Zobrazují se záznamy 25887-25906 z 31704

  • Tabakismus a alkoholismus žáků střední školy 

   Autor: Mrázková Dominika; Vedoucí práce: Dobrovská Dana; Oponent práce: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-04)
   Bakalářská práce "Tabakismus a alkoholismus u žáků střední školy" se zaobírá problematikou užívání tabákových výrobků a konzumování alkoholu u žáků konkrétní střední odborné školy a u blízkého okolí žáků. Práce je rozdělena ...
  • Tabulky a interakční diagramy pro návrh vyztužených zděných stěn namáhaných bočním tlakem větru 

   Autor: Brotánek Tomáš; Vedoucí práce: Košatka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Tahová kapacita vysokohodnotného betonu s ocelovými vlákny 

   Autor: Kimák Ivan; Vedoucí práce: Sovják Radoslav; Oponent práce: Padevět Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Cílem této studie bylo zjištění a popsání materiálových vlastnosti vysokohodnotného betonu. Pro tyto účely bylo vyrobeno 36 vzorků betonu s rozdílným objemovým zastoupením drátkové výztuže. Tyto hodnoty byly stanoveny jako ...
  • Tahová pevnost vláknobetonu 

   Autor: Žák Jan; Vedoucí práce: Vodička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Taktická úroveň řízení správy majetku a služeb FSv ČVUT 

   Autor: Pospíchal Tadeáš; Vedoucí práce: Štrup Ondřej; Oponent práce: Jasná Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Diplomová práce se zabývá taktickou úrovní řízení správy majetku a služeb Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze. Autor zde popisuje jednotlivé teoretické kroky taktického řízení a porovnává je se ...
  • Taktilní průzkum terénu robotickou rukou 

   Autor: Burian Martin; Vedoucí práce: Svoboda Tomáš; Oponent práce: Hurák Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Při záchranných misích mohou senzory robotu Absolem používaného v projektu TRADR selhat díky nepříznivým podmínkám prostředí, jako například kouř nebo prach. Bez senzorických dat je další pohyb robotu obtížný a nebezpečný. ...
  • Tančírna a restaurace, Štvanice 

   Autor: Třicátníková Klára; Vedoucí práce: Navrátil Arnošt
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • TANEČNÍ CENTRUM 

   Autor: Eisová Lucie; Vedoucí práce: Koucký Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Taneční centrum 

   Autor: Křížová Eliška; Vedoucí práce: Lang Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-01)
  • TANEČNÍ CENTRUM CHOTKOVA 

   Autor: Křížová Eliška; Vedoucí práce: Pata Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-05)
  • Taneční konzervatoř a divadlo 

   Autor: Zet Adam; Vedoucí práce: Plicka Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Tarify elektřiny ve vybraných zemích EU z pohledu zákazníka 

   Autor: Ibl Filip; Vedoucí práce: Starý Oldřich; Oponent práce: Vašíček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
   Bakalářská práce se věnuje regulované složce ceny za elektrickou energii. Základem práce je stanovení přístupů k tvorbě tarifní struktury, které reagují na výzvy, před kterými stojí současná energetika. V druhé části práce ...
  • TaskMan - manažer úkolů ( webová aplikace pro organizaci a předávání práce mezi techniky) 

   Autor: Rychtera Roman; Vedoucí práce: Kukliš Igor; Oponent práce: Vaníček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-25)
  • Tábor - Revitalizace a dostavba Pražského předměstí 

   Autor: Švárová Tereza; Vedoucí práce: Kaplan Ivan; Oponent práce: Stach Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Předmětem této diplomové práce je komplexní návrh urbanistické studie pražského předměstí v Táboře a následné řešení veřejného prostoru lokality. Toto řešení zahrnuje architektonický návrh pěti budov a přilehlého parteru. ...
  • TCAS jako prostředek ke zvýšení bezpečnosti letového provozu 

   Autor: Pešout Martin; Vedoucí práce: Mrázek Petr; Oponent práce: Němec Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Předmětem této diplomové práce je analyzovat problematiku protisrážkového systému a jeho vlivu na bezpečnost letového provozu, definovat aktuální nedostatky tohoto systému a navrhnout řešení vedoucí k zlepšení situace.
  • Teaching Management at Technical Universities Business Reality in the Academic Environment 

   Autor: Baroch , V.; Duchoň , B.; Faifrová , V.; Říha , Z.
   (České vysoké učení technické v PrazeCzech Technical University in Prague, 2012)
   Students of technical universities often do not understand why their studies should include learning management skills (in addition to the study of economics). However, not only the experience of graduates but also the ...
  • TEARING MODES GROWTH RATE AMPLIFICATION DUE TO FINITE CURRENT RELAXATION 

   Autor: Mendonça da Silveira , Francisco Eugenio
   (České vysoké učení technické v PrazeCzech Technical University in Prague, 2017)
   In this work, we explore the influence of perturbative wavelengths, shorter than those usually considered, on the growth rate γ of the tearing modes. Thus, we adopt an extended form of Ohm’s law, which includes a finite ...
  • Techmania Science Center 

   Autor: Argmannová Martina; Vedoucí práce: Eliášová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-27)
  • Techmania Science centrum 

   Autor: Minda Branislav; Vedoucí práce: Eliášová Martina; Oponent práce: Cábová Kamila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Cieľom tejto bakalárskej práce je návrh a posúdenie hlavných nosných prvkov konštrukcie planetária v Plzni, ako aj jednotlivé spoje prvkov. Konštrukcia má obdĺžnikový pôdorys o rozmeroch 49,5 x 24,5 m a výška haly 11,5m. ...
  • TECHNICAL AND ECONOMIC OPTIMIZATION OF COGENERATION TECHNOLOGY USING COMBUSTION AND GASIFICATION 

   Autor: Lisý , Martin; Baláš , Marek; Špiláček , Michal; Skála , Zdenek
   (České vysoké učení technické v PrazeCzech Technical University in Prague, 2014)
   This paper presents the technical and economic optimization of new microcogeneration technology with biomass combustion or biomass gasification used for cogeneration of electrical energy and heat for a 200 kW unit. During ...