News

Bachelor Theses - 16121

Recently added

Now showing items 1-20 of 496

  • Komplexní hodnocení únavy pilotů z pohledu fyziologických parametrů 

   Author: Dilara Duman; Supervisor: Socha Vladimír; Opponent: Oniščenko Boris
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-15)
   Únava pilotů je jedním z hlavních důvodů leteckých nehod, ke kterým došlo v důsledku pochybení lidského činitele. Z tohoto důvodu je v zájmu zachování nejvyšších standardů letové bezpečnosti ve všech fázích letu zásadní ...
  • Seznam leteckých meteorologických kodů 

   Author: Semen Rusanov; Supervisor: Kameníková Iveta; Opponent: Absolon Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-15)
   Předmětem této bakalářské práce je vytvořit univerzální příručku se stručnými a srozumitelně popsanými informacemi o meteorologických kódech a zprávách pro studenty, profesionální piloty a pro všechny, kteří se zajímají o ...
  • Rozvoj a umístění nového CARGO terminálu na letišti Václava Havla 

   Author: Štěpán Moninec; Supervisor: Stojić Slobodan; Opponent: Sýkora Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-15)
   Předmětem této práce je provedení analýzy k určení vhodné lokality rozšíření cargo terminálu na Letišti Václava Havla v Praze. Dílčím cílem je rozbor evropských letišť, která byla zvolena kvůli své funkci vzhledem ke cargo ...
  • Průběžné testování pilotů v praktické části integrovaného výcviku ATPL(A) 

   Author: Michal Hubáček; Supervisor: Pružina Vladislav; Opponent: Valenta Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-15)
   Předmětem bakalářské práce „Průběžné testování pilotů v praktické části integrovaného výcviku ATPL(A)“ je zhodnocení dosavadního průběhu výcviku ATPL(A), vytvoření testových otázek pro jednotlivé fáze výcviku a následné ...
  • Návrh scenario-based výcvikové osnovy pro získání přístrojové doložky CB-IR(A) 

   Author: Natálie Vojtěchová; Supervisor: Matyáš Roman; Opponent: Glinz Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-15)
   Předmětem této práce je navrhnutí výcvikové osnovy pro získání přístrojové doložky CB-IR(A) pomocí výcviku založeném na scénářích a na základě vytvořené osnovy popsat, zda je tento způsob výcviku optimální pro získání ...
  • Návrh aplikace detekčního systému pro ochranu letišť 

   Author: Marek Žaloudek; Supervisor: Kleczatský Adam; Opponent: Lehký Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-15)
   Předmětem bakalářské práce „Návrh aplikace detekčního systému pro ochranu letišť“ je průzkum možností v oblasti detekčních systémů bezpilotních letadel. Následně za pomoci získaných zkušeností vybrat a navrhnout aplikaci ...
  • Systémy ochrany letové obálky 

   Author: Jan Hlaváček; Supervisor: Vecko Martin; Opponent: Kolín Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-15)
   Předmětem bakalářské práce „Systémy ochrany letové obálky“ je analyzovat současný stav systémů ochrany letové obálky na moderních letounech, uvést a popsat vliv systémů ochrany letové obálky ve vybraných nehodách a na ...
  • Návrh metod a softwarového řešení pro hodnocení pohybu očí ve virtuální realitě 

   Author: Martin Kavka; Supervisor: Socha Vladimír; Opponent: Štrobl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-14)
   Tato bakalářská práce se věnuje problematice sledování pohybu očí. Cílem této práce je vytvoření programu s uživatelským rozhraním, který poskytuje nástroje k analýze dat pohybu očí. Data zaznamenávající pohyby očí jsou ...
  • Rozstupy dle turbulence v úplavu 

   Author: Nikita Saprykin; Supervisor: Pleninger Stanislav; Opponent: Strouhal Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-14)
   Předmětem bakalářské práce “Rozstupy dle turbulence v úplavu“ je posouzení různých konceptů minim rozstupů používaných na nejvytíženějších mezinárodních letištích. V počátku jsou popsány aspekty dráhového systému, které ...
  • Možnosti využití moderních technologií v oblasti obchodního odbavení na LKPR 

   Author: Lenka Mráčková; Supervisor: Stojić Slobodan; Opponent: Poustka Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-14)
   Cílem bakalářské práce je stanovení možností využití moderních technologií v oblasti obchodního odbavení na LKPR. V práci nejprve popisuji jednotlivé druhy odbavení jak cestujících, tak zavazadel. Poté vyhodnocuji dotazníkové ...
  • Metody hodnocení únavy u pilotů 

