Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 312

  • Analýza vlivu check-in odbavení cestujících na odbavovací proces 

   Autor: Sekeľová Frederika; Vedoucí práce: Vokáč Roman; Oponent práce: Endrizalová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-14)
   Cieľom predloženej práce je analýza vplyvu check-in odbavenia na bezpečnostné odbavenie, pričom sa skúma možnosť prepojenia vzniku čakacích front pred bezpečnostným odbavením s check-in odbavením. Popísané sú jednotlivé ...
  • Posouzení ekonomické výhodnosti převážení paliva vzduchem - fueltankeringu 

   Autor: Kundrata Roman; Vedoucí práce: Frynta Jiří; Oponent práce: Absolon Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
   Předmětem bakalářské práce "Posouzení ekonomické výhodnosti převážení paliva vzduchem - fueltankeringu" je analýza a posouzení výhodnosti různých kombinací plnění letounu palivem. Analýza a posouzení se uskutečňují na ...
  • Závislost spotřeby paliva na poloze těžiště 

   Autor: Čechalová Martina; Vedoucí práce: Hospodka Jakub; Oponent práce: Chleboun Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
   V této práci jsem se zaměřila na zkoumání závislosti spotřeby paliva na poloze těžiště. Ke zkoumání závislosti těchto dvou veličin byla použita statistická metoda, konkrétně pak lineární regrese. Ke zpracování dat bylo ...
  • Lékařská pomoc za letu 

   Autor: Peřan Patrik; Vedoucí práce: Hospodka Jakub; Oponent práce: Truhlář Anatolij
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-29)
   Předmětem bakalářské práce "Lékařská pomoc za letu" je v první řadě seznámení čtenáře s obecnými postupy první pomoci v obchodní letecké dopravě. Práce je rozdělena do dvou částí. První část se věnuje hlavně předepsanému ...
  • Porovnání státních programů a státních plánů bezpečnosti (SSP a SSp) zemí EU 

   Autor: Trsťan Michael; Vedoucí práce: Vittek Peter; Oponent práce: Nekvasil Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
   V této bakalářské práci jsou popsány státní programy bezpečnosti (SSP) a státní plány provozní bezpečnosti (SSp) vybraných států EU, které byly vytvořeny pomocí principů uvedených v ICAO doc. 9859. Bezpečnostní problémy ...
  • Mapování přehledové infrastruktury analýzou příjmu SSR odpovědí od letadel 

   Autor: Šíma Jakub; Vedoucí práce: Pleninger Stanislav; Oponent práce: Strouhal Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
   Cílem této bakalářské práce bylo navržení výpočetního algoritmu, jehož výsledky budou informovat o parametrech přehledové infrastruktury ve specifikované oblasti během časového intervalu. Hlavní část tvoří program, který ...
  • Možnost převozu nákladu extrémních rozměrů v zavazadlovém prostoru letadla 

   Autor: Žember Marek; Vedoucí práce: Hospodka Jakub; Oponent práce: Rozenberg Róbert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Predmetom bakalárskej práce " Možnosti převozu nákladú extrémnich rozměrů v zavazadlovém prostoru letadla " je vytvorenie počítačového softvéru, ktorý by umožnil zjednodušenie vyhodnocovania možnosti prepravy nadrozmernej ...
  • Využití Big Data analýz v letectví 

   Autor: Duda Jindřich; Vedoucí práce: Vittek Peter; Oponent práce: Havíř Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Práce se zabývá problematikou fenoménu Big Data a výhodami oproti tradičním metodám. Práce si stanovuje za cíl hlouběji analyzovat tuto problematiku se zaměřením na konkrétní příklady. Práce nabízí příklady využívtí Big ...
  • Návrh koncepce výukového materiálu letecké angličtiny pro piloty 

   Autor: Fanta Matěj; Vedoucí práce: Lališ Andrej; Oponent práce: Růčka David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
   Tato bakalářská práce popisuje proces publikace a zásady pro zpracování učebnic. Práce je založena na analýze učebnic a kurzů letecké angličtiny, které jsou mezi sebou následně porovnány. S využitím této analýzy je vytvořen ...
  • Osobní aplikace pro management leteckých licencí 

   Autor: Daniel Matúš; Vedoucí práce: Mrázek Petr; Oponent práce: Nováček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na tvorbu osobní aplikace pro management leteckých licencí. Zajímavým aspektem této aplikace je snaha propojit uživatele s Úřadem pro civilní letectví (ÚCL) České republiky. Díky spojení ...
  • Nebezpečí alkoholu a únavy v letectví 

