Zobrazují se záznamy 7851-7870 z 33617

  • I/13 - obchvat města Frýdlantu 

   Autor: Horálková Lenka; Vedoucí práce: Ježková Jaromíra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • I/18 Příbram - jihovýchodní obchvat 

   Autor: Sklenář Jan; Vedoucí práce: Vébr Ludvík
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • I/35 MÚK Rádelský mlýn 

   Autor: Stach Jan; Vedoucí práce: Eichler Filip; Oponent práce: Šimek Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Diplomová práce řeší přestavbu mimoúrovňové křižovatky Rádelský Mlýn, která se nachází na křížení silnic I/35 a I/65. Tato práce je zpracována v rozsahu dokumentace pro územní rozhodnutí. Při návrhu byl kladen důraz na ...
  • I/57 Kunín, západní obchvat 

   Autor: Šanobová Lenka; Vedoucí práce: Ježková Jaromíra; Oponent práce: Konečný Erich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Předmětem diplomové práce je zpracování návrhu západního obchvatu obce Kunín ve dvou variantách. Studie má za cíl prověřit prostupnost zájmového území a zajistit potřebné návrhové parametry komunikace s ohledem na sídlení ...
  • I4Tracking - uplatnění technologie v marketingových studiích 

   Autor: Motl Michal; Vedoucí práce: Dobiáš Martin; Oponent práce: Červenka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • IBEROAMERICAN CENTER 

   Autor: Villafane Bohac Sujana; Vedoucí práce: Soukenka Vladimír; Oponent práce: Marková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Iberoamerica znamená iluzorní kontinent, ve kterém jsou převládajícími jazyky španělština a portugalština, čímž se vymazávají hranice definice jako Latinská Amerika, Střední Amerika, Jižní Amerika, Iberský poloostrov ... ...
  • Ice hockey arena with arched roof 

   Autor: Halberstadt Bastiaan; Vedoucí práce: Jandera Michal; Oponent práce: Včelák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
   The thesis deals with the design of the steel load bearing structure for an ice hockey arena with an arched roof. The arena is designed for a location in Alkmaar, The Netherlands. The arena is symmetrical and offers space ...
  • Idea map - aplikace pro vnitrofiremní podporu rozvoje a sběru nápadů 

   Autor: Hykl Václav; Vedoucí práce: Náplava Pavel; Oponent práce: Štěpán Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-12)
   Práce se zabývá návrhem a ukázkovou implementací aplikace umožňující zaměstnancům vyjádřit se k různým problémům managementu a firmy. Motivací je posílit vztahy a kulturu uvnitř firem. Výsledný systém zajišťuje sběr, ...
  • Idealized Compression Ratio for a Screw Briquetting Press 

   Autor: Biath , Peter; Ondruška , Juraj
   (České vysoké učení technické v PrazeCzech Technical University in Prague, 2012)
   This paper deals with issues in determining the ideal compression ratio for a screw briquetting press. First, the principles of operation and a basic description of the main parts of a screw briquetting press are introduced. ...
  • IDEÁLNÍ STAV VESNICE VE STŘEDOČESKÉ KRAJINĚ 

   Autor: Znamenaná Helena; Vedoucí práce: Šrámková Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-01)
  • Ideálny urbanistický plán (model - vzory) Role urbanistických vizí, "ideálního plánu" ve stavbě měst. 

   Autor: Gogolák Ivan; Vedoucí práce: Sedlák Jan; Oponent práce: Kristek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-22)
   Dizertačná práca Ideálny urbanistický plán (model - vzor), ako názov napovedá, sa zaoberá témou plánov, ktoré slúžili ako určitý model- vzor pre stavbu mesta, utváraním týchto plánov, ich prijímaním a teoretickou aplikáciou.
  • Identification of femtocells in mobile networks 

   Autor: Sedláček, Marek; Vedoucí práce: Bešťák, Robert
   (2017)
   The evolving mobile networks are requested to convey increasing data traffic as popularity of online services together with affordability of mobile devices is growing. One solution to mobile carriers, which can help them ...
  • Identification of the mechanical behavior of rammed earth including water content influence 

   Autor: Araldi Evandro; Vedoucí práce: Kabele Petr; Oponent práce: Padevět Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-11)
   (Identifikace mechanického chování dusané hlíny při zohlednění vlivu obsahu vody) Stavby z dusané hlíny se vyskytují v mnoha oblastech po celém světě, obecně na územích, kde byla hlína dostupnější ve srovnání s jinými ...
  • Identifikace 6-osého průmyslového robotu 

   Autor: Suslov Andrej; Vedoucí práce: Ron Martin; Oponent práce: Švéda Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato práce se zabývá odvozením a identifikací modelu 6-osého průmyslového robotu. Tento model je následně použit k predikci jeho energetické spotřeby. V první části je představen robotický systém, který je předmětem ...
  • Identifikace a analýza základních aspektů ovlivňujících vznik hi-tech clusterů 

   Autor: Křivohlavý Jakub; Vedoucí práce: Šebesta Michal; Oponent práce: Holub Ilja
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Identifikace a návrh řešení balastních vod v kanalizačním systému obce Všestary 

   Autor: Rosová Hana; Vedoucí práce: Stránský David; Oponent práce: Suchánek Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Diplomová práce řeší problém výskytu balastních vod ve splaškové větvi oddílné kanalizace. Pro konkrétní kanalizační systém ve Všestarech zpracovává výsledky měření průtoků na této kanalizaci za účelem určení původu a ...
  • Identifikace a odstranění šumu v digitálním obrazu 

   Autor: Jandová Martina; Vedoucí práce: Liška Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Identifikace a řízení dynamických systémů založené na modelech 

   Autor: Těžký Jiří; Vedoucí práce: Pčolka Matej; Oponent práce: Dostál Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Identifikace bariér při vzniku soukromých zařízení zabývajících se léčbou závislosti na alkoholu a jiných návykových látkách 

   Autor: Cepáková Michaela; Vedoucí práce: Mezerová Veronika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-08-30)
  • Identifikace BDS registrů 

   Autor: Topková Tereza; Vedoucí práce: Pleninger Stanislav; Oponent práce: Strouhal Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
   Mód S technologie SSR současně představuje jeden z hlavních prostředků sledování pro ATM. Jedním z typů dotazování SSR módu S vyvolává odpovědi odpovídače módu S na palubě letadla, které obsahují BDS registry. Za předpokladu, ...