Now showing items 451-470 of 554

  • Určení modelů ziskovosti regionálních letišť v České republice 

   Author: Alan Ráček; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Červinka Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-08)
   V této práci je popsaná problematika ziskovosti vybraných regionálních letišť v České republice společně s porovnáním s vybranými zahraničními letišti. K porovnání a analýze letišť byly využity poznatky z finanční analýzy ...
  • Údržba a opravy přímého řízení letadel 

   Author: Bezr Jan; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Pixa Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Údržba pohybových ploch 

   Author: Janáčiková Zdeňka; Supervisor: Capoušek Ladislav; Opponent: Endrizalová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   Předmětem bakalářské práce "Údržba pohybových ploch" je popsat průběh denních kontrol pohybových ploch letiště a následná opatření k nápravě zjištěných nedostatků za účelem zajištění provozuschopnosti a bezpečnosti vzletové ...
  • Únava - nedostatek odpočinku u člena letové posádky 

   Author: Bratršovský David; Supervisor: Háčik Ľubomír; Opponent: Socha Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Bakalářská práce "Únava - nedostatek odpočinku u člena letové posádky" je zaměřena na odpočinek pilotů a normy stanovující maximální doby služby a minimální doby odpočinku. V práci je kladen důraz na praktické ukázky ...
  • Virtuální aerolinie 

   Author: Kominik Michael; Supervisor: Stavovčík Boleslav; Opponent: Soušek Radovan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Virtuální realita využívající sledování pohybu očí pro simulaci a realizaci letu 

   Author: Michal Haltuf; Supervisor: Socha Vladimír; Opponent: Pecho Pavol
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-05)
   Tato bakalářská práce se věnuje zprovoznění zařízení pro virtuální realitu. Cílem je vytvoření uživatelské příručky pro toto zařízení. Uživatelská příručka je přílohou bakalářské práce. Součástí dostupného zařízení jsou i ...
  • Vliv bezpilotních prostředků na životní prostředí 

   Author: Yuliya Shirshova; Supervisor: Hůlek David; Opponent: Řeha David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-12)
   Tato práce se zabývá vlivem UAS na životní prostředí. Po teoretickém úvodu a seznámením se s historií vývoje UAS, jejich klasifikací a konstrukčními prvky je uvedeno, jaké konstrukční prvky UAS ovlivňují hluk, na což ...
  • Vliv kvality přehledové informace na minima rozstupů 

   Author: Lenka Burešová; Supervisor: Pleninger Stanislav; Opponent: Strouhal Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-12)
   Předmětem práce je snaha o určení možnosti snižování rozstupů, když uvážíme vliv kvality přehledové informace na minima rozstupů. Součástí práce jsou požadavky na přehledové systémy, včetně jejich výkonnostních parametrů, ...
  • Vliv leteckého provozu na exhalace a jejich snižování 

   Author: Štěrba Jaroslav; Supervisor: Stavovčík Boleslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vliv meteorologických jevů na bezpečnost letu ve všeobecném letectví v ČR 

   Author: Lucie Dvořáčková; Supervisor: Kameníková Iveta; Opponent: Plos Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-08)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou leteckých nehod a incidentů sportovních létajících zařízení, které se staly na území ČR během let 2007-2017. Ze všech událostí je zpracováno pouze 88 nehod a incidentů prokazatelně ...
  • Vliv meteorologických jevů na předpověď spotřeby paliva 

   Author: Lucie Wágnerová; Supervisor: Kameníková Iveta; Opponent: Hajzler Ota
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-08)
   Přesná predikce meteorologických podmínek a jejich následné zpracování ve Flight Planning System je jedním z klíčových aspektů napomáhající k efektivitě letů. Při vzniklých nepřesnostech v měření či zpracování dat vznikají ...
  • Vliv meteorologických podmínek na provedení letu všeobecného letectví 

   Author: Mikyška Viktor; Supervisor: Kerum Jacek; Opponent: Coufal Ctirad
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-27)
  • Vliv meteorologických podmínek na údržbu a provoz pohybové plochy letiště 

   Author: Tereza Dvořáková; Supervisor: Kameníková Iveta; Opponent: Kurzweil Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-08)
   Předmětem této bakalářské práce je návrh a doporučení nejvhodnějších modelů strojů pro zimní údržbu pohybové plochy na Letišti Václava Havla v Praze s cílem maximálně zefektivnit údržbové práce. Výběr strojů vychází z ...
  • Vliv nebezpečných meteorologických jevů na leteckou dopravu 

   Author: Gawlowski Michal; Supervisor: Dvořák Jiří; Opponent: Kerum Jacek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Vliv nízkonákladových dopravců na rozvoj letiště Praha 

   Author: Pavelková Alexandra; Supervisor: Fajt Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Vliv nočních letů na výkonnost pilota 

   Author: Sekničková Kristýna; Supervisor: Polánecká Anna; Opponent: Langhammer Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-13)
   Předmětem bakalářské práce "Vliv nočních letů na výkonnost pilota" je rozbor faktorů snižující výkonnost pilota, konkrétně nočního létání neboli létání v době největšího útlumu lidského těla a přímé porovnání účinků pomocí ...
  • Vliv normobarické hypoxie na krevní regulaci a odolnost vůči přetížení 

   Author: Potůček Martin; Supervisor: Došel Petr; Opponent: Háčik Ľubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-08-25)
   Obsahem práce je experimentální porovnání dvou zátěží - kombinované zátěže a samotné zátěže z přetížení. Cílem práce je porovnat vliv izolované hypoxie na regulační mechanismy oběhového systému vůči kombinované zátěži a ...
  • Vliv organizačního faktoru při přípravě soutěží v bezmotorovém létání 

   Author: Lilgová Alexandra; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Machula Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-25)
   Predmetom tejto práce je identifikácia a systematizácia nebezpečenstiev a z nich plynúcich rizík spôsobených vplyvom organizačného faktoru na súťažiach v bezmotorovom lietaní. Cieľom je potom navrhnúť preventívne opatrenia ...
  • Vliv pandemií a mimořádných událostí na vývoj leteckého provozu 

   Author: Viktorie Urbanová; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Matowicki Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-05)
   Předmětem bakalářské práce je analýza vlivu pandemií a mimořádných událostí na letecký provoz. Motivací k výběru tématu bakalářské práce byla současná světová situace. Svět ochromilo šíření nákazy Covid-19, stejně tak byl ...
  • Vliv paralelní dráhy 06R/24L na konstrukci vzdušného prostoru 

   Author: Večeřa Pavel; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Marvan Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
   V této bakalářské práci se pokusím nastínit současnou podobu dráhového systému letiště Praha a blízkého vzdušného prostoru. Dále pak se pokusím zaměřit na rozvoj letiště, stavby nové paralelní dráhy 06R/24L a s tím spojenou ...