Now showing items 388-407 of 496

  • Technická podpora vizuální kontroly v letectví 

   Author: Hummel Tomáš; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Hejný Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Technické možnosti zefektivnění radiokomunikace v kontextu letecké bezpečnosti 

   Author: Kodad Jan; Supervisor: Kameník Milan; Opponent: Nádeníček Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Technické odbavení letu z pohledu provozního řízení letecké společnosti 

   Author: Dorovskyy Oleksandr; Supervisor: Chmelík Jakub; Opponent: Voráček Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Technické, provozní a ekonomické posouzení systému vzdálené řídící věže 

   Author: Gál Dávid; Supervisor: Frynta Jiří; Opponent: Kraus Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   Predmetom bakalárskej práce "Technické, provozní a ekonomické posouzení vzdálené řídící veže" je definovanie systému vzdialenej veže, jeho technická špecifikácia, možnosti a účelnosť použitia a možnosti dizajnu systému. ...
  • Technicko-organizační manuál společnosti DSA a.s. servisu Praha - Kbely 

   Author: Vašátko Lukáš; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Buchta Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-27)
   Bakalářská práce s názvem "Technicko-organizační manuál společnosti DSA a. s. servisu Praha-Kbely" se zabývá problematikou technicko-organizačního manuálu pro organizace provádějící údržbu letadel. Práce je rozdělena na ...
  • Technologické postupy montáže křídla a turbínového motoru kluzáku HPH 304 

   Author: Plocek Lukáš; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Klesa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Teoretická příprava pro získání kvalifikace ,,Pilot vícemotorových pístových letounů MEP (A)". 

   Author: Vejmelka Josef; Supervisor: Kardoš Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Teoretické a multimediální zpracování výukových podkladů na typový výcvik pro letoun Tecnam P -92 JS. 

   Author: Hájek Miroslav; Supervisor: Kameník Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Teorie pro praktický pilotní výcvik studentů oboru Profesionální pilot 

   Author: Mašát Martin; Supervisor: Němec Vladimír; Opponent: Šťastný Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Terorizmus v letectví a izraelský přístup k letecké bezpečnosti (Security) 

   Author: Pšovský Rostislav; Supervisor: Fajt Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Trendy vývoje všeobecného letectví s aplikací na rozvoj letiště JASNA 

   Author: Mikloš Marián; Supervisor: Kazda Antonín; Opponent: Němec Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-30)
   V tejto práci je analyzovaný súčasný stav všeobecného letectva na území Slovenskej republiky s aplikovaním na možný rozvoj letiska Jasna. Pri analyzovaní všeobecného letectva sa vychádzalo z počtu nalietaných hodín spadajúcich ...
  • Turbulence v úplavu 

   Author: Příhoda David; Supervisor: Capoušek Ladislav; Opponent: Kameník Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
   Cílem této bakalářské práce "Turbulence v úplavu" je poskytnout ucelený soubor informací o tomto jevu. Seznámit čtenáře s fyzikálními aspekty turbulence v úplavu, popsat minimální rozstupy používané v různých částech světa ...
  • Tvorba cen letenek - dálkové lety 

   Author: Tereza Honová; Supervisor: Polánecká Anna; Opponent: Langhammer Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-14)
   Cílem bakalářské práce „Tvorba cen letenek – dálkové lety” je dokázat, že letecké společnosti využívají ke zvyšování výnosů dynamickou sazbu cen letenek. Tato tvrzení jsou dokládána na dvou konkrétních jevech. Prvním z ...
  • Typy bezpilotních prostředků a jejich využití v komerční sféře 

   Author: Patrik Petrýdes; Supervisor: Hůlek David; Opponent: Řeha David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-12)
   Předmětem bakalářské práce "Typy bezpilotních prostředků a jejich využití v komerční sféře" je analyzovat detailnější využití bezpilotních systémů v komerční sféře. Teoretická část se zabývá využíváním bezpilotních systémů ...
  • Údržba a opravy přímého řízení letadel 

   Author: Bezr Jan; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Pixa Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Údržba pohybových ploch 

   Author: Janáčiková Zdeňka; Supervisor: Capoušek Ladislav; Opponent: Endrizalová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   Předmětem bakalářské práce "Údržba pohybových ploch" je popsat průběh denních kontrol pohybových ploch letiště a následná opatření k nápravě zjištěných nedostatků za účelem zajištění provozuschopnosti a bezpečnosti vzletové ...
  • Únava - nedostatek odpočinku u člena letové posádky 

   Author: Bratršovský David; Supervisor: Háčik Ľubomír; Opponent: Socha Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Bakalářská práce "Únava - nedostatek odpočinku u člena letové posádky" je zaměřena na odpočinek pilotů a normy stanovující maximální doby služby a minimální doby odpočinku. V práci je kladen důraz na praktické ukázky ...
  • Virtuální aerolinie 

   Author: Kominik Michael; Supervisor: Stavovčík Boleslav; Opponent: Soušek Radovan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Vliv bezpilotních prostředků na životní prostředí 

   Author: Yuliya Shirshova; Supervisor: Hůlek David; Opponent: Řeha David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-12)
   Tato práce se zabývá vlivem UAS na životní prostředí. Po teoretickém úvodu a seznámením se s historií vývoje UAS, jejich klasifikací a konstrukčními prvky je uvedeno, jaké konstrukční prvky UAS ovlivňují hluk, na což ...
  • Vliv kvality přehledové informace na minima rozstupů 

   Author: Lenka Burešová; Supervisor: Pleninger Stanislav; Opponent: Strouhal Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-12)
   Předmětem práce je snaha o určení možnosti snižování rozstupů, když uvážíme vliv kvality přehledové informace na minima rozstupů. Součástí práce jsou požadavky na přehledové systémy, včetně jejich výkonnostních parametrů, ...