Now showing items 1-20 of 683

  • ADM Model 

   Author: Běláč Ondřej; Supervisor: Pružina Vladislav; Opponent: Vittek Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • ADS - B a VKV přijímače pro Fakultu dopravní ČVUT 

   Author: Zach Martin; Supervisor: Pleninger Stanislav; Opponent: Duša Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Akrylátová lepidla v letectví 

   Author: Voslář Josef; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Hostášek Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Alternativní metoda ověřování systému PAPI 

   Author: Marek Hamza; Supervisor: Pleninger Stanislav; Opponent: Lajdová Sabina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-06)
   Cílem této práce je zmapovat současné letové ověřování systému PAPI a prozkoumat alternativní přístupy k této problematice. Jelikož v současné době není mnoho publikací zabývajících se využitím bezpilotních prostředků v ...
  • Alternativní paliva v civilním letectví 

   Author: Jan Kubiczek; Supervisor: Hanus Daniel; Opponent: Klesa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
   Cílem bakalářské práce „Alternativní paliva v letectví“ je provést posouzení nahraditelnosti konvenčních paliv palivy a energií z obnovitelných zdrojů. Práce se postupně zabývá palivovou náročností v současnosti a s výhledem ...
  • Alternativní paliva v letectví 

   Author: Ninger Jakub; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Polánecká Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Alternativní pohon letadel se zaměřením na aplikaci palivových članků 

   Author: Lukáš Vaculík; Supervisor: Fiala Roman; Opponent: Dubau Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-07)
   Palivový článek je alternativní zdroj elektrické energie pro mobilní a stacionární zařízení. Rozvoj elektromobility naráží na limity baterií a právě palivový článek může v systému nahradit baterii a zvýšit výdrž daného ...
  • AMOSmobile a jeho využití v praxi 

   Author: Luboš Komjati; Supervisor: Mandík Jan; Opponent: Pelc Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-11)
   Předmětem této bakalářské práce je posouzení, zda a za jakých podmínek je možné implementovat AMOSmobile v prostředí společnosti Czech Airlines Technics. První kapitola se věnuje současnému stavu problematiky, tedy jak ...
  • Analýza a návrh modernizace přístrojového vybavení letounu Zlin Z-143 

   Author: Ondřej Čapek; Supervisor: Machula Vladimír; Opponent: Geršl Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-13)
   Práce se zabývá analýzou předpokladů k provedení komplexní modernizace přístrojového vybavení letounu Zlín Z-143 pomocí vybavení charakteru „Glass cockpit“. Řešení je navrhováno s ohledem na současný stav legislativy. ...
  • Analýza a návrh procesu odbavení cestujících ČSA 

   Author: Daria Panova; Supervisor: Polánecká Anna; Opponent: Kontriková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-06)
   Cílem bakalářské práce „Analýza a návrh procesu odbavení cestujících ČSA“ je navrhnout řešení, které umožní letecké společnosti České aerolinie a.s., (ČSA) zmenšit provozní náklady a zvýšit spokojenost cestujících. Bakalářská ...
  • Analýza a využití meteorologických dat z palub letadel 

   Author: Pomíchalová Eva; Supervisor: Frei Jiří; Opponent: Chmelík Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza cen turistických letenek z vybraných leteckých uzlů 

   Author: Petr Korpas; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Uglickich Evženie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
   Práce se věnuje analýze cen letenek, jejího průběhu s pomocí využití regresních modelů. Jedná se o linky z letišť Paris Charles de Gaulle, London Heathrow a Munich International do destinací Barcelona El-Prat, Ibiza a ...
  • Analýza evropských certifikačních požadavků na letecká sluchátka 

   Author: Andrej Jaburek; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Daniel Matúš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-03)
   Predmetom tejto bakalárskej práce je zhrnúť a objasniť certifikačné požiadavky definované Európskou úniou, ktorým musia letecké slúchadlá vyhovieť, aby mohli byť využívané bezpečne a legálne v leteckej doprave. Súčasťou ...
  • Analýza faktorů ovlivňujících efektivitu CT RTG v procesu bezpečnostní kontroly 

   Author: Roman Marhold; Supervisor: Popek Lukáš; Opponent: Koblása Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   Na bezpečnostní kontrolu cestujících a jejich zavazadel jsou v souvislosti s rostoucí poptávkou po letecké dopravě kladeny vysoké nároky na efektivitu procesů, komfort cestujících a úroveň zajišťované bezpečnosti. Aby byly ...
  • Analýza finanční výhodnosti time sharingu pro bizjet 

   Author: Kudláček Patrik; Supervisor: Dvořák Michal; Opponent: Polánecká Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-12-02)
   Předmětem bakalářské práce "Analýza finanční výhodnosti time sharingu pro bizjet" je zjistit, zda je možné výhodně charterovat pomocí principů time sharingu bizjet, soukromé osoby. Prostřednictvím jednoduchého výpočtu se ...
  • Analýza implementace CPDLC dialogu na pracovišti pseudopilota ATC simulátoru 

   Author: Kociánová Lucie; Supervisor: Strouhal Miloš; Opponent: Pleninger Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza integrity systému vzdáleného poskytování služby AFIS 

   Author: Adam Šindelář; Supervisor: Machula Vladimír; Opponent: Lengál Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-30)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou a zhodnocením integrity vzdáleného poskytování letištní letové informační služby na neřízených letištích v České republice. Úvodní část se zabývá samotným pojmem integrita, a to ...
  • Analýza kondenzačních stop tvořených letadly 

   Author: Ondřej Kahoun; Supervisor: Lán Sébastien; Opponent: Kameníková Iveta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-06)
   Předmětem bakalářské práce „Analýza kondenzačních stop tvořených letadly“ je popis a analýza zaznamenaných kondenzačních stop a optimalizace systému pro analýzu kondenzačních stop, provozovaného Ústavem letecké dopravy ...
  • Analýza kvality radiokomunikace v provozu General Aviation 

   Author: Semen Kiriutin; Supervisor: Machula Vladimír; Opponent: Topková Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-03)
   Od počátku 90. let minulého století se ICAO zabývala možností zúžení odstupu kanálů, aby pomohla stále rostoucímu počtu letů po celém světě a odstranila omezení způsobená hlasovou radiokomunikací. Na začátku 21 století ...
  • Analýza legislativního rámce pro bezpilotní létající prostředky 

   Author: Jeřábek Daniel; Supervisor: Hůlek David; Opponent: Absolon Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
   Předmětem bakalářské práce "Analýza legislativního rámce pro bezpilotní létající prostředky" je analyzovat několik vybraných legislativních předpisů států EU a USA, a následné porovnání daných legislativních dokumentů mezi ...