Zobrazují se záznamy 2494-2513 z 31704

  • B+B hotel, Žižkov 

   Autor: Svoboda Jan; Vedoucí práce: Aulík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-01)
  • Babylon: Samoorganizující se parametrický model starověkého města 

   Autor: Laube Daniel; Vedoucí práce: Richtr Radek; Oponent práce: Chludil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
   Práce se zabývá vytvořením a vizualizací samoorganizujícího se modelu města (Babylonu), s možností využití ve strategické hře, tematicky zasazené do období stavby Babylonské věže. Vytvořený model je optimalizován pomocí ...
  • BACK TO BASICS: TOWARDS NOVEL COMPUTATION AND ARRANGEMENT OF SPATIAL SENSORY IN IMAGES 

   Autor: Wen , Wei; Khatibi , Siamak
   (České vysoké učení technické v PrazeCzech Technical University in Prague, 2016)
   The current camera has made a huge progress in the sensor resolution and the lowluminance performance. However, we are still far from having an optimal camera as powerful as our eye is. The study of the evolution process ...
  • Backend pro integrační portál 

   Autor: Fengl Vlastimil; Vedoucí práce: Macek Ondřej; Oponent práce: Votava Ondřej
   Cílem této práce je rozšířit aplikační rozhraní existujícího projektu zabývající se integrací služeb datových úložišť a systémů Fakulty elektrotechnické na ČVUT. Výsledkem práce je analýza technologií použitých v systému, ...
  • Backend pro objednávkový/rezervační systém 

   Autor: Kluzáček Michal; Vedoucí práce: Hunka Jiří; Oponent práce: Chludil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
   V práci se zabývám backendem webového portálu na pronájem a půjčování věcí. Zaměřil jsem se na jeho analýzu, dokumentaci a také jsem provedl refaktor daného kódu. Dále jsem vytvořil API pro připojení externích aplikací k ...
  • Backend pro počítání statistik 

   Autor: Dub Michal; Vedoucí práce: Chlumský Petr; Oponent práce: Klíma Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Backend pro WebCAD 

   Autor: Soukup Karel; Vedoucí práce: Gattermayer Josef; Oponent práce: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Backendové řešení služeb pro vývojáře mobilních aplikací 

   Autor: Linhart Tomáš; Vedoucí práce: Černý Tomáš; Oponent práce: Bartoň Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-16)
  • BACnet klient pro mobilní platformu Android 

   Autor: Kubišta Petr; Vedoucí práce: Balík Miroslav; Oponent práce: Šoch Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-11)
   BACdroid je mobilní aplikace a přidružený konfigurační systém, sloužící k snadnému ovládání zařízení implementující protokol BACnet. Lze ji využít v domácnostech i inteligentních budovách, jejichž technologie jsou ovládány ...
  • Bakteriální kontaminace přenášených kontaktních čoček 

   Autor: Vrtišková Vendula; Vedoucí práce: Jarošíková Taťána; Oponent práce: Smutková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Balanced Scorecard a jeho použití v praxi 

   Autor: Černý Martin; Vedoucí práce: Náplava Pavel; Oponent práce: Kočí Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Balanced Scorecard v konkrétním podniku 

   Autor: Jakubec Kryštof; Vedoucí práce: Toth Daniel; Oponent práce: Zralý Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-05)
   Tato bakalářská práce se zabývá definováním metody Balanced Scorecard jako systému pro měření výkonnosti. Tato metoda je popsána v teoretické části se zaměřením na její perspektivy. V praktické části je metoda popsána při ...
  • Balička píce 

   Autor: Kubát Pavel; Vedoucí práce: Malý Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Balistická odolnost vysokohodnotného vlákny vyztuženého cementového kompozitu vůči vícenásobnému dopadu projektilu 

   Autor: Pommer Vojtěch; Vedoucí práce: Sovják Radoslav; Oponent práce: Padevět Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Cílem práce je zjištění míry ovlivnění poškození balisticky odolného kompozitu při změně rozpětí dopadu projektilu. Především pro účely zkoušení tzv. multi-hitu. Práce se zabývá především hloubkou penetrace, objemem kráterů ...
  • Bandpass Filters on a Modified Multilayer Coplanar Line 

   Autor: Balalem, Atallah; Hamad, Ehab K. I.; Macháč, Jan; Omar, Abbas S.
   (IEEE, 2006-06)
   The design of compact multilayer coplanar line bandpass filters is presented. These very compact filters make use of the two sides of the substrate of the modified coplanar line. In addition, a transmission zero has been ...
  • Bankovní platforma pro provádění Peer to Peer plateb 

   Autor: Pešta Petr; Vedoucí práce: Krejčí Pavel; Oponent práce: Malý Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Tato diplomová práce se zabývá tématem peer to peer plateb. Hlavním cílem je provést analýzu poskytovatelů P2P služeb v zahraničí a navrhnout vhodné řešení pro implementaci v dané bance. Zároveň je nutné zhodnotit všechna ...
  • BARANDOVSKÉ TERASY 

   Autor: Hejdová Tereza; Vedoucí práce: Tichý Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Barevná obrazová holografie 

   Autor: Chlebounová Zuzana; Vedoucí práce: Škereň Marek; Oponent práce: Květoň Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-15)
  • Barevná reprezentace atmosférických jevů ze systému WILLIAM 

   Autor: Krauz Lukáš; Vedoucí práce: Páta Petr; Oponent práce: Švihlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
   Ústředním tématem této bakalářské práce je vyhodnocení a ověření vhodnosti barevných prostorů k detekci atmosférických jevů celooblohovým systémem WILLIAM. K dosažení a potvrzení funkčnosti tohoto problému je nezbytné ...
  • Barevné asfaltové úpravy 

   Autor: Šindelářová Tereza; Vedoucí práce: Mondschein Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)