Zobrazují se záznamy 10187-10206 z 31704

  • M-Commerce pro společnost Heineken v hotelové a restaurační síti 

   Autor: Hyršl Tomáš; Vedoucí práce: Březina Edvard; Oponent práce: Dostálová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-13)
   Předmětem bakalářské práce "M-Commerce pro společnost Heineken v hotelové a restaurační síti" je analyzovat současný stav pivovarnického průmyslu ve světě se zaměřením na Českou republiku. Dále bakalářská práce pojednává ...
  • Machine-to-machine (M2M) komunikace prostřednictvím veřejných komunikačních sítí 

   Autor: Stejskalová Andrea; Vedoucí práce: Brabec Zdeněk; Oponent práce: Křepelka Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Cílem bakalářské práce "Machine-to-Machine (M2M) komunikace prostřednictvím veřejných komunikačních sítí" je definovat a popsat komunikace mezi stroji, kde nejdůležitější roli hraje popis internetu věcí, který se pro tento ...
  • Maggie´s centrum 

   Autor: Novotná Martina; Vedoucí práce: Zavřel Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Maggie´s centrum 

   Autor: Oriešek Tomáš; Vedoucí práce: Zavřel Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Maggie´s centrum 

   Autor: Pospíšilová Šárka; Vedoucí práce: Zavřel Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Maggie´s centrum 

   Autor: Růžičková Iva; Vedoucí práce: Zavřel Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Maggie´s centrum 

   Autor: Rýznarová Jana; Vedoucí práce: Zavřel Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Maggie´s centrum 

   Autor: Selmani Deserta; Vedoucí práce: Zavřel Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Maggie´s centrum 

   Autor: Valtrová Eliška; Vedoucí práce: Zavřel Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Maggie´s centrum pro lidi postižené rakovinou 

   Autor: Vaníčková Daniela; Vedoucí práce: Zavřel Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Maggie´s centrum, Praha 6-Dejvice 

   Autor: Doubravský Marek; Vedoucí práce: Zavřel Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Magnetic calibration by using non-linear optimization method 

   Autor: Zikmund, Aleš; Vedoucí práce: Ripka, Pavel; Platil, Antonín
   (2014)
  • Magnetic Field Control of Heat Transport in Heat Pipes 

   Autor: Cingroš, Filip; Vedoucí práce: Kuba, Jan
   (2014-06-18)
  • Magnetic Microwires With Field-Induced Helical Anisotropy for Coil-Less Fluxgate 

   Autor: Butta, M.; Ripka, P.; Infante, G.; Badini-Confalonieri, G. A.; Vázquez, M.
   (IEEE, 2010-07)
   We present a new method for production of magnetic microwire with helical anisotropy. Coil-less fluxgate sensors are generally composed of a bimetallic wire excited by an alternating current; in order for the wire to work ...
  • Magnetická rezonanční spektroskopie 

   Autor: Zolák Antonín; Vedoucí práce: Rosina Jozef; Oponent práce: Vrána Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Bakalářská práce se zabývá zobrazením metabolitů v tkáních pomocí magnetické rezonance a zaměřuje se na úlohu radiologického asistenta v průběhu celého vyšetření. Důraz je kladen na jeho činnosti související s přípravou ...
  • Magnetické senzory a gradiometry pro detekci objektů 

   Autor: Vyhnánek Jan; Vedoucí práce: Ripka Pavel; Oponent práce: Blažek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
   Disertační práce popisuje vývoj nových detekčních zařízení s anizotropními magnetorezistory
  • Magnetický gradiometr pro detekci automobilů a měření rychlosti 

   Autor: Novotný David; Vedoucí práce: Petrucha Vojtěch; Oponent práce: Zikmund Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Cílem diplomové práce je navržení a vyrobení magnetického gradiometru pro detekci automobilů. Gradiometr je navrhován s ohledem na co nejnižší šum pro maximální detekční vzdálenost a na redukci nákladů, umožňující ...
  • Magnetický senzor polohy 

   Autor: Chirtsov Andrey; Vedoucí práce: Ripka Pavel; Oponent práce: Cerman Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Polohové senzory byly vždy hojně využívány napříč celým průmyslem. Jsou nezbytné pro řízení, kontrolu a diagnostiku pneumatických a hydraulických válců. Dnes nejrozšířenějším způsobem měření pozice pístu je permanentní ...
  • Magnetodielektrická vazba v EuTiO3 

   Autor: Repček Dalibor; Vedoucí práce: Kamba Stanislav; Oponent práce: Drahokoupil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-10)
   Teoretická část práce se zabývá fonony, dielektrickými a magnetickými vlastnosti EuTiO3 a rozborem mechanismů vedoucích k existenci magnetodielektrické vazby v něm. Druhá část práce představuje zejména infračervenou a ...
  • Magnetometr pro řízení polohy satelitu 

   Autor: Laifr Jaroslav; Vedoucí práce: Petrucha Vojtěch; Oponent práce: Zemánek Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)