Now showing items 1-20 of 70

  • Fuzzy množiny ve stochastickém modelování 

   Author: Pavel Provinský; Supervisor: Nagy Ivan; Opponent: Matoušek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-20)
   Tento text zavádí floppy logiku, což je nová mnohohodnotová logika. Floppy logika konzistentně propojuje fuzzy množiny s teorií pravděpodobnosti. Mezi nejdůležitější výsledky této práce patřídůkaz, že všechny výrazy ...
  • Bezpečnostní a asistenční systémy vozidel 

   Author: Vojtěch Rulc; Supervisor: Votruba Zdeněk; Opponent: Palčák František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-17)
   Předmětem této práce je představení nové třívrstvé metodiky pro posuzování bezpečnosti asistenčních systémů. V 1. úrovni jsou funkce navrženy na základě realistických předpokladů týkajících se běžných dopravních situací a ...
  • Nová metoda pro analýzu asfaltových pojiv 

   Author: Gabriel Skronka; Supervisor: Vacín Otakar; Opponent: Dašek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-12-05)
   Pochopení reologického chování asfaltových pojiv je důležitým předpokladem k vhodnému navrhování silničních konstrukcí. Vývoj poruch netuhých vozovek, například u tvorby trvalých deformací (vyjíždění kolejí), lze značně ...
  • Optimalizace Bayesovských sítí a jejich predikčních vlasností 

   Author: Miroslav Vaniš; Supervisor: Nagy Ivan; Opponent: Sklenář Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-10-31)
   Obecně platí, že Bayesovské sítě se dají vytvořit dvěma základními způsoby: pomocí tzv. strukturního algoritmu z dat či pomocí experta. Tato práce se zaměřuje na propojení těchto přístupů. Hlavním cílem je potom algoritmus ...
  • Návrh identifikace faktorů ovlivňujících objemy dopravy 

   Author: Ladislav Bartuška; Supervisor: Gros Ivan; Opponent: Cempírek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Tato disertační práce se zabývá problematikou dopravního plánování ve vztahu k udržitelnému rozvoji měst. V rámci práce byla provedena analýza faktorů ovlivňující intenzity dopravy na dopravní síti na území měst a obcí a ...
  • Posouzení bezpečnosti vybraného kritického objektu z pohledu integrální bezpečnosti a návrh opatření na snížení kritičnosti objektu 

   Author: Tomáš Kertis; Supervisor: Procházková Danuše; Opponent: Smejkal Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-25)
   Disertační práce se soustřeďuje na zabezpečení kritické infrastruktury, která vytváří základnu pro kvalitní život a za kritických podmínek také pro přežití lidí. Práce navrhuje metodiku, metody a nástroje pro analýzu aktiv ...
  • Identifikace a sledování aktuální míry únavy řídících letového provozu 

   Author: Petr Kouba; Supervisor: Tichý Tomáš; Opponent: Vlkovský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-17)
   Disertační práce se zabývá popisem výzkumu, návrhu a ověření metody pro zjišťování aktuální úrovně únavy řídících letového provozu s využitím moderních technologií, které by přispěly ke zvýšení bezpečnosti letecké dopravy. ...
  • Integrace krizového řízení do modelu řízení dopravy ve vytipované oblasti 

   Author: Jiří Růžička; Supervisor: Tichý Tomáš; Opponent: Růžička Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-17)
   Disertační práce Integrace krizového řízení do modelu řízení dopravy ve vytipované oblasti rozvijí myšlenku možnosti implementace krizového řízení dopravní oblasti prostřednictvím stávajících světelných signalizačních ...
  • Dynamická obsluha oblasti veřejnou hromadnou dopravou 

   Author: Patrik Horažďovský; Supervisor: Svítek Miroslav; Opponent: Horák Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-05)
   Současný trend stěhování obyvatelstva do měst a jejich okolí s sebou přináší výraznou potřebu na mobilitu obyvatel. Veřejná hromadná doprava je velmi dobrý nástroj pro převoz těchto cestujících vzhledem k ekologickému ...
  • Zvyšování konkurenční schopnosti pomocí metody LCC v oblasti železniční dopravy 

