Now showing items 1-20 of 3092

  • Fuzzy množiny ve stochastickém modelování 

   Author: Pavel Provinský; Supervisor: Nagy Ivan; Opponent: Matoušek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-20)
   Tento text zavádí floppy logiku, což je nová mnohohodnotová logika. Floppy logika konzistentně propojuje fuzzy množiny s teorií pravděpodobnosti. Mezi nejdůležitější výsledky této práce patřídůkaz, že všechny výrazy ...
  • Bezpečnostní a asistenční systémy vozidel 

   Author: Vojtěch Rulc; Supervisor: Votruba Zdeněk; Opponent: Palčák František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-17)
   Předmětem této práce je představení nové třívrstvé metodiky pro posuzování bezpečnosti asistenčních systémů. V 1. úrovni jsou funkce navrženy na základě realistických předpokladů týkajících se běžných dopravních situací a ...
  • Nová metoda pro analýzu asfaltových pojiv 

   Author: Gabriel Skronka; Supervisor: Vacín Otakar; Opponent: Dašek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-12-05)
   Pochopení reologického chování asfaltových pojiv je důležitým předpokladem k vhodnému navrhování silničních konstrukcí. Vývoj poruch netuhých vozovek, například u tvorby trvalých deformací (vyjíždění kolejí), lze značně ...
  • Zlepšení železničního spojení Kutná Hora hl. n. – Zruč nad Sázavou 

   Author: Martin Marek; Supervisor: Týfa Lukáš; Opponent: Štajner Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-12)
   Tato bakalářská práce se zabývá zlepšením železničního spojení na regionální trati Kutná Hora hl.n. – Zruč nad Sázavou. Současná poloha stanic a organizace provozu neposkytuje atraktivní ani systémovou jízdní dobu, což se ...
  • Návrh doporučení pro použití postupu Single-engine Taxi-out pro flotilu A320 

   Author: Jan Cejnar; Supervisor: Mundel Karel; Opponent: Kameník Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-12)
   Úvod této diplomové práce je zaměřen na seznámení čtenáře s postupy single-engine taxi, a s tím souvisejícími provozními a ekonomickými aspekty. Cílem práce je návrh provozní dokumentace sloužící posádce k zjednodušení ...
  • Vliv alternativních paliv na budoucnost letecké dopravy 

   Author: Kateřina Sklenářová; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Duša Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-12)
   Cílem diplomové práce je stanovit alternativní paliva vhodná pro využití v letecké dopravě a zjistit vliv na budoucnost letecké dopravy a emise CO2. Vliv bude stanoven na základě finanční analýzy provedené na konkrétních ...
  • Odhad a zajištění odolnosti pilotů v leteckém provozu 

   Author: Jan Tůma; Supervisor: Lališ Andrej; Opponent: Matyáš Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-12)
   Předmětem diplomové práce je návrh metodického způsobu pro odhad a zajištění odolnosti pilotů v leteckém provozu. Nejprve jsou analyzovány metody a modely, které umožňují odolnost odhadovat. Následuje popis vybraných postupů ...
  • Využití modelu STAMP v procesech bezpečnostní kontroly letišť 

   Author: Adam Kohoutek; Supervisor: Vokáč Roman; Opponent: Štumbauer Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-12)
   V dnešní době velice komplexních systémů a neustále zvětšujících se nároků na bezpečnost je potřeba, i v těch nejvíce složitých systémech, odhalit možná rizika či ztráty. Tato práce se soustředí na identifikaci možných ...
  • Hodnocení přínosů zavedení přístrojového přiblížení pro vrtulníky (PinS) na LKPR 

   Author: Tomáš Rosecký; Supervisor: Stojić Slobodan; Opponent: Steiner Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-12)
   Předmětem diplomové práce „Hodnocení přínosů zavedení přístrojového přiblížení pro vrtulníky (PinS) na LKPR“ je analyzovat možnost zavedení nového typu přiblížení na letišti Václava Havla a následné zhodnocení přínosů jeho ...
  • Návrh zavedení opatření proti biohazardům na Letišti Praha 

   Author: Šimon Jelínek; Supervisor: Stojić Slobodan; Opponent: Šedivá Kafková Markéta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-12)
   Předmětem diplomové práce Návrh zavedení opatření proti biohazardům na Letišti Praha je popsat způsob návrhu opatření proti biohazardům (zejména CoV-19) a jejich následná implementace v prostoru příletů, odletů a prstu C ...
  • Modernizace přestupního terminálu Liptovský Hrádok 

