Now showing items 358-377 of 554

  • Racionalizace přistávacích systémů na letištích v ČR dle EK 1048/2018 

   Author: Dominik Hanke; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Topková Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-09)
   Předmětem bakalářské práce „Racionalizace přistávacích systémů na letištích v ČR dle Prováděcího nařízení komise (EU) 2018/1048“ je analyzovat současnou situaci navigační infrastruktury na letištích, kde letové provozní ...
  • Radionavigační modul pro MS Flight Simulator 2004 

   Author: Verba Ivan; Supervisor: Malý Karel; Opponent: Musil Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Realizace metody FRAM v šetření leteckých nehod s propojením na letové procedury 

   Author: Jiaxing Wang; Supervisor: Lališ Andrej; Opponent: Matyáš Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-09)
   Cílem této bakalářské práce je využití metody FRAM pro analýzu nehod a propojení s letovými postupy. První kapitola představuje princip fungování metody FRAM a související literaturu. Na základě čtyř kroků metody FRAM tato ...
  • Rekonfigurace vzdálených stání letadel na letišti Praha-Ruzyně 

   Author: Vít Kadlček; Supervisor: Lán Sébastien; Opponent: Černý Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
   V této bakalářské práci je řešena problematika rekonfigurace stání letadel na odbavovací ploše „SEVER“ letiště Praha-Ruzyně. Práce představuje související předpisovou základnu a ostatní použité dokumenty a nastiňuje současné ...
  • Relevantnost evropské výkonnostní politiky v době krize 

   Author: Fanglin Wang; Supervisor: Pilmannová Terézia; Opponent: Topková Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-09)
   Hlavním cílem této práce je navrhnout nové výkonnostní indikátory založené na analýze vlivu krize na poskytovatele služeb řízení letového provozu a s tím související limitace hodnocení výkonnosti. V úvodu této práce se ...
  • Renovace historických kluzáků (kategorie Experimental) v České republice 

   Author: Vašatová Linda; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Kostroun Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Reorganizace leteckých společností 

   Author: Matasová Kateřina; Supervisor: Endrizalová Eva; Opponent: Mráz Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Práce se zabývá reorganizací leteckých společností, jako novým tématem v oblasti bankrotu. Cílem je analyzovat reorganizační řešení, které společnosti podstupují. Pojednává o rozdílných podmínkách z pohledu amerického i ...
  • RFID tagy a jejich aplikace na letišti Praha a pro společnost Travel Service 

   Author: Matúš Kováč; Supervisor: Koláčová Daniela; Opponent: Vittek Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-11)
   Predkladaná bakalárska práca s názvom RFID tagy a ich aplikácia na letisku Praha a pre spoločnosť Travel Service pojednáva o jedinečnosti systému RFID v novodobej histórií v spôsobe odbavovania batožín. Úvodom práce sa ...
  • Rozhraní mezi ATM a UTM 

   Author: Eva Kratěnová; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Hodač Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-06)
   Předmětem bakalářské práce Rozhraní mezi ATM a UTM je popis současného stavu uspořá-dání letového provozu, zhodnocení nutnosti do tohoto provozu začlenit bezpilotní létání, a to včetně detailního rozboru stěžejních konceptů ...
  • Rozstupy dle turbulence v úplavu 

   Author: Nikita Saprykin; Supervisor: Pleninger Stanislav; Opponent: Strouhal Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-14)
   Předmětem bakalářské práce “Rozstupy dle turbulence v úplavu“ je posouzení různých konceptů minim rozstupů používaných na nejvytíženějších mezinárodních letištích. V počátku jsou popsány aspekty dráhového systému, které ...
  • Rozšířená angličtina pro dopravní piloty 

   Author: Viktorýn Drahoslav; Supervisor: Týbl Marek; Opponent: Kašičková Rosina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Rozšíření datového spoje ČSA a.s. o funkce pro FMS 

   Author: Gedeon Martin; Supervisor: Válek Václav; Opponent: Hejný Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-14)
  • Rozšíření organizace údržby společnosti F-AIR o údržbu vrtulníků 

   Author: Levora Petr; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Markovič Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Rozšíření simulátoru o modul družicové navigace 

   Author: Ullrich Tomáš; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Kameník Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-08-25)
   Cílem této bakalářské práce je fyzická i softwarová instalace nového navigačního modulu do simulátoru, který se nachází v prostorách budovy ČVUT - Fakulty dopravní na Horské. Tato práce se tedy zabývá navigačním vybavením ...
  • Rozvoj a umístění nového CARGO terminálu na letišti Václava Havla 

   Author: Štěpán Moninec; Supervisor: Stojić Slobodan; Opponent: Sýkora Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-15)
   Předmětem této práce je provedení analýzy k určení vhodné lokality rozšíření cargo terminálu na Letišti Václava Havla v Praze. Dílčím cílem je rozbor evropských letišť, která byla zvolena kvůli své funkci vzhledem ke cargo ...
  • Rozvoj bělehradského letiště 

   Author: Stojić Slobodan; Supervisor: Fajt Vladimír; Opponent: Frei Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Rozvoj letiště Ruzyně 

   Author: Huczala Petr; Supervisor: Fajt Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Rozvoj nízkonákladových dopravců působících v České republice a v Polsku 

   Author: Jansa Radim; Supervisor: Szabo Stanislav; Opponent: Štumper Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
   Předmětem bakalářské práce "Rozvoj nízkonákladových dopravců působících v České republice a v Polsku" je porovnání vývoje na obou trzích mezi roky 2007 a 2017. Cílem práce je analýza rozdílů obou zdánlivě podobných trhů, ...
  • Rozvoj pohybových ploch 

   Author: Pulda Vojtěch; Supervisor: Fajt Vladimír; Opponent: Keršnerová Aneta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Rušení signálu GNSS a dopad na letectví 

   Author: Martin Pospíšil; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Mlezivová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-11)
   Tato bakalářská práce obeznamuje čtenáře s problematikou systému GNSS, s možnostmi a prevencí jeho rušení. Zpracovává fyzikální principy šíření signálu prostorem, které mají zásadní vliv při rušení GNSS přijímače. Příslušné ...