Now showing items 1-20 of 431

  • ADM Model 

   Author: Běláč Ondřej; Supervisor: Pružina Vladislav; Opponent: Vittek Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • ADS - B a VKV přijímače pro Fakultu dopravní ČVUT 

   Author: Zach Martin; Supervisor: Pleninger Stanislav; Opponent: Duša Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Akrylátová lepidla v letectví 

   Author: Voslář Josef; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Hostášek Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Alternativní paliva v letectví 

   Author: Ninger Jakub; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Polánecká Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza a využití meteorologických dat z palub letadel 

   Author: Pomíchalová Eva; Supervisor: Frei Jiří; Opponent: Chmelík Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza finanční výhodnosti time sharingu pro bizjet 

   Author: Kudláček Patrik; Supervisor: Dvořák Michal; Opponent: Polánecká Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-12-02)
   Předmětem bakalářské práce "Analýza finanční výhodnosti time sharingu pro bizjet" je zjistit, zda je možné výhodně charterovat pomocí principů time sharingu bizjet, soukromé osoby. Prostřednictvím jednoduchého výpočtu se ...
  • Analýza implementace CPDLC dialogu na pracovišti pseudopilota ATC simulátoru 

   Author: Kociánová Lucie; Supervisor: Strouhal Miloš; Opponent: Pleninger Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza legislativního rámce pro bezpilotní létající prostředky 

   Author: Jeřábek Daniel; Supervisor: Hůlek David; Opponent: Absolon Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
   Předmětem bakalářské práce "Analýza legislativního rámce pro bezpilotní létající prostředky" je analyzovat několik vybraných legislativních předpisů států EU a USA, a následné porovnání daných legislativních dokumentů mezi ...
  • Analýza možného provozu business jet s dlouhým doletem z Prahy 

   Author: Vysocký Adam; Supervisor: Dvořák Michal; Opponent: Polánecká Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   Předmětem bakalářské práce "Analýza možného provozu business jet s dlouhým doletem z Prahy" je prozkoumat středoevropský trh na poli business aviation a zhodnotit jeho možnosti pro provoz dálkového business jet. Na základě ...
  • Analýza narušení vzdušných prostorů bezpilotními prostředky 

   Author: Milerová Eva; Supervisor: Absolon Stanislav; Opponent: Hulínská Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-14)
   Téma bezpilotních systémů je dnešní době velmi aktuální. Práce seznamuje čtenáře s touto problematikou a zároveň poukazuje na fakt, že bezpilotní prostředky nám mohou skvěle sloužit, ale pokud nejsou dodržována pravidla ...
  • Analýza navýšení kapacity pražských letišť 

   Author: Lán Sébastien; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Fajt Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-19)
   Předmětem bakalářské práce "Analýza navýšení kapacity pražských letišť" je popis současného stavu Letiště Václava Havla Praha a Letiště Vodochody, analýza zaplnění dostupných slotů a kapacity terminálů na letišti v Ruzyni ...
  • Analýza nákladů a přínosů pro leteckou bezpečnost 

   Author: Červená Veronika; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Havíř Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   Cieľom bakalárskej práce je poskytnúť teoretický prehľad Cost-Benefit analýzy a nástroja návratnosti investície - ROI (Return on Investment) a ich predpoklad využitia v oblasti leteckej bezpečnosti. Podstatnú časť práce ...
  • Analýza rizik při plnění paliva do letounu 

   Author: Klegr Ondřej; Supervisor: Dvořák Jiří; Opponent: Formánek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza rizik u bezpilotních systémů 

   Author: Aleš Kuthan; Supervisor: Keller Ladislav; Opponent: Havíř Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-12)
   Cílem této bakalářské práce je představit nebezpečí a rizika spojená s provozem bezpilotních systémů (UAS), provést analýzu těchto rizik a sestavit doporučený postup pro analýzu rizik u multikoptér. Teoretická část se ...
  • Analýza technologií generální opravy podvozků Airbus A320 Family a jejich aplikovatelnosti v rámci ČSA a.s. 

   Author: Rokos Jiří; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Štorkan Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza účinků odmrazovací a ochranné kapaliny na bezpečnost letu 

   Author: Přibyl Roman; Supervisor: Pružina Vladislav; Opponent: Novák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza vlivu check-in odbavení cestujících na odbavovací proces 

   Author: Sekeľová Frederika; Supervisor: Vokáč Roman; Opponent: Endrizalová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-14)
   Cieľom predloženej práce je analýza vplyvu check-in odbavenia na bezpečnostné odbavenie, pričom sa skúma možnosť prepojenia vzniku čakacích front pred bezpečnostným odbavením s check-in odbavením. Popísané sú jednotlivé ...
  • Analýza vlivů odletových a příletových tratí letiště LKPR na spotřebu LPH 

   Author: Vokůrka Lukáš; Supervisor: Capoušek Ladislav; Opponent: Chmelík Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Analýza využitelnosti bezpilotních systémů pro doručování zboží 

   Author: Jan Stádník; Supervisor: Absolon Stanislav; Opponent: Hulínská Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-16)
   Předmětem bakalářské práce „Analýza využitelnosti bezpilotních systémů pro doručování zboží“ je analýza současného stavu problematiky bezpilotních systémů. Teoretickou část práce tvoří přiblížení současných konceptů využívaní ...
  • Analýza využitelnosti GNSS polohových dat pro vedení letadel během pojíždění 

   Author: Novák Jiří; Supervisor: Pleninger Stanislav; Opponent: Strouhal Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   Bakalářská práce v první části pojednává o systémech využívaných pro vedení letadel na provozních plochách letiště. V druhé části se zaměřuje na systém ADS-B, konkrétně na zprávy 1090ES, obsahující GNSS polohová data, a ...