Now showing items 44145-44164 of 46094

  • WAAM TECHNOLOGY OPTIMIZED BY OFFLINE 3D ROBOT SIMULATION 

   Author: Gurčík , Tomáš; Kovanda , Karel
   (České vysoké učení technické v PrazeCzech Technical University in Prague, 2019)
   WAAM (Wire + Arc Additive Manufacturing) is an alternative additive technology that combines an electric arc as a heat source, filler material in the form of a wire for welding and cladding individual weld passes so as to ...
  • WaldBoost – Learning for Time Constrained Sequential Detection 

   Author: Šochman, Jan; Matas, Jiří
   (IEEE, 2005-06)
   In many computer vision classification problems, both the error and time characterizes the quality of a decision. We show that such problems can be formalized in the framework of sequential decision-making. If the false ...
  • Waldorfská škola 

   Author: Steiningerová Tereza; Supervisor: Bošová Daniela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • WALDORFSKÁ ŠKOLA S EKOLOGICKÝM CENTREM 

   Author: Popela Jakub; Supervisor: Mádr Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Wald’s Sequential Analysis for Time-constrained Vision Problems 

   Author: Matas, Jiří; Šochman, Jan
   (IEEE, 2007-04)
   In detection and matching problems in computer vision, both classification errors and time to decision characterize the quality of an algorithmic solution. We show how to formalize such problems in the framework of sequential ...
  • Wang dláždice pro modelování heterogenních materiálů 

   Author: Martin Doškář; Supervisor: Novák Jan; Opponent: Vořechovský Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-12-13)
   Koncept Wangova dláždění, jehož aplikace v úlohách spojených s modelováním materiálů se stochastickou mikrostrukturou jsou řešeny v rámci předkládané disertační práce, představuje zobecnění v současné době hojně využívaného ...
  • Wang Tilings for Real World Material Systems 

   Author: Doškář Martin; Supervisor: Novák Jan; Opponent: Zeman Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-24)
  • Wangovo dláždění v numerické analýze kompozitů 

   Author: Zrůbek Lukáš; Supervisor: Kučerová Anna; Opponent: Zeman Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Waveguide bandpass filters with attenuation of higher-order passbands 

   Author: Menzel, Wolfgang; Macháč, Jan
   (IEEE, 1993-09)
   A new method is proposed to provide additional attenuation to higher-order passbands of metal waveguide bandpass filters. To this end, shunt waveguide sections with cut-off frequencies are included into the filter structure. ...
  • Weakly Ordered A-Commutative Partial Groups of Linear Operators Densely Defined on Hilbert Space 

   Author: Janda , Jirí
   (České vysoké učení technické v PrazeCzech Technical University in Prague, 2013)
   The notion of a generalized effect algebra is presented as a generalization of effect algebra for an algebraic description of the structure of the set of all positive linear operators densely defined on a Hilbert space ...
  • WEAR BEHAVIOUR OF VANES FOR A ROTARY VANE EXPANDER WITH VARIOUS GRAPHITE MATERIALS UNDER DRY SLIDING CONDITIONS 

   Author: Vodička , Václav; Novotný , Václav; Mascuch , Jakub
   (České vysoké učení technické v PrazeCzech Technical University in Prague, 2018)
   This study presents tribological properties of various graphite materials of vanes for rotary vane expanders. A test device was developed in order to measure the wear and power dissipation under conditions similar to a ...
  • Wearable face recognition aid 

   Author: Iordanoglou, C.; Jonsson, K.; Kittler, J.; Matas, J.
   (IEEE, 2000)
   The feasibility of realising a low cost wearable face recognition aid based on a robust correlation algorithm is investigated. The aim of the study is to determine the limiting spatial and grey level resolution of the probe ...
  • Wearables - aplikace pro sdílení vozidel Uniqway 

   Author: Lukáš Norek; Supervisor: Jirovský Václav; Opponent: Blizničenko Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-19)
   Tato práce se zabývá návrhem a implementací aplikace Uniqway pro nositelnou elektroniku, konkrétně pro zařízení s operačním systémem Wear OS. Aplikace slouží jako podpůrný prvek k již existující aplikaci pro operační systém ...
  • Wearables a jejich integrace do inteligentních řídících systémů 

   Author: Michal Kompas; Supervisor: Garlík Bohumír; Opponent: Šváb Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-30)
   Cílem této práce je analýza technologických možností wearables v souvislosti s jejich integrací do inteligentních řídících systémů budov a vyhodnocení přínosů této integrace. Autor se zabývá technologiemi, které se vyskytují ...
  • Web aplikace pro státní správu v menších obcích 

   Author: Vachuška Alexander; Supervisor: Pavelka Karel; Opponent: Landa Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Tato diplomová práce se zabývá vytvořením webové aplikace pro správu menších obcí. Součástí této aplikace je vytvoření grafického prostředí a programu, který bude sloužit jednotlivým obcím pro správu míst a kulturních akcí ...
  • Web aplikační framework pro Micropython 

   Author: Martin Mašata; Supervisor: Šebek Jiří; Opponent: Klíma Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením nového web aplikačního frameworku v Micropythonu, který bude nabízet více možností než ty stávající. Dokument obsahuje analýzu, návrh, implementaci a testování aplikace. Analýza ...
  • Web SIGCHI komunity 

   Author: Höger Tomáš; Supervisor: Míkovec Zdeněk; Opponent: Klíma Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Web studentského klubu FIT++ 

   Author: Martin Pilný; Supervisor: Nováček Tomáš; Opponent: Horáček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Problematika tvorby webových aplikací na míru klientovi je tu stále. V rámci této práce je klientem studentský klub FIT++, který sdružuje aktivní studenty na fakultě informačních technologií ČVUT. V rámci činnosti klubu ...
  • Web-based aplikace pro visualizaci GPS dat 

   Author: Kropuch Martin; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Novotný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Web-Based Project Management a jeho využití v českých stavebních firmách 

   Author: Dekanovská Jana; Supervisor: Tomek Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)