Now showing items 40-59 of 554

  • Bezpečnost civilního letectví 

   Author: Fajčík Petr; Supervisor: Dvořák Jiří; Opponent: Havíř Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Bezpečnost v letecké dopravě 

   Author: Uhnáková Jana; Supervisor: Němec Vladimír; Opponent: Kafka Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Bezpečnostní analýza funkcí procesu pozemního odbavení letade 

   Author: Martin Obadal; Supervisor: Lališ Andrej; Opponent: Matyáš Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-09)
   Předmětem bakalářské práce „Bezpečnostní analýza funkcí pozemního odbavení letadel“ je analýza současného stavu problematiky pozemního odbavení a její následné vyhodnocení. Základem vyhodnocení je metoda funkční rezonanční ...
  • Bezpečnostní inspekce na letištích s využitím modelu STAMP 

   Author: Matěj Vilímek; Supervisor: Stojić Slobodan; Opponent: Havíř Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-07)
   Předmětem bakalářské práce „Bezpečnostní inspekce na letištích s využitím modelu STAMP“ je studie tématu provozní bezpečnosti spojené s bezpečnostními inspekcemi. Práce se zabývá konkrétně procesem odbavení. V práci je ...
  • Bezpečnostní kultura evropských leteckých společností 

   Author: Míková Kateřina; Supervisor: Vittek Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Bezpečnostní systém a služby pozemního odbavování na Letišti Karlovy Vary 

   Author: Velinská Blanka; Supervisor: Dvořák Jiří; Opponent: Frei Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Bezpilotní letadla a jejich vliv na bezpečnost v obchodní letecké dopravě 

   Author: Roman Pavlů; Supervisor: Keller Ladislav; Opponent: Vittek Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-13)
   Hlavním cílem bakalářské práce "Bezpilotní letadla a jejich vliv na bezpečnost v obchodní letecké dopravě" je analýza jednotlivých simulovaných kolizí bezpilotního letadla s letouny, které jsou hlavními zastupiteli obchodní ...
  • Biologická ochrana letiště - možnosi využití alternativních metod 

   Author: Bažantová Barbora; Supervisor: Szabo Stanislav; Opponent: Šourek David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Cílem této bakalářské práce je posouzení možností využití alternativních metod pro účely biologické ochrany letiště. Práce shrnuje současné poznatky, trendy a jejich kombinace, zároveň zmiňuje zahraniční studie. Navíc je ...
  • Cenová analýza navigačních prostředků pro letiště Praha - Vodochody 

   Author: Černý Milan; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Procházka Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   Práce se zabývá problematikou přesných, nepřesných přístrojových přiblížení a dále přiblížením s vertikálním vedením. V práci jsou tyto systémy popsány jak z hlediska technického tak i ekonomického. Dále je zvoleno ...
  • Centrální systém údržby 

   Author: Sekal Ondřej; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Hejný Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-14)
  • Chování VFR pilotů po vletu do IMC 

   Author: Šudoma Marek; Supervisor: Frynta Jiří; Opponent: Kraus Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   Cílem práce "Let v podmínkách se sníženou viditelností" bylo ověřit, jaká rizika s sebou nese vlet pilota, který k tomu není oprávněn ani vycvičen, do oblasti se sníženou viditelností. Dále se pokusím prověřit stávající ...
  • Cvičná kabina letounu B737 NG 

   Author: Dudová Dita; Supervisor: Plos Vladimír; Opponent: Kraus Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Cykličnost parametru NACp ve zprávách ADS-B a jejich možná příčina 

   Author: Michael Matejovie; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Topková Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
   Cílem bakalářské práce je objasnění možných příčin cyklického chování parametru NACp v datech ADS-B. V práci nejprve popisuji systém ADS-B a jeho parametry kvality. V další kapitole seznamuji s jevy kosmického počasí, které ...
  • Česko-Bavorsko-Saská pohraniční spolupráce letecké záchranné služby 

   Author: Suastika Jan; Supervisor: Jeřábek Karel; Opponent: Endrizalová Renáta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   Předmětem bakalářské práce "Česko-bavorsko-saská pohraniční spolupráce letecké záchrany služby" je zmapování a srovnání fungování a organizace LZS ve zmiňovaných zemích a navrhnout postupy pro intenzivnější kooperaci v ...
  • Datalinková komunikace letadlo/země a její využití v nouzových situacích 

   Author: Houfek Zdeněk; Supervisor: Chmelík Jakub; Opponent: Pleninger Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-27)
  • Davová psychóza na palubě dopravních letadel 

   Author: Menšík Patrik; Supervisor: Háčik Ľubomír; Opponent: Spurný Joža
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-30)
   Tato bakalářská práce se zabývá davovou psychózou na palubě dopravních letadel a jejím účinkem na úspěšné či neúspěšné zvládnutí krizové situace. V první části této práce je podrobně popsáno seznámení s davovou psychózou ...
  • Detekce a sledování bezpilotních prostředků 

   Author: Hájek Martin; Supervisor: Hůlek David; Opponent: Novák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-14)
   Předmětem bakalářské práce "Detekce a sledování bezpilotních prostředků" je analýza současných typů detekčních, sledovacích a eliminačních systémů zaměřených na bezpilotní systémy. Je zde uvedeno zhodnocení těchto systémů ...
  • Detekce vad na duplexních a speciálních ocelích magnetickou práškovou metodou 

   Author: Holas Ondřej; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Kytýř Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Distribuce leteckých pohonných hmot 

   Author: Kučera Antonín; Supervisor: Fajt Vladimír; Opponent: Formánek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Dlouhodobé trendy nemocnosti a úmrtnosti pilotů na onemocnění srdce a cév. 

   Author: Michlová Aneta; Supervisor: Háčik Ľubomír; Opponent: Kašičková Rosina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)