolice. ...
    • OBCHODNÍ CENTRUM LETNÁ 

      Author: Hanuš Aleš; Supervisor: Lábus Ladislav; Opponent: Brzobohatý Petr
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-10)
      Zadáním diplomové práce je obchodně administrativní centrum s možností umístit i bydlení. Pozemek je vymezen železniční tratí a ulicí Milady Horákové od křižovatky Špejchar k výjezdu tunelu Blanka. Území představuje předěl ...
    • OBCHODNÍ CENTRUM LETNÁ 

      Author: Šťastná Radka; Supervisor: Lábus Ladislav; Opponent: Ehl Lukáš
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-31)
      Tento projekt je zaměřen na návrh polyfunkčního objektu na pozemku mezi parkem Letná a Hradčanskou. Na úzkém pozemku se nachází 5 vil ve špatném stavu. Mým návrhem je pět nových administrativních budov za plotem reagující ...