Now showing items 1-20 of 3538

  • Modelování prostředí kooperativních přehledových systémů v civilním letectví 

   Author: Tomáš Lipták; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Hovanec Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-15)
   Kooperativní přehledové systémy představují v současnosti nezbytnou technologii využívanou v civilním letectví, bez níž by nebylo možné zachovat bezpečnost ani efektivitu civilní letecké dopravy při jejím neustálém nárůstu. ...
  • Modelování rozsáhlých souborů diskrétních veličin 

   Author: Šárka Jozová; Supervisor: Nagy Ivan; Opponent: Matoušek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-10-01)
   Analýza dat je důležitou metodou pro mnoho rozhodovacích procesů, které se používají k získávání infomrací z dat. Běžnými zdroji dat jsou dotazníky, které primárně poskytují diskrétní údaje. Analýza diskrétních dat často ...
  • Evaluace a návrh navigačních aplikací ITS v tunelovém systému 

   Author: Jiří Brož; Supervisor: Tichý Tomáš; Opponent: Vlkovský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-22)
   Navigační služby a jiné dopravní aplikace, které vyžadují znalost polohy, jsou v dnešní době velmi rozšířeny a jejich využití je velmi časté. Tyto aplikace mají dopad na plynulost dopravy, informovanost řidičů a jejich ...
  • Využití genetických algoritmů ve shlukové analýze 

   Author: Radim Komenda; Supervisor: Fábera Vít; Opponent: Novotný Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-07)
   Bakalářská práce „Využití genetických algoritmů ve shlukové analýze“ se zabývá rešerší v oblasti genetických algoritmů, shlukové analýzy a jejich synergií v oblasti zpracování dat. Dále také navrhuje způsob, jak využít ...
  • Modelovaní a snižování ekonomickích rizik vybraného investičního projektu 

   Author: Sofiya Tarassenko; Supervisor: Heidu Rudolf F.; Opponent: Štěrba Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-08)
   Předmětem předložené bakalářské práce na téma „Modelování a snižování ekonomických rizik vybraného investičního projektu” je rozbor rizik a nejistot. Dále průzkum a rozbor globálního trhu s kolejovými vozidly, jeho konkurenční ...
  • Trendy v ticketingu a tarifikaci v osobní letecké dopravě 

   Author: Matyáš Móri; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Pithartová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-08)
   Předmětem bakalářské práce „Trendy v ticketingu a tarifikaci v osobní letecké dopravě“ je představení problematiky ticketingu a tarifikace v osobní letecké dopravě, včetně popisu nedostatků, které jsou způsobeny vývojem ...
  • Návrh optimalizace distribučního systému listovních zásilek 

   Author: Kateřina Žížalová; Supervisor: Rybičková Alena; Opponent: Tuháček Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-08)
   Bakalářská práce s názvem Návrh optimalizace distribučního systému listovních zásilek je zaměřena na organizaci doručování zásilek v rámci státního podniku. Jejím cílem je analýza stávajících procesů a návrh možných ...
  • Faktory ovlivňující zavedení nové linky v osobní letecké dopravě 

   Author: Ondřej Rychtera; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Pithartová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-08)
   Bakalářská práce „Faktory ovlivňující zavedení nové linky v osobní letecké dopravě“ popisuje fungování leteckých dopravců na trhu letecké osobní dopravy a jejich zavádění nových linek. Dále přináší zjednodušený postup ...
  • Analýza aplikace Opsboard od společnosti Nav Flight Services 

   Author: Semen Matiusovich; Supervisor: Hajzler Ota; Opponent: Bergman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-08)
   Předmětem bakalářské práce “Analýza aplikace OPS Board od společnosti NAV Flight Services” je analýza současného stavu aplikace a předložení návrhů na zlepšení, které mají za cíl optimalizovat uživatelské rozhraní, zlepšit ...
  • Analýza uživatelského rozhraní prediktivního adaptivního tempomatu 

   Author: Matěj Harant; Supervisor: Bouchner Petr; Opponent: Hluska Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-08)
   Adaptivní tempomat (ACC) je pokročilou verzí konvenčního tempomatu (CC), který reguluje nastavenou rychlost vozidla tak, aby byl dodržen zvolený rozestup od vozidla před ním. Prediktivní ACC (pACC) reguluje rychlost i na ...
  • Systémy letadel a jejich provozní specifika 

