• ADM Model 

   Autor: Běláč Ondřej; Vedoucí práce: Pružina Vladislav; Oponent práce: Vittek Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • ADS - B a VKV přijímače pro Fakultu dopravní ČVUT 

   Autor: Zach Martin; Vedoucí práce: Pleninger Stanislav; Oponent práce: Duša Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Akrylátová lepidla v letectví 

   Autor: Voslář Josef; Vedoucí práce: Novák Martin; Oponent práce: Hostášek Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Alternativní paliva v letectví 

   Autor: Ninger Jakub; Vedoucí práce: Hospodka Jakub; Oponent práce: Polánecká Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza a využití meteorologických dat z palub letadel 

   Autor: Pomíchalová Eva; Vedoucí práce: Frei Jiří; Oponent práce: Chmelík Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza finanční výhodnosti time sharingu pro bizjet 

   Autor: Kudláček Patrik; Vedoucí práce: Dvořák Michal; Oponent práce: Polánecká Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-12-02)
   Předmětem bakalářské práce "Analýza finanční výhodnosti time sharingu pro bizjet" je zjistit, zda je možné výhodně charterovat pomocí principů time sharingu bizjet, soukromé osoby. Prostřednictvím jednoduchého výpočtu se ...
  • Analýza implementace CPDLC dialogu na pracovišti pseudopilota ATC simulátoru 

   Autor: Kociánová Lucie; Vedoucí práce: Strouhal Miloš; Oponent práce: Pleninger Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza legislativního rámce pro bezpilotní létající prostředky 

   Autor: Jeřábek Daniel; Vedoucí práce: Hůlek David; Oponent práce: Absolon Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
   Předmětem bakalářské práce "Analýza legislativního rámce pro bezpilotní létající prostředky" je analyzovat několik vybraných legislativních předpisů států EU a USA, a následné porovnání daných legislativních dokumentů mezi ...
  • Analýza možného provozu business jet s dlouhým doletem z Prahy 

   Autor: Vysocký Adam; Vedoucí práce: Dvořák Michal; Oponent práce: Polánecká Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   Předmětem bakalářské práce "Analýza možného provozu business jet s dlouhým doletem z Prahy" je prozkoumat středoevropský trh na poli business aviation a zhodnotit jeho možnosti pro provoz dálkového business jet. Na základě ...
  • Analýza navýšení kapacity pražských letišť 

   Autor: Lán Sébastien; Vedoucí práce: Hospodka Jakub; Oponent práce: Fajt Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-19)
   Předmětem bakalářské práce "Analýza navýšení kapacity pražských letišť" je popis současného stavu Letiště Václava Havla Praha a Letiště Vodochody, analýza zaplnění dostupných slotů a kapacity terminálů na letišti v Ruzyni ...
  • Analýza nákladů a přínosů pro leteckou bezpečnost 

   Autor: Červená Veronika; Vedoucí práce: Vittek Peter; Oponent práce: Havíř Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   Cieľom bakalárskej práce je poskytnúť teoretický prehľad Cost-Benefit analýzy a nástroja návratnosti investície - ROI (Return on Investment) a ich predpoklad využitia v oblasti leteckej bezpečnosti. Podstatnú časť práce ...
  • Analýza rizik při plnění paliva do letounu 

   Autor: Klegr Ondřej; Vedoucí práce: Dvořák Jiří; Oponent práce: Formánek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza technologií generální opravy podvozků Airbus A320 Family a jejich aplikovatelnosti v rámci ČSA a.s. 

   Autor: Rokos Jiří; Vedoucí práce: Novák Martin; Oponent práce: Štorkan Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza účinků odmrazovací a ochranné kapaliny na bezpečnost letu 

   Autor: Přibyl Roman; Vedoucí práce: Pružina Vladislav; Oponent práce: Novák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza vlivu check-in odbavení cestujících na odbavovací proces 

   Autor: Sekeľová Frederika; Vedoucí práce: Vokáč Roman; Oponent práce: Endrizalová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-14)
   Cieľom predloženej práce je analýza vplyvu check-in odbavenia na bezpečnostné odbavenie, pričom sa skúma možnosť prepojenia vzniku čakacích front pred bezpečnostným odbavením s check-in odbavením. Popísané sú jednotlivé ...
  • Analýza vlivů odletových a příletových tratí letiště LKPR na spotřebu LPH 

   Autor: Vokůrka Lukáš; Vedoucí práce: Capoušek Ladislav; Oponent práce: Chmelík Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Analýza využitelnosti GNSS polohových dat pro vedení letadel během pojíždění 

   Autor: Novák Jiří; Vedoucí práce: Pleninger Stanislav; Oponent práce: Strouhal Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   Bakalářská práce v první části pojednává o systémech využívaných pro vedení letadel na provozních plochách letiště. V druhé části se zaměřuje na systém ADS-B, konkrétně na zprávy 1090ES, obsahující GNSS polohová data, a ...
  • Analýza výroby ultralehkých letadel a kluzáků v České republice 

   Autor: Motejl Filip; Vedoucí práce: Nétek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Anylýza procesu bezpečnostních školení 

   Autor: Součková Martina; Vedoucí práce: Němec Vladimír; Oponent práce: Hanák Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Aplikace krizového managementu v civilním letectví 

   Autor: Purkrt Tomáš; Vedoucí práce: Hřebejk Bořek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)