Now showing items 1-20 of 542

  • Vysílání provozních informací na neřízených letištích 

   Author: Jan Krofta; Supervisor: Kameník Milan; Opponent: Hosnédl Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
   Tato bakalářská práce se zabývá poskytováním provozních informací na letištích kategorie všeobecného letectví. Popisuje legislativní rámec potřebný ke zprovoznění automatických zpráv. Součástí práce je vytvoření softwaru, ...
  • Zavedení EFB do provozu nově vznikajícího leteckého dopravce 

   Author: Tomáš Panenka; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Polánecká Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
   Předmětem bakalářské práce „Zavedení EFB do provozu nově vznikajícího leteckého dopravce“ je analyzovat právní prostředí a veškeré požadavky pro certifikaci EFB a na základě této analýzy implementovat bezpečný a efektivní ...
  • Ochrana letadla před optickými zdroji elektromagnetického záření 

   Author: Adam Výbošťok; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Valenta Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
   Predmetom bakalárskej práce „Ochrana letadla před optickými zdroji elektromagnetického záření” je vykonať praktické experimenty ožarovania lietadla s ľahko dostupnými laserovými zariadeniami pri rôznych podmienkach. Následne ...
  • Topografické mapování elektrické aktivity mozku u řídících letového provozu 

   Author: Aneta Skuhrová; Supervisor: Hanáková Lenka; Opponent: Oniščenko Boris
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
   Práce řídících letového provozu se obecně řadí mezi ty nejstresovější, proto je důležité se jimi, převážně kvůli bezpečnosti, zabývat, aby se předešlo selhání z hlediska lidského faktoru. Mezi nejčastěji používané metody ...
  • Společné využití leteckého prostoru pilotovaných a nepilotovaných letadel 

   Author: Kirill Melikhov; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Pecho Pavol
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou společného využití leteckého prostoru pilotovaných a nepilotovaných letadel. Jejím cílem je rozebrat a posoudit možnosti společného využití leteckého prostoru pilotovaných a ...
  • Návrh optimálních nahradních letišť po trati vybraného leteckého dopravce 

   Author: Lili Pučeková; Supervisor: Olexa Peter; Opponent: Hajzler Ota
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
   Bakalárska práca „Návrh optimálních náhradních letišť po trati vybraného leteckého dopravce“ si kladie za cieľ overenie návrhu metodológie pre výber náhradného letiska po trati letu, na základe výpočtu indexu vhodnosti. ...
  • Sběr a analýza dat v sledování letové způsobilosti jiných než složitých letadel 

   Author: Martina Liptáková; Supervisor: Lališ Andrej; Opponent: Ďuk Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
   Cílem práce je upravení systému sledování zachování letové způsobilosti (ACAM) jiných než složitých letadel Úřadem pro civilní letectví, tak, aby odpovídal standardizovaným metodikám. Nejdříve jsou rozebrány systémy používané ...
  • Experimentální hodnocení rozdělení pozornosti při IFR letech 

   Author: Matúš Rudinský; Supervisor: Stojić Slobodan; Opponent: Valenta Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
   Používanie zariadenia na sledovanie pohybu očí sa používa na skúmanie rozdelenia pozornosti v čoraz viac odvetviach a ani letectvo nie je výnimka. S rozvojom nových technológií vo virtuálnej realite máme k dispozícií ...
  • Návrh proaktivních indikátorů bezpečnosti pro letiště s využitím modelu STAMP 

   Author: Ondřej Vašata; Supervisor: Lališ Andrej; Opponent: Štumbauer Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
   Cílem této bakalářské práce je vytvoření sady proaktivních indikátorů bezpečnosti s využitím STPA analýzy zpracované na proces probíhající na letišti. V počátku práce je popsán současný stav řízení bezpečnosti pomocí Systému ...
  • Hodnocení možnosti sdílení techniky pro odbavení letadel na Letišti Praha 

   Author: Jakub Nový; Supervisor: Stojić Slobodan; Opponent: Křížek Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
   Předmětem této bakalářské práce je vytvořit a ohodnotit možnosti sdílení techniky pro odbavení letadel na letišti Praha, kde působí více handlingových společností. Součástí předmětu práce je analýza současného stavu v ...
  • Cykličnost parametru NACp ve zprávách ADS-B a jejich možná příčina 

