Now showing items 7409-7428 of 58000

  • D(REAL)M 

   Author: Jenšovský Jakub; Supervisor: Florián Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-06)
  • D. Hrakova, P. Ripka, A. Laposa, D. Novotny, J. Kroutil, V. Povolný, O. Kaman, P. Veverka 

   Author: Hrakova D.; Ripka P.; Laposa A.; Novotný D.; Kroutil J.; Povolný V.; Kaman O.; Veverka P.
   (Elsevier, 2022)
   Non-planar fluxgate sensors measuring the magnetic fields in the uT range are required for electric current, position, and torque transducers. We report the first sensor based on an inkjet-printed 17 mm diameter ring core. ...
  • D5 MÚK Rudná - studie křižovatky 

   Author: Václavík Daniel; Supervisor: Pánek Petr; Opponent: Máša Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Předmětem této bakalářské práce je dokumentace mimoúrovňové křižovatky v úrovni studie na sjezdu z dálnice D5 u města Rudná, která zlepší aktuální dopravní situaci. Bakalářské práce obsahuje MÚK Rudná ve 2 variantách. Na ...
  • Daemon pro vstupní zařízení pro CAVE 

   Author: Karaffová Markéta; Supervisor: Trávníček Zdeněk; Opponent: Berka Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • DALLAS (Dolly Application, leading to Logistics being Advanced and Smart) /A blueprint of a concept Smart Dolly 

   Author: Simao Pedro Agostinho Ribeiro; Supervisor: MAE supervisor; Opponent: MAE opponent
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-03-29)
   DALLAS (Dolly Application, leading to Logistics being Advanced and Smart) /
  • Další vzdělávání a kariérní růst pedagogických pracovníků 

   Author: Vršitá Petra; Supervisor: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-10-06)
  • Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

   Author: Kobera Marek; Supervisor: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-03)
  • Další vzdělávání pedagogických pracovníků technických oborů na středních školách 

   Author: Michna Milan; Supervisor: Vobořilová Jarmila; Opponent: Pavlíková Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Další vzdělávání pedagogických pracovníků v současnosti 

   Author: Romana Šmejkalová; Supervisor: Tomešková Kateřina; Opponent: Svoboda Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-07)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se zaměřením na Plzeňský kraj. Práce je koncipována do teoretické a praktické části. Teoretická část se zabývá definicí základních ...
  • Další vzdělávání učitelů praktického vyučování a odborného výcviku 

   Author: Josef Kišš; Supervisor: Veteška Jaroslav; Opponent: Kovaříková Miroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-05-29)
   V povolání učitele odborného výcviku a praktického vyučování má druh dalšího vzdělávání dva směry, které jsou navzájem propojené. Jedním směrem je odbornost ve své profesi, druhým směrem jsou pedagogické kompetence. ...
  • Další vzdělávání v prostředí Magistrátu hl. m. Prahy pohledem zaměstnanců 

   Author: Veronika Tušková; Supervisor: Veteška Jaroslav; Opponent: Kovaříková Miroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-03)
   Tato bakalářská práce se zabývá tématem dalšího profesního vzdělávání v prostředí Magistrátu hl. m. Prahy a názory zaměstnanců na dané vzdělávání. V teoretické části autorka interpretuje základní teoretická východiska z ...
  • DAMA RESULTS: DARK MATTER IN THE GALACTIC HALO 

   Author: Bernabei, R.; Belli, P.; Cappella, F.; Caracciolo, V.; Cerulli, R.; Dai, C. J.; d’Angelo, A.; Di Marco, A.; He, H. L.; Incicchitti, A.; Ma, X. H.; Montecchia, F.; Sheng, X. D.; Wang, R. G.; Ye, Z. P.
   (České vysoké učení technické v PrazeCzech Technical University in Prague, 2013)
   Experimental efforts and theoretical developmens support that most of the Universe is Dark and a large fraction of it should be made of relic particles; many possibilities are open on their nature and interaction types. ...
  • Damage and equivalent load definition for durability of suspension component 

   Author: Rissoan Angélique; Supervisor: MAE supervisor; Opponent: MAE opponent
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-22)
   Damage and equivalent load definition for durability of suspension component
  • Damage Characterization in Building Structures due to Blast Actions 

   Author: Ahmed Bulbul; Supervisor: Dinu Florea; Opponent: Ungureanu Viorel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-12)
   Structural identification is a technique that can be used to assess/characterize the damage state through the variation in eigenfrequencies, damping ratios and modal shapes in a structure or element. It has recently received ...
  • Damage model for plastic materials at finite strains 

   Author: Melching D.; Scala R.; Zeman J.
   (Akademie Verlag, 2019)
   We introduce a model for elastoplasticity at finite strains coupled with damage. The internal energy of the deformed elastoplastic body depends on the deformation, the plastic strain, and the unidirectional isotropic damage. ...
  • Damages due to humidity transfer in porous materials 

   Author: Rauch Peter; Supervisor: Procházka Petr; Opponent: Rohon Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   The basic idea of this work is based on the dependence of the biological damage due to amount of moisture in the building. The larger the average amount of humidity is, the better the growing conditions are for insects, ...
  • Dampfschiff - bytový dům 

   Author: Jan Koupil; Supervisor: Redčenkov Boris; Opponent: Novotný Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
   Dampfschiff je jednou z podélných struktur, kterými doplňujeme blok v trojúhelníku ulic Volovnice, Hurdálkova a Kamenice v centru Náchoda. Náš cíl: zpevnění zástavby, oživení místa a nasátí náchodského lidu do vnitrobloku ...
  • DANGEROUS DRIVER’S BEHAVIOR 

   Author: Topol, Libor; Drahotský, Ivo
   (České vysoké učení technické v PrazeCzech Technical University in Prague, 2017)
   Different types of dangerous driver’s behavior are discussed in this paper. Case study analysis of young drivers’ hazardous behavior is also provided from authors’ practices. The practical research is collaborated with the ...
  • DANJIANG BRIDGE 

   Author: Hlava Miroslav; Supervisor: Florián Miloš; Opponent: Šejnoha Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-08)
   Práce se zabývá návrhem mostu Danjiang v ústí řeky Tamsui, spojující městské části Tamsui a Bali, které se nacházejí v severozápadní části města Tchaj-pej. Cílem řešení je most, který s využitím principu adaptivních ...
  • Dantovo peklo jako ArcGIS story Map 

   Author: Josef Münzberger; Supervisor: Cajthaml Jiří; Opponent: Seemann Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Předložená diplomová práce pojednává o literárním konceptu Dantova Inferna, který zkoumá z hlediska kartografie. Analyzuje data obsažená v textu básně a vyvozuje z nich parametry, geometrii a matematické rovnice struktury ...