Now showing items 30846-30865 of 58000

  • P+R SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ 

   Author: Šilar Marek; Supervisor: Zavřel Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-09)
  • P-N Learning: Bootstrapping Binary Classifiers by Structural Constraints 

   Author: Kalal, Zdenek; Matas, Jiří; Mikolajczyk, Krystian
   (IEEE, 2010-06)
   This paper shows that the performance of a binary classifier can be significantly improved by the processing of structured unlabeled data, i.e. data are structured if knowing the label of one example restricts the labeling ...
  • P3P editor s využitím sémantických technologií 

   Author: Schneider Petr; Supervisor: Blaško Miroslav; Opponent: Křemen Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • P4 jazykový server 

   Author: Ondřej Kvapil; Supervisor: Puš Viktor; Opponent: Křikava Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-09)
   Jazyk P4 je používán pro konfiguraci programovatelných síťových procesorů. Navzdory své popularitě v odvětví Software Defined Networking ale zaostává co se podpory programátora týče. V této práci navrhujeme a implementujeme ...
  • P4 MLIR Midend 

   Author: Šimon Bařinka; Supervisor: Puš Viktor; Opponent: Janoušek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-06)
   Jazyk P4 je používán pro programování konfigurovatelných síťových zařízení. V této práci zkoumáme využití MLIR k vytvoření rozšiřitelného P4 překladače, který je schopen pracovat s několika hardwarovými a P4 architekturami. ...
  • Pachymetrické vyšetření rohovky 

   Author: Císlerová Marie; Supervisor: Lešták Ján; Opponent: Nutterová Elena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Pachymetrické vyšetření rohovky 

   Author: Švábenská Tereza; Supervisor: Lešták Ján; Opponent: Brůnová Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Tato práce zahrnuje základní přehled o pachymetrii a o metodách jejího měření. Dále se zde zmiňuji o patologiích souvisejících se zvýšeným nitroočním tlakem jako je glaukom, keratokonus, keratoglobus, rohovkový vředa edém ...
  • Pacient v terminálním stádiu onemocnění a možnosti intervence ZZS 

   Author: Adéla Faltisová; Supervisor: Němec Veverková Eva; Opponent: Lukešová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
   Bakalářská práce se zabývá pacienty v terminálním stádiu onemocnění a současně jejich možnosti intervence ZZS. Na základě vypozorovaných skutečností je cílem práce poukázat na možné nedostatky v postupech při práci s ...
  • Pacient-specifické modely pro rozhodování o léčbě 

   Author: Petrlíková Alexandra; Supervisor: Kamenský Vojtěch; Opponent: Štverka-Kořínková Ivana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-24)
   V případě zkvalitňování zdravotnické péče se dostáváme i ke klinickému rozhodování o péči. U mnoha diagnóz se lékaři často v ambulanci rozhodují, zda léčit pacienta ambulantně nebo hospitalizací. Léčba hospitalizací znamená ...
  • Pacient-specifické výstupy v hodnocení zdravotnických technologií. 

   Author: Tereza Blažková; Supervisor: Kamenský Vojtěch; Opponent: Doležal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-17)
   V současné době se přání a potřeby pacientů v klinické praxi dostávají do popředí a je na ně kladen větší důraz. Cílem této práce je zhodnotit využitelnost pacient specifických výstupů u pacientů trpících ischemickou ...
  • Pacientské preference u léčby osteoartrózy kloubů dolních končetin 

   Author: Eliška Friebová; Supervisor: Donin Gleb; Opponent: Adámková Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
   Diplomová práce je věnována problematice pacientských preferencí u léčby osteoartrózy kloubů dolních končetin v České republice. Jedná se o degenerativní nezánětlivé onemocnění, které postihuje až 15 % celkové populace nad ...
  • Pacientské simulátory a simulátory fyziologických signálů a parametrů 

   Author: Rybárová Michaela; Supervisor: Kudrna Petr; Opponent: Smíšek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-08-13)
   Tato bakalářská práce se zabývá dostupnými pacientskými simulátory a simulátory fyziologických signálů a parametrů. Obsahem je také ověření činnosti jednotlivých simulátorů dostupnou přístrojovou zdravotnickou technikou. ...
  • Package malého městského automobilu 

   Author: Gashnikov Andrei; Supervisor: Vašíček Michal; Opponent: Zavadil Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   Tato bakalářská práce se zabývá navrhem pakagu malého městského elektrického automobilu kategorie L7e, vhodný pro používání v carsahringu. Automobil je založen na modifikovaném TABBY EVO open source platformě . V této ...
  • Packing-Inspired Algorithms for Periodic Scheduling Problems with Harmonic Periods 

   Author: Grus J.; Hanen C.; Hanzálek Z.
   (SciTePress, 2024)
   We tackle the problem of non-preemptive periodic scheduling with a harmonic set of periods. Problems of this kind arise within domains of periodic manufacturing and maintenance and also during the design of industrial, ...
  • Paired refinement under the control of PAIREF 

   Author: Malý M.; Diederichs K.; Dohnalek J.; Kolenko P.
   (International Union of Crystallography, 2020)
   Crystallographic resolution is a key characteristic of diffraction data and represents one of the first decisions an experimenter has to make in data evaluation. Conservative approaches to the high-resolution cutoff ...
  • Palác nad řekou - předběžný návrh a posouzení 

   Author: Samek D.
   (Department of Concrete and Masonry Structures, 2020)
   Zadaním práce byl předběžný návrh a posouzení obytného mostu přes řeku Vltavu v Praze v katastrálním území Karlína a Holešovic. Konstrukce je řešena jako dva předpjaté mosty z vysokohodnotného betonu (HPC), které jsou ...
  • Palác Palmovka 

   Author: Daniil Solovev; Supervisor: Seho Hana; Opponent: Lipovský Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Bytový dům s pobočkou městské knihovny a obchody u křížovatky Palmovka. Návrhem je stavba tvořící samostatný blok a vymezující prostor náměstí před plánovaným úřadem Prahy 8. Urbanistická koncepce počítá s vytvořením parku ...
  • Palác Zdar - polyfunkční dům v Ústí nad Labem 

   Author: Eliška Měřičková; Supervisor: Jiránek Martin; Opponent: Hubková Romana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-14)
   Předmětem diplomové práce je vypracování dokumentace pro stavební povolení paláce Zdar – polyfunkčního domu v Ústí nad Labem. Součástí dokumentace jsou detaily obálky budovy, tepelně technické posouzení a předběžný statický ...
  • Paliativní péče u dětí 

   Author: Pavlína Karásková; Supervisor: Veverková Eva; Opponent: Vojtová Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Bakalářská práce se zabývá dětskou paliativní péčí. Jejím cílem je ukázat motivaci a psychologický dopad daného oboru na zdravotnický personál. V teoretické části je popsána paliativní péče u dětí. Jsou zde charakterizovány ...
  • Paliativní péče z pohledu zdravotnického záchranáře 

   Author: Nášel Pavel; Supervisor: Veverková Eva; Opponent: Jandová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Abstrakt Bakalářská práce se zabývá problematikou paliativní péče z pohledu zdravotnického záchranáře, především tedy hledáním spojitosti mezi paliativní péči a urgentní medicínou poskytovanou zdravotnickými záchranáři. ...