   Author: Martin Kameniar; Supervisor: Chmela Petr; Opponent: Staškovan Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-12)
   Predmetom diplomovej práce Modernizácia prestupného terminálu Liptovský Hrádok je návrh konkrétnych stavebných a dopravno-organizačných úprav v rámci tohto prestupného uzla. Návrh vychádza z podrobnej analýzy súčasného ...
  • Optimalizace MHD v Chomutově a Jirkově 

   Author: Petr Jantač; Supervisor: Jareš Martin; Opponent: Andelek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-12)
   Tato práce se zabývá městskou hromadnou dopravou ve městech Chomutov a Jirkov. Je zde zjištěn aktuální stav z proběhlých průzkumů a navrženy změny k zajištění efektivnějšího a konkurenceschopnějšího dopravního systému.
  • Relevantnost evropské výkonnostní politiky v době krize 

   Author: Fanglin Wang; Supervisor: Pilmannová Terézia; Opponent: Topková Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-09)
   Hlavním cílem této práce je navrhnout nové výkonnostní indikátory založené na analýze vlivu krize na poskytovatele služeb řízení letového provozu a s tím související limitace hodnocení výkonnosti. V úvodu této práce se ...
  • Hodnocení propustnosti letištní infrastruktury a způsobených zpoždění letadel 

   Author: Petr Had; Supervisor: Líkař Petr; Opponent: Špák Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-09)
   Motivací ke zpracování této diplomové práce je vytvoření základního stavebního prvku simulační platformy, kterou bude možné dále rozvíjet a využít ji pro další vědecké účely. Cílem této diplomové práce je vytvoření modelu ...
  • Numerické simulace pro analýzu odezvy materiálů na kvazi-statické zatížení 

   Author: Bohumil Hora; Supervisor: Šleichrt Jan; Opponent: Krčmář Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-09)
   Práce se zabývá analýzou odezvy 3D re-entrant honeycomb struktury na kvazi-statické zatížení jednoosým tlakem s využitím konečně prvkových parametrických simulací. Simulace jsou řešeny jako statický problém implicitním ...
  • Mapování zátěže palubních odpovídačů SSR v prostou ČR 

   Author: Miroslav Panda; Supervisor: Pleninger Stanislav; Opponent: Jonáš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-09)
   Práca zisťuje, aké sú priemerné hodnoty počtu odpovedí za čas vyslaných odpovedačmi SSR v jednotlivých priestorových elementoch vzdušného priestoru Českej republiky, zachytených ADS-B prijímačmi ČVUT. Pojednáva o princípoch ...
  • Realizace metody FRAM v šetření leteckých nehod s propojením na letové procedury 

   Author: Jiaxing Wang; Supervisor: Lališ Andrej; Opponent: Matyáš Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-09)
   Cílem této bakalářské práce je využití metody FRAM pro analýzu nehod a propojení s letovými postupy. První kapitola představuje princip fungování metody FRAM a související literaturu. Na základě čtyř kroků metody FRAM tato ...
  • Koncept provozu PinS pro heliporty v ČR 

   Author: Sabina Vitová; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Matějka Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-09)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou PinS přiblížení (Point in Space). Cílem práce je navrhnout bezpečný a proveditelný koncept provozu pro heliporty v České republice. Na začátku práce jsou definovány základní informace ...
  • Vyhodnocení variability parametrů kvality polohové informace v ADS-B zprávách 

   Author: Adam Pethö; Supervisor: Pleninger Stanislav; Opponent: Steiner Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-09)
   Tato bakalářská práce seznamuje čtenáře s problematikou rušení GNSS a technologií ADS-B. S pomocí databáze OpenSky vytváří statistiku parametrů kvality polohové informace NIC, NACp, SIL a SDA, které jsou následně použity ...
  • Studie dopravy v oblasti vymezené komunikacemi I/9, II/608 a II/101 

   Author: František Hruban; Supervisor: Kocourek Josef; Opponent: Lohniský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-08)
   Předmětem této práce s názvem „Studie dopravy v oblasti vymezené komunikacemi I/9, II/608 a I/9“ je analýza současné organizace dopravy v oblasti, analýza dopravně-inženýrských charakteristik, analýza bezpečnosti provozu ...