   Author: Ekaterina Gaidamukha; Supervisor: Hajzler Ota; Opponent: Bergman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-08)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na systémy letadel a jejich provozní specifiku. Cílem této práce je poskytnout ucelený přehled o hlavních systémech letadel, jejich funkcích, interakcích a provozních nárocích. Práce také ...
  • Specifika marketingu osobní letecké dopravy v období pandemie COVID-19 

   Author: Vlada Olkhovik; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Kouba Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-08)
   Předmětem před ložené bakalářské práce na téma „Specifika marketingu osobní letecké dopravy v období pandemie COVID 19“ je porozumě ní aspektům marketingu osobní letecké dopravy. Součástí práce je prove dení analýz y ...
  • Analýza skladových zásob pro společnost Bell Textron Prague, a.s. 

   Author: Kateřina Jílková; Supervisor: Horák Tomáš; Opponent: Vařacha Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-08)
   Předmětem bakalářské práce „Analýza skladových zásob pro společnost Bell Textron Prague, a.s.“ je nalezení optimálního řešení skladových zásob pomocí metody ABC a XYZ analýzy, které umožní segmentaci jednotlivých komponent ...
  • Strategický management studentského závodního týmu CTU Lions 

   Author: Tomáš Holec; Supervisor: Toman Přemysl; Opponent: Vicherková Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-08)
   Předmětem bakalářské práce „Strategický management studentského závodního týmu CTU Lions“ je vytvoření strategického, rámcového finančního a marketingového plánu studentského závodního motocyklového týmu CTU Lions pro ...
  • Strategické analýzy vnějšího prostředí pro podnik poskytující přepravní služby 

   Author: Nadija Loginová; Supervisor: Heidu Rudolf F.; Opponent: Štěrba Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-08)
   Tato bakalářská práce je uvedena pod názvem „Strategické analýzy vnějšího prostředí pro podnik poskytující přepravní služby“. Jejím úkolem je provést strategickou analýzu vnějšího prostředí dopravního podniku s využitím ...
  • Studie řešení křižovatky silnic I/13 a II/568 u Klášterce nad Ohří 

   Author: Matyáš Cap; Supervisor: Kočárková Dagmar; Opponent: Lauda Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-07)
   Předmětem bakalářské práce „Studie řešení křižovatky silnic I/13 a II/568 u Klášterce nad Ohří“ je analýza současného stavu řešené průsečné křižovatky s následným variantním řešením. Práce popisuje nedostatky na stávající ...
  • Multikriteriální výběr silničního nákladního vozidla 

   Author: Marek Piekarz; Supervisor: Teichmann Dušan; Opponent: Olivková Ivana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-07)
   Předmětem bakalářské práce „Multikriteriální výběr silničního nákladního vozidla“ je najít nejvhodnější silniční nákladní vozidlo, tahač, s podvozkem 6x4 určený k přepravě zásilek ve stavebním sektoru, nabízený na českém ...
  • Úprava dolní křižovatky (u ČSPH) ulic Děčínská a Nová v Ústí nad Labem 

   Author: Lukáš Kříž; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Peterka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-07)
   Tato bakalářská práce se zabývá „Návrhem nového uspořádání ulic Děčínská a Nová v Ústí nad Labemˮ. Zanalyzování současného stavu a navržení úprav křižovatky alespoň ve dvou variantách, varianty dočasného řešení v době ...
  • Možnosti rozšíření zastávek na znamení v PID 

   Author: Filip Šlapák; Supervisor: Pospíšil Jiří; Opponent: Smítka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-07)
   Předmětem bakalářské práce „Možnosti rozšíření zastávek na znamení v PID“ je analyzovat současný stav zastávek na znamení v Pražské integrované dopravě a ostatních systémech veřejné dopravy a na základě analýzy posoudit ...
  • Studie řešení křižovatky v Ústí nad Labem – Severní Terasa 

   Author: Dan Krejčí; Supervisor: Kočárková Dagmar; Opponent: Zeisek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-07)
   Předmětem této bakalářské práce „Studie řešení křižovatky v Ústí nad Labem – Severní Terasa“ je analyzovat současný stav křižovatky a na základě analýzy navrhnout několik variant řešení vedoucích ke zlepšení bezpečnosti ...