Now showing items 47347-47366 of 58000

  • T06B 

   Author: Eliška Kořínková; Supervisor: Hlaváček Dalibor; Opponent: Dunkl Jakob
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-06)
   Předmětem této diplomové práce je analýza, zhodnocení a návrh možných vstupů do panelové soustavy T06B. Práce se zabývá historickým kontextem, posouzením kladných a problematických aspektů panelové soustavy a návrhem ...
  • Tabakismus a alkoholismus žáků střední školy 

   Author: Mrázková Dominika; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-04)
   Bakalářská práce "Tabakismus a alkoholismus u žáků střední školy" se zaobírá problematikou užívání tabákových výrobků a konzumování alkoholu u žáků konkrétní střední odborné školy a u blízkého okolí žáků. Práce je rozdělena ...
  • Tabakismus jako sociálně patologický jev na střední škole 

   Author: Filip Tomeš; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-23)
   Bakalářská práce je dílčím příspěvkem k problematice dlouhodobého společenského problému, zasahujícího široké vrstvy obyvatelstva napříč generacemi, nejen v rámci České republiky. Má teoreticko-empirický charakter: v ...
  • Tabakismus na střední škole 

   Author: Růžena Čmejlová; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-02)
   Bakalářská práce má teoreticko-empirický charakter. V teoretické části práce byl proveden výběr ze současné odborné literatury. Cílem empirické části je zjistit výskyt závislosti na nikotinu mezi středoškolskými studenty, ...
  • Tabulky a interakční diagramy pro návrh vyztužených zděných stěn namáhaných bočním tlakem větru 

   Author: Brotánek Tomáš; Supervisor: Košatka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Tachografy nákladních automobilů 

   Author: Tereza Ptáčková; Supervisor: Frydrýn Michal; Opponent: Mík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-08)
   Předmětem bakalářské práce je seznámení s problematikou týkající se digitálních tachografů, zejména legislativní rešerše upravující povinnosti pro správné používání přístroje. Práce se také zabývá popisem principu fungování ...
  • Tactile Matrix Box 

   Author: Jiří Šebele; Supervisor: Richtr Radek; Opponent: Tomas Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   V této práci prozkoumáváme vznikající oblast tangible rozhraní, zvláště tangible povrchů. Zkoumáme aktuální techniky pro rozpoznávání obrazu s pomocí příznaků, jakož i aktuální aplikace umělé inteligence. Naším cílem je ...
  • Tahová kapacita vysokohodnotného betonu s ocelovými vlákny 

   Author: Kimák Ivan; Supervisor: Sovják Radoslav; Opponent: Padevět Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Cílem této studie bylo zjištění a popsání materiálových vlastnosti vysokohodnotného betonu. Pro tyto účely bylo vyrobeno 36 vzorků betonu s rozdílným objemovým zastoupením drátkové výztuže. Tyto hodnoty byly stanoveny jako ...
  • Tahová pevnost vláknobetonu 

   Author: Žák Jan; Supervisor: Vodička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Tahová role playing hra v Godot engine 

   Author: Minh Hieu Ta; Supervisor: Matoušek Jan; Opponent: Vesecký Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-13)
   Tato bakalářská práce se zabývá implementací tahové hry v Godot Engine 4.2 s užitím C# jako hlavní programovací jazyk. Práce pokrývá proces vývoje od konceptu, k návrhu, až po implementaci. Výsledkem je ukázkový projekt ...
  • Tahová strategie pro Android 

   Author: Dorian Řehák; Supervisor: Balík Miroslav; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Bakalářská práce popisuje návrh a implementaci 2D herního enginu a na něm založené hry žánru tahové strategie pro OS Android implementovaných v programovacím jazyce Java. Hra obsahuje umělou inteligenci v režimu hry jednoho ...
  • Taktická úroveň řízení správy majetku a služeb FSv ČVUT 

   Author: Pospíchal Tadeáš; Supervisor: Štrup Ondřej; Opponent: Jasná Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Diplomová práce se zabývá taktickou úrovní řízení správy majetku a služeb Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze. Autor zde popisuje jednotlivé teoretické kroky taktického řízení a porovnává je se ...
  • Taktické rozhodování letecké společnosti při alokaci letištních zdrojů 

   Author: Matyáš Pros; Supervisor: Špák Miroslav; Opponent: Sosnovec Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Práce se zabývá alokací letištních zdrojů se zaměřením na změny v alokaci letadlových stání, které jsou způsobeny odchylkami v provozování leteckých linek. Tyto změny v alokačních plánech můžou významně ovlivnit pozemní ...
  • Taktické řízení složek integrovaného záchranného systému u společného zásahu 

   Author: Tomáš Pokorný; Supervisor: Štěpán Miroslav; Opponent: Zemanová Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
   Předmětem práce je posouzení pravidel řízení a koordinace základních složek integrovaného záchranného systému u společného zásahu. Ve své teoretické části se zabývá popisem integrovaného záchranného systému včetně jeho ...
  • Taktilní průzkum terénu robotickou rukou 

   Author: Burian Martin; Supervisor: Svoboda Tomáš; Opponent: Hurák Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Při záchranných misích mohou senzory robotu Absolem používaného v projektu TRADR selhat díky nepříznivým podmínkám prostředí, jako například kouř nebo prach. Bez senzorických dat je další pohyb robotu obtížný a nebezpečný. ...
  • Taktilní senzory na bázi grafenového aerogelu 

   Author: Tomáš Chaloupecký; Supervisor: Hoffmann Matěj; Opponent: Jamone Lorenzo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-06)
   V robotice jsou ramena a chapadla vybavována různými typy taktilních senzorů. Tyto senzory pomáhají zvýšit robustnost uchopování předmětů a přispívají ke zvýšení bezpečnosti při interakci člověka s robotem. V současnosti ...
  • Talent Management As a Competitive Advantage 

   Author: Tamara Tripská; Supervisor: Krejčí Miloš; Opponent: Dvořáková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   Cílem bakalářské práce je analyzovat využití metod rozvoje mezi velkými podniky a malými a středními podniky s využitím primárního výzkumu a sekundárního výzkumu. K dosažení výsledku musí být proveden výzkum na obou ...
  • Talent management jako součást rozvoje lidských zdrojů 

   Author: Jurczok Tomáš; Supervisor: Tureckiová Michaela; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou talent managementu a jeho místem v systému rozvoje lidských zdrojů a dalšího vzdělávání dospělých. Bakalářská práce se zaměřuje na popis vzdělávání dospělých, firemního vzdělávání, ...
  • Tampónování aneb lokální pokovování povrchu 

   Author: Tomáš Novák; Supervisor: Kuchař Jiří; Opponent: Hazdra Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Bakalářská práce se zabývá technologií lokálního galvanického pokovení. Práce je rozdělena na část teoretickou a experimentální. V teoretické části je vysvětlen princip fungování této technologie a její využití. Dále jsou ...
  • Tančírna a restaurace, Štvanice 

   Author: Třicátníková Klára; Supervisor: Navrátil Arnošt
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)