Now showing items 216-235 of 496

  • Obchodní odbavení leteckých společností 

   Author: Janovská Michaela; Supervisor: Chmelík Jakub; Opponent: Voráček Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Obecné zkušební vybavení pro avioniku 

   Author: Schmiedberger Jakub; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Hejný Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Ochrana perimetru věznice za pomoci bezpilotních prostředků 

   Author: Rosecký Tomáš; Supervisor: Absolon Stanislav; Opponent: Hulínská Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-14)
   Předmětem bakalářské práce "Ochrana perimetru věznice za pomoci bezpilotních prostředků" je analyzovat současný stav ochrany perimetru a následně navrhnout koncept ochrany perimetru věznice pomocí bezpilotních letadel. ...
  • Ochranná pásma v civilním letectví 

   Author: Krejčiříková Kamila; Supervisor: Fajt Vladimír; Opponent: Křížek Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Odbavovací procesy na veřejném letišti 

   Author: Kubíčková Renata; Supervisor: Dvořák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Odbavovací systém Sita DCS a jeho využití v obchodním odbavení na LKPR 

   Author: Kejmarová Helena; Supervisor: Dvořák Jiří; Opponent: Chmelík Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Odmrazování letadel na Letišti Václava Havla Praha 

   Author: Vališ Petr; Supervisor: Capoušek Ladislav; Opponent: Procházka Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Optimalizace letových tratí 

   Author: Umlauf Lukáš; Supervisor: Pleninger Stanislav; Opponent: Chmelík Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Optimalizace počtu a rozmístění odbavovací techniky na Letišti Václava Havla 

   Author: Jiří Volt; Supervisor: Teichmann Dušan; Opponent: Havíř Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-11)
   Předmětem této bakalářské práce je optimalizovat počet techniky pro technické odbavení na Letišti Václava Havla v Praze a navrhnout místa vhodná k jejímu uskladnění v době její nečinnosti. Tím by mělo dojít k zefektivnění ...
  • Optimalizace pracovních podmínek v kokpitu dopravních letadel 

   Author: Seitl Marek; Supervisor: Kameník Milan; Opponent: Filip Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-27)
   Cílem této bakalářské práce "Optimalizace pracovních podmínek v kokpitu dopravních letadel" je analyzovat teplotní poměry uvnitř kabiny letounů rodiny A320. Výzkum je zaměřen především na situaci během delších letů v ...
  • Optimalizace provozu malých letadel pomocí monitorovaní parametrů motorů 

   Author: Takmazyan Garri; Supervisor: Kunčíková Kateřina; Opponent: Duša Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-17)
   Předmětem bakalařské práce "Optimalizace provozu malých letadel pomocí monitorování parametrů motorů" je analyzovat současný stav parametrů leteckých motorů a na základě této analýzy vytipovat vhodný způsob aplikace ...
  • Optimalizace systému monitorování kondenzačních stop 

   Author: Ocelík Vojtěch; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Hajzler Ota
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-21)
   Bakalářská práce Optimalizace systému monitorování kondenzačních stop se zabývá systémem měření kondenzačních stop na pracovišti Děčín ČVUT Fakulty dopravní v Praze. Teoretická část této práce je zaměřena na popsání ...
  • Optimalizace tvorby volacích značek letů obchodní letecké dopravy 

   Author: Dostál Matěj; Supervisor: Kameník Milan; Opponent: Horák Kamil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Organizace letového provozu v oblasti východní Afriky 

   Author: Petr Kot; Supervisor: Kameník Milan; Opponent: Capoušek Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-13)
   Předmětem bakalářské práce "Organizace letového provozu v oblasti východní Afriky" je analýza současného stavu v oblasti provozu, kde se uplatňují IATA Inflight broadcast procedures a uvedení rizik spojených s jejich ...
  • Osobní aplikace pro management leteckých licencí 

   Author: Daniel Matúš; Supervisor: Mrázek Petr; Opponent: Nováček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na tvorbu osobní aplikace pro management leteckých licencí. Zajímavým aspektem této aplikace je snaha propojit uživatele s Úřadem pro civilní letectví (ÚCL) České republiky. Díky spojení ...
  • Osobní přeprava bezpilotními letadly a její integrace do vzdušného prostoru ČR 

   Author: Mikuláš Keller; Supervisor: Hulínská Šárka; Opponent: Graf Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-12)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou technologie bezpilotních letadel určených pro přepravu osob a legislativních překážek a postupů, které bude potřeba překonat pro úspěšné spuštění této technologie. Dále pomocí dotazníku ...
  • Outdoor testování letových charakteristik bezpilotního letadla Iris+ 

   Author: Max Andreas Minev; Supervisor: Kušmírek Stanislav; Opponent: Regula Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
   Tato bakalářská práce se věnuje problematice outdoor testování letových charakteristik bezpilotních letadel. Práce si klade za cíl navrhnout metodiku testování letových charakteristik bezpilotních multikoptér, a následně ...
  • Paralelní dráha 06R/24L na Letišti Václava Havla Praha 

   Author: Vaňková Kristýna; Supervisor: Capoušek Ladislav; Opponent: Fafejta Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Pasivní bezpečnost a zdraví v letecké dopravě 

   Author: Strymplová Veronika; Supervisor: Dvořák Jiří; Opponent: Stáňa David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Péče leteckých dopravců o zvláštní kategorie cestujících 

   Author: Hašek Ondřej; Supervisor: Fajt Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)