Now showing items 381-400 of 554

  • SBAS přiblížení, jeho avionika a porovnání s ostatními systémy 

   Author: Machuta Jakub; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Matyáš Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-24)
   Předložená bakalářská práce pojednává o systému SBAS pro přiblížení na přistání založeném na GNSS s cílem porovnat tento systém se systémy ostatními. V první části vysvětluje princip jeho fungování jako celku, aby se poté ...
  • Sběr a analýza dat v sledování letové způsobilosti jiných než složitých letadel 

   Author: Martina Liptáková; Supervisor: Lališ Andrej; Opponent: Ďuk Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
   Cílem práce je upravení systému sledování zachování letové způsobilosti (ACAM) jiných než složitých letadel Úřadem pro civilní letectví, tak, aby odpovídal standardizovaným metodikám. Nejdříve jsou rozebrány systémy používané ...
  • Scénáře pro ověření runway incursion na letišti Praha s využitím Safety-I 

   Author: Aneta Komárková; Supervisor: Stojić Slobodan; Opponent: Havel Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-09)
   Předmětem bakalářské práce je prozkoumání problematiky runway incursion a pomocí vhodné metody Safety-I vytvoření vlastního modelu pro určitý typ runway incurison, konkrétně nesprávné uvolnění vzletové a přistávací dráhy ...
  • Scénáře pro ověření runway incursion na letišti Praha s využitím Safety-II 

   Author: Jakub Jiřička; Supervisor: Lališ Andrej; Opponent: Matyáš Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-09)
   Tato práce řeší návrh scénářů pro letecký simulátor s virtuální realitou pro ověření fenoménu runway incursion na letišti v Praze. Práce se zaměřuje pouze na jeden typ runway incursion, kdy letadlo po přistání neuvolní po ...
  • Schvalovací proces postupů RNP AR na letiště Innsbruck pro TVS B737 

   Author: Stryk Daniel; Supervisor: Polánecká Anna; Opponent: Hajzler Ota
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-13)
   Cílem této bakalářské práce je popsat a zpracovat požadavky na schválení provozu požadované navigační výkonnosti vyžadující oprávnění na přiblížení na letiště v Innsbrucku pro českou leteckou společnost Travel Service, a. ...
  • Sekundární převoz pacienta 

   Author: Švejda Roman; Supervisor: Šťastný Michal; Opponent: Endrizalová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Sestavení letového simulátoru 

   Author: Ruml Tomáš; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Kameník Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-08-25)
   Bakalářská práce popisuje projekt "Sestavení letového simulátoru", který je poháněn za pomoci jednoho speciálního počítače. Práce pojednává o výběru komponentů a jejich vlastnostech, a následně popisuje zapojení těchto ...
  • Seznam leteckých meteorologických kodů 

   Author: Semen Rusanov; Supervisor: Kameníková Iveta; Opponent: Absolon Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-15)
   Předmětem této bakalářské práce je vytvořit univerzální příručku se stručnými a srozumitelně popsanými informacemi o meteorologických kódech a zprávách pro studenty, profesionální piloty a pro všechny, kteří se zajímají o ...
  • Simulace dvojrozměrného turbulentního toku pomocí celulárních automatů 

   Author: Boztayev Iliyas; Supervisor: Scholtz Martin; Opponent: Navrátil Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   V práci se studuje simulace dvojrozměrného toku nestlačitelné, ale viskózní kapaliny kolem libovolné překážky, zejména leteckého profilu. V teoretické části podáváme přehled dvou typu hydrodynamických celulárních automatu ...
  • Simulované prostředí výcviku řídících letového provozu 

   Author: Jonáš Petr; Supervisor: Pleninger Stanislav; Opponent: Strouhal Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Sledovací bezpilotní prostředek ČVUT FD - Analýza konstrukce zařízení 

   Author: Brázda Slavomír; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Hutla Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Sledovací bezpilotní prostředek ČVUT FD - Analýza pozorovacích zařízení 

   Author: Hůlek David; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Hutla Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Sledovací bezpilotní prostředek ČVUT FD - Bezpilotní a přenosový systém 

   Author: Hercik Karel; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Hutla Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Sledování letu ve sportovním a všeobecném letectví 

   Author: Půlpánová Kateřina; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Valenta Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-15)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou a srovnáním zařízení pro sledování letadel v kategorii všeobecného letectví. Obecně srovnává aktuálně běžně dostupná řešení a definuje specifické požadavky na optimální řešení, které se ...
  • Slotová koordinace 

   Author: Kušová Beáta; Supervisor: Fajt Vladimír; Opponent: Chmelík Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Smíšený vojenský a civilní provoz na letišti Pardubice 

   Author: Pokorná Kateřina; Supervisor: Fajt Vladimír; Opponent: Strouhal Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Snižování uhlíkové stopy letišť 

   Author: Gandi Michal; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Voráček Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Softwarové nástroje pro řízení zachování letové způsobilosti 

   Author: Raschman Josef; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Ďuk Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Softwarový nástroj pro modelování přesnosti MLAT systémů 

   Author: Mazůrek Petr; Supervisor: Pleninger Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Současné pojetí bezpečnosti v letecké dopravě 

   Author: Filip Kovář; Supervisor: Keller Ladislav; Opponent: Havíř Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
   Bakalářská práce má za cíl popsat aktuální pojetí bezpečnosti v letecké dopravě, seznámit s bezpečnostními procesy na úrovni státu i leteckých organizací. Dále pak nastínit význam regulací a jejich vývoj, vysvětlit, zásadní ...