Novinky

Department of Security Technologies and Engineering

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Využití softwarových nástrojů při měření a vyhodnocení nárazových zkoušek 

  Autor: Najzarová Hana; Vedoucí práce: Kovandová Hedvika; Oponent práce: Mík Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
  Tato práce je zaměřena na využití softwarových nástrojů pro měření a zpracování dat pro jízdní a především nárazové zkoušky. Pro měření dat je využit software LabVIEW a pro zpracování program DIAdem. V práci jsem také ...
 • Mobilní zařízení pro kalibraci plynových čidel pro velmi nízké koncentrace 

  Autor: Bittner Jiří; Vedoucí práce: Jirovský Václav; Oponent práce: Chaloupka Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
  Diplomová práce se zabývá mobilním zařízením pro kalibraci plynových čidel. Stručně popisuje metody kalibrace a míchání plynů na koncentrace ppm - ppb. Byl vytvořen návrh přístroje doplněný o vizualizaci návrhu zařízení, ...
 • Identifikace závažných rizik v letovém provozu a návrh na jejich vypořádání 

  Autor: Pražan Marek; Vedoucí práce: Procházková Danuše; Oponent práce: Novák Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-25)
  Diplomová práce "Identifikace závažných rizik v letovém provozu a návrh na jejich vypořádání" sleduje problematiku rizik v letovém provozu založenou na konceptu integrální bezpečnosti. V první části shrnuje poznatky o ...
 • Aplikace autonomních vozidel do běžného provozu 

  Autor: Kluc Michal; Vedoucí práce: Macková Milena; Oponent práce: Bureš Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-23)
  Práce se zabývá aplikací autonomních vozidel do běžného provozu. Je popsáno, jakým způsobem lze umožnit provoz autonomních vozidel ve Spojených státech Amerických, Evropské unii a České republice. Byla navržena změna zákonů ...
 • Rizika spojená se skladováním a přepravou fasádních materiálů 

  Autor: Strnad Petr; Vedoucí práce: Procházková Danuše; Oponent práce: Kouklíková Lada
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-24)
  Předmětem předložené práce "Rizika spojená se skladováním a přepravou fasádního materiálu" je analýza rizik a navržení řešení k jejich zmírnění. K nalezení rizik jsou použity obecné metody, techniky a nástroje, které jsou ...
 • Akustické senzory pro monitorování hluku 

  Autor: Abramova Karina; Vedoucí práce: Honzík Petr; Oponent práce: Schimmel Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou monitorování hluku z dopravy pomocí jednoduchých a levných senzorů využitelných v senzorických sítích. Soustřeďuje se nejen na provedení vlastních měření na konkrétních vzorcích, ...
 • Technicko-právní konsekvence nehod na železničních přejezdech 

  Autor: Kalová Žaneta; Vedoucí práce: Jirovský Václav; Oponent práce: Chovanec Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
  Tato diplomová práce řeší převážně rešerší oblast trestních činů a přestupků na železničních přejezdech v ČR. Samozřejmostí je přehled právních předpisů, rozdíl mezi přestupkem a trestným činem, ale i připravované změny ...
 • Funkční specifikace automatického systému detekce alkoholu u řidiče 

  Autor: Čaňová Magdaléna; Vedoucí práce: Jirovský Václav; Oponent práce: Vaculín Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
  Předmětem této diplomové práce je navrhnout funkční specifikaci automatického systému detekce alkoholu u řidiče. V teoretické části se jedná převážně o rešerši dostupných materiálů ve třech základních oblastech - právní, ...
 • Ocenění rizik vybraného ropovodu 

  Autor: Retamozová Petra; Vedoucí práce: Procházka Jan; Oponent práce: Dach Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
  Předložená diplomová práce se věnuje ocenění rizik vznikajících na vybraném ropovodu v případě přerušení dodávek ropy. Práce se zabývá kritickou infrastrukturou, především infrastrukturou ropovodů. V rámci ropovodů jsou ...
 • Útok na řídící elektroniku automobilu prostřednictvím sběrnice CAN 

  Autor: Macko Rastislav; Vedoucí práce: Jirovský Václav; Oponent práce: Tomlain Ján
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
  Táto diplomová práca sa zaoberá typom zbernice CAN, ktorá je v súčasnosti implementovaná vo väčšine moderných automobilov. Popisuje princíp fungovania, technické detaily a rôzne implementácie počas vývoja zbernice. Ďalej ...
 • Návykové látky a jejich vliv na řidiče pozemních komunikací 

