Now showing items 472-491 of 496

  • Zajištění přehledových dat pro realizaci projektu výzkumu kondenzačních čar 

   Author: Provázek Jiří; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Strouhal Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-23)
   Práce se zabývá analýzou potřebných dat pro účely výzkumu kondenzačních stop na Fakultě dopravní. Cílem práce je vytvoření účinného softwarového nástroje, který dekóduje, filtruje a ukládá polohové zprávy ze školního ...
  • Založení letecké společnosti 

   Author: Kratochvíl Jakub; Supervisor: Dvořák Jiří; Opponent: Strouhal Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Založení obchodní letecké společnosti 

   Author: Mrzenová Michaela; Supervisor: Dvořák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Zavedení letecké linky Praha-Hanoj 

   Author: Toan Truong Quang; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Vittek Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-13)
   Bakalářská práce "Zavedení letecké linky Praha-Hanoj" se zabývá otázkou tvorby linek. Cílem práce je představit proces tvorby linky. Práce se zaměřuje na hlavní oblasti jako jsou modelování poptávky, výběr letadla, ...
  • Zavedení nového typu letadla do provozu společnosti Travel Service a.s. 

   Author: Chudobová Lucie; Supervisor: Dvořák Jiří; Opponent: Drážil Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Zavedení postupů za nízké dohlednosti pro letiště Karlovy Vary 

   Author: Tomášová Pavla; Supervisor: Polánecká Anna; Opponent: Kelemen Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   Tomášová Pavla: Zavedení postupů za nízké dohlednosti na letišti Karlovy Vary České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 20.8.2015, klíčová slova: postupy, nízká dohlednost, vybavení, letiště, ILS, instrument ...
  • Zavedení Safety Management System v podmínkách letecké společnosti v ČR 

   Author: Tůma Jan; Supervisor: Jalovecký Martin; Opponent: Vittek Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Záchranné padákové systémy pro všeobecné letectví 

   Author: Absolon Stanislav; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Zahálka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Záložní systém satelitních navigací 

   Author: Lajdová Sabina; Supervisor: Pleninger Stanislav; Opponent: Strouhal Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zásobování odlehlých horských středisek pomocí bezpilotních prostředků 

   Author: Jakub Švub; Supervisor: Absolon Stanislav; Opponent: Hulínská Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-09)
   Tato bakalářská práce se zabývá popisem provedení zásobování odlehlých horských středisek pomocí bezpilotní prostředků. Popisuje hlavní legislativní problémy s transportem zboží pomocí dronů a jejich řešení. Práce je ...
  • Závislost spotřeby paliva na poloze těžiště 

   Author: Čechalová Martina; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Chleboun Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
   V této práci jsem se zaměřila na zkoumání závislosti spotřeby paliva na poloze těžiště. Ke zkoumání závislosti těchto dvou veličin byla použita statistická metoda, konkrétně pak lineární regrese. Ke zpracování dat bylo ...
  • Záznam letu a jeho využití pro potřeby letecké školy 

   Author: Bartůněk Filip; Supervisor: Hanton Karel; Opponent: Matyáš Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-27)
   Předmětem bakalářské práce "Záznam letu a jeho využití pro potřeby letecké školy" je řešení pro leteckou školu v oblasti automatizace administrativy letů, sledování letadel a záznamu letů včetně možnosti vyhodnocení. Od ...
  • Zefektivnění koordinace výrobního toku na základě datové analýzy 

   Author: Nemčíková Silvia; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Grigorovová Marta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-23)
   Cieľom predloženej práce je zefektívnenie koordinácie výrobného toku s využitím analýz, ktoré reflektujú vymedzené ukazovatele výkonnosti. Efektivita výroby úzko súvisí s komplexným spravodajským systémom, a kvalitou jeho ...
  • Zhodnocení kvality předpokládaných časů přistání a jejich využití 

   Author: Hrabík Hynek; Supervisor: Pleninger Stanislav; Opponent: Kurzweil Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Zhodnocení využitelnosti leteckého parku FTO DSA pro letecký výcvik 

   Author: Vašíček Ondřej; Supervisor: Šťastný Michal; Opponent: Ondraschek Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Zimní údržba provozních ploch na letišti České Budějovice 

   Author: Zemánek Tomáš; Supervisor: Červinka Michal; Opponent: Haničinec Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-24)
   Předmětem bakalářské práce "Zimní údržba provozních ploch na letišti České Budějovice" je popsání postupů při zimní údržbě a předpisů, které se touto problematikou zabývají nebo s ní souvisí, na letišti České Budějovice.
  • Zjišťování příčin leteckých nehod při ztrátě řiditelnosti mezi lety 2004-2015 

   Author: Marie Šerksová; Supervisor: Keller Ladislav; Opponent: Plos Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-16)
   Cílem této práce je analyzovat nejčastější příčiny nehod letadel při ztrátě řiditelnosti v létech 2004-2015. Součástí práce je i rozbor následků těchto nehod. V úvodu je srovnání analýz ztráty řiditelnosti, které vypracovaly ...
  • Zmapování reálných parametrů kooperativních přehledových systémů 

   Author: Konečný Filip; Supervisor: Pleninger Stanislav; Opponent: Zach Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-24)
   Předmětem bakalářské práce "Zmapování reálných parametrů kooperativních přehledových systémů" je rekapitulace požadavků kladených na přehledovou infrastrukturu se zvláštním důrazem na monopulzní sekundární přehledový radar ...
  • Změna provozních postupů při přechodu na Free Route Airspace 

   Author: Kozáková Zuzana; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Matyáš Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-24)
   Práce se zabývá změnami provozních postupů pro řídící letového provozu vyplývající z přechodu na Free Route Airspace. Nejprve uvádí historii samotného řízení letového provozu a představuje vzdušný prostor České republiky ...
  • Způsoby detekce pozice letadel na vyčkávacích místech RWY 

   Author: Petr Had; Supervisor: Líkař Petr; Opponent: Černý Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-11)
   Cílem této bakalářské práce je návrh a popis metod, kterými lze detekovat pozice letadel v případě, kdy posádka neobdrží povolení k nájezdu na dráhu již v průběhu pojíždění a musí tedy zastavit na vyčkávacím místě dráhy a ...