   Autor: Hevesi Tibor; Vedoucí práce: Háčik Ľubomír; Oponent práce: Dzvoník Oliver
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-29)
   Předmětem bakalářské práce "Nebezpečí alkoholu a únavy v letectví" je rozbor faktorů snižujících výkonost pilota, konkrétně únavy a alkoholu a přímé porovnání jejich účinků pomocí praktického experimentu za účasti pilotů-žáků. ...
  • Systémy zpracování letových plánů s celosvětovou působností 

   Autor: Růžičková Marcela; Vedoucí práce: Hospodka Jakub; Oponent práce: Hajzler Ota
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Práce se zabývá problematikou zpracování letových plánů. Popisuje historii letecké dopravy a vývoj jednotlivých oblastí. Specifikuje současný systém, definuje základní pojmy z oblasti plánování letů a řízení letového ...
  • Lycoming O-320 - výukový program 

   Autor: Novotný Zdeněk; Vedoucí práce: Novák Martin; Oponent práce: Buchta Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Předmětem práce "Lycoming O-320- výukový program" je poskytnutí materiálu pro výuku látky Modulu 16 nařízení EU č. 1321/2014 PART 66 pro výukové organizace v souladu s PART 147 stejného nařízení. Teoretická část práce je ...
  • GNSS pro kluzáky 

   Autor: Kubáč Tomáš; Vedoucí práce: Hospodka Jakub; Oponent práce: Hajzler Ota
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-19)
   Cílem této práce je podat přehled o možnostech využití a aplikace GNSS v bezmotorovém létání, dále potom navrhnout osnovy pro teoretickou a praktickou výuku létání s těmito přístroji a zhodnotit jejich zavedení. První část ...
  • Reorganizace leteckých společností 

   Autor: Matasová Kateřina; Vedoucí práce: Endrizalová Eva; Oponent práce: Mráz Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Práce se zabývá reorganizací leteckých společností, jako novým tématem v oblasti bankrotu. Cílem je analyzovat reorganizační řešení, které společnosti podstupují. Pojednává o rozdílných podmínkách z pohledu amerického i ...
  • Nástroje řídících letového provozu 

   Autor: Noskievič Tomáš; Vedoucí práce: Kraus Jakub; Oponent práce: Krula Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-24)
   Tato bakalářská práce "Nástroje řídících letového provozu" poskytuje ucelený a přehledný materiál, který popisuje nejnovější nástroje a systémy využívané řídícími letového provozu a navrhuje zlepšení do dalšího vývoje ...
  • Moderní marketing leteckých společností 

   Autor: Čekal Lukáš; Vedoucí práce: Endrizalová Eva; Oponent práce: Vančura David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-23)
   Tato bakalářská práce se zabývá popisem moderních marketingových metod. Jejím hlavním cílem je poskytnout aktuální informace ke sledované problematice a opatřit je ukázkami. Práce je rozdělena do pěti hlavních částí. První ...
  • Změna provozních postupů při přechodu na Free Route Airspace 

   Autor: Kozáková Zuzana; Vedoucí práce: Kraus Jakub; Oponent práce: Matyáš Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-24)
   Práce se zabývá změnami provozních postupů pro řídící letového provozu vyplývající z přechodu na Free Route Airspace. Nejprve uvádí historii samotného řízení letového provozu a představuje vzdušný prostor České republiky ...
  • Plánování provozu kolejové dopravy na terminál Letiště Václava Havla 

   Autor: Pazdro Vladimír; Vedoucí práce: Soušek Radovan; Oponent práce: Viskup Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-24)
   Bakalářská práce "Plánování provozu kolejové dopravy na terminál Letiště Václava Havla" analyzuje navrhované způsoby dopravy z Prahy na Letiště Václava Havla, popisuje jejich výhody a nevýhody a porovnává je. Na závěr je ...
  • Zimní údržba provozních ploch na letišti České Budějovice 

   Autor: Zemánek Tomáš; Vedoucí práce: Červinka Michal; Oponent práce: Haničinec Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-24)
   Předmětem bakalářské práce "Zimní údržba provozních ploch na letišti České Budějovice" je popsání postupů při zimní údržbě a předpisů, které se touto problematikou zabývají nebo s ní souvisí, na letišti České Budějovice.