Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 340

  • Vliv paralelní dráhy 06R/24L na konstrukci vzdušného prostoru 

   Autor: Večeřa Pavel; Vedoucí práce: Vittek Peter; Oponent práce: Marvan Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
   V této bakalářské práci se pokusím nastínit současnou podobu dráhového systému letiště Praha a blízkého vzdušného prostoru. Dále pak se pokusím zaměřit na rozvoj letiště, stavby nové paralelní dráhy 06R/24L a s tím spojenou ...
  • Analýza legislativního rámce pro bezpilotní létající prostředky 

   Autor: Jeřábek Daniel; Vedoucí práce: Hůlek David; Oponent práce: Absolon Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
   Předmětem bakalářské práce "Analýza legislativního rámce pro bezpilotní létající prostředky" je analyzovat několik vybraných legislativních předpisů států EU a USA, a následné porovnání daných legislativních dokumentů mezi ...
  • Ekonomická analýza provozu letounu pod ČVUT FD 

   Autor: Frydrych Jan; Vedoucí práce: Mrázek Petr; Oponent práce: Štumper Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
   Předmětem této bakalářské práce "Ekonomická analýza provozu letounu pod ČVUT FD" je popsat náklady spojené s provozem vlastního letounu pod Fakultou dopravní ČVUT. Práce se zabývá pořizovací cenou, provozními náklady, ...
  • Studie proveditelnosti zavedení LPV přiblížení na letišti České Budějovice 

   Autor: Sehnal Jakub; Vedoucí práce: Kraus Jakub; Oponent práce: Matějka Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
   Cílem této bakalářské práce je zhodnocení proveditelnosti a návrh LPV přiblížení na letišti v Českých Budějovicích. Práce se zabývá popisem současného stavu letiště, jeho rozvojem do budoucna, stanovením podmínek a pravidel ...
  • Technicko-organizační manuál společnosti DSA a.s. servisu Praha - Kbely 

   Autor: Vašátko Lukáš; Vedoucí práce: Novák Martin; Oponent práce: Buchta Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-27)
   Bakalářská práce s názvem "Technicko-organizační manuál společnosti DSA a. s. servisu Praha-Kbely" se zabývá problematikou technicko-organizačního manuálu pro organizace provádějící údržbu letadel. Práce je rozdělena na ...
  • Pokročilé aspekty modelování zatížení RF pásma 1030/1090 MHz 

   Autor: Lukeš Petr; Vedoucí práce: Pleninger Stanislav; Oponent práce: Zach Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-21)
   Cílem této bakalářské práce je tvorba nelineárního stochastického modelu zatížení radiofrekvenčního pásma 1030/1090 MHz zohledňujícího MSSR, XPDR, TCAS a ADS-B. Výsledný model umožňuje určit reinterrogation rate mezi ...
  • Použití družicové navigace ve výcviku pilotů 

   Autor: Stupka Jan; Vedoucí práce: Hospodka Jakub; Oponent práce: Duša Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
   Jelikož se stále častěji setkáváme na palubách letadel se zařízeními využívajícími princip určení polohy dle signálu ze satelitů, bakalářská práce "Použití družicové navigace ve výcviku pilotů" má za cíl seznámit čtenáře ...
  • Možnosti pojíždění při velmi nízké dohlednosti 

   Autor: Kulík Kevin; Vedoucí práce: Capoušek Ladislav; Oponent práce: Hospodka Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
   Cílem bakalářské práce Možnosti pojíždění při velmi nízké dohlednosti je analyzovat současné možnosti přesného vedení dopravních letadel po pojezdových drahách za velmi nízkých dohledností, nastínit další možný technologický ...
  • Záznam letu a jeho využití pro potřeby letecké školy 

   Autor: Bartůněk Filip; Vedoucí práce: Hanton Karel; Oponent práce: Matyáš Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-27)
   Předmětem bakalářské práce "Záznam letu a jeho využití pro potřeby letecké školy" je řešení pro leteckou školu v oblasti automatizace administrativy letů, sledování letadel a záznamu letů včetně možnosti vyhodnocení. Od ...
  • Manuál řízeného modulového výcviku 0-ATPL frozen 

   Autor: Jupová Kristýna; Vedoucí práce: Markovič Michal; Oponent práce: Kraus Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-27)
   Cílem této bakalářské práce je zpracovat manuál pro studenty Řízeného modulového výcviku ATPL(A), který detailně popisuje průběh jednotlivých modulů a obsahuje doporučení vhodných studijních materiálů včetně rad pro ...
  • Zefektivnění koordinace výrobního toku na základě datové analýzy 

