Now showing items 405-424 of 496

  • Virtuální aerolinie 

   Author: Kominik Michael; Supervisor: Stavovčík Boleslav; Opponent: Soušek Radovan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Vliv bezpilotních prostředků na životní prostředí 

   Author: Yuliya Shirshova; Supervisor: Hůlek David; Opponent: Řeha David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-12)
   Tato práce se zabývá vlivem UAS na životní prostředí. Po teoretickém úvodu a seznámením se s historií vývoje UAS, jejich klasifikací a konstrukčními prvky je uvedeno, jaké konstrukční prvky UAS ovlivňují hluk, na což ...
  • Vliv kvality přehledové informace na minima rozstupů 

   Author: Lenka Burešová; Supervisor: Pleninger Stanislav; Opponent: Strouhal Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-12)
   Předmětem práce je snaha o určení možnosti snižování rozstupů, když uvážíme vliv kvality přehledové informace na minima rozstupů. Součástí práce jsou požadavky na přehledové systémy, včetně jejich výkonnostních parametrů, ...
  • Vliv leteckého provozu na exhalace a jejich snižování 

   Author: Štěrba Jaroslav; Supervisor: Stavovčík Boleslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vliv meteorologických jevů na bezpečnost letu ve všeobecném letectví v ČR 

   Author: Lucie Dvořáčková; Supervisor: Kameníková Iveta; Opponent: Plos Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-08)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou leteckých nehod a incidentů sportovních létajících zařízení, které se staly na území ČR během let 2007-2017. Ze všech událostí je zpracováno pouze 88 nehod a incidentů prokazatelně ...
  • Vliv meteorologických jevů na předpověď spotřeby paliva 

   Author: Lucie Wágnerová; Supervisor: Kameníková Iveta; Opponent: Hajzler Ota
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-08)
   Přesná predikce meteorologických podmínek a jejich následné zpracování ve Flight Planning System je jedním z klíčových aspektů napomáhající k efektivitě letů. Při vzniklých nepřesnostech v měření či zpracování dat vznikají ...
  • Vliv meteorologických podmínek na provedení letu všeobecného letectví 

   Author: Mikyška Viktor; Supervisor: Kerum Jacek; Opponent: Coufal Ctirad
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-27)
  • Vliv meteorologických podmínek na údržbu a provoz pohybové plochy letiště 

   Author: Tereza Dvořáková; Supervisor: Kameníková Iveta; Opponent: Kurzweil Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-08)
   Předmětem této bakalářské práce je návrh a doporučení nejvhodnějších modelů strojů pro zimní údržbu pohybové plochy na Letišti Václava Havla v Praze s cílem maximálně zefektivnit údržbové práce. Výběr strojů vychází z ...
  • Vliv nebezpečných meteorologických jevů na leteckou dopravu 

   Author: Gawlowski Michal; Supervisor: Dvořák Jiří; Opponent: Kerum Jacek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Vliv nízkonákladových dopravců na rozvoj letiště Praha 

   Author: Pavelková Alexandra; Supervisor: Fajt Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Vliv nočních letů na výkonnost pilota 

   Author: Sekničková Kristýna; Supervisor: Polánecká Anna; Opponent: Langhammer Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-13)
   Předmětem bakalářské práce "Vliv nočních letů na výkonnost pilota" je rozbor faktorů snižující výkonnost pilota, konkrétně nočního létání neboli létání v době největšího útlumu lidského těla a přímé porovnání účinků pomocí ...
  • Vliv normobarické hypoxie na krevní regulaci a odolnost vůči přetížení 

   Author: Potůček Martin; Supervisor: Došel Petr; Opponent: Háčik Ľubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-08-25)
   Obsahem práce je experimentální porovnání dvou zátěží - kombinované zátěže a samotné zátěže z přetížení. Cílem práce je porovnat vliv izolované hypoxie na regulační mechanismy oběhového systému vůči kombinované zátěži a ...
  • Vliv organizačního faktoru při přípravě soutěží v bezmotorovém létání 

   Author: Lilgová Alexandra; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Machula Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-25)
   Predmetom tejto práce je identifikácia a systematizácia nebezpečenstiev a z nich plynúcich rizík spôsobených vplyvom organizačného faktoru na súťažiach v bezmotorovom lietaní. Cieľom je potom navrhnúť preventívne opatrenia ...
  • Vliv paralelní dráhy 06R/24L na konstrukci vzdušného prostoru 

   Author: Večeřa Pavel; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Marvan Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
   V této bakalářské práci se pokusím nastínit současnou podobu dráhového systému letiště Praha a blízkého vzdušného prostoru. Dále pak se pokusím zaměřit na rozvoj letiště, stavby nové paralelní dráhy 06R/24L a s tím spojenou ...
  • Vliv paralelní dráhy 06R/24L na konstrukci vzdušného prostoru 

   Author: Večeřa Pavel; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Marvan Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   V této bakalářské práci je mým cílem nastínit současné podoby dráhového systému Letiště Václava Havla a blízkého vzdušného prostoru. Dále pak se chci zaměřit se na rozvoj letiště, stavby nové paralelní dráhy 06R/24L a s ...
  • Vliv pohlaví, věku a zkušeností pilotů na nehody v rámci všeobecného letectví 

   Author: Neumann Marek; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Voráček Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Vliv systému WhelTug na Letiště Ruzyně 

   Author: Prokůpek Adolf; Supervisor: Dvořák Jiří; Opponent: Kurzweil Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Vliv teploty na korekce výšky a její provozní aplikace 

   Author: Jan Cejnar; Supervisor: Kameníková Iveta; Opponent: Hajzler Ota
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-13)
   Úvod této bakalářské práce je zaměřen na seznámení čtenáře s legislativními požadavky a metodikou provádění oprav výšky. Cílem práce je vyhodnocení současných provozních postupů uplatňovaných pro korekce výšky se změnou ...
  • Vliv únavy na pohybovou aktivitu pilotů 

   Author: Klára Snížková; Supervisor: Hanáková Lenka; Opponent: Drbohlavová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-04)
   Tato práce se zabývá vlivem únavy na pohyblivost pilota během zátěžových simulovaných letů. V první části se nachází analýza současných metod snímání lidského pohybu a zkoumání vlivu únavy na pohyb. Ve druhé části jsou ...
  • Vliv únavy na vykonání přístrojového přiblížení 

   Author: Jan Weiss; Supervisor: Hanáková Lenka; Opponent: Štumbauer Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
   Unavený pilot je hrozbou pro bezpečné provedení letu, zejména v jeho kritických fázích jako například přiblížení na přistání, to jsem osobně zjistil už při leteckém výcviku a dokazují to také statistiky nehodovosti. Cílem ...