Zobrazují se záznamy 16367-16386 z 31701

  • P+R SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ 

   Autor: Šilar Marek; Vedoucí práce: Zavřel Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-09)
  • P-N Learning: Bootstrapping Binary Classifiers by Structural Constraints 

   Autor: Kalal, Zdenek; Matas, Jiří; Mikolajczyk, Krystian
   (IEEE, 2010-06)
   This paper shows that the performance of a binary classifier can be significantly improved by the processing of structured unlabeled data, i.e. data are structured if knowing the label of one example restricts the labeling ...
  • P3P editor s využitím sémantických technologií 

   Autor: Schneider Petr; Vedoucí práce: Blaško Miroslav; Oponent práce: Křemen Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Pachymetrické vyšetření rohovky 

   Autor: Císlerová Marie; Vedoucí práce: Lešták Ján; Oponent práce: Nutterová Elena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Pachymetrické vyšetření rohovky 

   Autor: Švábenská Tereza; Vedoucí práce: Lešták Ján; Oponent práce: Brůnová Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Tato práce zahrnuje základní přehled o pachymetrii a o metodách jejího měření. Dále se zde zmiňuji o patologiích souvisejících se zvýšeným nitroočním tlakem jako je glaukom, keratokonus, keratoglobus, rohovkový vředa edém ...
  • Pacient-specifické modely pro rozhodování o léčbě 

   Autor: Petrlíková Alexandra; Vedoucí práce: Kamenský Vojtěch; Oponent práce: Štverka-Kořínková Ivana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-24)
   V případě zkvalitňování zdravotnické péče se dostáváme i ke klinickému rozhodování o péči. U mnoha diagnóz se lékaři často v ambulanci rozhodují, zda léčit pacienta ambulantně nebo hospitalizací. Léčba hospitalizací znamená ...
  • Pacientské simulátory a simulátory fyziologických signálů a parametrů 

   Autor: Rybárová Michaela; Vedoucí práce: Kudrna Petr; Oponent práce: Smíšek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-08-13)
   Tato bakalářská práce se zabývá dostupnými pacientskými simulátory a simulátory fyziologických signálů a parametrů. Obsahem je také ověření činnosti jednotlivých simulátorů dostupnou přístrojovou zdravotnickou technikou. ...
  • Palindromické uzávěry a palindromy v nekonečných slovech 

   Autor: Florian Josef; Vedoucí práce: Balková Lubomíra; Oponent práce: Starosta Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
  • Palindromy ve slovech kódujících výměnu tří intervalů 

   Autor: Kadlec Ondřej; Vedoucí práce: Ambrož Petr; Oponent práce: Masáková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-25)
   Tato práce se zabývá palindromy ve slovech kódujících výměnu 3 intervalů (tzv. 3iet slova). V praktické části je popsán výpočetní program sloužící k nalezení počtu všech palindromů délky maximálně n ve 3iet slovech. V ...
  • Palivové cykly jaderné elektrárny Dukovany s delší než roční periodicitou výměny paliva 

   Autor: Kurka Tomáš; Vedoucí práce: Katovský Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Palivový systém a měření množství paliva 

   Autor: Sosnovec Tomáš; Vedoucí práce: Roháč Jan; Oponent práce: Kolář Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • PALMOVKA 

   Autor: Beran Vojtěch; Vedoucí práce: Kuzemenský Michal; Oponent práce: Žalský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-28)
   Práce se zabývá územím Prahy 8 známém jako Palmovka. Navrhuje tři veřejné prostory a přilehlé budovy, které nastiňují budoucího vývoj území.
  • PALMOVKA 

   Autor: Blaha Ondřej; Vedoucí práce: Kuzemenský Michal; Oponent práce: Joba Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-26)
   Oblast Dolní Libně je dnes na hraně intenzivní přeměny z vnitřní periferie na městské subcentrum. Zároveň je v paralýze z množství nejasných souvislostí a vazeb, nečitelné urbánní struktury a nepředvídatelného vývoje. ...
  • Palmovka - Studie okolí stanice metra 

   Autor: Janotková Tereza; Vedoucí práce: Kaplan Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • PALMOVKA, U PLYNOJEMU - MOŽNOSTI ROZVOJE 

   Autor: Bierhanzl Šimon; Vedoucí práce: Novotný Tomáš; Oponent práce: Sádlo Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-12)
   Oblast Dolní Libně (Palmovky) je ohraničena třemi kopci. Tento projekt se zabývá rozvojem jednoho z nich. Specifickou prací s městskou krajinou zapojuji nynější periferii zpět do města a nechávám vyniknout ojedinělou ...
  • Palubní deska a řídicí jednotka elektrické formule ČVUT FSE.07 

   Autor: Hainc Petr; Vedoucí práce: Jirásek Lubor; Oponent práce: Houf Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Cíl této práce je navrhnout a vyrobit řídicí jednotku ECU-Front a palubní desku pro vozidlo kategorie Formula Student Electric. K její realizaci bylo nezbytné vytvořit schémata zapojení a navrhnout desky plošných spojů ...
  • Palubní počítač pro satelit formátu CubeSat 

   Autor: Papaj Jan; Vedoucí práce: Laifr Jaroslav; Oponent práce: Břínek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • PAMÁTKOVÁ OBNOVA DVORA ALINKOV 

   Autor: Kozumplíková Vendula; Vedoucí práce: Girsa Václav; Oponent práce: Kuča Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Návrh se zabývá obnovou dvora Alinkov, který se nachází v jihomoravském kraji poblíž Moravského Krumlova u obce Čermákovice. Jelikož je okolí možná i přímo Alinkov spojený s novokřtěnci, kteří byli zruční řemeslníci, ...
  • PAMÁTKOVÁ OCHRANA KULTURNÍ KRAJINY 

   Autor: Fanta Václav; Vedoucí práce: Girsa Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-05)
  • PAMÁTNÍK TŘÍ ODBOJŮ 

   Autor: Priehodová Bronislava; Vedoucí práce: Hradečný Tomáš; Oponent práce: Šimek Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-26)
   Predmetom práce je návrh obnovy statku ako miesta uchovania pamäti pripomínajúcej podmienky vzniku a života troch odbojov. Zmyslom návrhu je vytvorenie dôstojného priestoru, ktorý prostredníctvom expozície umožňuje zoznámenie ...