Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 308

  • Porovnání státních programů a státních plánů bezpečnosti (SSP a SSp) zemí EU 

   Autor: Trsťan Michael; Vedoucí práce: Vittek Peter; Oponent práce: Nekvasil Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
   V této bakalářské práci jsou popsány státní programy bezpečnosti (SSP) a státní plány provozní bezpečnosti (SSp) vybraných států EU, které byly vytvořeny pomocí principů uvedených v ICAO doc. 9859. Bezpečnostní problémy ...
  • Mapování přehledové infrastruktury analýzou příjmu SSR odpovědí od letadel 

   Autor: Šíma Jakub; Vedoucí práce: Pleninger Stanislav; Oponent práce: Strouhal Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
   Cílem této bakalářské práce bylo navržení výpočetního algoritmu, jehož výsledky budou informovat o parametrech přehledové infrastruktury ve specifikované oblasti během časového intervalu. Hlavní část tvoří program, který ...
  • Možnost převozu nákladu extrémních rozměrů v zavazadlovém prostoru letadla 

   Autor: Žember Marek; Vedoucí práce: Hospodka Jakub; Oponent práce: Rozenberg Róbert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Predmetom bakalárskej práce " Možnosti převozu nákladú extrémnich rozměrů v zavazadlovém prostoru letadla " je vytvorenie počítačového softvéru, ktorý by umožnil zjednodušenie vyhodnocovania možnosti prepravy nadrozmernej ...
  • Využití Big Data analýz v letectví 

   Autor: Duda Jindřich; Vedoucí práce: Vittek Peter; Oponent práce: Havíř Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Práce se zabývá problematikou fenoménu Big Data a výhodami oproti tradičním metodám. Práce si stanovuje za cíl hlouběji analyzovat tuto problematiku se zaměřením na konkrétní příklady. Práce nabízí příklady využívtí Big ...
  • Návrh koncepce výukového materiálu letecké angličtiny pro piloty 

   Autor: Fanta Matěj; Vedoucí práce: Lališ Andrej; Oponent práce: Růčka David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
   Tato bakalářská práce popisuje proces publikace a zásady pro zpracování učebnic. Práce je založena na analýze učebnic a kurzů letecké angličtiny, které jsou mezi sebou následně porovnány. S využitím této analýzy je vytvořen ...
  • Osobní aplikace pro management leteckých licencí 

   Autor: Daniel Matúš; Vedoucí práce: Mrázek Petr; Oponent práce: Nováček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na tvorbu osobní aplikace pro management leteckých licencí. Zajímavým aspektem této aplikace je snaha propojit uživatele s Úřadem pro civilní letectví (ÚCL) České republiky. Díky spojení ...
  • Nebezpečí alkoholu a únavy v letectví 

   Autor: Hevesi Tibor; Vedoucí práce: Háčik Ľubomír; Oponent práce: Dzvoník Oliver
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-29)
   Předmětem bakalářské práce "Nebezpečí alkoholu a únavy v letectví" je rozbor faktorů snižujících výkonost pilota, konkrétně únavy a alkoholu a přímé porovnání jejich účinků pomocí praktického experimentu za účasti pilotů-žáků. ...
  • Systémy zpracování letových plánů s celosvětovou působností 

   Autor: Růžičková Marcela; Vedoucí práce: Hospodka Jakub; Oponent práce: Hajzler Ota
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Práce se zabývá problematikou zpracování letových plánů. Popisuje historii letecké dopravy a vývoj jednotlivých oblastí. Specifikuje současný systém, definuje základní pojmy z oblasti plánování letů a řízení letového ...
  • Lycoming O-320 - výukový program 

   Autor: Novotný Zdeněk; Vedoucí práce: Novák Martin; Oponent práce: Buchta Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Předmětem práce "Lycoming O-320- výukový program" je poskytnutí materiálu pro výuku látky Modulu 16 nařízení EU č. 1321/2014 PART 66 pro výukové organizace v souladu s PART 147 stejného nařízení. Teoretická část práce je ...
  • GNSS pro kluzáky 

   Autor: Kubáč Tomáš; Vedoucí práce: Hospodka Jakub; Oponent práce: Hajzler Ota
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-19)
   Cílem této práce je podat přehled o možnostech využití a aplikace GNSS v bezmotorovém létání, dále potom navrhnout osnovy pro teoretickou a praktickou výuku létání s těmito přístroji a zhodnotit jejich zavedení. První část ...
  • Reorganizace leteckých společností 

