Now showing items 1-20 of 683

  • Hodnocení možnosti zavedení automatického systému vytlačování na LKPR 

   Author: Raman Krasiuk; Supervisor: Stojić Slobodan; Opponent: Havíř Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-12)
   Tato práce je zaměřena na alternativní a automatícké systémy vytlačování, které umožní letadlům vyjíždět ze stání bez nutnosti využití svých motorů nebo klasického tahače ¨Pushback Tug¨. Ve světě už několik let existují ...
  • Porovnání centralizované a decentralizované bezpečnostní kontroly na letištích 

   Author: Tomáš Král; Supervisor: Popek Lukáš; Opponent: Sládek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-12)
   S příchodem moderních technologií do procesů detekční kontroly cestujících a jejich zavazadel, je potřeba si klást otázku, který z konceptů bezpečnostní kontroly je pro letiště nejvýhodnější. Předložená bakalářská práce ...
  • Potenciál letecké nákladní přepravy z pohledu českého dopravce 

   Author: Hana Tothová; Supervisor: Endrizalová Eva; Opponent: Chleboun Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-12)
   V současné době rozvoje a navyšování objemu letecké nákladní přepravy se jeví jako lukrativní vstup na trh a zavedení báze na českém území, kde žádný bázovaný nákladní dopravce není. Na základě podrobné analýzy trhu a ...
  • Dopady Covid-19 na vývoj nákladní letecké dopravy na vybraných tratích 

   Author: Volodymyr Rozhkov; Supervisor: Endrizalová Eva; Opponent: Graf Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-12)
   Cílem práce „Dopady Covid-19 na vývoj nákladní letecké dopravy na vybraných tratích” je posoudit dopady Covid-19 na vybraných tratích nákladní letecké dopravy. Posouzení je provedeno z pohledu objemu nákladní letecké ...
  • Zvládání nestandardních situací ve virtuálním prostředí 

   Author: Berkay Durademir; Supervisor: Hanáková Lenka; Opponent: Dianovský Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-11)
   Abstrakt Tato práce lze klasifikovat jako výzkumnou studii, vzhledem k jejím vlastnostem. Hlavním tématem této studie je udržování vzdělávacích standardů poskytovaných pilotům, s hlavním důrazem na zajištění celkové ...
  • Nová mírová smlouva mezi Izraelem a UAE a její dopady 

   Author: Sarel Israel; Supervisor: Zozuľák Radoslav; Opponent: Pružina Vladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-11)
   The new peace agreement between Israel and the United Arab Emirates is a whole completely new world to the civil aviation industry in Israel particularly. With the peace agreement comes many benefits such as a whole new ...
  • Detekce nesprávného zpětného potvrzení v řízení letového provozu 

   Author: Adam Kalanin; Supervisor: Pilmannová Terézia; Opponent: Manda Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-10)
   Zpětné potvrzení je postup, při kterém přijímací stanice (posádka letounu) opakuje přijatou zprávu nebo její příslušnou část zpět vysílací stanici (řídícímu letového provozu), aby získala potvrzení o správném příjmu. ...
  • Náchylnost k vizuální iluzi poměru stran dráhy na simulátoru 

   Author: Dmitriy Gobozov; Supervisor: Karapetjan Liana; Opponent: Pecho Pavol
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-10)
   Obrovské množství leteckých nehod bylo způsobeno vizuálními iluzemi a pro zvýšení bezpečnosti letu je nezbytné věnovat pozornost problémů lidského faktoru. Tato práce se zaměřuje na specifickou vizuální iluzi poměru stran ...
  • Model toků cestujících ve veřejné části Terminálu 2 na LKPR 

   Author: Alessandro Sartori; Supervisor: Volt Jiří; Opponent: Dvořáková Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-10)
   Cieľom bakalárskej práce je štúdium toku cestujúcich v rámci verejnej časti Terminálu 2 Letiska Václava Havla v Prahe. Za týmto účelom bol vytvorený počítačový model uvažovaného priestoru Terminálu 2. V práci je využitá ...
  • Hodnocení toků cestujících v přednádraží letiště Praha 

