Now showing items 147-166 of 542

  • Management stresu při vzniku krizových situací na palubě letadla 

   Author: Klán Šimon; Supervisor: Pružina Vladislav; Opponent: Dvořák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-27)
  • Manévrovatelnost vrtulníků a jejich navigace na trasách IFR 

   Author: Komínek Tomáš; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Hulínská Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-23)
   Předmětem bakalářské práce "Manévrovatelnost vrtulníků a jejich navigace po trasách IFR" je popsat princip letu, manévrovatelnost, navigaci a provoz vrtulníků mimo jiné i u Letecké záchranné služby. Dále se text věnuje ...
  • Manuál řízeného modulového výcviku 0-ATPL frozen 

   Author: Jupová Kristýna; Supervisor: Markovič Michal; Opponent: Kraus Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-27)
   Cílem této bakalářské práce je zpracovat manuál pro studenty Řízeného modulového výcviku ATPL(A), který detailně popisuje průběh jednotlivých modulů a obsahuje doporučení vhodných studijních materiálů včetně rad pro ...
  • Mapová dokumentace Jeppesen 

   Author: Knap Jiří; Supervisor: Tarics Jan; Opponent: Chmelík Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Mapová dokumentace Lido 

   Author: Žatečka David; Supervisor: Hajzler Ota; Opponent: Capoušek Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Bakalářská práce "Mapová dokumentace Lido" je zaměřena na názorné seznámení čtenáře s mapovou dokumentací Lido/eRouteManual a jejím používáním. Jedná se o produkt společnosti Lufthansa Systems FlightNav Inc., která zahrnuje ...
  • Mapování přehledové infrastruktury analýzou příjmu SSR odpovědí od letadel 

   Author: Šíma Jakub; Supervisor: Pleninger Stanislav; Opponent: Strouhal Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
   Cílem této bakalářské práce bylo navržení výpočetního algoritmu, jehož výsledky budou informovat o parametrech přehledové infrastruktury ve specifikované oblasti během časového intervalu. Hlavní část tvoří program, který ...
  • Mapování reálného krytí ADS-B přijímačů ze zachycených zpráv 1090 ES 

   Author: Jaš Dávid; Supervisor: Pleninger Stanislav; Opponent: Strouhal Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-14)
   Postupné zavádění automatických závislých přehledových systémů v letecké dopravě sebou přineslo potřebu znalosti reálného krytí ADS-B přijímačů. Cílem bakalářské práce bylo vytvořit a ukázat postup, který by mapoval reálné ...
  • Metodika konstrukce výnamných ploch heliportu 

   Author: Žák Jiří; Supervisor: Přibyla David; Opponent: Šťastný Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Metodika SOP na letounu DA40 pro použití v podmínkách FTO 

   Author: Svoboda Petr; Supervisor: Pružina Vladislav; Opponent: Chmelík Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Metodika výběru vhodného letiště v business aviation 

   Author: Findejs Matouš; Supervisor: Hajzler Ota; Opponent: Pazourek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   Bakalářská práce "Metodika výběru vhodného letiště v business aviation" se v první části zabývá výčtem významných parametrů ovlivňujících bezpečnost a náročnost operací na cílových letištích. Následně pak rozvíjí možnosti ...
  • Metody hodnocení únavy u pilotů 

   Author: Marina Zhuzhgova; Supervisor: Hanáková Lenka; Opponent: Štumbauer Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-14)
   S rychlým rozvojem letectví se stává únava pilotů, která je jedním z klíčových parametrů bezpečnosti letectví, žhavým problémem. Hodně leteckých společností se snaží implementovat strategie zmírnění únavy, ale jen málo ...
  • Metody kvantifikace stresu u pilotů 

   Author: Sophia Schmusch; Supervisor: Hanáková Lenka; Opponent: Kunčíková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-11)
   Cieľom záverečnej práce je objasniť ako vplýva stres na leteckú dopravu, konkrétne u pilotov, akým spôsobom na nich vplýva a ako je možné ho identifikovať. Prvá kapitola sa zaoberá celkovou problematikou stresu a spôsobom ...
  • Metody kvantifikace stresu u pilotů 

   Author: Sophia Schmusch; Supervisor: Hanáková Lenka; Opponent: Stuchlíková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-14)
   Cieľom tejto bakalárskej práce je objasniť čitateľovi, aký vplyv má stres na leteckú dopravu a akými spôsobmi je možné ho detekovať. Prvá kapitola sa zaoberá celkovou problematikou stresu a spôsobom, akým stres vzniká. ...
  • Metody vyšetřování leteckých nehod v České republice 

   Author: Cikrt Michal; Supervisor: Dvořák Jiří; Opponent: Háčik Ľubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Mezikontinentální lety v prostoru NAT MNPS 

   Author: Leták František; Supervisor: Kolín Otakar; Opponent: Šťastný Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Mezinárodní Letiště Václava Havla Praha jako asijský dopravní uzel 

   Author: Tuan Anh Nguyen; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Tatek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
   Předmětem bakalářské práce ,,Mezinárodní Letiště Václava Havla Praha jako asijský dopravní uzel“ je stanovení cílů a přínosů, které by Letiště Praha získalo díky napojení leteckých linek na země východní a jihovýchodní ...
  • Měření hluku letadel podle ANNEX 16 

   Author: Andrýsek Jan; Supervisor: Dvořák Jiří; Opponent: Salava Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Měření výkonnosti letišť 

   Author: Sabína Dobiašová; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Otta Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-11)
   Za posledné roky sa dopyt po leteckej doprave rapídne zvýšil. Letiská sú nútené každým rokom zisťovať svoju efektívnosť a výkonnosť a na základe toho zlepšovať svoje služby. Vo svojej práci som porovnávala rôzne faktory ...
  • Model zatížení RF pásma 1090 MHz 

   Author: Lipták Tomáš; Supervisor: Pleninger Stanislav; Opponent: Strouhal Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Modelování a určování rozdílů v přiblíženích na přistání 

   Author: Turková Eliška; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Matyáš Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   Předmětem bakalářské práce ,,Modelování a určování rozdílu v přiblíženích na přistání" je prostřednictvím analýzy postupů během přiblížení a přistání určit kritická místa přiblížení ILS, VOR/DME a GNSS. Základním zdrojem ...