Zobrazují se záznamy 30597-30616 z 31704

  • YACHT KLUB PODOLÍ 

   Autor: Janhuba Petr; Vedoucí práce: Aulický Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-05)
  • Yang-Baxterovy sigma modely a jejich Laxovy páry 

   Autor: Petrásek Filip; Vedoucí práce: Hlavatý Ladislav; Oponent práce: Marvan Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   Integrabilitu nelineárních ?-modelů lze chápat ve smyslu existence 1-parametrické Laxovy formulace příslušných polních rovnic. V práci [4] se ukázalo, že Yang-Baxterovy ?-modely jsou integrabilní. Na základě obecného ...
  • Yb:LuAG laser s podélným diodovým čerpáním 

   Autor: Měsíček Jakub; Vedoucí práce: Šulc Jan; Oponent práce: Fibrich Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • YouTube konektor pro projekt NARRA 

   Autor: Kubín Petr; Vedoucí práce: Pulc Petr; Oponent práce: Pešek Kryštof
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   YouTube, snad nejoblíbenější server pro sledování a sdílení videí po celém světě. V mé bakalářské práci se budu zabývat propojením videí na serveru YouTube a jejich popisků, neboli metadat. Takto spárované video a jeho ...
  • Z historie radiologického vybavení v nemocničních zařízeních na Šluknovsku až po současnost 

   Autor: Roubíčková Denisa; Vedoucí práce: Uhlíř Ivan; Oponent práce: Rosina Jozef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Bakalářská práce se zabývá vývojem radiologického vybavení v nemocničních zařízeních na Šluknovsku od minulého století po současnou dobu, a to za pomoci analýzy nashromážděných podkladů.
  • Zabezpečená middleware komunikace 

   Autor: Hlavan František; Vedoucí práce: Kubr Jan; Oponent práce: Macejko Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zabezpečené USB zařízení 

   Autor: Solil Lukáš; Vedoucí práce: Skrbek Miroslav; Oponent práce: Buček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Zabezpečení a správa znalostí pro JSF Wiki knihovnu 

   Autor: Janouch Petr; Vedoucí práce: Černý Tomáš; Oponent práce: Voráček Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zabezpečení ATM systémů ŘLP, s.p. proti záměrnému rušení signálu GPS 

   Autor: Morong Tomáš; Vedoucí práce: Kovář Pavel; Oponent práce: Kačmařík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-12-21)
   Tématem této diplomové práce je návrh vhodné metodiky pro zjištění efektů rušení na GNSS přijímače. Dále se práce zabývá zpravováním přijatých dat z GNSS přijímačů a měřícím metodám pro určení polohy uživatele v případě ...
  • Zabezpečení automaticky generovaných REST služeb 

   Autor: Egermajer Martin; Vedoucí práce: Černý Tomáš; Oponent práce: Čemus Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-11)
   Cílem této práce je návrh a implementace zabezpečovací knihovny pro automaticky generované REST služby. Vytvořil jsem procesor, který na základě modelu rozhodne, zda má přihlášený uživatel právo s daty pracovat (podle rolí ...
  • Zabezpečení automaticky generovaných REST služeb 

   Autor: Egermajer Martin; Vedoucí práce: Černý Tomáš; Oponent práce: Čemus Karel
   Cílem této práce je návrh a implementace zabezpečovací knihovny pro automaticky generované REST služby. Vytvořil jsem procesor, který na základě modelu rozhodne, zda má přihlášený uživatel právo s daty pracovat (podle rolí ...
  • Zabezpečení hlasovací aplikace Baletka 

   Autor: Nohejl Petr; Vedoucí práce: Starosta Štěpán; Oponent práce: Růžička Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-17)
   Rešeršní část práce se zabývá především bezpečností elektronických volebních systémů a popisuje konkrétní případy užití těchto systémů v praxi. Praktická část práce navazuje na teoretickou část práce a zkoumá elektronický ...
  • Zabezpečení komplexní chemické bezpečnosti obyvatel České republiky 

   Autor: Beránek Jan; Vedoucí práce: Beránek Ondřej; Oponent práce: Pitschmann Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-07)
   Předmětem bakalářské práce je zpracování analýzy možného ohrožení obyvatelstva v případě úniku či záměrného zneužití chemických látek. V teoretické části je provedena analýza používání chemických látek a možných zdrojů ...
  • Zabezpečení komunikace s učebnovými PC 

   Autor: Šmíd Tomáš; Vedoucí práce: Vagner Ladislav; Oponent práce: Kadlec Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a návrhem vylepšeného řešení zabezpečení komunikace mezi učebnovými počítači a vzdáleným vyhodnocovacím systémem na Fakultě informačních technologií ČVUT. Práce dále popisuje ...
  • Zabezpečení procesů letiště pomocí senzorických sítí 

   Autor: Mikyška Viktor; Vedoucí práce: Kraus Jakub; Oponent práce: Krula Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-05-05)
   Tato práce slouží k identifikaci procesů na základě vytvoření teoretického modelu letiště. Přesným definováním rizik odhalíme potřeby zabezpečení a na základě technických a situačních možností pak dokážeme vytvořit adekvátní ...
  • Zabezpečení přenosu signálů v přístupových sítích 

   Autor: Svejkovský Petr; Vedoucí práce: Veselá Milada
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zabezpečení radionuklidových zářičů a jaderných materiálů v podmínkách univerzitní laboratoře 

   Autor: Procházka Martin; Vedoucí práce: Starý Radovan; Oponent práce: Thinová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá aktuální legislativou v oblasti zabezpečení radionuklidových zdrojů a jaderných materiálů v podmínkách laboratoří, které nejsou jadernými zařízeními. Obsahem je rešerše aktuální legislativy ...
  • Zabezpečení velkochovů v kraji náhradními zdroji elektrické energie 

   Autor: Musílková Diana; Vedoucí práce: Holec Tomáš; Oponent práce: Říha Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Cílem diplomové práce je zjištění aktuálního stavu zabezpečení chovů před výpadkem elektrické energie a případné doporučení k nápravě. Teoretická část se zabývá problematikou kritické infrastruktury, a dále podrobněji ...
  • Zabezpečení vodního díla Slapy před účinky velkých vod 

   Autor: Procházka Tomáš; Vedoucí práce: Satrapa Ladislav; Oponent práce: Pechar Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-12)
   Bakalářská práce se zabývá vyhodnocením bezpečnosti vodního díla Slapy při povodňových manipulacích po výstavbě nového bezpečnostního přelivu na vodním díle Orlík. Jelikož nejsou k dispozici aktuální hydrologické podklady ...
  • Zabezpečení výuky v terénu z geodézie 

   Autor: Voříšek Pavel; Vedoucí práce: Mrázková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-10-06)