Now showing items 186-205 of 542

  • Nastavení metodiky vyšetřování leteckých nehod a událostí na letišti 

   Author: Martin Dillinger; Supervisor: Stojić Slobodan; Opponent: Keller Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-11)
   Úlohou bakalářské práce s názvem Nastavení metodiky vyšetřování leteckých nehod a událostí na letišti je analyzování současného přístupu k odbornému zjišťování příčin leteckých nehod, navrhnutí doporučení pro způsob řešení ...
  • Nákladní letecká doprava 

   Author: Bahenský Pavel; Supervisor: Endrizalová Eva; Opponent: Jeřábek Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Nákup letadel 

   Author: Kaločayová Michaela; Supervisor: Endrizalová Eva; Opponent: Bařinová Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na proces nákupu letadel. Seznamuje s problematikou výběru výrobce/dodavatele letadla, uzavření kupní smlouvy, financování letadla, převzetí letadla a jeho uvedení do provozu. Dále se ...
  • Nástroj pro hodnocení pilotů - studentů v integrovaném kurzu 

   Author: Vít Širc; Supervisor: Polánecká Anna; Opponent: Kotvaldová Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-16)
   Cílem této práce bylo posoudit současný způsob hodnocení výcviku pilotů a porovnat ho s moderními metodami hodnocení studentů. Porovnávají se zde metody hodnocení, které se v současné době používají s metodami, které by ...
  • Nástroj pro přípravu navigačního záznamu 

   Author: Brezoľubský Jiří; Supervisor: Chmelík Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Nástroje řídících letového provozu 

   Author: Noskievič Tomáš; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Krula Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-24)
   Tato bakalářská práce "Nástroje řídících letového provozu" poskytuje ucelený a přehledný materiál, který popisuje nejnovější nástroje a systémy využívané řídícími letového provozu a navrhuje zlepšení do dalšího vývoje ...
  • Návazná pozemní doprava k letišti Vodochody 

   Author: Vytykáčová Martina; Supervisor: Coufalová Jana; Opponent: Pátek Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh a realizace vícepilotního simulátoru pro Fakultu dopravní ČVUT v Praze 

   Author: Zima Ondřej; Supervisor: Hospodka Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Návrh a realizace VKV přijímacího systému na bázi SDR 

   Author: Tomáš Tůma; Supervisor: Pleninger Stanislav; Opponent: Jonáš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-12)
   Cílem této práce je navrhnout, realizovat a instalovat přijímací systém založený na bázi SDR pro umožnění poslechu hlasové komunikace v letectví, která probíhá mezi pilotem a řídícím. Analyzovat dostupné hardwarové možnosti ...
  • Návrh algoritmů pro identifikaci letových manévrů 

   Author: Adam Oliva; Supervisor: Socha Vladimír; Opponent: Pecho Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-06)
   Již dlouhou dobu probíhá vyhodnocování všech letů dle naměřených parametrů za účelem odhalení nových rizik a zlepšení bezpečnosti. V poslední době našla analýza letových dat další uplatnění, a to v konceptu nazvaném ...
  • Návrh anti-kolizního systému 

   Author: Bohuslav Vladyka; Supervisor: Kušmírek Stanislav; Opponent: Regula Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-08)
   V posledních letech se rapidně rozšiřují možnosti využití bezpilotních prostředků. S rostoucím trendem vzniká větší důraz na bezpečnost v provozu. Podchycení bezpečnosti je nutné realizovat již během vývoje. Tato práce ...
  • Návrh aplikace detekčního systému pro ochranu letišť 

   Author: Marek Žaloudek; Supervisor: Kleczatský Adam; Opponent: Lehký Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-06)
   Předmětem bakalářské práce „Návrh aplikace detekčního systému pro ochranu letišť“ je průzkum možností v oblasti detekčních systémů bezpilotních letadel. Následně za pomoci získaných zkušeností vybrat a navrhnout aplikaci ...
  • Návrh aplikace detekčního systému pro ochranu letišť 

   Author: Marek Žaloudek; Supervisor: Kleczatský Adam; Opponent: Lehký Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-15)
   Předmětem bakalářské práce „Návrh aplikace detekčního systému pro ochranu letišť“ je průzkum možností v oblasti detekčních systémů bezpilotních letadel. Následně za pomoci získaných zkušeností vybrat a navrhnout aplikaci ...
  • Návrh inspekčního programu kritického dílu PEJ AI-9V 

   Author: Aulická Kateřina; Supervisor: Pavlas Jiří; Opponent: Kunčíková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-12)
   Předmětem bakalářské práce "Návrh inspekčního programu kritického dílu PEJ AI-9V" je zhodnotit aktuální stav kontroly vnějšího pláště kompresoru a pokusit se navrhnout nový inspekční program, který zajistí dřívější odhalení ...
  • Návrh koncepce výukového materiálu letecké angličtiny pro piloty 

   Author: Fanta Matěj; Supervisor: Lališ Andrej; Opponent: Růčka David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
   Tato bakalářská práce popisuje proces publikace a zásady pro zpracování učebnic. Práce je založena na analýze učebnic a kurzů letecké angličtiny, které jsou mezi sebou následně porovnány. S využitím této analýzy je vytvořen ...
  • Návrh konceptuálního strukturovaného modelu standardních leteckých taxonomií 

   Author: Grötschelová Kateřina; Supervisor: Lališ Andrej; Opponent: Ahmad Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-15)
   Cílem mé bakalářské práce je na základě ontologie navrhnout konceptuální model zvolené části letecké taxonomie RIT (Reduced Interface Taxonomy). První část práce obsahuje popis systému hlášení leteckých událostí, existující ...
  • Návrh konstrukce postupu GNSS přiblížení pro letiště Benešov 

   Author: Chlumský Tomáš; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Capoušek Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh metod a softwarového řešení pro hodnocení pohybu očí ve virtuální realitě 

   Author: Martin Kavka; Supervisor: Socha Vladimír; Opponent: Štrobl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-14)
   Tato bakalářská práce se věnuje problematice sledování pohybu očí. Cílem této práce je vytvoření programu s uživatelským rozhraním, který poskytuje nástroje k analýze dat pohybu očí. Data zaznamenávající pohyby očí jsou ...
  • Návrh metod pro hodnocení pohybu očí s využitím virtuální reality 

   Author: Jakub Vídeňský; Supervisor: Socha Vladimír; Opponent: Hrúz Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
   Virtuální realita je velmi dynamicky se rozvíjející odvětví výpočetní techniky. Její využití je téměř neomezené, aplikace jsou možné v lékařství, v zábavním průmyslu, v reklamním segmentu, pro snadnou vizualizaci konstrukcí ...
  • Návrh metodiky výcviku OJTI v zemích 3. světa 

   Author: Damir Kuchkarov; Supervisor: Pilmannová Terézia; Opponent: Šála Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-08)
   Předmětem bakalářské práce „Návrh metodiky výcviku OJTI v zemích třetího světa“ je návrh metodiky pro přípravu vzdělávacího kurzu ATC-OJTI pro třetí země. Práce analyzuje rozdíly mezi tradičním přístupem ICAO při tvorbě ...