Now showing items 28970-28989 of 54529

  • P+R SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ 

   Author: Šilar Marek; Supervisor: Zavřel Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-09)
  • P-N Learning: Bootstrapping Binary Classifiers by Structural Constraints 

   Author: Kalal, Zdenek; Matas, Jiří; Mikolajczyk, Krystian
   (IEEE, 2010-06)
   This paper shows that the performance of a binary classifier can be significantly improved by the processing of structured unlabeled data, i.e. data are structured if knowing the label of one example restricts the labeling ...
  • P3P editor s využitím sémantických technologií 

   Author: Schneider Petr; Supervisor: Blaško Miroslav; Opponent: Křemen Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • P4 jazykový server 

   Author: Ondřej Kvapil; Supervisor: Puš Viktor; Opponent: Křikava Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-09)
   Jazyk P4 je používán pro konfiguraci programovatelných síťových procesorů. Navzdory své popularitě v odvětví Software Defined Networking ale zaostává co se podpory programátora týče. V této práci navrhujeme a implementujeme ...
  • Pachymetrické vyšetření rohovky 

   Author: Císlerová Marie; Supervisor: Lešták Ján; Opponent: Nutterová Elena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Pachymetrické vyšetření rohovky 

   Author: Švábenská Tereza; Supervisor: Lešták Ján; Opponent: Brůnová Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Tato práce zahrnuje základní přehled o pachymetrii a o metodách jejího měření. Dále se zde zmiňuji o patologiích souvisejících se zvýšeným nitroočním tlakem jako je glaukom, keratokonus, keratoglobus, rohovkový vředa edém ...
  • Pacient-specifické modely pro rozhodování o léčbě 

   Author: Petrlíková Alexandra; Supervisor: Kamenský Vojtěch; Opponent: Štverka-Kořínková Ivana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-24)
   V případě zkvalitňování zdravotnické péče se dostáváme i ke klinickému rozhodování o péči. U mnoha diagnóz se lékaři často v ambulanci rozhodují, zda léčit pacienta ambulantně nebo hospitalizací. Léčba hospitalizací znamená ...
  • Pacient-specifické výstupy v hodnocení zdravotnických technologií. 

   Author: Tereza Blažková; Supervisor: Kamenský Vojtěch; Opponent: Doležal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-17)
   V současné době se přání a potřeby pacientů v klinické praxi dostávají do popředí a je na ně kladen větší důraz. Cílem této práce je zhodnotit využitelnost pacient specifických výstupů u pacientů trpících ischemickou ...
  • Pacientské simulátory a simulátory fyziologických signálů a parametrů 

   Author: Rybárová Michaela; Supervisor: Kudrna Petr; Opponent: Smíšek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-08-13)
   Tato bakalářská práce se zabývá dostupnými pacientskými simulátory a simulátory fyziologických signálů a parametrů. Obsahem je také ověření činnosti jednotlivých simulátorů dostupnou přístrojovou zdravotnickou technikou. ...
  • Package malého městského automobilu 

   Author: Gashnikov Andrei; Supervisor: Vašíček Michal; Opponent: Zavadil Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   Tato bakalářská práce se zabývá navrhem pakagu malého městského elektrického automobilu kategorie L7e, vhodný pro používání v carsahringu. Automobil je založen na modifikovaném TABBY EVO open source platformě . V této ...
  • Paired refinement under the control of PAIREF 

   Author: Malý M.; Diederichs K.; Dohnalek J.; Kolenko P.
   (International Union of Crystallography, 2020)
   Crystallographic resolution is a key characteristic of diffraction data and represents one of the first decisions an experimenter has to make in data evaluation. Conservative approaches to the high-resolution cutoff ...
  • Palác nad řekou - předběžný návrh a posouzení 

   Author: Samek D.
   (Department of Concrete and Masonry Structures, 2020)
   Zadaním práce byl předběžný návrh a posouzení obytného mostu přes řeku Vltavu v Praze v katastrálním území Karlína a Holešovic. Konstrukce je řešena jako dva předpjaté mosty z vysokohodnotného betonu (HPC), které jsou ...
  • Palác Palmovka 

   Author: Daniil Solovev; Supervisor: Seho Hana; Opponent: Lipovský Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Bytový dům s pobočkou městské knihovny a obchody u křížovatky Palmovka. Návrhem je stavba tvořící samostatný blok a vymezující prostor náměstí před plánovaným úřadem Prahy 8. Urbanistická koncepce počítá s vytvořením parku ...
  • Paliativní péče u dětí 

   Author: Pavlína Karásková; Supervisor: Veverková Eva; Opponent: Vojtová Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Bakalářská práce se zabývá dětskou paliativní péčí. Jejím cílem je ukázat motivaci a psychologický dopad daného oboru na zdravotnický personál. V teoretické části je popsána paliativní péče u dětí. Jsou zde charakterizovány ...
  • Paliativní péče z pohledu zdravotnického záchranáře 

   Author: Nášel Pavel; Supervisor: Veverková Eva; Opponent: Jandová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Abstrakt Bakalářská práce se zabývá problematikou paliativní péče z pohledu zdravotnického záchranáře, především tedy hledáním spojitosti mezi paliativní péči a urgentní medicínou poskytovanou zdravotnickými záchranáři. ...
  • Palindromická a antipalindromická délka slov 

   Author: Ondřej Kadlec; Supervisor: Ambrož Petr; Opponent: Florian Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Tato práce zkoumá palindromy a antipalindromy ve slovech, přesněji řečeno tzv. palindromickou a antipalindromickou délku slov. Palindromická (antipalindromická) délka konečného slova w je definovaná jako minimální počet ...
  • Palindromické uzávěry a palindromy v nekonečných slovech 

   Author: Florian Josef; Supervisor: Balková Lubomíra; Opponent: Starosta Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
  • Palindromy ve slovech kódujících výměnu tří intervalů 

   Author: Kadlec Ondřej; Supervisor: Ambrož Petr; Opponent: Masáková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-25)
   Tato práce se zabývá palindromy ve slovech kódujících výměnu 3 intervalů (tzv. 3iet slova). V praktické části je popsán výpočetní program sloužící k nalezení počtu všech palindromů délky maximálně n ve 3iet slovech. V ...
  • Paliva pro jadernou fúzi a jejich vliv na životní prostředí 

   Author: Jiří Králík; Supervisor: Entler Slavomír; Opponent: Hylasová Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
   Práce se zabývá palivy pro fúzní reakce D-T, D-D D-3He a H-11B. První část popisuje stav vývoje fúzních elektráren, další část řeší různé vlastnosti těchto paliv, především ty, které jsou spojené s jejich environmentálními ...
  • Palivová soustava pro vůz Formula Student 

   Author: Matyáš Kajsrlík; Supervisor: Pakosta Jiří; Opponent: Červenka Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-23)
   Tématem této práce je navrhnout palivový systém pro vůz Formula Student speciálně do monopostu týmu CTU Cartech tak, aby vyhovovala všem pravidlům této soutěže. Návrh palivového systému musí vydržet tvrdé podmínky a musí ...