   Author: Jozef Michalčin; Supervisor: Had Petr; Opponent: Tolar David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-10)
   Letisko Praha je najrušnejším letiskom v Českej Republike. S narastajúcim počtom cestujúcich sa zvyšuje dopyt po efektívnom a plynulom pohybe cestujúcich v terminálových budovách letiska a pred nimi. Cieľom práce je zhodnotiť ...
  • Srovnání cen letenek různých typů leteckých společností v USA 

   Author: Martin Schauer; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Nagy Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-10)
   Předmětem bakalářské práce „Srovnání cen letenek různých typů leteckých společností v USA“ je analyzovat ceny letenek z Los Angeles do Atlanty, Denveru, Newarku a Honolulu v období dvou měsíců a na základě této analýzy ...
  • Posouzení vlivu letectví na turismus regionů 

   Author: Jakub Bláha; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Janeček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
   Tato práce se zabývá posouzením vlivu letectví na turismus regionů. Řeší, zda lze nějaký vliv vysledovat nebo zda se jedná o na sobě nezávislé veličiny. Turismus je brán v bakalářské práci nejen z pohledu statistiky, ale ...
  • Dopady emisních systémů na letecké společnosti 

   Author: Josef Hajný; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Švub Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
   Tato bakalářská práce se zabývá dopady emisních systémů EU ETS a CORSIA na změnu hospodaření leteckých společností v roce 2022 a 2035. Problematika emisí v letecké dopravě je téma, které je stále aktuálnější a zabývá se ...
  • Vliv Covid-19 na ekonomiku a provoz letišť v USA 

   Author: Viktoriia Koshova; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Červinka Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
   Práce se zaměřuje na analýzu vlivu Covid-19 na leteckou dopravu v USA. Základním úkolem je správné provedení segmentace letišť podle zaměření a typu provozu, stanovení atributů pro analýzu a následná analýza zasažení ...
  • Právní rámec legislativy v oblasti kvality a bezpečnosti v letectví v ČR a EU 

   Author: Vojtěch Zázvorka; Supervisor: Zozuľák Radoslav; Opponent: Petríček Pavol
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou právní úpravy v oblasti řízení kvality a bezpečnosti v letectví v ČR a EU, a to se zaměřením na údržbu letadel. Díky nedávným změnám, které zavádějí systém řízení bezpečnosti v leteckých ...
  • Využití mobilních sítí pro přenos videa, monitoring a ovládání UA 

   Author: Radim Dušek; Supervisor: Kušmírek Stanislav; Opponent: Dianovský Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na téma využití mobilních sítí pro přenos videa, monitoring a ovládání bezpilotních letadel. Cílem práce bylo vytvoření konceptu obousměrného datového spojení v reálném čase a zkoumání, ...
  • Využití bezpečnostní a spolehlivostní analýzy ve vývoji vojenských letounů 

   Author: Václav Tichý; Supervisor: Lališ Andrej; Opponent: Škodová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
   Tato bakalářská práce řeší identifikaci možností využití výstupů bezpečnostní analýzy na bázi systémového přístupu v porovnání s kvantitativní spolehlivostní analýzou. Součástí práce je srovnání jednotlivých přístupů s ...
  • Zvyšování efektivity letecké údržby se zaměřením na posloupnost prací 

   Author: Tomáš Hejna; Supervisor: Kála Martin; Opponent: Parýzek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
   Předmětem této bakalářské práce „Zvyšování efektivity letecké údržby se zaměřením na posloupnost prací“ je analýza plánování údržby letadel na úrovni lehké a těžké údržby. Cílem práce je navrhnout vhodný a inovativní postup ...
  • Technická analýza použití deceleračních systémů na B-737 MAX 

   Author: Pavel Píchal; Supervisor: Vítovec Ondřej; Opponent: Kála Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
   Pro současný provoz letecké dopravy je trendem úspora paliva a snížení hlukových limitů pomocí minimalizace využívání obracečů tahu při přistání vyjma situací, kdy je nutné využít plný reverzní tah zejména z důvodu ...
  • Příčiny vzniku vnitřní koroze pístových motorů 

   Author: Yegor Khorokhorin; Supervisor: Hajla Pavol; Opponent: Matys Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
   Výskyt koroze na částech pístových motorů letadel a její další šíření představují pro inženýry a techniky v leteckém průmyslu velký problém, který může ovlivnit výkon a spolehlivost motoru. Tato bakalářská práce se zaměří ...