  Autor: Tomášek Martin; Vedoucí práce: Macková Milena; Oponent práce: Nielsen Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
  Tématem této diplomové práce je problematika návykových látek u řidičů vozidel na pozemních komunikacích. Práce představuje informace z několika oblastí, které jsou s užíváním návykových látek spojeny - psychologie, farmacie, ...
 • Pasivní bezpečnost motocyklů 

  Autor: Ország Pavol; Vedoucí práce: Kovanda Jan; Oponent práce: Krejčí Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
  Autor sa v tejto práci venuje problematike pasívnej bezpečnosti na motocykloch. V súvislosti s pasívnou bezpečnosťou motocyklov v prvej časti analyzuje štatistiky dopravných nehôd s účasťou motocyklistov. Ďalej uvádza ...
 • Ocenění rizik při testu tlumení nárazu podvozku letounu v okamžiku přistání 

  Autor: Král Jan; Vedoucí práce: Procházková Danuše; Oponent práce: Doubrava Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-27)
  Tématem diplomové práce je ocenění rizik při testu tlumení nárazu podvozku letounu v okamžiku přistání. Základní seznámení s danou problematikou je stručně uvedeno v prvních dvou kapitolách, které se zabývají základním ...
 • Bezpečnostní plán dálnice D1 - úsek Praha-Mirošovice 

  Autor: Remeš Pavel; Vedoucí práce: Procházková Danuše; Oponent práce: Tržil Leoš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-20)
  Cílem diplomové práce "Bezpečnostní plán dálnice D1 - úsek Praha - Mirošovice" je vytvoření bezpečnostního plánu zvoleného úseku na základě metodologie integrální bezpečnosti, která se opírá o identifikace a posouzení ...
 • Rizika spojená se selháním dodávek pitné vody 

  Autor: Vašatová Linda; Vedoucí práce: Procházka Jan; Oponent práce: Dach Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-11-30)
  Diplomová práce se zabývá řízením bezpečnosti v oblasti systému dodávky pitné vody. Systém dodávek pitné vody je nejprve popsán ve stavu normálního provozu. Normální provoz může být narušen nejrůznějšími jevy, které jsou ...
 • Ocenění rizik při výpadku elektrické energie v metru 

  Autor: Krákora Jan; Vedoucí práce: Procházková Danuše; Oponent práce: Coufal Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-11-30)
  Cílem předložené diplomové práce je ocenění rizik vzniklých při výpadku elektrické energie v pražském metru. Předmětná práce ve svém úvodu definuje soubor poznatků o rizicích. Dále jsou uvedena data vztahující se k pražskému ...
 • Návrh kooperativního systému pro komunikaci na železničních přejezdech 

  Autor: Dlask Tomáš; Vedoucí práce: Kovanda Jan; Oponent práce: Matlafus Arnošt
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-29)
  Cílem diplomové práce "Návrh kooperativního systému pro komunikaci na železničních přejezdech" je analyzovat současný stav zabezpečení na železničních přejezdech a stav bezpečnostních systémů vozidel a na základě této ...
 • Boční dynamika vozidla 

  Autor: Dvořáček Radek; Vedoucí práce: Kovanda Jan; Oponent práce: Bradáč Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
  Cílem diplomové práce "Boční dynamika vozidla" je příprava, realizace a vyhodnocení jízdní zkoušky zaměřené na boční dynamiku vozidel, zejména na jízdní chování.
 • Detekce překážek u systémů aktivní a integrované bezpečnosti 

  Autor: Hykš Martin; Vedoucí práce: Jirovský Václav; Oponent práce: Vaculín Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-30)
  Diplomová práce je zaměřena na systémy aktivní a integrované bezpečnosti. V první části jsou popsány jednotlivé snímače, které se pro detekování překážek používají. Dále je popsána příslušná legislativa a také organizace, ...
 • Bezpečnostní plán vybrané stanice pražského metra 

  Autor: Kertis Tomáš; Vedoucí práce: Procházková Danuše; Oponent práce: Novobílský Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-25)
  Předložená diplomová práce se soustřeďuje na zabezpečení kritické infrastruktury, která vytváří základnu pro kvalitní život a také pro přežití lidí za kritických podmínek. Na základě současného poznání se zabývá riziky ...

Zobrazit další