Now showing items 18673-18692 of 46096

  • N x Nusle!!! - administrativní dům Otakarova 

   Author: Jonáš Jakůbek; Supervisor: Kordovský Petr; Opponent: Šabart Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Projekt zpracovává návrh administrativní budovy na pozemku atypického tvaru blízko železnice a hlavní ulice Otakarova. Navržený objekt splňuje soudobé požadavky na administrativní budovy. Řešením je osmipodlažní stavba, ...
  • NA CESTĚ 

   Author: Spálenka Marek; Supervisor: Mádr Josef; Opponent: Ulrich Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   Tři projekty různých umístění a měřítek na téma prostorů v okolí veřejných komunikací. 1, Odpočívadlo u dálnice, Březno u loun 2, Motorest s vyhlídkou, Marienberg 3, Parkoviště pod Mědníkem
  • NA CESTĚ 

   Author: Svobodová Eva; Supervisor: Mádr Josef; Opponent: Ulrich Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   Diplomová práce se zabývá architekturou staveb v návaznosti na silnice. Autorka zpracovala tři taková místa různých funkcí a měřítek na silnice z Prahy směrem na Chemnitz. Prvním je vyřešení zanedbaného místa na pomezí ...
  • Nabidková příprava ve stavební firmě 

   Author: Brodíková Petra; Supervisor: Hromada Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Nabité půvabné mesony v Au+Au srážkách 

   Author: Kvapil Jakub; Supervisor: Bielčík Jaroslav; Opponent: Křížek Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-07)
   Těžké kvarky vznikají převážně při tvrdých procesech na začátku srážky těžkých iontů, a proto mohou být použity jako sonda ke studiu vlastností Kvark-gluonového plazmatu (QGP). Produkce D mezonů ve srážkách těžkých iontů ...
  • Nabídková cena realizace stavebního díla 

   Author: Králová Martina; Supervisor: Schneiderová Heralová Renáta; Opponent: Čáp Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-04)
   Cílem této diplomové práce je popis tvorby nabídkové ceny výstavbového projektu za účasti subdodavatelů, optimalizování evidence a vyhodnocování subdodavatelů a návrh interního zhodnocení dokončeného stavebního díla, který ...
  • Nabídková příprava v malé stavební firmě 

   Author: Vlasáková Michaela; Supervisor: Hromada Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-29)
  • Nabídková příprava ve stavební firmě 

   Author: Sklenár Oliver; Supervisor: Tománková Jaroslava; Opponent: Huml Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Bakalárska práca sa zaoberá prípravou cenovej ponuky v stavebnej firme. Cieľom práce je jednoducho a stručne vysvetliť problematiku danej témy, ale zároveň poukázať na prácnosť jednotlivých úkonov. Text je rozdelený na dve ...
  • Nabídky na veřejné zakázky rekonstrukcí kulturních památek 

   Author: Sojková Veronika; Supervisor: Tomek Radan; Opponent: Hromada Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-01)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou správného sestavení nabídek na rekonstrukce stavebních památek do výběrových řízení veřejných zakázek. Teoretická část práce je věnována legislativě České republiky, konkrétně ...
  • Nabíjecí stanice 

   Author: Kovařík Pavel; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Hrzina Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Nabíjecí stanice pro elektromobily 

   Author: Michal Frýželka; Supervisor: Jaroš Jan; Opponent: Kovář Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Jelikož se rozšiřuje elektromobilita, je potřeba vybavit město a jeho přilehlé části nabíjecími stanicemi, které budou elektromobilitu podporovat. Koncept nabíjecí stanice pro elektromobily jako součást městského mobiliáře ...
  • Nabíjecí teplotní charakteristiky elektrochemických zdrojů 

   Author: Cibulka Šimon; Supervisor: Reichl Tomáš; Opponent: Kyncl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-23)
   Tato bakalářská práce se zabývá nabíjecími teplotními charakteristikami elektrochemických zdrojů. V práci jsou popsány základní principy funkce elektrochemických zdrojů různých technologií. Dále je proveden jejich rozbor ...
  • Nabíječ akumulátorů s fotovoltaickými články a měničem napětí 

   Author: Choleva Vladimír; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Jirásek Lubor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Nabíječka akumulátorů s fotovoltaickými články 

   Author: Riško Martin; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Jirásek Lubor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Nabíječka článků Li-pol a Li-ion 

   Author: Panchártek Petr; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Radvan Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Nabíječka NiMH baterií s fotovoltaickými články řízená mikrokontrolérem STM32L1 

   Author: Petrásek Jan; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Jirásek Lubor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Nabíjení kapalinových článků pomocí PLC 

   Author: Mráz Jiří; Supervisor: Havlíček Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Nabývání a hospodaření se státáním majetkem 

   Author: Pekárek Lukáš; Supervisor: Měšťanová Dana; Opponent: Kosina Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na činnost Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, nejvíce však na činnosti související s nemovitým majetkem státu. V první a druhé části je popsán úřad jako celek. Ve třetí a ...
  • Nahrazení QuickTime v rozšiřujícím modulu pro FileMaker 

   Author: Přikryl Jan; Supervisor: Zahradnický Tomáš; Opponent: Mikšík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-29)
   Cílem této práce je nahrazení vybraných cástí rozširujícího modulu Media-Manager, jenž využívají funkcí knihovny QuickTime, vlastní implementací, jenž bude pro manipulaci s médii využívat multimediální knihovny vybrané na ...
  • Nahrazení stávajících zdrojů tepelným čerpadlem v bytové výstavbě 

   Author: Linhartová Vladimíra; Supervisor: Jelínek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)