Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 343

  • Společný provoz UAS a pilotovaných letadel na neřízených letištích 

   Autor: Krejbich Jakub; Vedoucí práce: Vittek Peter; Oponent práce: Hulínská Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Předmětem bakalářské práce "Společný provoz UAS a pilotovaných letadel na neřízených letištích" je analyzovat podmínky bezpečné integrace provozu a na základě znalosti současné legislativy a provozních omezení navrhnout ...
  • Zvyšování efektivity bezpečnostních kontrol na letištích - příprava cestujících 

   Autor: Popek Lukáš; Vedoucí práce: Vokáč Roman; Oponent práce: Koblása Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Ochrana civilního letectví před protiprávními činy je jedním z hlavních cílů každého letiště. Bezpečnostní kontrole je povinen se podrobit každý cestující vstupující do SRA zóny, a tak vznikají fronty, které mají za následky ...
  • Vliv paralelní dráhy 06R/24L na konstrukci vzdušného prostoru 

   Autor: Večeřa Pavel; Vedoucí práce: Vittek Peter; Oponent práce: Marvan Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   V této bakalářské práci je mým cílem nastínit současné podoby dráhového systému Letiště Václava Havla a blízkého vzdušného prostoru. Dále pak se chci zaměřit se na rozvoj letiště, stavby nové paralelní dráhy 06R/24L a s ...
  • Vliv paralelní dráhy 06R/24L na konstrukci vzdušného prostoru 

   Autor: Večeřa Pavel; Vedoucí práce: Vittek Peter; Oponent práce: Marvan Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
   V této bakalářské práci se pokusím nastínit současnou podobu dráhového systému letiště Praha a blízkého vzdušného prostoru. Dále pak se pokusím zaměřit na rozvoj letiště, stavby nové paralelní dráhy 06R/24L a s tím spojenou ...
  • Ekonomická analýza provozu letounu pod ČVUT FD 

   Autor: Frydrych Jan; Vedoucí práce: Mrázek Petr; Oponent práce: Štumper Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
   Předmětem této bakalářské práce "Ekonomická analýza provozu letounu pod ČVUT FD" je popsat náklady spojené s provozem vlastního letounu pod Fakultou dopravní ČVUT. Práce se zabývá pořizovací cenou, provozními náklady, ...
  • Analýza legislativního rámce pro bezpilotní létající prostředky 

   Autor: Jeřábek Daniel; Vedoucí práce: Hůlek David; Oponent práce: Absolon Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
   Předmětem bakalářské práce "Analýza legislativního rámce pro bezpilotní létající prostředky" je analyzovat několik vybraných legislativních předpisů států EU a USA, a následné porovnání daných legislativních dokumentů mezi ...
  • Optimalizace pracovních podmínek v kokpitu dopravních letadel 

   Autor: Seitl Marek; Vedoucí práce: Kameník Milan; Oponent práce: Filip Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-27)
   Cílem této bakalářské práce "Optimalizace pracovních podmínek v kokpitu dopravních letadel" je analyzovat teplotní poměry uvnitř kabiny letounů rodiny A320. Výzkum je zaměřen především na situaci během delších letů v ...
  • Manuál řízeného modulového výcviku 0-ATPL frozen 

   Autor: Jupová Kristýna; Vedoucí práce: Markovič Michal; Oponent práce: Kraus Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-27)
   Cílem této bakalářské práce je zpracovat manuál pro studenty Řízeného modulového výcviku ATPL(A), který detailně popisuje průběh jednotlivých modulů a obsahuje doporučení vhodných studijních materiálů včetně rad pro ...
  • Průzkum možností ČVUT v Praze v návrhu a vývoji vlastního studentského Cubesat 

   Autor: Bespjatych Andrej; Vedoucí práce: Duša Tomáš; Oponent práce: Kuneš Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-06)
   Tato bakalářská práce si staví z cíle jednak seznámit čtenáře se základní problematikou spojenou se stavbou malých pikosatelitů (tzv. CubeSatů) a jednak poukázat na možnosti jeho vývoje na naší univerzitě, stejně tak jako ...
  • Použití přenosných zařízení pro SAR 

   Autor: Dvořák Matěj; Vedoucí práce: Pleninger Stanislav; Oponent práce: Hajzler Ota
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-27)
   Předmětem této bakalářské práce ?Použití přenosných zařízení pro SAR? je seznámení lidí s problémy lokalizace osob v extrémních situacích. Také prozkoumání možností, které nám nabízí dnešní moderní technologie a to v ...
  • Záznam letu a jeho využití pro potřeby letecké školy 

