Now showing items 14475-14494 of 58000

  • I/13 - obchvat města Frýdlantu 

   Author: Horálková Lenka; Supervisor: Ježková Jaromíra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • I/18 Příbram - jihovýchodní obchvat 

   Author: Sklenář Jan; Supervisor: Vébr Ludvík
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • I/19 Obrataň - obchvat 

   Author: Lukáš Karlíček; Supervisor: Honc Tomáš; Opponent: Bolehovská Zdeňka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
   Předmětem této diplomové práce je zpracování dokumentace pro obchvat obce Obrataň na silnici I/19 v podrobnosti dokumentace pro územní řízení. První část této práce se zabývá analýzou podkladu, kterým je hlavně technická ...
  • I/35 MÚK Rádelský mlýn 

   Author: Stach Jan; Supervisor: Eichler Filip; Opponent: Šimek Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Diplomová práce řeší přestavbu mimoúrovňové křižovatky Rádelský Mlýn, která se nachází na křížení silnic I/35 a I/65. Tato práce je zpracována v rozsahu dokumentace pro územní rozhodnutí. Při návrhu byl kladen důraz na ...
  • I/38 Kolín - Hlízov, studie trasy 

   Author: Jiří Černý; Supervisor: Fazekas Karel; Opponent: Tolnai Bence
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   Předmětem této bakalářské práce je zkapacitnění silnice I/38 v úseku Kolín – Hlízov. Práce se zabývá návrhem nového vedení trasy komunikace s přihlédnutím k napojení stávajících objektů a okolních obcí. V práci je zohledněn ...
  • I/57 Kunín, západní obchvat 

   Author: Šanobová Lenka; Supervisor: Ježková Jaromíra; Opponent: Konečný Erich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Předmětem diplomové práce je zpracování návrhu západního obchvatu obce Kunín ve dvou variantách. Studie má za cíl prověřit prostupnost zájmového území a zajistit potřebné návrhové parametry komunikace s ohledem na sídlení ...
  • I4Tracking - uplatnění technologie v marketingových studiích 

   Author: Motl Michal; Supervisor: Dobiáš Martin; Opponent: Červenka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • IA STIJL -výhody interaktivního responsivního systému v interiéru domácností 

   Author: Kateřina Horák Goryczka; Supervisor: Achten Henri Hubertus; Opponent: Vaško Imrich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-13)
   Důvodem vzniku tohoto experimentu byl a je neutěšitelný tlak na udržitelný management domácností. Na počátku byla snaha vytvořit platformu, která by vedla uživatele domácnosti k jednoduššímu ovládání inteligentního ...
  • IBEROAMERICAN CENTER 

   Author: Villafane Bohac Sujana; Supervisor: Soukenka Vladimír; Opponent: Marková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Iberoamerica znamená iluzorní kontinent, ve kterém jsou převládajícími jazyky španělština a portugalština, čímž se vymazávají hranice definice jako Latinská Amerika, Střední Amerika, Jižní Amerika, Iberský poloostrov ... ...
  • Ice hockey arena with arched roof 

   Author: Halberstadt Bastiaan; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Včelák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
   The thesis deals with the design of the steel load bearing structure for an ice hockey arena with an arched roof. The arena is designed for a location in Alkmaar, The Netherlands. The arena is symmetrical and offers space ...
  • ICECUBE OBSERVATORY: NEUTRINOS AND THE ORIGIN OF COSMIC RAYS 

   Author: Desiati, Paolo
   (České vysoké učení technické v PrazeCzech Technical University in Prague, 2013)
   The completed IceCube Observatory, the first km3 neutrino telescope, is already providing the most stringent limits on the flux of high energy cosmic neutrinos from point-like and diffuse galactic and extra-galactic sources. ...
  • Idea map - aplikace pro vnitrofiremní podporu rozvoje a sběru nápadů 

   Author: Hykl Václav; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Štěpán Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-12)
   Práce se zabývá návrhem a ukázkovou implementací aplikace umožňující zaměstnancům vyjádřit se k různým problémům managementu a firmy. Motivací je posílit vztahy a kulturu uvnitř firem. Výsledný systém zajišťuje sběr, ...
  • Idealized Compression Ratio for a Screw Briquetting Press 

   Author: Biath , Peter; Ondruška , Juraj
   (České vysoké učení technické v PrazeCzech Technical University in Prague, 2012)
   This paper deals with issues in determining the ideal compression ratio for a screw briquetting press. First, the principles of operation and a basic description of the main parts of a screw briquetting press are introduced. ...
  • IDEÁLNÍ MĚSTO 

   Author: Veronika Vávrová; Supervisor: Redčenkov Boris; Opponent: Zein Lynda
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-06)
   Hlavním tématem práce je přemýšlení o existenci ideálního města a důležitosti tohoto snažení. Hledání ideálu jakožto jedné ze základních tendencí architekta/urbanisty je dodán společenský rozměr, kdy především pomocí ...
  • IDEÁLNÍ STAV VESNICE VE STŘEDOČESKÉ KRAJINĚ 

   Author: Znamenaná Helena; Supervisor: Šrámková Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-01)
  • Ideálny urbanistický plán (model - vzory) Role urbanistických vizí, "ideálního plánu" ve stavbě měst. 

   Author: Gogolák Ivan; Supervisor: Sedlák Jan; Opponent: Kristek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-22)
   Dizertačná práca Ideálny urbanistický plán (model - vzor), ako názov napovedá, sa zaoberá témou plánov, ktoré slúžili ako určitý model- vzor pre stavbu mesta, utváraním týchto plánov, ich prijímaním a teoretickou aplikáciou.
  • IDENTIFICATION OF DAMAGED ZONES IN C/PPS SPECIMENS SUBJECTED TO FATIGUE LOADING BASED ON HIGH-RESOLUTION THERMOGRAPHY 

   Author: Koudelka, Petr; Kytýř, Daniel; Fenclová, Nela; Šperl, Martin
   (České vysoké učení technické v PrazeCzech Technical University in Prague, 2016)
   In this study high resolution thermography is used for identification of damaged zones in Carbon fiber/polyphenylene sulfide (C/PPS) long fiber composite specimens with induced impact damage subjected to tensile fatigue ...
  • Identification of femtocells in mobile networks 

   Author: Sedláček, Marek; Supervisor: Bešťák, Robert
   (2017)
   The evolving mobile networks are requested to convey increasing data traffic as popularity of online services together with affordability of mobile devices is growing. One solution to mobile carriers, which can help them ...
  • Identification of geomagnetic pulsations in SQUID data for Space Weather research 

   Author: Saunderson E.F.; Janošek M.; Dressler M.; Nel A.E.; Lotz S.I.; Fourie C.J.
   (IEEE, 2024)
   The SQUID records small geomagnetic variations such as pulsations, which are short period fluctuations of the geomagnetic field at ULF frequencies. To distinguish pulsations from uncorrelated noise, the SQUID data is ...
  • Identification of the mechanical behavior of rammed earth including water content influence 

   Author: Araldi Evandro; Supervisor: Kabele Petr; Opponent: Padevět Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-11)
   (Identifikace mechanického chování dusané hlíny při zohlednění vlivu obsahu vody) Stavby z dusané hlíny se vyskytují v mnoha oblastech po celém světě, obecně na územích, kde byla hlína dostupnější ve srovnání s jinými ...