Now showing items 41-60 of 723

  • Analýza nákladů na vybrané onemocnění v ČR 

   Author: Božovská Petra; Supervisor: Dlouhý Martin; Opponent: Šturcová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-08-28)
   Diplomová práce je věnována problematice karcinomu děložního čípku a nákladům spojeným stímto onemocněním. Karcinom děložního čípku je velmi závažnéonemocnění, postihující ženy na celém světě. Tomuto onemocnění lze ale ...
  • Analýza nákladů na zavedení ochranných prvků na obaly léčivých přípravků 

   Author: Metelcová Jana; Supervisor: Burianová Veronika; Opponent: Dvořáček Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
   Diplomová práce se zabývá analýzou nákladů na zavedení ochranných prvků na obaly léčivých přípravků. V teoretické části jsou detailně rozebrány legislativní akty stanovující zavedení ochranných prvků a technologie, které ...
  • Analýza nákladů spojených s implantací různých typů koronárních stentů 

   Author: Polreichová Kateřina; Supervisor: Doležal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-08-31)
  • Analýza nákladů u chronického onemocnění Asthma bronchiale 

   Author: Zábranská Lenka; Supervisor: Borovský Juraj; Opponent: Demlová Regina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analýza nákupu digitálních a analogových skiagrafických zařízení 

   Author: Kraina Aleš; Supervisor: Juřičková Ivana; Opponent: Daneš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza otáčení při vykonávání TUG testu pacientů s Parkinsonovou chorobou 

   Author: Chroustová Taťána; Supervisor: Vítečková Slávka; Opponent: Hozman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Cílem této práce je analyzovat parametry otáčení při chůzi v rámci provádění Timed Up and Go testu u pacientů s Parkinsonovou chorobou, a zjistit schopnost těchto parametrů rozlišovat mezi skupinou s Parkinsonovou chorobou ...
  • Analýza postavení Všeobecné zdravotní pojišťovny v pluralitním systému českého zdravotního pojištění 

   Author: Linhartová Klára; Supervisor: Kotherová Zuzana; Opponent: Holcát Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
  • Analýza postupů řízené hypotermie po zástavě srdce 

   Author: Johnová Daniela; Supervisor: Poušek Lubomír; Opponent: Štorek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza problémových indikátorů akreditačních standardů 

   Author: Wiltavský Radek; Supervisor: Caithamlová Martina; Opponent: Pastucha Dalibor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Diplomová práce řeší problematiku poskytování kvalitní a bezpečné zdravotní péče z pohledu externích hodnotitelů kvality na základě hodnocení indikátorů akreditačních standardů ve vybraných akutních lůžkových zdravotnických ...
  • Analýza přístupu k nákupu robotických přístrojů pro medicínu v ČR 

   Author: Pazderková Zuzana; Supervisor: Kobilková Karolina; Opponent: Vepřek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2012-07-20)
   Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku robotické chirurgie v České repub-lice. V prvních kapitolách byl rozebírán nákupní proces a jeho charakteristiky a byla uvede-na teorie stakeholderů. Zejména typologie ...
  • Analýza rentability vybrané skupiny diagnóz v systému DRG 

   Author: Jánošíková Olga; Supervisor: Jeřábková Silvie; Opponent: Burger Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Cieľom diplomovej práce bolo posúdiť vhodnosť nastavenia úhrady za pacientov s diagnózami popálenín, definovanými podľa Medzinárodnej klasifikácie MKN-10. Skúmané boli skupiny T22, T23, T24, T25 a T29. Dáta pre vytvorenie ...
  • Analýza repetitivních pohybů při chůzi 

   Author: Zizka Jakub Barnabás; Supervisor: Szabó Zoltán; Opponent: Blaha Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
  • Analýza repetitivních pohybů při chůzi 

   Author: Zizka Jakub Barnabás; Supervisor: Szabó Zoltán; Opponent: Blaha Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-07-25)
   Diplomová práce se zabývá využitelností receptorového chodníku GAITRite a polyakcelerometrického systémuXsenspro analýzu festinace chůze (postupné zrychlování a zkracování kroků). Základním cílem této práce bylo určit a ...
  • Analýza současného stavu controllingu ve zdravotnickém zařízení 

   Author: Emrová Zuzana; Supervisor: Caithamlová Martina; Opponent: Lešundák František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-18)
   Diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu controllingu ve zdravotnickém zařízení. Teoretická část práce se zabývá obecnou koncepcí, pojetím, a základními funkcemi controllingu, rovněž i možnostmi začlenění ...
  • Analýza struktury a pružnosti molekul kolagenu za různých podmínek za použití mikroskopie atomárních sil 

   Author: Tlučhoř Martin; Supervisor: Filová Eva; Opponent: Remsa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-12)
   Kolagen je bílkovina s hierarchickou strukturou a je nutná k zajištění mechanické stability tkání v lidském těle. Existuje mnoho nemocí, které postihují kolagen na jeho různé úrovni. Pro studium kolagenu na jeho nejnižší ...
  • Analýza synkineze chůze pacientů s Parkinsonovou chorobou 

   Author: Lenártová Jana; Supervisor: Vítečková Slávka; Opponent: Šimšík Dušan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Diplomovápráca rieši vplyv Parkinsonovej choroby na synkinézu chôdze. Cieľom tejto práce je určiť vplyv hornej končatiny avplyv efektu medikácie na poruchy chôdze. Zamerala som sa na výpočet symetrie končatín, prvého ...
  • Analýza systémové podpory pro manažerská rozhodnutí v oblasti nákupu zdravotnické techniky 

   Author: Hetfleiš Jan; Supervisor: Poušek Lubomír; Opponent: Holcát Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza systému řízení nákladů u vybraných diagnoz v ON Kladno 

   Author: Štrof Vojtěch; Supervisor: Hospodková Petra; Opponent: Popesko Boris
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Cílem diplomové práce bylo vyčíslení celkových nákladů na vybrané diagnózy. V teoretické části byla provedena analýza metod pro kalkulaci nákladů na pacienta. Zmapování průchodu pacienta zdravotnickým zařízením proběhlo ...
  • Analýza termografických snímků jako podpůrný prostředek pro klinické vyšetření v alergologii 

   Author: Vocásek Miroslav; Supervisor: Hozman Jiří; Opponent: Sova Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Alergologie patří ke zdravotnickým oborům se značným nárůstem pacientů. Správná
  • Analýza termografických snímků v imunologii 

   Author: Jakoubek Vojtěch; Supervisor: Hozman Jiří; Opponent: Páta Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)