Now showing items 4920-4939 of 58000

  • B+B hotel, Žižkov 

   Author: Svoboda Jan; Supervisor: Aulík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-01)
  • B-bar FEMs for anisotropic elasticity 

   Author: Oberrecht S.P.; Novák J.; Krysl P.
   (John Wiley & Sons, Inc., 2014)
   Anisotropic elastic materials, such as homogenized model of fiber-reinforced matrix, can display near rigidity under certain applied stress– the resulting strains are small compared to the strains that would occur for other ...
  • B.O.T BIOLOGIZACE TEKTONIKY 

   Author: Jakub Trčka; Supervisor: Florián Miloš; Opponent: MItášová Monika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Výsledným návrhem diplomové práce, je modifikovaný jednobuněčný organismus, který má díky syntetické biologii zformované DNA do té míry, že je schopen hostovat na TI (konkrétně odpadním potrubí). Je schopen, odčerpávat v ...
  • Babylon: Samoorganizující se parametrický model starověkého města 

   Author: Laube Daniel; Supervisor: Richtr Radek; Opponent: Chludil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
   Práce se zabývá vytvořením a vizualizací samoorganizujícího se modelu města (Babylonu), s možností využití ve strategické hře, tematicky zasazené do období stavby Babylonské věže. Vytvořený model je optimalizován pomocí ...
  • Babystep-Giantstep algoritmus a řešení problému diskrétního logaritmu na eliptické křivce 

   Author: Holec Martin; Supervisor: Petr Ivo; Opponent: Jureček Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-01)
   Jedna ze standardních metod řešení problému diskrétního logaritmu na grupě bodů eliptické křivky je Baby-step Giant-step algoritmus (BSGS). Existuje mnoho variant algoritmu a tato práce se zaměřuje na prozkoumání těch ...
  • BACK TO BASICS: TOWARDS NOVEL COMPUTATION AND ARRANGEMENT OF SPATIAL SENSORY IN IMAGES 

   Author: Wen , Wei; Khatibi , Siamak
   (České vysoké učení technické v PrazeCzech Technical University in Prague, 2016)
   The current camera has made a huge progress in the sensor resolution and the lowluminance performance. However, we are still far from having an optimal camera as powerful as our eye is. The study of the evolution process ...
  • Back-end část systému pro správu dat pro procesní testování 

   Author: Daniel Holotík; Supervisor: Klíma Matěj; Opponent: Šebek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-11)
   Tato bakalářská práce se věnuje vývoji back-end části systému pro správu dat pro procesní testování. Tento systém běží na serveru a umožňuje ručně vytvářet orientované grafy nebo je může generovat na základě vložených ...
  • Backend a CI administrace e-shopu 

   Author: Tomáš Hojek; Supervisor: Hunka Jiří; Opponent: Matoušek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-10)
   Tato diplomová práce má za cíl vytvořit novou serverovou aplikaci (backend) pro administraci e-shopů. Na začátku je popsán současný systém od společnosti Jagu, s. r. o. Následně je popsán návrh, který byl vytvořen na základě ...
  • Backend administrace e-shopu 

   Author: Alois Kouba; Supervisor: Hunka Jiří; Opponent: Matoušek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Tato práce se zabývá vývojem nového backendu systému administrace e-shopu. Tento vývoj probíhá v týmu se třemi dalšími kolegy. Nejprve se práce zabývá analýzou práce v týmu a vybráním vhodné metodiky vývoje. Následuje ...
  • Backend aplikace pro textové konzultace 

   Author: Volodymyr Semenyug; Supervisor: Prokop Jindřich; Opponent: Burda Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
   Cílem práce je vytvoření webové aplikace pro odborníky pomáhající kuřákům odvyknout kouření přes realtime chat. Jádrem aplikace je chat s klientem v reálném čase integrující přes API neurální model pro automatický návrh ...
  • Backend e-shopu - doprovodné procesy 