   Author: Jan Vogl; Supervisor: Moos Petr; Opponent: Cempírek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-12-12)
   Tato disertační práce se zabývá problematikou analýzy nákladů životního cyklu železničních kolejových vozidel. Disertační práce poskytuje manažerům novou aplikovatelnou metodiku analýzy nákladů životního cyklu kolejových ...
  • Numerické modelování auxetických struktur 

   Author: Petr Koudelka; Supervisor: Jiroušek Ondřej; Opponent: Keršner Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-11-15)
   Disertační práce je zaměřena na numerické modelování mechanické odezvy auxetických struktur, porézních meta-materiálů s negativním Poissonovým číslem, při namáhání jednoosým tlakem. Vzhledem k použití těchto struktur zejména ...
  • Využití moderních inteligentních dopravních systémů při řešení dopravy v klidu 

   Author: Jan Šilar; Supervisor: Kocourek Josef; Opponent: Dont Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-11-22)
   Disertační práce se zabývá problematikou dopravy v klidu. Primárním cílem je nalezení vhodných způsobů, které by vedly ke zefektivnění systému dopravy v klidu. Zejména se jedná o zlepšení informovanosti řidičů za účelem ...
  • Materiály s odezvou citlivou na rychlost deformace pro pohlcování nárazové energie 

   Author: Tomáš Doktor; Supervisor: Jiroušek Ondřej; Opponent: Rusnáková Soňa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-12-13)
   Disertační práce se zabývá měřením mechanické odezvy poréznich kovových materiálů (pěn a periodických struktur) za vysokých rychlostí deformace a možnostmi zbývšení schopnosti pohlcení nárazové energie pomocí polymerní ...
  • Stanovení mechanického chování materiálů při rychlých deformacích metodou SHPB 

   Author: Tomáš Fíla; Supervisor: Jiroušek Ondřej; Opponent: Kolman Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-14)
   Tato disertační práce je zaměřena na experimentální analýzu buněčných (celulárních) metamateriálů při dynamickém rázu za vysokých rychlostí deformace. Analyzovány jsou zejména aditivně vyráběné auxetické struktury (materiály ...
  • Problematika inovativních uživatelských rozhraní pro vozidla s alternativními pohony 

   Author: Dmitry Rozhdestvenskiy; Supervisor: Bouchner Petr; Opponent: Votruba Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   Tato disertační práce se zabývá návrhem a ověřováním rozhraní vozidel s alternativními pohony, protože tato vozidla budou v příštích desetiletích tvořit v provozu většinu. Přitom se budou od současných lišitt nejen pohonným ...
  • Optimalizace destinačního portfolia regionálních letišť 

   Author: Lenka Kontriková; Supervisor: Teichmann Dušan; Opponent: Nagy Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-12-04)
   Regionální mezinárodní letiště v některých zemích Střední Evropy jsou využívána převážně k charterové dopravě, přičemž mimo letní sezónu je rozsah pravidelné letecké dopravy minimální. Přitom investice do regionálních ...
  • Dopravní chování obyvatel a aplikace jeho zákonitostí 

   Author: Petr Šatra; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Přibyl Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-11-22)
   Předmětem disertační práce ´Dopravní chování obyvatel a aplikace jeho zákonitostí´je výzkum modal splitu lokální denní dojížďky do práce a do školy mezi obcemi ČR. Cílem je nalézt závislosti podílů dopravních módů na dělbě ...
  • Modifikace makroskopického dopravního modelu 

   Author: Milan Kříž; Supervisor: Janoš Vít; Opponent: Přibyl Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-21)
   Tato disertační práce se zabývá problematikou makroskopického dopravního modelování. Cílem práce je rozšířit standardní postup výpočtu makroskopického dopravního modelu o model, který pro každou zónu dopravního modelu ...
  • Výzkum dopravní bezpečnosti se zaměřenímj na jízdní dráhu 

   Author: Dvořák Jakub; Supervisor: Schmidt Drahomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-20)
  • Periodické trasy pro nákladní vlaky c síti 

   Author: Drábek Michal; Supervisor: Janoš Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-20)