   Autor: Nemčíková Silvia; Vedoucí práce: Vittek Peter; Oponent práce: Grigorovová Marta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-23)
   Cieľom predloženej práce je zefektívnenie koordinácie výrobného toku s využitím analýz, ktoré reflektujú vymedzené ukazovatele výkonnosti. Efektivita výroby úzko súvisí s komplexným spravodajským systémom, a kvalitou jeho ...
  • Použití přenosných zařízení pro SAR 

   Autor: Dvořák Matěj; Vedoucí práce: Pleninger Stanislav; Oponent práce: Hajzler Ota
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-27)
   Předmětem této bakalářské práce ?Použití přenosných zařízení pro SAR? je seznámení lidí s problémy lokalizace osob v extrémních situacích. Také prozkoumání možností, které nám nabízí dnešní moderní technologie a to v ...
  • Výcvik akrobacie jako výhoda pro budoucí profesionální piloty 

   Autor: Kresáč Juraj; Vedoucí práce: Vecko Martin; Oponent práce: Svoboda Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-23)
   Předmětem bakalářské práce "Výcvik akrobacie jako výhoda pro budoucí profesionální piloty", je analýza trhu a možnosti výcviků akrobacie na území České republiky, rozbory nehod způsobených chybnou pilotáží a přezkoumaní ...
  • Optimalizace systému monitorování kondenzačních stop 

   Autor: Ocelík Vojtěch; Vedoucí práce: Hospodka Jakub; Oponent práce: Hajzler Ota
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-21)
   Bakalářská práce Optimalizace systému monitorování kondenzačních stop se zabývá systémem měření kondenzačních stop na pracovišti Děčín ČVUT Fakulty dopravní v Praze. Teoretická část této práce je zaměřena na popsání ...
  • Optimalizace pracovních podmínek v kokpitu dopravních letadel 

   Autor: Seitl Marek; Vedoucí práce: Kameník Milan; Oponent práce: Filip Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-27)
   Cílem této bakalářské práce "Optimalizace pracovních podmínek v kokpitu dopravních letadel" je analyzovat teplotní poměry uvnitř kabiny letounů rodiny A320. Výzkum je zaměřen především na situaci během delších letů v ...
  • Turbulence v úplavu 

   Autor: Příhoda David; Vedoucí práce: Capoušek Ladislav; Oponent práce: Kameník Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
   Cílem této bakalářské práce "Turbulence v úplavu" je poskytnout ucelený soubor informací o tomto jevu. Seznámit čtenáře s fyzikálními aspekty turbulence v úplavu, popsat minimální rozstupy používané v různých částech světa ...
  • EFB a možnosti jeho rozvoje v malé letecké společnosti 

   Autor: Tůma Jan; Vedoucí práce: Červenka Martin; Oponent práce: Veselý Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-27)
   Předmětem bakalářské práce ?EFB a možnosti jeho rozvoje v malé letecké společnosti? je analýza dostupných řešení na trhu s těmito produkty a následný výběr některých z nich. Konkrétně práce nejprve popisuje EFB jakožto ...
  • Nákup letadel 

   Autor: Kaločayová Michaela; Vedoucí práce: Endrizalová Eva; Oponent práce: Bařinová Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na proces nákupu letadel. Seznamuje s problematikou výběru výrobce/dodavatele letadla, uzavření kupní smlouvy, financování letadla, převzetí letadla a jeho uvedení do provozu. Dále se ...
  • Rozvoj nízkonákladových dopravců působících v České republice a v Polsku 

   Autor: Jansa Radim; Vedoucí práce: Szabo Stanislav; Oponent práce: Štumper Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
   Předmětem bakalářské práce "Rozvoj nízkonákladových dopravců působících v České republice a v Polsku" je porovnání vývoje na obou trzích mezi roky 2007 a 2017. Cílem práce je analýza rozdílů obou zdánlivě podobných trhů, ...
  • Vliv organizačního faktoru při přípravě soutěží v bezmotorovém létání 

   Autor: Lilgová Alexandra; Vedoucí práce: Vittek Peter; Oponent práce: Machula Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-25)
   Predmetom tejto práce je identifikácia a systematizácia nebezpečenstiev a z nich plynúcich rizík spôsobených vplyvom organizačného faktoru na súťažiach v bezmotorovom lietaní. Cieľom je potom navrhnúť preventívne opatrenia ...