Zobrazují se záznamy 12649-12668 z 31704

  • Nabidková příprava ve stavební firmě 

   Autor: Brodíková Petra; Vedoucí práce: Hromada Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Nabité půvabné mesony v Au+Au srážkách 

   Autor: Kvapil Jakub; Vedoucí práce: Bielčík Jaroslav; Oponent práce: Křížek Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-07)
   Těžké kvarky vznikají převážně při tvrdých procesech na začátku srážky těžkých iontů, a proto mohou být použity jako sonda ke studiu vlastností Kvark-gluonového plazmatu (QGP). Produkce D mezonů ve srážkách těžkých iontů ...
  • Nabídková příprava v malé stavební firmě 

   Autor: Vlasáková Michaela; Vedoucí práce: Hromada Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-29)
  • Nabídková příprava ve stavební firmě 

   Autor: Sklenár Oliver; Vedoucí práce: Tománková Jaroslava; Oponent práce: Huml Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Bakalárska práca sa zaoberá prípravou cenovej ponuky v stavebnej firme. Cieľom práce je jednoducho a stručne vysvetliť problematiku danej témy, ale zároveň poukázať na prácnosť jednotlivých úkonov. Text je rozdelený na dve ...
  • Nabídky na veřejné zakázky rekonstrukcí kulturních památek 

   Autor: Sojková Veronika; Vedoucí práce: Tomek Radan; Oponent práce: Hromada Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-01)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou správného sestavení nabídek na rekonstrukce stavebních památek do výběrových řízení veřejných zakázek. Teoretická část práce je věnována legislativě České republiky, konkrétně ...
  • Nabíjecí stanice 

   Autor: Kovařík Pavel; Vedoucí práce: Janíček Vladimír; Oponent práce: Hrzina Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Nabíjecí teplotní charakteristiky elektrochemických zdrojů 

   Autor: Cibulka Šimon; Vedoucí práce: Reichl Tomáš; Oponent práce: Kyncl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-23)
   Tato bakalářská práce se zabývá nabíjecími teplotními charakteristikami elektrochemických zdrojů. V práci jsou popsány základní principy funkce elektrochemických zdrojů různých technologií. Dále je proveden jejich rozbor ...
  • Nabíječ akumulátorů s fotovoltaickými články a měničem napětí 

   Autor: Choleva Vladimír; Vedoucí práce: Husák Miroslav; Oponent práce: Jirásek Lubor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Nabíječka akumulátorů s fotovoltaickými články 

   Autor: Riško Martin; Vedoucí práce: Husák Miroslav; Oponent práce: Jirásek Lubor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Nabíječka článků Li-pol a Li-ion 

   Autor: Panchártek Petr; Vedoucí práce: Jirásek Lubor; Oponent práce: Radvan Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Nabíječka NiMH baterií s fotovoltaickými články řízená mikrokontrolérem STM32L1 

   Autor: Petrásek Jan; Vedoucí práce: Husák Miroslav; Oponent práce: Jirásek Lubor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Nabíjení kapalinových článků pomocí PLC 

   Autor: Mráz Jiří; Vedoucí práce: Havlíček Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Nabývání a hospodaření se státáním majetkem 

   Autor: Pekárek Lukáš; Vedoucí práce: Měšťanová Dana; Oponent práce: Kosina Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na činnost Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, nejvíce však na činnosti související s nemovitým majetkem státu. V první a druhé části je popsán úřad jako celek. Ve třetí a ...
  • Nahrazení QuickTime v rozšiřujícím modulu pro FileMaker 

   Autor: Přikryl Jan; Vedoucí práce: Zahradnický Tomáš; Oponent práce: Mikšík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-29)
   Cílem této práce je nahrazení vybraných cástí rozširujícího modulu Media-Manager, jenž využívají funkcí knihovny QuickTime, vlastní implementací, jenž bude pro manipulaci s médii využívat multimediální knihovny vybrané na ...
  • Nahrazení stávajících zdrojů tepelným čerpadlem v bytové výstavbě 

   Autor: Linhartová Vladimíra; Vedoucí práce: Jelínek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)
  • Nahrávací video sestava pro biomechanické testování kosti 

   Autor: Pekař Martin; Vedoucí práce: Hozman Jiří; Oponent práce: Páta Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Aby bylo možné efektivně předcházet zlomeninám kostí, je vhodné studovat nejenom jejich biomechanické vlastnosti, ale i samotný proces jejich zlomení. Mechanické vlastnosti kosti lze sice odvodit z křivky závislosti zatížení ...
  • Nahrávání VoIP hovorů kontaktního centra 

   Autor: Miozga David; Vedoucí práce: Herout Tomáš; Oponent práce: Smítka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá implementací systému pro nahrávání VoIP hovorů. Samotné nahrání hovorů je provedeno prostřednictvím proprietární funkcionality Built-in-Bridge některých koncových zařízení společnosti Cisco. ...
  • Najdi-lékárnu.cz: klient pro iOS 

   Autor: Vlasák Jakub; Vedoucí práce: Troníček Zdeněk; Oponent práce: Hunka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
  • Najdi-lékárnu.cz: klient pro Windows Phone 

   Autor: Kaštánek Petr; Vedoucí práce: Troníček Zdeněk; Oponent práce: Hunka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
  • Nakládání s odpady na sběrném dvoře zaolejovaných vod 

   Autor: Vlček Jakub; Vedoucí práce: Dočkal Martin; Oponent práce: Dědič Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Diplomová práce navazuje na bakalářskou práci a pojednává o novém uspořádání prostoru sběrného dvora v důsledku modernizace zařízení "Linka na čištění zaolejovaných odpadních vod." V diplomové práci jsou zahrnuty základní ...