   Autor: Matasová Kateřina; Vedoucí práce: Endrizalová Eva; Oponent práce: Mráz Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Práce se zabývá reorganizací leteckých společností, jako novým tématem v oblasti bankrotu. Cílem je analyzovat reorganizační řešení, které společnosti podstupují. Pojednává o rozdílných podmínkách z pohledu amerického i ...
  • Nástroje řídících letového provozu 

   Autor: Noskievič Tomáš; Vedoucí práce: Kraus Jakub; Oponent práce: Krula Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-24)
   Tato bakalářská práce "Nástroje řídících letového provozu" poskytuje ucelený a přehledný materiál, který popisuje nejnovější nástroje a systémy využívané řídícími letového provozu a navrhuje zlepšení do dalšího vývoje ...
  • Moderní marketing leteckých společností 

   Autor: Čekal Lukáš; Vedoucí práce: Endrizalová Eva; Oponent práce: Vančura David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-23)
   Tato bakalářská práce se zabývá popisem moderních marketingových metod. Jejím hlavním cílem je poskytnout aktuální informace ke sledované problematice a opatřit je ukázkami. Práce je rozdělena do pěti hlavních částí. První ...
  • Změna provozních postupů při přechodu na Free Route Airspace 

   Autor: Kozáková Zuzana; Vedoucí práce: Kraus Jakub; Oponent práce: Matyáš Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-24)
   Práce se zabývá změnami provozních postupů pro řídící letového provozu vyplývající z přechodu na Free Route Airspace. Nejprve uvádí historii samotného řízení letového provozu a představuje vzdušný prostor České republiky ...
  • Plánování provozu kolejové dopravy na terminál Letiště Václava Havla 

   Autor: Pazdro Vladimír; Vedoucí práce: Soušek Radovan; Oponent práce: Viskup Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-24)
   Bakalářská práce "Plánování provozu kolejové dopravy na terminál Letiště Václava Havla" analyzuje navrhované způsoby dopravy z Prahy na Letiště Václava Havla, popisuje jejich výhody a nevýhody a porovnává je. Na závěr je ...
  • Zimní údržba provozních ploch na letišti České Budějovice 

   Autor: Zemánek Tomáš; Vedoucí práce: Červinka Michal; Oponent práce: Haničinec Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-24)
   Předmětem bakalářské práce "Zimní údržba provozních ploch na letišti České Budějovice" je popsání postupů při zimní údržbě a předpisů, které se touto problematikou zabývají nebo s ní souvisí, na letišti České Budějovice.
  • Proces certifikace FNPTII v rámci ATO 

   Autor: David Tomáš; Vedoucí práce: Mrázek Petr; Oponent práce: Capoušek Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-24)
   Předmětem bakalářské práce "Proces certifikace FNPT II v rámci ATO" je vytvořit srozumitelný souhrn informací týkající certifikace zařízení FNPT II pro jeho následné využití ve výcvikové organizaci. Následně jsou v práci ...
  • Systém hlášení jako nástroj pro zlepšení provozní bezpečnosti v letectví 

   Autor: Míková Tereza; Vedoucí práce: Vittek Peter; Oponent práce: Havíř Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-23)
   Předmětem bakalářské práce "Systém hlášení jako nástroj pro zlepšení provozní bezpečnosti v letectví" je shrnutí nejdůležitějších faktorů ovlivňujících hlášení z pohledu nezbytných organizačních opatření, uživatelské ...
  • Studie bezpečnosti v ATM 

   Autor: Martincová Kateřina; Vedoucí práce: Kraus Jakub; Oponent práce: Hulínská Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-24)
   Předmětem bakalářské práce "Studie bezpečnosti v ATM" je navrhnout šest zjednodušených kroků vycházejících z metodiky posouzení bezpečnosti (SAM, Safety Assessment Methodology) pro zhodnocení bezpečnosti zavedení nového ...
  • Využití náporového účinku vzduchu pro pohon kompresoru v turbínovem motoru 

   Autor: Čorba Filip; Vedoucí práce: Hanus Daniel; Oponent práce: Rozenberg Róbert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Predmetom tejto práce je riešenie potenciálneho využitia náporového účinku vzduchu pre pohon kompresora v leteckom turbínovom motore. Prvá kapitola uvádza všeobecný popis základných častí leteckého turbínového motora. V ...