   Autor: Bartůněk Filip; Vedoucí práce: Hanton Karel; Oponent práce: Matyáš Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-27)
   Předmětem bakalářské práce "Záznam letu a jeho využití pro potřeby letecké školy" je řešení pro leteckou školu v oblasti automatizace administrativy letů, sledování letadel a záznamu letů včetně možnosti vyhodnocení. Od ...
  • Vliv organizačního faktoru při přípravě soutěží v bezmotorovém létání 

   Autor: Lilgová Alexandra; Vedoucí práce: Vittek Peter; Oponent práce: Machula Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-25)
   Predmetom tejto práce je identifikácia a systematizácia nebezpečenstiev a z nich plynúcich rizík spôsobených vplyvom organizačného faktoru na súťažiach v bezmotorovom lietaní. Cieľom je potom navrhnúť preventívne opatrenia ...
  • Pokročilé aspekty modelování zatížení RF pásma 1030/1090 MHz 

   Autor: Lukeš Petr; Vedoucí práce: Pleninger Stanislav; Oponent práce: Zach Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-21)
   Cílem této bakalářské práce je tvorba nelineárního stochastického modelu zatížení radiofrekvenčního pásma 1030/1090 MHz zohledňujícího MSSR, XPDR, TCAS a ADS-B. Výsledný model umožňuje určit reinterrogation rate mezi ...
  • Turbulence v úplavu 

   Autor: Příhoda David; Vedoucí práce: Capoušek Ladislav; Oponent práce: Kameník Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
   Cílem této bakalářské práce "Turbulence v úplavu" je poskytnout ucelený soubor informací o tomto jevu. Seznámit čtenáře s fyzikálními aspekty turbulence v úplavu, popsat minimální rozstupy používané v různých částech světa ...
  • Zefektivnění koordinace výrobního toku na základě datové analýzy 

   Autor: Nemčíková Silvia; Vedoucí práce: Vittek Peter; Oponent práce: Grigorovová Marta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-23)
   Cieľom predloženej práce je zefektívnenie koordinácie výrobného toku s využitím analýz, ktoré reflektujú vymedzené ukazovatele výkonnosti. Efektivita výroby úzko súvisí s komplexným spravodajským systémom, a kvalitou jeho ...
  • Nákup letadel 

   Autor: Kaločayová Michaela; Vedoucí práce: Endrizalová Eva; Oponent práce: Bařinová Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na proces nákupu letadel. Seznamuje s problematikou výběru výrobce/dodavatele letadla, uzavření kupní smlouvy, financování letadla, převzetí letadla a jeho uvedení do provozu. Dále se ...
  • Rozvoj nízkonákladových dopravců působících v České republice a v Polsku 

   Autor: Jansa Radim; Vedoucí práce: Szabo Stanislav; Oponent práce: Štumper Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
   Předmětem bakalářské práce "Rozvoj nízkonákladových dopravců působících v České republice a v Polsku" je porovnání vývoje na obou trzích mezi roky 2007 a 2017. Cílem práce je analýza rozdílů obou zdánlivě podobných trhů, ...
  • Optimalizace systému monitorování kondenzačních stop 

   Autor: Ocelík Vojtěch; Vedoucí práce: Hospodka Jakub; Oponent práce: Hajzler Ota
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-21)
   Bakalářská práce Optimalizace systému monitorování kondenzačních stop se zabývá systémem měření kondenzačních stop na pracovišti Děčín ČVUT Fakulty dopravní v Praze. Teoretická část této práce je zaměřena na popsání ...
  • Technicko-organizační manuál společnosti DSA a.s. servisu Praha - Kbely 

   Autor: Vašátko Lukáš; Vedoucí práce: Novák Martin; Oponent práce: Buchta Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-27)
   Bakalářská práce s názvem "Technicko-organizační manuál společnosti DSA a. s. servisu Praha-Kbely" se zabývá problematikou technicko-organizačního manuálu pro organizace provádějící údržbu letadel. Práce je rozdělena na ...
  • Studie proveditelnosti zavedení LPV přiblížení na letišti České Budějovice 

   Autor: Sehnal Jakub; Vedoucí práce: Kraus Jakub; Oponent práce: Matějka Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
   Cílem této bakalářské práce je zhodnocení proveditelnosti a návrh LPV přiblížení na letišti v Českých Budějovicích. Práce se zabývá popisem současného stavu letiště, jeho rozvojem do budoucna, stanovením podmínek a pravidel ...