Zobrazují se záznamy 3143-3162 z 31704

  • C# knihovna pro programování WebGL aplikací 

   Autor: Dobiáš Jakub; Vedoucí práce: Novotný Tomáš; Oponent práce: Procházka Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • C# knihovna pro správu časových razítek 

   Autor: Hons Dominik; Vedoucí práce: Kubr Jan; Oponent práce: Votava Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-20)
   Cílem této práce je analyzovat existující nástroje určené pro práci s časovými razítky a následně navrhnout a implementovat knihovnu pro C# umožňující vytváření a ověřování časových razítek. Implementace knihovny se řídí ...
  • C# knihovna pro verifikaci a validaci souborů 

   Autor: Vrátník Jan; Vedoucí práce: Kubr Jan; Oponent práce: Votava Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Validace souborů mnohdy končí kontrolou jeho velikosti a přípony. I když něco takového ve většině případů naprosto stačí, najdou se i situace, kde je potřeba jít mnohem více do hloubky. Bohužel, existuje jen málo volně ...
  • C++ knihovna pro tvorbu her a intermediálních aplikací 

   Autor: Vesecký Adam; Vedoucí práce: Půlpitel Martin; Oponent práce: Tvrdík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-10)
   Tato práce se zabývá obecnou problematikou spojenou s programováním počítačových her a herních enginů. Výhody komponentově orientovaného přístupu, umožňujícího jednoduché přidávání nových funkcionalit, demonstruje vlastní ...
  • C-osa soustruhu s planetovou převodovkou 

   Autor: Vašát Michal; Vedoucí práce: Souček Pavel; Oponent práce: Kolář Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
   Tato diplomová práce se zabývá možností uplatnění vícestupňové planetové převodovky spojené s vřeteníkem soustruhu. Rozsahem je kompletní konstrukční zpracování na úrovni 3D modelu doplněného o plošný výkres sestavy a ...
  • C-zobrazení defektů pomocí nelineární ultrazvukové spektroskopie. 

   Autor: Hettler Jan; Vedoucí práce: Převorovský Zdeněk; Oponent práce: Kořenská Marta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Cabled-trusses: Concept, Modeling and Optimization 

   Autor: Finotto Vitor Cores; Vedoucí práce: Valášek Michael
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
  • Cache server pro cloudová úložiště 

   Autor: Plešek Tomáš; Vedoucí práce: Kuchař Jaroslav; Oponent práce: Smítková Janků Ladislava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-12)
  • CALCULATION OF STRESS AND DEFORMATION IN FUEL ROD CLADDING DURING PELLETCLADDING INTERACTION 

   Autor: Halabuk , Dávid; Martinec , Jiří
   (České vysoké učení technické v PrazeCzech Technical University in Prague, 2015)
   The elementary parts of every fuel assembly, and thus of the reactor core, are fuel rods. The main function of cladding is hermetic separation of nuclear fuel from coolant. The fuel rod works in very specific and difficult ...
  • Calculation of the Inductance of Plasma Column at PF1000 Device with Assumed Current Distribution 

   Autor: Kortanek , Jiri; Kubes , Pavel
   (České vysoké učení technické v PrazeCzech Technical University in Prague, 2013)
   Processed data is taken from the D-D fusion reaction experiments on PF-1000 at IFPILM Warsaw, operating with 2 MA, 1011 neutron yield, using interferometry, temporal resolved neutron diagnostics, magnetic probe diagnostics ...
  • CALCULATIONS OF ION TRAJECTORIES AT MAGNETOPLASMA SEPARATION AND EXPERIMENTS WITH POLYATOMIC GASES 

   Autor: Yuferov , Vladimir; Shariy , Sergey; Tkachova , Tetiana; Katrechko , Vyacheslav; Svichkar , Alexander; Ilichova , Vira; Shvets , Mykhailo; Mufel , Evgen
   (České vysoké učení technické v PrazeCzech Technical University in Prague, 2017)
   Calculated trajectories of ions with different masses, indicating the possibility of a mixture separation, are obtained. Comparative experiments for plasma of monatomic and polyatomic gases (Ar, N2, CO2), upon combination ...
  • Calibration of finite elements model of St. Jakub in Cirkvice by modal testing 

   Autor: Bañasco Sánchez Pablo; Vedoucí práce: Fajman Petr; Oponent práce: Kott Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-07-23)
   Kalibrace konečněprvkového modelu kostela Sv. Jakuba v Cirkvici pomocí měření vlastních frekvencí Vyhodnocení materiálových vlastností je jeden z klasických problémů statické analýzy stávajících historických konstrukcí. Z ...
  • Call centrum pro průzkum spokojenosti zákazníků 

   Autor: Dendis Martin; Vedoucí práce: Klíma Martin; Oponent práce: Filip Michal
   Tato práce je věnována problematice call centra pro odchozí hovory, které se může využívat pro průzkum marketingu a spokojenosti zákazníků s produkty a poskytovanými službami různých společností. Práce se nejprve zabývá ...
  • Call centrum pro soukromou firmu 

   Autor: Šamánek Filip; Vedoucí práce: Klíma Martin; Oponent práce: Filip Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • CAM výroba atypických stavebních dílců na bázi betonu a její ekonomické porovnání s konvenční technologií 

   Autor: Čepec Martin; Vedoucí práce: Kovářík Michal; Oponent práce: Petlíková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
   Rozvoj CAM výroby ve stavebnictví, zejména aditivní výroby pomocí 3D tisku má do budoucna velký potenciál. Tomuto tématu ze zatím v ČR nedostalo velké pozornosti. Práce částečně navazuje na doposud provedený výzkum Ing. ...
  • CAN - USB převodník pro integraci do operačního systému GNU/Linux 

   Autor: Vaněk Jiří; Vedoucí práce: Píša Pavel; Oponent práce: Smolík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Can Conductive Adhesives With Nanoparticles Beat Commonly Used Electrically Conductive Adhesives Without Nanoparticles 

   Autor: Bušek, David; Radev, Radoslav; Mach, Pavel
   (IEEE, 2007-05)
   This paper deals with electrically conductive adhesives (ECA's) with isotropic properties (ICA's) and describes the way of improving the quality parameters of such electrically conductive joint. This paper discusses the ...
  • CAN ONE REALLY STUDY CHAOS ANALYTICALLY 

   Autor: Lee Howard, M.
   (České vysoké učení technické v PrazeCzech Technical University in Prague, 2014)
   One generally thinks that chaos can be studied only numerically by aid of the computer. It is however suggested by the theorem of Sharkovskii and Li and Yorke that in Id continuous maps analytical studies are possible. How ...
  • Capacitive methodes for testing of power semiconductor devices 

   Autor: Papež, V.; Hájek, J.; Kopecký, B.
   (2015)
   Electrical capacity of power semiconductor devices is quite an important parameter that can be utilized not only for testing a component itself, but it can also be applied practically; e.g. in series-connected high voltage ...
  • Capillary Discharge Plasma as a Source of Soft X-ray Radiation(Simulation and Theory) 

   Autor: Hübner Jakub; Vedoucí práce: Vrba Pavel; Oponent práce: Kubeš Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)