Now showing items 91-110 of 542

  • Identifikace a řešení překážek při zavádění e-ID pro UAS 

   Author: Daniel Urban; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Brchl Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
   Předmětem této bakalářské práce „Identifikace a řešení překážek při zavádění e-ID pro UAS“ je analyzovat použitelné technologie e-ID pro UAS a na jejich základě identifikovat překážky, které by se mohly vyskytnou při jejich ...
  • Identifikace možností rozvoje letiště Praha Ruzyně 

   Author: Kodera Martin; Supervisor: Keršnerová Aneta; Opponent: Sýkora Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Implementace analýzy dat z letových zapisovačů do Safety Management Systemu 

   Author: Miklenda Jakub; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Chmelík Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-27)
  • Implementace Nařízení EU č. 1178/2011 v ČR a změny oproti JAR-FCL 

   Author: Lacki Jakub; Supervisor: Němec Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Implementace oboru letecký mechanik - Avionik na Střední technické školy 

   Author: Hutla Petr; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Exnerová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Implementace PinS přiblížení na místa přistání v neřízeném vzdušném prostoru 

   Author: Linda Chládková; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Matějka Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-05)
   Předmětem této bakalářské práce je popis principu přiblížení podle přístrojů Point in Space a návrh konceptu provozu tohoto přiblížení do neřízeného vzdušného prostoru ČR. Dále jsou v práci identifikovány překážky implementace ...
  • Implementace simulátoru vestibulárních iluzí do IFR výcviku 

   Author: Filip Havrda; Supervisor: Socha Vladimír; Opponent: Matyáš Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
   Předmětem této práce je implementace simulátoru vestibulárních iluzí do IFR výcviku. Cílem práce je určit, zda-li navození vestibulární iluze při simulátorovém létání, které je implementované v jedné hodině simulátorového ...
  • Incentivní programy na mezinárodních letištích 

   Author: Zharkova Victoria; Supervisor: Němec Vladimír; Opponent: Heralová Daniela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Bakalářská práce "Incentivní programy na mezinárodních letištích" se v první části zabývá základním rozdělení letišť. Následně pak popisem incentivních programů a znázorněním jejich aplikaci na vybraných letištích v Evropské ...
  • Indikátory bezpečnosti aeroklubu Kralupy nad Vltavou 

   Author: Prachtová Aneta; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Havíř Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   Práce se zabývá definicí indikátorů bezpečnosti v AK Kralupy na letišti Sazená. Na základě definovaných indikátorů bezpečnosti je navržen implementační plán a systém pro vyhodnocování faktorů. Při analýze dat je použita ...
  • Indoorové testování letových charakteristik bezpilotního letadla Iris+ 

   Author: Karel Hylmar; Supervisor: Kušmírek Stanislav; Opponent: Regula Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
   V poslední letech zažívají bezpilotní letadla rapidní technologický rozvoj a předbíhají současná legislativní nařízení. Vznikla tak nová evropská nařízení upravující provoz bezpilotních letadel na základě letových ...
  • Inovace a vylepšení životnosti komponentů systému APU APS 2000 

   Author: Poštová Michala; Supervisor: Pixa Jiří; Opponent: Hýbl Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Inovace v procesu odbavení cestujících 

   Author: Zouzalová Barbora; Supervisor: Němec Vladimír; Opponent: Nykl Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-25)
   Tato práce je zaměřena na proces odbavení cestujících a jejich zavazadel na letišti. První kapitola je věnována postupnému vzniku a rozvoji odbavení a také postupnému vývoji odbavovacích prostorů na Letišti Václava Havla ...
  • Instruktorská příručka leteckého simulátoru Airbus A320 

   Author: Adam Čevela; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Plos Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-11)
   Předmětem této bakalářské je studenty seznámit s obsluhou instruktorské stanice simulátoru Airbus A320 na základě srozumitelné příručky, která bude součástí stanice. Konkrétně, nastavit jednotlivé scénáře a poruchy letounu, ...
  • Integrované zobrazení pro pracoviště TWR 

   Author: Sankot Tomáš; Supervisor: Keršnerová Aneta; Opponent: Pleninger Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Interaktivní informační systémy na Letišti Václava Havla v Praze 

   Author: Pešout Martin; Supervisor: Polánecká Anna; Opponent: Voráček Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   Tato bakalářská práce se zabývá navržením interaktivních prvků na Letišti Václava Havla Praha. Cílem práce je navrhnout podobu informačního systému, který by sloužil k zefektivnění a zrychlení odbavení cestujících. V počátku ...
  • Jednotné evropské nebe 

   Author: Mráz Josef; Supervisor: Endrizalová Eva; Opponent: Chmelík Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Kalibrace měřidel v podmínkách organizace oprávněné k údržbě 

   Author: Janoušek Jiří; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Hovorka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Kapacitní limity terminálu na letišti M. R. Štefánika v Bratislavě 

   Author: Sabína Dobiašová; Supervisor: Stojić Slobodan; Opponent: Líkař Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-12)
   Najfrekventovanejším letiskom na území Slovenskej republiky je letisko Milana Rastislava Štefánika v Bratislave. Dôvodom zvolenia tejto témy, je záujem o vývoj a budúcnosť tohoto letiska. Cieľom práce je poukázať na prietok ...
  • Kategorizace a statistické vyhodnocení protiprávních činů v letecké dopravě 

   Author: Petr Hajda; Supervisor: Vokáč Roman; Opponent: Blaha Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
   Práce se zabývá problematikou protiprávních činů v letecké dopravě, která již několik desetiletí zásadním způsobem ovlivňuje provozní aspekty civilního letectví po celém světě. Úvodní kapitoly jsou věnovány obecně otázce ...
  • Kategorizace detekčních možností RFI v oblasti GNSS 

   Author: Simona Blašková; Supervisor: Pleninger Stanislav; Opponent: Duša Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-08)
   Predmetom tejto bakalárskej práce je vytvorenie systematizovaného prístupu k technológiám detekcie GNSS rušenia prostredníctvom ich výstupných informácií. Prvá časť práce je zameraná na zmapovanie súčasných dostupných ...