Now showing items 97-116 of 496

  • Jednotné evropské nebe 

   Author: Mráz Josef; Supervisor: Endrizalová Eva; Opponent: Chmelík Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Kalibrace měřidel v podmínkách organizace oprávněné k údržbě 

   Author: Janoušek Jiří; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Hovorka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Kapacitní limity terminálu na letišti M. R. Štefánika v Bratislavě 

   Author: Sabína Dobiašová; Supervisor: Stojić Slobodan; Opponent: Líkař Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-12)
   Najfrekventovanejším letiskom na území Slovenskej republiky je letisko Milana Rastislava Štefánika v Bratislave. Dôvodom zvolenia tejto témy, je záujem o vývoj a budúcnosť tohoto letiska. Cieľom práce je poukázať na prietok ...
  • Kategorizace a statistické vyhodnocení protiprávních činů v letecké dopravě 

   Author: Petr Hajda; Supervisor: Vokáč Roman; Opponent: Blaha Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
   Práce se zabývá problematikou protiprávních činů v letecké dopravě, která již několik desetiletí zásadním způsobem ovlivňuje provozní aspekty civilního letectví po celém světě. Úvodní kapitoly jsou věnovány obecně otázce ...
  • Komplexní hodnocení únavy pilotů z pohledu fyziologických parametrů 

   Author: Dilara Duman; Supervisor: Socha Vladimír; Opponent: Oniščenko Boris
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-15)
   Únava pilotů je jedním z hlavních důvodů leteckých nehod, ke kterým došlo v důsledku pochybení lidského činitele. Z tohoto důvodu je v zájmu zachování nejvyšších standardů letové bezpečnosti ve všech fázích letu zásadní ...
  • Komplexní model biometrického odbavení cestujících v terminálech LKPR 

   Author: Aleksandr Mikheev; Supervisor: Stojić Slobodan; Opponent: Šedivá Kafková Markéta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-09)
   Bakalářská práce „Komplexní model biometrického odbavení cestujících v terminálech LKPR“ se zabývá otázkou možnosti zavedení biometrického systému odbavení cestujících. Cílem práce je vytvoření a ohodnocení modelu biometrického ...
  • Komunikační infrastruktury v Sectorless ATM konceptu 

   Author: Samuel Horník; Supervisor: Pleninger Stanislav; Opponent: Strouhal Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
   Predmetom bakalárskej práce „Komunikační infrastruktury v Sectorless ATM konceptu“ je predstavenie Sectorless ATM konceptu ako takého v porovnaní s tradičným konceptom riadenia vzdušného priestore nad územím Európy. Následne ...
  • Koncept navigačního řešení v odlehlých oblastech jako záloha GNSS 

   Author: Dominika Fonferová; Supervisor: Lukeš Petr; Opponent: Nosek Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-14)
   Předmětem této bakalářské práce je vytvoření a ohodnocení alternativního navigačního modelu rozšiřující využití terestriálního pokrytí jako záloha GNSS nad oceánem nebo v odlehlých oblastech bez vybavení pozemní infrastruktury.
  • Koncept vzdělávání v oblasti lidského faktoru v letectví 

   Author: Jiří Hronek; Supervisor: Socha Vladimír; Opponent: Hrúz Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-06)
   Cílem této bakalářské práce je analyzovat současný stav v oblasti vzdělávání lidského faktoru v letectví napříč vybranými leteckými profesemi. Na základě této analýzy potom sumarizovat koncept vzdělávání lidského faktoru ...
  • Konceptualizace procesů bezpečnostní kontroly cestujících letiště 

   Author: Havlíček Jakub; Supervisor: Lališ Andrej; Opponent: Špák Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-15)
   Cíl této práce je vytvoření strukturovaného konceptuálního modelu klíčových částí bezpečnostní kontroly cestujících. Klíčové části jsou vybrány z legislativních dokumentů popisující bezpečnost. Jedná se o dokumenty jako ...
  • Konceptualizace vybraných částí modelu bezpečnosti STAMP 

   Author: Guskova Natalia; Supervisor: Lališ Andrej; Opponent: Kostov Bogdan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-15)
   Cílem předložené bakalářské práce "Konceptualizace vybraných částí modelu bezpečnosti STAMP" je vytvoření konceptuálního modelu s využitím ontologií. Model je tvořen ze dvou částí, které jsou identifikovány jako klíčové v ...
  • Konceptuální model FTA a jeho využití pro hodnocení spolehlivosti letadel 

   Author: Filip Drastich; Supervisor: Lališ Andrej; Opponent: Kostov Bogdan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
   Cílem této bakalářské práce je popsat a analyzovat současný stav hodnocení spolehlivosti pomocí spolehlivostních analýz v letecké dopravě. Tato práce tedy informuje o možnostech hodnocení spolehlivosti pomocí různých ...
  • Konkurenčný boj medzi low-cost airlines a full-service airlines 

   Author: Fedorco Ľubomír; Supervisor: Dvořák Jiří; Opponent: Polánecká Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Konstrukce letištních vozovek 

   Author: Walica Jan; Supervisor: Fajt Vladimír; Opponent: Endrizalová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-18)
   Předmětem bakalářské práce "Konstrukce letištních vozovek" je popsat typy vozovek na letišti a ukázat potřebné postupy při výstavbě letištních vozovek a následně dimenzovat navrhovanou vzletovou a přistávací dráhu do místa ...
  • Kritický pohled na záměr zřízení národního leteckého přepravce na Slovensku 

   Author: Tomáš Dzuruš; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Vittek Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-12)
   Predmetom bakalárskej prace "Kritický pohlaď na zámer zriadenia národného leteckého dopravcu na Slovensku" je kritická analýza štúdie, ktorá vznikla na základe požiadavky vlády Slovenskej republiky. V prvej časti je uvedený ...
  • Kritický pohled na záměr zřízení národního leteckého přepravce na Slovensku 

   Author: Tomáš Dzuruš; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Vittek Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-12)
   Predmetom bakalárskej prace "Kritický pohlaď na zámer zriadenia národného leteckého dopravcu na Slovensku" je kritická analýza štúdie, ktorá vznikla na základe požiadavky vlády Slovenskej republiky. V prvej časti je uvedený ...
  • Krizové řízení letiště při redukci provozu majoritního dopravce 

   Author: Vokáč Roman; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Plos Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Krizové situace v letecké dopravě 

   Author: Vančura David; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Ledra Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Kvalifikační požadavky na posádky letadel 

   Author: Krch Miloslav; Supervisor: Hospodka Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Kvalita služeb leteckých společností 

   Author: Karkošiaková Nikola; Supervisor: Němec Vladimír; Opponent: Soušek Radovan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   Obsahem této bakalářské práce je shromáždění a ucelení základních informací týkající se historie letectví, výhod a nevýhod letecké dopravy, členění leteckých společností, popsání základních organizací a úmluv, které jsou ...