Now showing items 266-285 of 943

  • Komparace metod analýzy konkurenčních firem 

   Author: Květoň Jiří; Supervisor: Kukliš Igor; Opponent: Krause Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-13)
  • Komparace vývoje e-Governmentu v České republice a na Slovensku 

   Author: Ondřejková Anna; Supervisor: Macháček Jiří; Opponent: Rosolová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Kompetence absolventů FD ČVUT v praxi 

   Author: Stojaspalová Zdeňka; Supervisor: Škorňová Eva; Opponent: Tureckiová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-10)
   Cílem této práce je analyzovat, jakými kompetencemi disponují absolventi magisterských oborů fakulty dopravní ČVUT v Praze, zjistit jaké kompetence považují za klíčové pro zaměstnavatele ve svém oboru studia (včetně toho, ...
  • Komunikační kampaň ve vybrané neziskové organizaci 

   Author: Tereza Hrušková; Supervisor: Jílková Petra; Opponent: Frýdecká Andeltová Monika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   Diplomová práce se zabývá neziskovou organizací a jejími komunikačními aktivitami. Hlavním cílem diplomové práce je analýza současného stavu komunikačních aktivit neziskové organizace a návrh komunikační kampaně. Teoretická ...
  • Komunikační kampaň ve vybrané společnosti 

   Author: Sarah Vegnerová; Supervisor: Jílková Petra; Opponent: Králová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   Hlavním cílem diplomové práce je analyzovat strategii komunikační kampaně, kterou uplatnila mezinárodní společnost Red Bull Česká republika, s.r.o. při uvedení nového produktu na český trh, následně provést a vyhodnotit ...
  • Komunikační kampaň vybraného podniku 

   Author: Lukáš Koděra; Supervisor: Králová Petra; Opponent: Jílková Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   Cílem diplomové práce je navrhnout komunikační kampaň s využitím media plánu. Návrh této komunikační kampaně zefektivní komunikaci vybraného podniku s jeho zákazníky. Vybraným podnikem je Dům zdraví “U Pramene“ a.s. sídlící ...
  • Komunikační strategie podniku Kavárna pana Theodora 

   Author: Nikola Korychová; Supervisor: Králová Petra; Opponent: Macháčková Eliška
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
   Cílem bakalářské práce na téma Komunikační strategie podniku Kavárna pana Theo-dora je na základě teoretických základů a specifikovaných analýz sestavit návrh komunikační strategie podniku, konkrétně Kavárny pana Theodora. ...
  • Komunikační strategie pro podnik " Autolakovna XXX " 

   Author: Mochalová Markéta; Supervisor: Joudalová Barbora; Opponent: Šafránková Jana Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Komunikační strategie společnosti GÜDE CZECH s.r.o. 

   Author: Tereza Tišlerová; Supervisor: Králová Petra; Opponent: Jirkovská Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-14)
   Bakalářská práce se zabývá tématem komunikační strategie společnosti GÜDE CZECH s.r.o. Cílem práce je zanalyzovat současnou komunikační strategii a navrhnout novou. Práce je rozdělena do části teoretické a praktické. ...
  • Komunikační strategie stážového programu ve firmě IBM 

   Author: Klímová Aneta; Supervisor: Joudalová Barbora; Opponent: Scholleová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-02)
   Tato diplomová práce se zabývá současnou a budoucí komunikační strategií programu IBM Smarter University. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se věnuje základním marketingovým pojmům, ...
  • Komunikační strategie vybrané IT společnosti 

   Author: Klára Kaletová; Supervisor: Králová Petra; Opponent: Štědroň Bohumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Tato bakalářská práce se zabývá tématem komunikační strategie vybrané IT společnosti. Cílem práce je zhodnotit současný komunikační mix vybraného podniku s konečným návrhem na zlepšení současného komunikačního mixu. Práce ...
  • Komunikační strategie vybraného podniku 

   Author: Aneta Požárová; Supervisor: Králová Petra; Opponent: Říhová Elena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
   Bakalářská práce se zabývá komunikační strategií pražské kavárny Club Café Tenis. Cílem práce je návrh nové komunikační strategie. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části jsou s pomocí ...
  • Komunikační strategie vybraného podniku 

   Author: Dan Vitvera; Supervisor: Nováková Lenka; Opponent: Švihlíková Svatava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-13)
   Bakalářská práce se věnuje analýze komunikační strategie vybraného podniku s cílem určit možné příležitosti pro zlepšení a navrhnout vhodná řešení. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části ...
  • Komunikační strategie vybraného podniku SmetanaQ Cafe & Bistro s.r.o. 

   Author: Daniel Dejmek; Supervisor: Králová Petra; Opponent: Říhová Elena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   Bakalářská práce je zpracována na téma komunikační strategie pražské kavárny SmetanaQ Café & Bistro. Cílem práce je analýza současné komunikační strategie a vytvoření doporučení nových možností s využitím v praxi. Práce ...
  • Komunikační strategie vybraných přepravních společností 

   Author: Zadáková Kristýna; Supervisor: Jílková Petra; Opponent: Červinková Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-03)
   Tato práce se zabývá vymezením pojmu komunikační strategie a jeho rolí v marketingu. Teoretická část práce popisuje nejprve marketing jako takový a všechny jeho fáze včetně komunikace. Dále jsou dopodrobna popsány jednotlivé ...
  • Koncep cloudové aplikace pro podporu interakcí účastníků stavebních procesů na světových stavebních a výrobních trzích. 

   Author: Pinka Richard; Supervisor: Kaiser Jiří; Opponent: Křemen Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-06)
   Stavební průmysl se v průběhu staletí progresivně rozrůstal do svých současných technologických a kvalitativních rozměrů. Jeho neustálý růst je zřejmý a jeho výrobní výsledky padají a rostou na základě schopností plánovat, ...
  • Koučink jako nástroj rozvoje leadershipu 

   Author: Sedláčková Stanislava; Supervisor: Barton Monika; Opponent: Cejthamr Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-08)
  • Koučink v systému firemního vzdělávání 

   Author: Kozlová Kateřina; Supervisor: Barton Monika; Opponent: Surynek Alois
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-02)
  • Kultura organizace 

   Author: Janoušková Denisa; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Doležal Bedřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Tato bakalářská práce se zabývá tématem kultury organizace. Cílem práce je prozkoumat kulturu vybrané organizace, vymezit možné problémy a navrhnout případné změny. Teoretická část práce obsahuje základní poznatky o kultuře ...
  • Kulturně historický potenciál vnitřních periferií - region Poděbradsko 

   Author: Preiss Miroslav; Supervisor: Heřmanová Eva; Opponent: Pělucha Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-14)