   Author: David Mareš; Supervisor: Matoušek Jan; Opponent: Hunka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-21)
   Práce se zaobírá rozšířením backendové části systému pro správu e-shopu. V rámci práce proběhla důkladná analýza aktuálně používaného řešení, které bylo potřeba nahradit z důvodu použití zastaralých technologií a vysoké ...
  • Backend e-shopu - nákupní košík a zpracování objednávek 

   Author: Nikita Golmgren; Supervisor: Matoušek Jan; Opponent: Hunka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-16)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou systémů pro vytváření a zpracování objednávek v internetových obchodech. V její rámci byla provedená podrobná analýza problematiky a současného stavu nově vznikajícího backendu ...
  • Backend iQR navigačního systému 

   Author: David Krejčí; Supervisor: Šipoš Martin; Opponent: Navrátil Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-30)
   Práce za zabývá návrhem a implementací backendové části navigačního systému v rámci budovy využívající QR kódů k lokalizaci uživatele. Práce pokrývá analýzu, výběr technologií a počáteční implementaci aplikace. Výstupem ...
  • Backend k interaktivní mapě průchodu studiem na FIT ČVUT 

   Author: Raian Samerkhanov; Supervisor: Pergl Robert; Opponent: Libánská Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-15)
   Cílem této bakalářské práce je vývoj backendové části webové aplikace interaktivní mapa studijního postupu na FIT ČVUT. V rámci práce byla provedena analýza požadavků na serverovou část, vybrány a použity technologie na ...
  • Backend karetní hry pro OS Android 

   Author: Jan Hamal; Supervisor: Balík Miroslav; Opponent: Valenta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-19)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh a implementaci funkčního prototypu serverové části (backendu) karetní sběratelské hry. Serverová část hry je jedna ze dvou částí, ze kterých se celý projekt karetní hry skládá. ...
  • Backend mobilních aplikácie pro adiktologii 

   Author: Patrik Jankuv; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Gabrhelík Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Bakalárska práca sa venuje nárvhu a vývoju backendu mobilnej aplikácie Kontrolované pitie. Backend poskytuje REST rozhranie na zber a zálohovanie dát, ktoré je možné použiť u Android i iOS verzie aplikácie. Údaje následne ...
  • Backend optimalizace skladových procesů systému Atlantis 

   Author: Daniela Kováčová; Supervisor: Hunka Jiří; Opponent: Glazar Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
   Táto bakalárska práca je zameraná na kompletný proces analýzy, návrhu a implementáci optimalizácií už existujúceho skladového systému Atlantis od spoločnosti Jagu s.r.o., ktorý v rámci svojich záverečných prác navrhli a ...
  • Backend platformy pro sdílené ověřování faktů 

   Author: Rastislav Kopál; Supervisor: Drchal Jan; Opponent: Šebek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-23)
   Táto diplomová práca sa zaoberá tvorbou backendu aplikácie FactCheck, ktorá je zameraná na overovanie faktov na internete a boj proti dezinformáciám. Práca pokrýva celý proces od analýzy požiadaviek, návrhu, implementácie ...
  • Backend pro integrační portál 

   Author: Fengl Vlastimil; Supervisor: Macek Ondřej; Opponent: Votava Ondřej
   Cílem této práce je rozšířit aplikační rozhraní existujícího projektu zabývající se integrací služeb datových úložišť a systémů Fakulty elektrotechnické na ČVUT. Výsledkem práce je analýza technologií použitých v systému, ...
  • Backend pro objednávkový/rezervační systém 

   Author: Kluzáček Michal; Supervisor: Hunka Jiří; Opponent: Chludil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
   V práci se zabývám backendem webového portálu na pronájem a půjčování věcí. Zaměřil jsem se na jeho analýzu, dokumentaci a také jsem provedl refaktor daného kódu. Dále jsem vytvořil API pro připojení externích aplikací k ...