   Author: Michael Matejovie; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Topková Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
   Cílem bakalářské práce je objasnění možných příčin cyklického chování parametru NACp v datech ADS-B. V práci nejprve popisuji systém ADS-B a jeho parametry kvality. V další kapitole seznamuji s jevy kosmického počasí, které ...
  • Studie bezpečnosti přiblížení PinS pro lety HEMS v České republice 

   Author: Pavel Mikule; Supervisor: Lališ Andrej; Opponent: Štumper Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
   Cílem této bakalářské práce je provedení studie bezpečnosti a vyhodnocení bezpečnosti implementace přiblížení PinS v neřízeném vzdušném prostoru na území České republiky. V teoretické části práce jsou vysvětleny specifika ...
  • Analýza leteckého spojení mezi Vietnamem a EU 

   Author: Tuan Anh Nguyen; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Vokatý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
   Tématem bakalářské práce „Analýza leteckého spojení mezi Vietnamem a EU“ je rozbor leteckého spojení mezi Evropskou unií a Vietnamem. Práce se zaměřuje na hlavní oblasti jako je analýza současné situace v letecké přepravě ...
  • Návrh zvýšení úrovně vyhodnocení customer experience letišť 

   Author: Štěpán Studnička; Supervisor: Stojić Slobodan; Opponent: Kafková Markéta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
   Bakalářská práce představuje detailněji problematiku customer experience a problematiku jejího vyhodnocení ze strany letišť. Práce ukazuje možnosti zapojení technologií do jejího rozvoje a poukazuje na to, co může využití ...
  • Analýza letištních poplatků se zaměřením na velká letiště 

   Author: Kateřina Michalská; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Jozová Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
   Předmětem bakalářské práce je analýza vlivu letištních poplatků velkých letišť v Evropské unii na tržby vybraných letišť. Motivací k výběru tématu bakalářské práce bylo bližší pochopení ekonomického fungování nejvýznamnějších ...
  • Implementace simulátoru vestibulárních iluzí do IFR výcviku 

   Author: Filip Havrda; Supervisor: Socha Vladimír; Opponent: Matyáš Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
   Předmětem této práce je implementace simulátoru vestibulárních iluzí do IFR výcviku. Cílem práce je určit, zda-li navození vestibulární iluze při simulátorovém létání, které je implementované v jedné hodině simulátorového ...
  • Předpověď tlaku QNH 

   Author: Marian Flekač; Supervisor: Kameníková Iveta; Opponent: Sobota Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
   Tato bakalářská práce se zabývá tlakem vzduchu a jeho předpovědí. V teoretické části jsou popsány obecné principy spojené s tlakem, praktická část rozebírá práci s tlakem v letectví. Součástí praktické části je také ...
  • Rekonfigurace vzdálených stání letadel na letišti Praha-Ruzyně 

   Author: Vít Kadlček; Supervisor: Lán Sébastien; Opponent: Černý Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
   V této bakalářské práci je řešena problematika rekonfigurace stání letadel na odbavovací ploše „SEVER“ letiště Praha-Ruzyně. Práce představuje související předpisovou základnu a ostatní použité dokumenty a nastiňuje současné ...
  • Předpověď počasí pro letiště Hradec Králové 

   Author: František Štemberk; Supervisor: Kameníková Iveta; Opponent: Horák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
   Předmětem práce je analýza současného stavu meteorologického zabezpečení letiště v Hradci Králové a tvorby záznamu předpovědí počasí pro tuto lokalitu. Cílem práce je návrh optimální předpovědi počasí pro letiště v Hradci ...
  • Návrh způsobu hodnocení kvality služeb GHD ze strany letiště 

   Author: Jan Machovič; Supervisor: Stojić Slobodan; Opponent: Kafková Markéta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
   Předmětem bakalářské práce „Návrh způsobu hodnocení kvality služeb GHD ze strany letiště“ je navržení aplikovatelného způsobu evaluace služeb odbavení letadel. Analýza dostupných a používaných metod v oblasti tzv. ...