Now showing items 315-334 of 723

  • Možnosti zavedení nového zdravotnického prostředku na mezinárodní trh. 

   Author: Šrámková Šárka; Supervisor: Burianová Veronika; Opponent: Machálek Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-07)
   Práce se všeobecně zabývá možnostmi zavedení nového zdravotnického prostředku nazahraniční trhyzpohledu legislativy a marketingu. Cílem je stanovitmarketingovou strategii vstupu na vybrané trhy pro firmu BTL a její výrobek ...
  • Multikriteriální hodnocení u oftalmologických přístrojů 

   Author: Pluhovský Patrik; Supervisor: Vašková Veronika; Opponent: Švandová Ivana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Multikriteriální hodnocení (MCDA) je dlouho známý pojem, který nám pomáhá při rozhodování mezi dvěma a více variantami na základě dvou a více parametrů. Ve světě se jedná o často využívanou metodu a existují národní i ...
  • Nákladová a klinická efektivita biologické léčby revmatoidní artritidy v podmínkách ČR 

   Author: Zaplatílková Monika; Supervisor: Steklá Michaela; Opponent: Moses Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou biologické léčby revmatoidní artritidy v České republice z důvodu aktuálnosti tématu a jeho diskutovanosti. Hlavním cílem práce je porovnat nákladovou a klinickou efektivitu ...
  • Nákladová efektivita extrakorporální kardiopulmonální resuscitace u pacientů s refrakterní srdeční zástavou 

   Author: Burišková Klára; Supervisor: Rogalewicz Vladimír; Opponent: Navrátil Leoš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-08-26)
  • Nákladová efektivita extrakorporální kardiopulmonální resuscitace u pacientů s refrakterní srdeční zástavou 

   Author: Burišková Klára; Supervisor: Rogalewicz Vladimír; Opponent: Navrátil Leoš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Nákladová efektivita extrakorporální kardiopulmonální resuscitace u pacientů s refrakterní srdeční zástavou 

   Author: Burišková Klára; Supervisor: Rogalewicz Vladimír; Opponent: Navrátil Leoš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-05-22)
   Úvod: Srdeční zástava postihuje ročně v Evropě asi 375 000 lidí. V řadě případů se navíc nedaří obnovit spontánní krevní oběh standardními metodami KPR. V posledních letech jsou publikovány výsledky klinických studií, které ...
  • Nákladová efektivita lázeňské léčby revmatické bolesti 

   Author: Čapíková Jitka; Supervisor: Rogalewicz Vladimír; Opponent: Och František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Vdobě zvyšujících se výdajůna zdravotnictví se stává nedílnou součástí vyhodnoceníekonomické náročnosti léčebných postupů. Pro kvalifikovaný rozhodovací proces navšech úrovníchléčebného postupu je nutné skloubit informace ...
  • Nákladová efektivita léčby dětské obezity 

   Author: Látalová Eliška; Supervisor: Kubátová Ivana; Opponent: Roubík Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Cílem práce je porovnat léčbu dětské obezity s využitím asistivních technologií, slázeňskou péčí a s variantou léčby pouze v domácí péči a na základě porovnání navrhnout vhodné scénáře řešení léčby dětské obezity pro ...
  • Nákladová efektivita včasné rehabilitace pacientů po cévní mozkové příhodě 

   Author: Uherek Štěpán; Supervisor: Rogalewicz Vladimír; Opponent: Jeřábek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Nákladová efektivita včasné rehabilitace pacientů po cévní mozkové příhodě Práce zpracovává problematiku včasné rehabilitace po cévní mozkové příhodě (CMP). Cílem práce je na základě dat získaných z proběhlé klinické studie ...
  • Nákladová efektivita zavedení očkování mužů proti lidskému papilomaviru v České republice. 

   Author: Stach Jan; Supervisor: Kamenský Vojtěch; Opponent: Palát Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Hlavním cílem práce je provést analýzu nákladové efektivity očkování mužů proti lidskému papilomaviru v České republice. Dílčími cíli jsou analýza současného stavu v oblasti očkování mužů proti lidskému papilomaviru v ČR ...
  • Nákladové a kvalitativní porovnání digitálního a analogového mamografického zobrazování 

   Author: Holasová Denisa; Supervisor: Gabrhelíková Sečanská Zuzana; Opponent: Provázek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Nákladové hodnocení důsledků vzniku dekubitů v závislosti na diagnóze a používání antidekubitních pomůcek 

   Author: Lidická Lucie; Supervisor: Žižka Adam; Opponent: Burša Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Náklady a efektivita technologie MediGuide v podmínkách České republiky 

   Author: Jarošová Vladislava; Supervisor: Juřičková Ivana; Opponent: Daníčková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Náklady a efektivita technologie MediGuide v podmínkách České republiky 

   Author: Jarošová Vladislava; Supervisor: Juřičková Ivana; Opponent: Daníčková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
  • Náklady a efektivita technologie MediGuide v podmínkách České republiky 

   Author: Jarošová Vladislava; Supervisor: Kubátová Ivana; Opponent: Daníčková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-05-21)
   Technologie MediGuide je určena k zobrazení pozice diagnostických a terapeutických katetrů vybavených senzorem MediGuide a jejich navigaci při cévních nebo srdečních intervencích v prostředí elektrofyziologické laboratoř ...
  • Náklady na léčbu celiakie 

   Author: Šotková Kateřina; Supervisor: Borovský Juraj; Opponent: Gabrovská Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Náklady na léčbu Crohnovy nemoci 

   Author: Tyrnerová Lenka; Supervisor: Borovský Juraj; Opponent: Hellerová Markéta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Náklady na léčbu schizofrenie 

   Author: Kovaříková Martina; Supervisor: Borovský Juraj; Opponent: Hollý Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Nákup CT v ČR z pohledu jejich financování a rozmístění 

   Author: Sák Petr; Supervisor: Heinzová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-08-29)
  • Nákup kardiologických přístrojů na kardiologickém oddělení 

   Author: Šenderová Karolína; Supervisor: Kamenský Vojtěch; Opponent: Příhodová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Práce se zabývá nákupem kardiologických přístrojů na vybrané oddělení. Hlavním cílem je doporučení optimálního výběru dodavatele kardiologických přístrojů. Toho by jedosaženo za pomoci zmapování procesu nákupu na vybraném ...