   Author: Marina Zhuzhgova; Supervisor: Hanáková Lenka; Opponent: Štumbauer Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-14)
   S rychlým rozvojem letectví se stává únava pilotů, která je jedním z klíčových parametrů bezpečnosti letectví, žhavým problémem. Hodně leteckých společností se snaží implementovat strategie zmírnění únavy, ale jen málo ...
  • Tvorba cen letenek - dálkové lety 

   Author: Tereza Honová; Supervisor: Polánecká Anna; Opponent: Langhammer Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-14)
   Cílem bakalářské práce „Tvorba cen letenek – dálkové lety” je dokázat, že letecké společnosti využívají ke zvyšování výnosů dynamickou sazbu cen letenek. Tato tvrzení jsou dokládána na dvou konkrétních jevech. Prvním z ...
  • Metody kvantifikace stresu u pilotů 

   Author: Sophia Schmusch; Supervisor: Hanáková Lenka; Opponent: Stuchlíková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-14)
   Cieľom tejto bakalárskej práce je objasniť čitateľovi, aký vplyv má stres na leteckú dopravu a akými spôsobmi je možné ho detekovať. Prvá kapitola sa zaoberá celkovou problematikou stresu a spôsobom, akým stres vzniká. ...
  • Koncept navigačního řešení v odlehlých oblastech jako záloha GNSS 

   Author: Dominika Fonferová; Supervisor: Lukeš Petr; Opponent: Nosek Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-14)
   Předmětem této bakalářské práce je vytvoření a ohodnocení alternativního navigačního modelu rozšiřující využití terestriálního pokrytí jako záloha GNSS nad oceánem nebo v odlehlých oblastech bez vybavení pozemní infrastruktury.
  • Hodnocení závislosti psychofyziologické kondice pilotů na typu manévru 

   Author: Sofiia Pankova; Supervisor: Socha Vladimír; Opponent: Hadáčková Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-11)
   Zkoumání psychofyziologického stavu (stresu) u leteckého personálu je neoddělitelnou součásti pro zajištění bezpečnosti v oblasti letecké dopravy. Na základě různých studií vyplývá, že hodnocení stresu pomocí biosignálů, ...
  • Optimalizace počtu a rozmístění odbavovací techniky na Letišti Václava Havla 

   Author: Jiří Volt; Supervisor: Teichmann Dušan; Opponent: Havíř Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-11)
   Předmětem této bakalářské práce je optimalizovat počet techniky pro technické odbavení na Letišti Václava Havla v Praze a navrhnout místa vhodná k jejímu uskladnění v době její nečinnosti. Tím by mělo dojít k zefektivnění ...
  • Metody kvantifikace stresu u pilotů 

   Author: Sophia Schmusch; Supervisor: Hanáková Lenka; Opponent: Kunčíková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-11)
   Cieľom záverečnej práce je objasniť ako vplýva stres na leteckú dopravu, konkrétne u pilotov, akým spôsobom na nich vplýva a ako je možné ho identifikovať. Prvá kapitola sa zaoberá celkovou problematikou stresu a spôsobom ...
  • Měření výkonnosti letišť 

   Author: Sabína Dobiašová; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Otta Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-11)
   Za posledné roky sa dopyt po leteckej doprave rapídne zvýšil. Letiská sú nútené každým rokom zisťovať svoju efektívnosť a výkonnosť a na základe toho zlepšovať svoje služby. Vo svojej práci som porovnávala rôzne faktory ...
  • Výkonnost v odolnosti v procesech certifikace a schvalování změn letišť 

   Author: Michaela Fukalová; Supervisor: Lališ Andrej; Opponent: Nekvasil Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
   Cílem této bakalářské práce je analýza a modelování procesů certifikace a schvalování změn letišť dozorového orgánu civilního letectví v kontextu výkonnosti v odolnosti. V počátku práce jsou popsány přístupy k bezpečnosti ...
  • Kategorizace a statistické vyhodnocení protiprávních činů v letecké dopravě 

   Author: Petr Hajda; Supervisor: Vokáč Roman; Opponent: Blaha Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
   Práce se zabývá problematikou protiprávních činů v letecké dopravě, která již několik desetiletí zásadním způsobem ovlivňuje provozní aspekty civilního letectví po celém světě. Úvodní kapitoly jsou věnovány obecně otázce ...